Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Betingelser for brug af hjemmesiden og Brugervilkår for hjemmesiden

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN DU BRUGER HJEMMESIDEN

 • Betingelser for brug

  Disse betingelser (sammen med de dokumenter, som der henvises til i det følgende) fastlægger betingelserne for din brug af vores hjemmeside, www.dyson.dk, uanset om du er gæst eller registreret bruger. Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing og/eller registrering på hjemmesiden.

  Læs venligst disse betingelser omhyggeligt før du begynder at bruge vores hjemmeside, da betingelserne vil gælde for din brug af siden. Vi anbefaler, at du printer en kopi af betingelserne til senere brug.

  Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter, at du vil overholde dem.

  Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.


  > Tilbage til toppen 

  Andre vilkår der finder anvendelse

  Disse betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

  • Vores Privatlivspolitik, som fastlægger vilkårene for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig eller som du oplyser os om, jf. engelsk persondatalovgivning (Organic Law 15/1999, of 13th December, on Personal Data Protection). Du vil blive anmodet om at acceptere Privatlivspolitikken, før vi behandler nogen personoplysninger om dig, uanset om du oplyser os om dem eller vi indsamler dem som følge af din brug af hjemmesiden.
  • Vores Brugervilkår for hjemmesiden, som beskriver den tilladte og ikke tilladte brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde disse brugervilkår.
  • Vores Cookiepolitik som beskriver brugen af cookies på vores hjemmeside.

  Hvis du køber varer på hjemmesiden, vil vores Betingelser for køb over hjemmesiden gælde for købet.


  > Tilbage til toppen 

  Information om os

  Selskabet bag hjemmesiden www.dyson.dk er Dyson Denmark ApS, et selskab registreret i England og Wales under selskabsnummer 38039547 med registreret kontor beliggende Mazanti-Andersen Korsø Jensen, Amaliegade 10, 1256 København K, som også er vores hovedadresse. Vores VAT nummer er 736734610. Dyson Denmark ApS er et selskab med begrænset ansvar.

  > Tilbage til toppen

  Ændringer til disse betingelser

  Disse betingelser kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side.

  Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig.

  > Tilbage til toppen

  Ændringer af hjemmesiden

  Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid. Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdatere hjemmesiden.

  Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.


  > Tilbage til toppen 

  Adgang til hjemmesiden

  Hjemmesiden er tilgængelig uden beregning.

  Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på den altid vil være tilgængeligt uden forstyrrelser. Adgang til hjemmesiden er tilladt midlertidigt. Vi kan suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre enhver del af vores hjemmeside uden varsel. Vi påtager os ikke ansvaret for, at hjemmesiden måtte være utilgængelig i kortere eller længere tid uanset årsag og tidspunkt.

  Du er selv ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne få adgang til vores hjemmeside.

  Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er opmærksom på disse betingelser og andre gældende vilkår, og at de overholder disse.


  > Tilbage til toppen 

  Din konto og adgangskode

  Hvis du vælger eller har modtaget et burger-id, adgangskode eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart.

  Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller adgangskode, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores rimelige vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Brugervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholdsstandarder. Læs venligst de førnævnte brugervilkår og punktet "Opsigelse og ophævelse" nedenfor for yderligere information.

  Hvis du ved eller mistænker, at andre end dig selv kender dit burger-id eller adgangskode, skal du straks give os besked via WhatsApp: +45 28 922 229.

  > Tilbage til toppen

  Immaterielle rettigheder

  Vi er indehaver af eller licenstager til alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden og i materialet, der er publiceret via hjemmesiden. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.

  Du må printe en kopi og må downloade uddrag af enhver side på hjemmeside til din personlige brug, og du må henvise andre inden for din organisation til indhold tilgængeliggjort på vores hjemmeside.

  Du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, som du har printet eller downloadet på nogen måde fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrationer, fotografier, video eller lydoptagelser eller nogen form for grafik adskilt fra den tilhørende tekst.

  Vores status (og den tilsvarende status for navngivne bidragydere) som ophavsmand til indholdet på hjemmesiden skal altid anerkendes.

  Det er ikke tilladt at anvende dele af indholdet på hjemmesiden til kommercielle formål uden at indhente licens hertil fra os eller vores licensgivere.

  Hvis du printer, kopiere eller downloader noget fra vores hjemmeside i strid med disse betingelser, vil din ret til at benytte hjemmesiden straks ophøre, og du skal returnere eller tilintetgøre kopier af det materiale, du har lavet, efter påkrav fra os.

  > Tilbage til toppen

  Ikke bindende information

  Indholdet på hjemmesiden er alene beregnet som generel information. Det er ikke hensigten at give yde rådgivning. Du bør søge professionel rådgivning eller specialistrådgivning, før du foretager dig noget – eller undlader at foretage dig noget – på grundlag af indholdet på hjemmesiden.

  Selvom vi gør os umage for at opdatere informationer på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplicit eller implicit – at indholdet på vores hjemmeside er præcist, fuldstændigt eller opdateret.

  > Tilbage til toppen

  Ansvarsbegrænsning

  Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, bedrageri eller svig eller noget anden ansvar som ikke kan udelukkes eller begrænses efter dansk ret.

  I det omfang loven tillader det, ser vi bort fra alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller indhold på hjemmesiden i medfør af lov, hvad enten de er udtrykkelige eller implicitte.

  Vi fraskriver os ansvaret over for enhver bruger for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:

  • brug af eller manglende mulighed for brug af vores hjemmeside eller
  • brug af eller tillid til indhold på vores hjemmeside.

  Hvis du benytter hjemmesiden i erhvervsmæssig henseende, bemærk især at vi fraskriver os ansvar for:

  • tab af profit, salg, forretning eller omsætning,
  • driftstab,
  • tab af forventet opsparing,
  • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme eller
  • ethvert indirekte tab eller følgeskade.

   

  > Tilbage til toppen  Uploading af indhold til vores hjemmeside

  Når du benytter en funktion, som tillader dig at uploade indhold til vores hjemmeside eller til at skabe kontakt med andre burgere af vores hjemmeside, skal du overholde de indholdsstandarder, der er fastsat i vores Brugervilkår for hjemmesiden.

  Du indestår for, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og du vil være ansvarlig over for os og skal holdes os skadesløs for ethvert brud på sådan indeståelse. [Hvis du er forbruger, betyder dette, at du vil være ansvarlig for ethvert tab eller skade, som vi lider som følge af dit brud på indeståelsen.]

  Indhold, som du uploader på vores hjemmeside vil blive anset for ikke at være fortroligt eller beskyttet af tredjemands immaterielle rettigheder, og vi vil have ret til at benytte, kopiere, distribuere og offentliggøre sådant indhold for tredjeparter uanset formål.

  Vi forbeholder os retten til at videregive oplysninger om din identitet til enhver tredjepart, som gør gældende, at indhold, som du har postet eller uploadet til vores hjemmeside udgør en krænkelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatliv. Læs mere i vores Privatlivspolitik.

  Vi er ikke ansvarlige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af indhold, som er postet af dig eller anden bruger af vores hjemmeside.

  Vi har ret til at slette enhver post, du laver på vores hjemmeside, hvis din post – efter vores opfattelse – ikke overholder de indholdsstandarder, der følger af vores Brugervilkår for hjemmesiden.

  Synspunkter der er udtrykt af andre brugere på vores hjemmeside repræsenterer ikke vores holdninger eller værdier.

  > Tilbage til toppen

  Virus

  Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikret mod eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere dit it-udstyr, computerprogrammer og platform for at kunne tilgå vores hjemmeside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

  Det er ikke tilladt at misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknisk skadelige. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvor vores hjemmeside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb. Ved brud på denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling, jf. den danske straffelov. Vi vil anmelde sådanne overtrædelser til den relevante efterforskningsenhed, og vi vil samarbejde med myndighederne om at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af sådanne overtrædelser vil din ret til at benytte vores hjemmeside straks ophøre.


  > Tilbage til toppen

  Lovvalg

  Hvis du er forbruger, bemærk venligst at disse betingelser, indholdet og udformningen heraf er reguleret af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

  Hvis du er erhvervsdrivende, vil disse betingelser, indholdet og udformningen heraf (og enhver tvist eller krav uden for kontrakten) være omfattet af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

  > Tilbage til toppen

  Tvister

  Europa Kommissionen har introduceret en online platform til konfliktløsning for forbrugere. Denne platform er fuld tilgængelig gennem websiden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruge denne webside til at løse en hvilken som helst tvist eller uoverenstemmelse du måtte have med Dyson.

  > Tilbage til toppen

  Brugervilkår for hjemmesiden

  Disse Brugervilkår for hjemmesiden fastlægger vilkårene mellem dig og os for din adgang til www.dyson.dk og www.shop.dyson.dk (vores hjemmeside). Disse Brugervilkår for hjemmesiden gælder for alle brugere af og besøgende på vores hjemmeside.

  Din brug af vores hjemmeside indebærer din accept af alle vilkår i disse brugervilkår, herunder at underkaste dig vilkårene, der supplerer vores Betingelser for brug af hjemmesiden.

  Selskabet bag hjemmesiden www.dyson.dk er Dyson Denmark ApS, et selskab registreret i Denmark under selskabsnummer 38039547 med registreret kontor beliggende Mazanti-Andersen Korsø Jensen, Amaliegade 10, 1256 København K, som også er vores hovedadresse. Vores VAT nummer er 736734610. Dyson Exchange Limited er et selskab med begrænset ansvar.

  Forbudte anvendelser

  Det er kun tilladt at benytte hjemmesiden til lovlige formål. Det er ikke tilladt at anvende hjemmesiden

  • på nogen måde, der krænker nogen lokal, national eller international lov eller regulering, som finder anvendelse,
  • på nogen made, der er ulovlig eller svigagtig eller som har et ulovlig eller svigtagtigt formål eller virkning,
  • med det formal at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde,
  • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vore Indholdsstandarder,
  • til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller enhver anden form for lignende henvendelse (spam),
  • til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af enhver computer software eller hardware negativt.

  Du accepterer også

  • ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores Betingelser for brug af hjemmesiden
  • Enhver del af vores hjemmeside,
  • Ethvert udstyr eller netværk hvor vores hjemmeside er gemt,
  • Ethvert stykke software brugt til etablering af vores hjemmeside eller
  • Ethvert udstyr eller netværk eller software ejet af eller brugt af en tredjepart.


  > Tilbage til toppen

  Interaktive tjenester

  Vi kan til enhver tid tilbyde interaktive tjenester på vores hjemmeside inklusive live chat (interaktive tjenester).

  Hvor vi tilbyder interaktive tjenester, vil vi informere dig klart om arten af den tilbudte tjeneste, om tjenesten er modereret, herunder hvilken form for moderation, der er anvendt (og om det er manuel eller teknisk moderation).

  Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne (og i særdeleshed for børn) fra tredjeparter, når de benytter interaktive tjenester udbudt på vores hjemmeside, og vil beslutte i hvert tilfælde, om det er hensigtsmæssigt at benytte moderation af den pågældende service (herunder hvilken form for moderation, der kan anvendes) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtede til at overvåge, monitorere eller moderere nogen interaktiv tjeneste, som vi tilbyder på hjemmesiden, og vi frasiger os udtrykkeligt ansvar for noget tab eller skade, der kan henføres til en brugers anvendelse af interaktive tjenester i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten er modereret eller ej.

  Brug af en af vores interaktive tjenester af en mindreårig forudsætter samtykke fra en forælder eller værge. Vi anbefaler at forældre, som tillader deres børn at anvende en interaktiv service, at de taler med deres børn om sikkerhed online, da moderation ikke fuldstændigt sikrer mod fejl. Mindreårige, som anvender interaktive tjenester, bør blive gjort opmærksom på potentielle risici mod dem.

  Hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt oplyse om kontaktoplysninger til en moderator i tilfælde af, at en bekymring eller et problem opstår.

  > Tilbage til toppen

  Indholdsstandarder

  Disse indholdsstandarder gælder for ethvert materiale, som du bidrager med til vores hjemmeside (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste forbundet med hjemmesiden. Du skal overholde ånden og indholdet af de følgende standarder. Standarderne gælder for enhver part af ethvert bidrag såvel som til dets hele.

  Bidrag skal:

  • Være præcise (hvor de angiver fakta).
  • Være oprigtige (hvor de angiver holdninger).
  • Overholde gældende ret I Danmark og i ethvert land fra hvilket, bidrag er postet.

  Bidrag må ikke:

  • Indeholde materiale, som er injurierende over for nogen person.
  • Indeholde materiale, som er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende.
  • Promovere seksuelt explicit materiale.
  • Promovere vold.
  • Promovere diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
  • Krænke nogens ophavsret, databaserettigheder eller varemærke.
  • Være vildledende.
  • Være i konflikt med nogen lovmæssig forpligtelse over for tredjemand såsom en kontraktslig forpligtelse eller tillidsbaseret forpligtelse.
  • Promovere nogen form for illegal aktivitet.
  • Være truende, misbruge eller invadere nogens privatliv, eller forårsage irritation, gene eller unødig ængstelse.
  • Være egnet til at chikanere, ryste, forurolige eller irritere nogen eller sætte nogen i forlegenhed.
  • Anvendes til at udgive sig for at være en anden person eller til at forvanske en persons identitet eller tilknytning til en anden person.
  • Give indtryk af, at bidraget stammer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
  • Advokere for, promovere eller medvirke til nogen ulovlig handling såsom (blot til eksempel) ophavsretskrænkelse eller computermisbrug.

  Opsigelse og ophævelse

  Vi afgør egenhændigt om der er sket et brud på disse brugervilkår for brug af hjemmesiden gennem din brug af hjemmesiden. Når et brud på disse brugervilkår er konstateret, kan vi iværksætte de foranstaltninger, som vi finder passende.

  Manglende overholdelse af disse Brugervilkår for hjemmesiden medfører et brud på Betingelser for brug af hjemmesiden, efter hvilke du må anvende vores hjemmeside, og kan medføre, at vi iværksætter et eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Omgående midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at bruge vores hjemmeside.
  • Omgående midlertidig eller permanent fjernelse af enhver post eller materiale, som du har uploadet til vores hjemmeside.
  • Udstedelse af en advarsel til dig.
  • Retsskridt mod dig med henblik på kompensation for alle omkostninger på grundlag af skadesløsholdelse (inklusiv, men ikke begrænset til, rimelige administrative omkostninger og sagsomkostninger) der skyldes overtrædelsen.
  • Yderligere retsskridt mod dig.
  • Videregivelse af sådan information om dig til politimyndigheder m.v. som vi med rimelighed finder nødvendigt.

  Vi er ikke ansvarlige for foranstaltninger, der er iværksat som følge af disse Brugervilkår for hjemmesiden. De beskrevne reaktioner er ikke udtømmende, og vi forbeholder os at iværksætte enhver anden foranstaltning, som vi med rimelighed finder hensigtsmæssig.

  Ændringer af disse Brugervilkår for hjemmesiden

  Disse brugervilkår kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side. Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse Brugervilkår for hjemmesiden kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er slået op andre steder på hjemmesiden.

  Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold

  Når du skriver en anmeldelse, bedes du venligst tage følgende retningslinjer i betragtning:

  • Fokusér på produktet og din individuelle oplevelse ved at bruge det.
  • Oplys detaljer om hvorfor du synes om eller ikke synes om et produkt.
  • Alle indsendte anmeldelser er omfattet af vilkårene i Facebooks vilkår såvel som Dysons vilkår for kunderatings og anmeldelser.

  Vi forbeholder os ret til ikke at offentliggøre din anmeldelse, hvis den indeholder nogen af følgende typer indhold eller overtræder andre retningslinjer:

  • Uanstændig, diskriminerende sprogbrug eller anden sprogbrug, der ikke er egnet til et offentligt forum
  • Reklamer, spam eller henvisninger til andre Produkter, tilbud eller hjemmesider
  • E-mail-adresser, URL'er, Twitter profilnavn, telefonnumre, fysiske adresser eller andre former for kontaktinformation
  • Kritiske eller hadske kommentarer om andre anmeldelser, der er postet på siden, eller om forfatterne dertil.

  Hvis du ønsker at dele feedback med os om produktvalg, prissætning, bestilling, levering eller andre kundeservicerelaterede forhold, undlad venligst at give denne feedback gennem en produktanmeldelse. Kontakt os i stedet direkte.

  God fornøjelse med at skrive din anmeldelse.

  Disse vilkår regulerer din ageren i forbindelse med kunderatings og anmeldelsesservice tilbudt af Dyson (CRR Service). I tilfælde af konflikt mellem Dysons privatlivspolitik og disse vilkår, vil disse vilkår regulere forhold vedrørende CRR Service.

  Ved at indsende indhold på Dysons Facebook-side, indestår du for og garanterer, at:

  • Du alene er ophavsmand til og ejer af de immaterielle rettigheder dertil,
  • Du afstår frivilligt fra alle ideelle rettigheder (droit morale), som du måtte have til sådant indhold
  • Alt indhold, som du poster, er korrekt,
  • Du er mindst 14 år gammel,
  • Brug af indholdet, som du leverer, krænker ikke disse vilkår og vil ikke forårsage skade på nogen person eller juridisk person.

  Herudover accepterer og garanterer du, at du ikke vil levere indhold:

  • Som dig bekendt er falsk, ukorrekt eller vildledende,
  • Som krænker nogen tredjemands ophavsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmelighed eller anden rettighed eller publikationsret eller privatliv,
  • Som krænker nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse (inklusiv, men ikke begrænset til, sådanne som regulerer eksport kontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame),
  • Som er, eller med rimelighed kan betragtes at være injurierende,ærekrænkelse, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed,
  • For hvilket du er blevet kompenseret eller indrømmet vederlag af en tredjepart,
  • Som inkluderer nogen form for information, der henviser til andre hjemmesider, adresser, e-mailadresser, kontaktinformation eller telefonnumre,
  • Der indeholder computervira, orme eller andre potentielt skadende computerprogrammer eller -filer.
  • Som overtræder Facebooks brugervilkår.

  Du accepterer at skadesløsholde Dyson (og Dysons ledende medarbejdere, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjemands serviceleverandører, inklusiv, men ikke begrænset til, Vaimo UK Limited) for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) af enhver art og natur, kendt og ukendt inklusiv rimelige advokatsalærer hidrørende fra en overtrædelse af dine indeståelser og garantier som anført ovenfor, eller din overtrædelse af nogen lov eller tredjemandsrettigheder.

  For indhold du leverer, giver du Dyson en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, overførbar ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, fuldstændigt slette, tilføje, offentliggøre, oversætte, kreere afledte værker fra og/eller sælge og/eller distribuere sådant indhold og/eller inkorporere sådan indhold i enhver form, i ethvert medie eller teknologi i hele version uden kompensation til dig.

  Alt indhold, som du leverer, kan anvendes egenhændigt af Dyson. Dyson forbeholder sig ret til at ændre, sammentrænge eller slette alt indhold på Dysons hjemmeside, som Dyson egenhændigt finder, krænker indholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. Dyson garanterer ikke, at du vil have nogen regres gennem Dyson til at redigere eller slette indhold, som du har leveret. Ratings og skrevne kommentarer er generelt postet inden for 2-4 arbejdsdage. Dyson forbeholder sig dog at fjerne eller at afvise at poste ethvert bidrag uden grund. Du anerkender at du – ikke Dyson – er ansvarlig for indholdet i dit bidrag. Intet af det indhold, som du leverer, skal være underlagt nogen fortrolighedsforpligtelse for Dyson, Dysons agenter, datterselskaber, søsterselskaber, partnere eller tredjeparts serviceleverandører og deres respektive direktører, ledende medarbejdere og ansatte. Ved at levere indhold på Dysons Facebookside eller Dysons hjemmeside, accepterer du at Dyson kan anvende dette indhold på begge disse hjemmesider eller tredjepartshjemmesider.

  Ved at oplyse din e-mailadresse i forbindelse med din rating og anmeldelse, accepterer du, at Dyson og Dysons tredjeparts serviceleverandører må anvende din e-mailadresse til at kontakte dig om status på din anmeldelse og andre administrative formål.