Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).
Sketch of Dyson products and recycling logo

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Dyson cylinder vacuum cleaner

Vores ansvar over for miljøet

Når vi designer, fremstiller og distribuerer vores maskiner, har vi pligt til at hjælpe med at beskytte vores miljø.

Men vores ansvar rækker også langt ud over dette, og helt frem til at disse maskiner når afslutningen af deres levetid. Det er derfor, vi går ind for EU's WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), som sikrer, at elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Hvad er WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) er et EU-initiativ, der varetager sikker og ansvarlig indsamling, genbrug og nyttiggørelse af alle typer elektrisk og elektronisk affald. Det omfatter alt udstyr med et stik eller et batteri.

Hvad indebærer WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet er en europæisk lov, der pålægger alle EU-medlemslande forpligtelser med det formål at minimere påvirkningen af elektriske og elektroniske varer på miljøet. Det kræver en høj grad af indsamling (herunder separat indsamling) af WEEE til behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse, således at mængden af WEEE, der ender på losseplads, reduceres ganske væsentligt.

Hvordan fungerer WEEE-direktivet?

Alle producenter, såsom Dyson, er ansvarlige for bortskaffelse af udtjente elektriske varer på en miljøvenlig måde.

Hvorfor sker dette?

I løbet af vores levetid kasserer vi hver især i gennemsnit 3,3 tons elektriske varer. For at passe på vores miljø er vi nødt til at se på måder, hvorpå vi kan blive mere bæredygtige.

Hvad gør Dyson for at løse dette?

Vi ved, at miljøforvaltning er afgørende for Dysons langsigtede bæredygtige vækst gennem beskyttelse af vores medarbejdere, de mennesker, der arbejder inden for vores forsyningskæder, og de miljøer, vi opererer i. Dysons politik er at udføre al vores forretning på en lovlig, etisk og ansvarlig måde.

Elektrisk og elektronisk udstyr er nu den hurtigst voksende affaldsstrøm i EU og i verden. Genbrug af uønskede elektriske eller elektroniske varer kan hjælpe med at redde planeten, booste økonomien og forbedre liv. Men det er ikke alt; elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kan indeholde materialer, dele og stoffer, som kan være farlige for miljøet, ligesom de kan være skadelige for individets sundhed, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

Skal du købe ny Dyson teknologi? Hjælp os med at reducere mængden af uønsket elektrisk affald, der forbrændes eller sendes til lossepladser.

Aflevér din gamle maskine på dit nærmeste genbrugssted, når det passer dig. For at finde den indsamlingscentral, der ligger tættest på din bopæl, kan du kontakte din kommune.

Dyson i Danmark har en deltagelsesaftale for produkter af alle typer solgt til vores kunder med Elretur til miljømæssig ansvarlig indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af WEEE. Klik her for mere information: https://www.elretur.dk/ 

Gamle batterier?

Aflevér dine gamle batterier på nærmeste genbrugssted, når det passer dig. For at finde den indsamlingscentral, der ligger tættest på din bopæl, kan du kontakte din kommune.

Hvad kan genbruges?

Vi tager en vare - der svarer til den, du køber - tilbage. Køber du f.eks. en ny støvsuger, kan vi tage din gamle Dyson støvsuger tilbage med henblik på en ansvarlig bortskaffelse. Køber du i stedet en ny Dyson Supersonic eller en af Dysons luftrensere, kan vi også tage dine gamle maskiner tilbage, hvis du ønsker det.

Du finder dette symbol på alle dine elektriske genstande [ADD overstreget skraldespandssymbol]. Det er en påmindelse om at genbruge dine gamle elektriske apparater i stedet for at kassere dem. 

Crossed-out wheelie bin symbol

Hvad kan genbruges? 

Vi tager en vare - der svarer til den, du køber - tilbage. Køber du f.eks. en ny støvsuger, kan vi tage din gamle Dyson støvsuger tilbage med henblik på en ansvarlig bortskaffelse. Køber du i stedet en ny Dyson Supersonic eller en af Dysons luftrensere, kan vi også tage dine gamle maskiner tilbage, hvis du ønsker det.

Du finder dette symbol på alle dine elektriske genstande [ADD overstreget skraldespandssymbol]. Det er en påmindelse om at genbruge dine gamle elektriske apparater i stedet for at kassere dem. 

 

Reduktion af elektrisk affald 

Som en del af vores forpligtelse til at reducere mængden af uønsket elektrisk affald, der forbrændes eller sendes til lossepladser, genbruger vi dine gamle elektriske apparater gratis, når du køber en ny maskine gennem Dyson. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) reguleres af EU. Lær mere her