Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson Slavery and Human Trafficking Statement 2017

Dyson er en teknologivirksomhed med kontorer over hele verden, herunder Storbritannien, Singapore, Malaysia og Filippinerne. Vi er forpligtet til at drive en etisk og miljømæssig ansvarlig forretning. 

Dyson og vores leverandører arbejder efter et etisk og miljømæssigt adfærdskodeks, der oplister Dysons krav i forhold til arbejdspraksis, sundhed, sikkerhed, ansvarlig sourcing samt miljøstandarder. Dyson har den klare holdning, at tvangsarbejde i enhver form er uacceptabelt.

Dyson har et dedikeret Corporate Social Responsibility-team (CSR), som samarbejder med de forskellige leverandører. Samarbejdet gør brug af vurderinger via den etiske database Sedex, oplæring af leverandører samt audits. Dyson indhenter oplysninger fra Sedex-risikovurderinger til at udvælge leverandører til audits. Ud over audits driver Dyson en tredjeparts-hotline for medarbejdere, der ønsker at rejse spørgsmål i forbindelse med arbejdsforholdene.

Audits udføres enten af Dysons revisorer eller af uafhængige CSR-revisorer. Målet er at få et indgående kendskab til arbejdsmiljøet i leverandørernes faciliteter, hvorfor revisorerne interviewer et tværsnit af medarbejderne, uden at ledelsen er til stede. 

 

Underskrevet af:

  • Jim Rowan, CEO

Denne erklæring afgives i henhold til §54, stk. 1, i Modern Slavery Act 2015, og udgør Dysons "Slavery and Human Trafficking Statement.".