Dyson Pure Hot+Cool - Indendørsluft | Dyson.dk

Oplev Dyson Pure Hot+Cool™

 

Vi tilbringer 90% af vores tid indendøre

Efterhånden som vores hjem forsegles mere og mere, kunne man forledes til at tro, at vi lukker forureningen ude. Men i virkeligheden lukker vi den inde. Uanset om vi sover, laver mad, gør rent eller arbejder, tilbringer vi nu 90% af vores tid indendøre og indånder potentielt forurenet luft.

Læs mere om de usynlige forureningskilder, der kan opbygges i dit hjem.


Carbon and coal dust

Wood-burning fireplaces and stoves

Particulate matter can be emitted by combustion during burning.

Carbon and coal dust

Materials in furniture

Foam that can be found in furniture can release formaldehyde gas.

Carpets, rugs and flooring

Some carpets, rugs and flooring emit formaldehyde, potentially throughout their life.

Scented candles

Some scented candles release benzene and formaldehyde into the air as they burn.

Pet dander and disintegrated faeces

Cats, dogs and other household pets can spread this microscopic material around the home.

Pollen

Plants and flowers may release microscopic pollen into the air.

Outdoor air pollution

Tree pollen, vehicle exhaust fumes and particulate matter can enter and get trapped in the home.


Indoor paints

Volatile Organic Compounds (VOCs) may be released as gaseous chemicals from paint.

Air fresheners

Household air fresheners can release VOCs and benzene with their fragrance.

Gas hobs and cooking fumes

Fumes and odours, such as Nitrogen Dioxide (NO2), can be emitted by gas hobs and the cooking process.

Cleaning products

Household cleaning products can contain benzene, fumes and odours.

 

PM 10

Pollen og allergener

PM 5.0

Bakterier

PM 2.5

Emissioner fra industri

PM 0.1

Ultrafine partikler

Formaldehyd

Tæpper, måtter og gulvbelægning

Lugte

Husholdningsdampe og mados

Benzen og VOC'er

Rengøringsprodukter og duftlys

Kvælstofdioxid

Gaskomfurer og udstødningsgasser fra biler

Dyson Pure Hot + Cold™ opvarmer med renset luft. Ikke forurenet luft.

Opfanger og rapporterer partikler og gasser i realtid

Indfanger 99,95% af allergener og forurenende stoffer på helt ned til 0,1 mikron[2].

 

Fordeler renset luft til alle lokalets hjørner.[3].

Opvarmer med renset luft om vinteren.

 

Afkøler med renset luft om sommeren.

 

Overvåg og kontrollér dit apparat, uanset hvor du befinder dig.[4].

 

Multifunktion uden kompromiser