Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC51 Multi Floor støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Rengør yderkappen

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Er støjen holdt op?

Kontroller børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan tændes/slukkes støvsugeren.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes kugleskallen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes kugleskallen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Sådan tændes/slukkes støvsugeren.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan tændes/slukkes støvsugeren.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Fjern hindringer i mundstykket

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges den nederste kanal på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Instruktioner til, hvordan man undersøger hylsteret på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Sådan monteres forfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes kugleskallen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afmonter først stjerneskruen (findes muligvis ikke på alle modeller), og træk den indvendige slangekrave ned.

Hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan tændes/slukkes støvsugeren.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan tændes/slukkes støvsugeren.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af kanalerne bag cyklonen på en Dyson opretstående støvsuger.

Find den røde slangeudløserknap nederst, hvor beholderen er monteret.

Tryk udløserknappen i retning mod slangen, og træk slangen ud bag på maskinen med et fast træk.

Sådan fjernes slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Sådan fjernes stangen fra slangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen på slangekraven for at frigøre håndtagsrøret fra slangen.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Der tjekkes for blokeringer i stangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Stang

Varenr. 965083-01

Stang

Stang

Varenr. 965083-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Stang

Stang

Varenr. 965083-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

169 kr

Se mere

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan vaskes filtret

Filtrene bør vaskes en gang om måneden.

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen. Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sådan monteres forfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af

Sådan fjernes kugleskallen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Vask efterfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude. (Bank på plastkanten, ikke på filtermaterialet).

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Sæt filtret på kuglen igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret. Når den begynder at klikke, er den låst.

Sådan genmonteres kugleskallens dæksel på en Dyson opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller strømforsyningen

Er ledningen eller stikket ødelagt? Tjek andre elektriske enheder i hjemmet. Tjek lampen i en anden stikkontakt.

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra Dysons opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Har det løst problemet?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Se mere

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Kugelskalens filterside

Varenr. 964703-01

Kugelskalens filterside

Kugelskalens filterside

Varenr. 964703-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kugelskalens filterside

Kugelskalens filterside

Varenr. 964703-01

Ekstra kugelskalsfilterside til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

111 kr

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Sådan genmonteres kugleskallens dæksel på en Dyson opretstående støvsuger.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Børstestang

Varenr. 964705-01

Børstestang

Børstestang

Varenr. 964705-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Børstestang

Børstestang

Varenr. 964705-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Se mere

Kontroller den røde stang

Når der trykkes på den røde knap for at åbne beholderbunden, kan den røde udløserstang foroven sætte sig fast op cyklonen, så bunden ikke kan åbnes.

Skub den røde udløserstang foroven bag på cyklonen op mod toppen af cyklonenheden, og prøv at trykke på udløserknappen igen.

Placeringen af den røde stang på cyklonen og transparente beholder.

Er problemet løst ved at frigøre stangen?

Manuel åbning af beholderbunden

Skub den nederste del af den røde udløserstang ned for at prøve at åbne beholderbunden manuelt.

Sådan frigøres beholderens bund på en Dyson opretstående støvsuger.

Kan bunden åbnes manuelt?

Cyklon

Varenr. 965073-01

Cyklon

Cyklon

Varenr. 965073-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Cyklon

Varenr. 965073-01

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

373 kr

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller mundstykket

Når maskinens stik er taget ud, skal mundstykket tages af.

Læg maskinen ned på bagsiden.

Den opretstående støvsuger fra Dyson placeres her på fronten.

Find den røde klemme under mundstykket.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Fjern hindringer fra børsterullen

Åbn bundpladen ved at trykke på de to røde udløserknapper.

Sådan klikkes metalpladen af på en Dyson opretstående støvsuger.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Tråde fjernes fra børstestangen på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes den nederste kanal på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller den indvendige slange

Afmonter det lilla filterdæksel midt på kuglens låg.

Sådan fjernes kugleskallen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter kuglens låg, så det er nemmere at komme til den indvendige slange.

Træk den røde krave ud fra maskinen, og kontroller slangen for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i mundstykket og den indvendige slange?

Hvor blev gnisterne eller røgen set?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet efterset af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvilket problem har du med vippemekanismen?

Kontroller kanalerne

Når maskinens stik er taget ud, skal håndtagsrøret tages af bag på maskinen (til en efterfølgende kontrol).

Sådan fjernes håndtaget fra en Dyson opretstående støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller den nederste kanal (hvor mundstykket monteres på maskinen) for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes den nederste kanal på en Dyson opretstående støvsuger.

Vend maskinen om, og afhægt den indvendige slange mellem kuglens to halvdele.

Kontroller den indvendige slange for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen (det skal være muligt at se igennem den nederste kanal).

Har det løst problemet?

Kontroller omskifterventilen

Tag hovedslangen af maskinen ved at trykke på den røde udløserknap (knappen er ikke en del af slangen og bliver på maskinen).

Sådan fjernes slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen, hvor slangen var monteret, for hindringer (især for penne, blyanter mv.), og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen på en Dyson opretstående støvsuger.
Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Kontroller kanalerne

Når maskinens stik er taget ud, skal håndtagsrøret tages af bag på maskinen (til en efterfølgende kontrol).

Sådan fjernes håndtaget fra en Dyson opretstående støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller den nederste kanal (hvor mundstykket monteres på maskinen) for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes den nederste kanal på en Dyson opretstående støvsuger.

Vend maskinen om, og afhægt den indvendige slange mellem kuglens to halvdele.

Kontroller den indvendige slange for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen (det skal være muligt at se igennem den nederste kanal).

Gå til næste trin

Kontroller omskifterventilen

Tag hovedslangen af maskinen ved at trykke på den røde udløserknap (knappen er ikke en del af slangen og bliver på maskinen).

Sådan fjernes slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller kanalen, hvor slangen var monteret, for hindringer (især for penne, blyanter mv.), og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Støvsugeren skal skubbes en anelse forbi den lodrette stilling, for at stabilisatorerne kan klikke rigtigt på plads.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Tryk på den røde udløserknap

Håndtagsrøret og håndtaget kan frigøres og sættes tilbage i maskinen ved at trykke på den røde udløserknap ved tænd/sluk-knappen samtidig med den røde knap på slangekraven.

Knappen, der frigør stangen og slangen fra Dysons opretstående støvsuger.

Når tilstopningen er fjernet i håndtagsrøret, er det ikke nødvendigt at bruge slangekraveknappen ved isætning af håndtagsrøret.

Er problemet løst ved at bruge begge knapper?

Løft håndtaget

Håndtaget skal trækkes op, inden håndtagsrøret (med den røde top) kan hægtes på.

Sådan trækkes stanghåndtaget op på den opretstående Dyson støvsuger.

Sørg for, at håndtaget trækkes op og sættes på plads, inden der forsøges at sætte håndtagsrøret på igen.

Er problemet løst ved at løfte håndtaget?

Er der beskadigede komponenter til håndtagsrøret, slangen, rørhåndtaget eller hovedkanalen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller ledningsindrulningen

Håndtaget er fremstillet af en ny materialeblanding, der holder vægten af DC50 minimal uden at gå på kompromis med holdbarheden.

Disse materialer er let bøjelige og optager vægtbelastninger ved brug af maskinen, og derfor er det normalt, at den giver efter ved brug.

Håndtaget kan vakle lidt, hvis den øverste ledningsholder er løftet med rørhåndtaget. Tryk den øverste ledningsholder ned, så den er ud for tænd/sluk-knappen.

Sådan opbevares ledningen på en Dyson opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at sænke ledningsholderen?

Hvilken komponent er defekt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Beholder

Varenr. 965070-01

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

155 kr

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 965071-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Se mere

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

Se mere