Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Cinetic Big Ball Absolute støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Tømning af beholderen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden den gennemsigtige beholder tømmes.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.
Den røde stang skal stoppe på niveau med den gennemsigtige beholder. Hvis ikke, kan beholderen ikke skydes op.
Derefter åbnes beholderbunden.
Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Børstestangen, der genmonteres ved at skubbe fra begge sider af gulvværktøjet.

ADVARSEL: Beholderen kan muligvis være vanskelig at åben de første par gange, når den er tom. Det er normalt, fordi beholderens pakning er ny. Når maskinen har været i brug, og der er støv (uanset mængde) i beholderen, vil den kunne åbnes normalt.

Lukning af beholderen

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Tryk med et fast tryk på beholderbundens knap, så den klikker på plads, og bunden er lukket rigtigt.

Klik beholderen på plads, så den er lukket.

Placer beholderbunden ud for luftslangeindsugningen, og klik derefter på plads.

Sådan udskiftes beholderen på en Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Filteret på Dyson DC05 cylinderstøvsugeren, der blødgøres af koldt postevand.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.

Derefter åbnes beholderbunden.

Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Børstestangen, der genmonteres ved at skubbe fra begge sider af gulvværktøjet.

Den gennemsigtige beholder tages af ved at trække i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap og trække den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Støvsugerhovedet på cylinderstøvsugeren Dyson DC08 tjekkes for blokeringer.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Filteret skal tørre i 12 timer og må ikke sættes tilbage i cylinderstøvsugeren Dyson DC08, mens det er vådt.

Kontroller cyklonens indsugning og åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Cyklonen, der fjernes fra en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder sættes på igen ved at føre bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen og pakningerne

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af.

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Sådan adskiller man forlængerslangen, forlængerhåndtaget og slangen.

Kontroller rørhåndtaget

Kontroller, at der ikke er revner i håndtaget.

Kontroller, at pakningen på rørhåndtaget er monteret og intakt.

En svamp, der skylles og klemmes for at fjerne overskydende postevand.

Kontroller, at forlængerrørets pakning er monteret og intakt.

Filteret, der fjernes fra en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Kontroller slangen

Kontroller, at der ikke er revner eller flænger.

Kontroller, at pakningen er monteret og intakt.

Slangen på Dysons cylinderstøvsuger tjekkes for skader.

Tag beholderen helt af maskinen.

Børsternes udvendige kabinet, der fastgøres ved at dreje de blå ringe på begge ender med uret.

Kontroller, at begge pakninger på huset er monteret og intakte.

Udløserknappen til beholderen trykkes ned på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Kontrol af cyklonen og beholderen

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.

Derefter åbnes beholderbunden.

Træk i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap, og træk den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Støvsugerhovedet på cylinderstøvsugeren Dyson DC08 tjekkes for blokeringer.

Kontroller, at begge pakninger på beholderen er monteret og intakte.

Sådan tjekkes forseglingen og bunden for skader.

Kontroller cyklonen

Kontroller, at pakningen på cyklonen er monteret og intakt.

Cyklonen på Dysons cylinderstøvsuger tjekkes for skader.

Sæt beholderen på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Tryk den opad, så der høres et klik, og forsæt med at trykke, indtil den er ført på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Sæt beholderen/cyklonen på maskinen, så den klikker på plads.

Sådan udskiftes beholderen på en Dyson cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag eventuelle mundstykker af forlængerrøret.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Træk forlængerrøret helt ud ved at trykke på den røde knap.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af forlængerrøret.

Sugeevnen for forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger bliver tjekket.

Er sugekraften stærk eller svag?

Sådan bruges gulvmundstykket

Til brug på tæpper skal den lilla tætning være i "op"-stillingen.

Til brug på bare gulve skal den lilla tætning være i "ned"-stillingen.

Rester, der skæres af børsterne med en saks.

Til brug på bare gulve skal den lilla tætning være i "ned"-stillingen.

Slangen tjekkes i begge ender på Dyson DC05 cylinderstøvsugeren.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykkets indstillinger?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Kontroller begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Hovedindløbet på cylinderstøvsugeren Dyson DC05 tjekkes.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Stemplet, der trækkes ud fra mini-turbinehovedet på en Dyson DC08 cylinderstøvsuger.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Sådan fjernes slangen fra Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Forseglingerne, der kontrolleres på cyklonen, beholderen og hoveddelen på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Filteret på Dyson DC05 cylinderstøvsugeren, der blødgøres af koldt postevand.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.

Den røde stang skal stoppe på niveau med den gennemsigtige beholder. Hvis ikke, kan beholderen ikke skydes op.

Derefter åbnes beholderbunden.

Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Børstestangen, der genmonteres ved at skubbe fra begge sider af gulvværktøjet.

Den gennemsigtige beholder tages af ved at trække i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap og trække den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Støvsugerhovedet på cylinderstøvsugeren Dyson DC08 tjekkes for blokeringer.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Filteret skal tørre i 12 timer og må ikke sættes tilbage i cylinderstøvsugeren Dyson DC08, mens det er vådt.

Kontroller cyklonens indsugning og åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Beholderknappen, der trykkes ned på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder sættes på igen ved at føre bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Børsterullen i turbinemundstykket roterer, så snart der tændes for maskinen. Du kan ændre børsterullens rotationshastighed ved at trykke på luftudløseraftrækkeren på rørhåndtaget. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper.

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Tjek af gulvværktøjet.

Når mundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Stang med quick release-funktion på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Udskiftelse an turbinehoved til dit Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Musclehead-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Sådan bruges Musclehead-mundstykket

Udluftningsventilen kan åbnes, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav, når udluftningsventilen er åben, skal den lukkes igen.

Slangens indløb på en Dyson DC08-cylinderstøvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere udluftningsventilen?

Kontrol af Musclehead-mundstykket for hindringer

Tag Musclehead-mundstykket af forlængerrøret.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Kontroller under gulvmundstykket, og fjern eventuelle hindringer, hvis der er nogen.

Der tjekkes for eventuelle blokeringer under gulvværktøjet.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Muskelhoved gulvværktøj

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Muskelhoved gulvværktøj

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Ekstra muskelhovedgulvværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

488 kr

Se mere

Pneumatic-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Sådan bruges Pneumatic-mundstykket

Skydeknappen til sugeregulering kan flyttes til minustegnet, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav, når skydeknappen til sugeregulering er flyttet, kan den flyttes tilbage til plustegnet.

Er problemet løst ved at kontrollere skydeknappen til sugereguleringen?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Kontroller under gulvmundstykket og i begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Sådan fjernes slangen fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Stemplet, der trækkes ud fra mini-turbinehovedet på en Dyson DC08 cylinderstøvsuger.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Forseglingerne, der kontrolleres på cyklonen, beholderen og hoveddelen på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede.

Brug for kontrol for hindringer

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag et eventuelt mundstykke af forlængerrøret.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Træk forlængerrøret helt ud ved at trykke på den røde knap.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af forlængerrøret.

Sugeevnen for forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger bliver tjekket.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv maskinen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Bemærk: Knappen lyser ikke.

Sørg for, at den røde powerknap er trykket ned.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Cyklonen må ikke afvaskes.

Kontroller beholderen og cyklonen-

En fugtig eller muggen lugt kan skyldes støv, der er kommet i kontakt med vand i cyklonen.

Det behøver ikke være direkte kontakt med vand. Hvis der f.eks. opsuges lettere fugtigt hår fra kæledyr, kan det sammen med støv i cyklonen komme til at lugte.

Det kan også lugte, hvis filtret sættes i maskinen uden at være tørt.

Tag beholderen af maskinen ved at trykke på udløserknappen på siden af beholderen.

Børsternes udvendige kabinet, der fastgøres ved at dreje de blå ringe på begge ender med uret.

Har det løst problemet?

Rengøring af cyklonen

Åbn beholderlåget ved at trykke på den røde knap oven på cyklonen, og sørg for at gøre det et sted, hvor beholderen kan tømmes, så snavset opsamles.

Børstestangen, der genmonteres ved at skubbe fra begge sider af gulvværktøjet.

Tryk på knappen igen for at tage beholderen af cyklonen.

Støvsugerhovedet på cylinderstøvsugeren Dyson DC08 tjekkes for blokeringer.

Brug en tør klud til at fjerne eventuelt støv eller fremmedlegemer på cyklonen.

Rengøring af cyklonen med en tør klud.

Kontroller for hindringer under cyklonen, og fjern dem, hvis der er nogen.

Der tjekkes for eventuelle blokeringer under cyklonen.

Rengør beholderen

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Filteret skal tørre i 12 timer og må ikke sættes tilbage i cylinderstøvsugeren Dyson DC08, mens det er vådt.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Brug af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Sørg for, at den røde powerknap er trykket ned.

Tag maskinens stik ud, inden ledningen rulles ind.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Slangen fjernes fra en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vælg den relevante løsningsmulighed

Beholder

Varenr. 967363-01

Beholder

Beholder

Varenr. 967363-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 967363-01

Udskiftningsbeholder til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

Se mere

Børstestang

Varenr. 963549-01

Børstestang

Børstestang

Varenr. 963549-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Børstestang

Børstestang

Varenr. 963549-01

Udskiftnings-børstestang til dit turbinehoved.

Ikke på lager p.t.

284 kr

Cyklon

Varenr. 967418-01

Cyklon

Varenr. 967418-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Varenr. 967418-01

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Muskelhoved gulvværktøj

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Muskelhoved gulvværktøj

Muskelhoved gulvværktøj

Varenr. 967420-01

Ekstra muskelhovedgulvværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

488 kr

Se mere

Quick-release Stair tool

Varenr. 967369-01

Quick-release Stair tool

Quick-release Stair tool

Varenr. 967369-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Quick-release Stair tool

Quick-release Stair tool

Varenr. 967369-01

27 kr

Se mere

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Udskiftelse an turbinehoved til dit Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Forlængerrør

Varenr. 967365-01

Forlængerrør

Forlængerrør

Varenr. 967365-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Forlængerrør

Forlængerrør

Varenr. 967365-01

Ekstra forlængerrør til din Dyson-cylinderstøvsuger.

195 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-støvsuger.

155 kr

Se mere

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller aftrækkeren

Tryk på udløseraftrækkeren for at reducere sugekraften.

Har det løst problemet?

Sådan bruges gulvmundstykket

Til brug på tæpper skal den lilla tætning være i "op"-stillingen.

Til brug på bare gulve skal den lilla tætning være i "ned"-stillingen.

Rester, der skæres af børsterne med en saks.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykkets indstillinger?

Indstil skydeknappen

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere pakningerne?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Tjek af gulvværktøjet.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Stang med quick release-funktion på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Musclehead-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Sådan bruges Musclehead-mundstykket

Udluftningsventilen kan åbnes, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav, når udluftningsventilen er åben, skal den lukkes igen.

Slangens indløb på en Dyson DC08-cylinderstøvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere udluftningsventilen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag et eventuelt mundstykke af forlængerrøret.

Sådan fjernes gulvværktøjet fra forlængerrøret.

Træk forlængerrøret helt ud ved at trykke på den røde knap.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af forlængerrøret.

Filteret, der fjernes fra en Dyson DC08 cylinderstøvsuger ved at trykke på quick release-knappen.

Er sugekraften stærk eller svag?

Børsterullen i turbinemundstykket roterer, så snart der tændes for maskinen. Du kan ændre børsterullens rotationshastighed ved at trykke på luftudløseraftrækkeren på rørhåndtaget. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper.

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Kontroller åbningen i gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Stang med quick release-funktion på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Stemplet, der trækkes ud fra mini-turbinehovedet på en Dyson DC08 cylinderstøvsuger.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Sådan fjernes slangen fra Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Forseglingerne, der kontrolleres på cyklonen, beholderen og hoveddelen på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Filteret på Dyson DC05 cylinderstøvsugeren, der blødgøres af koldt postevand.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.

Derefter åbnes beholderbunden.

Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Børstestangen, der genmonteres ved at skubbe fra begge sider af gulvværktøjet.

Den gennemsigtige beholder tages af ved at trække i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap og trække den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Støvsugerhovedet på cylinderstøvsugeren Dyson DC08 tjekkes for blokeringer.

Kontroller cyklonens indsugning og åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Cyklonen, der fjernes fra en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder sættes på igen ved at føre bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Den transparente beholder tømmes ned i en skraldespand ved at trykke på quick release-knappen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 963544-04

Udskiftelse an turbinehoved til dit Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Kontroller den røde stang

Det skyldes normalt, at den røde stang ikke er trykket helt ned og er plan med den gennemsigtige beholder.

Kontroller placeringen af beholderens RØDE udløserstang.

Den røde beholder frigøres langs bagsiden af den klare plasticbeholder.

Hvis trykstangens nederste ende ikke er plan med beholderens bund, skal stangen trykkes ned igen.

Den røde beholder frigøres langs bagsiden af den klare plasticbeholder.

Kontroller positionen igen, inden det forsøges at skubbe beholderen op.

Tjek, at frigørelsesmekanismen til beholderen er i den rigtige position, inden du skubber beholderen op på ny.

Skub beholderen op igen, og luk beholderbundens klap.

Klik beholderen på plads, så den er lukket.

Er problemet løst ved at kontrollere placeringen af den røde stang?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rigtig placering af håndtagsrør

Når håndtagsrøret er placeret lodret, vil Dual Mode-gulvmundstykket muligvis ikke kunne skiftes imellem indstillingerne til bart gulv og tæppe.

Hvis der tændes for maskinen, og mundstykket er i MAX-funktionen med gummiliste, er der vanskeligt skifte til mundstykkets gulvfunktion.

Sørg for, at der er tændt for maskinen, og at håndtagsrøret er i en normal støvsugestilling, som vist, og prøv at skifte kombifunktionen imellem indstillingen for bart gulv og tæppe.

Er metalpladen slået ned, kan den benyttes på gulvtæpper. Er den slået op, kan den anvendes på trægulve.

Er problemet løst ved at afprøve Dual Mode-gulvmundstykket igen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Samling af maskinen

  • Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.
  • Hægt slangen bag på rørhåndtaget.
  • Hægt rørhåndtaget på forlængerrøret.
  • Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det ud, så det 'klikker' på plads.
  • Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret.
  • Sæt mundstykkerne i holderen, og isæt forlængerrøret.
Sådan samler du din Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hvilket gulvmundstykke

Dual Mode-gulvmundstykke.

Turbinemundstykke.

Musclehead-mundstykke

Sådan bruges Dual Mode-gulvmundstykket

Sæt Dual Mode-gulvmundstykket på forlængerrøret. Du kan justere forlængerrøret som ønsket med den røde udløserknap på forlængerrøret.

Indstil sugereguleringen til MAX til fastsiddende snavs.

Filteret monteres på en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Bundpladen nede. Kun til brug på tæpper.

Tjek af den transparente beholder, filteret og cyklonen.

Børster nede. Til brug på bare gulve.

Tjek af slangen, hoveddelen og filteret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af turbinemundstykket

Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper. Gulvmundstykket har en række antistatiske kulfibertråde til at fjerne fint støv fra bare gulve og stive nylonbørster til at fjerne indgroet snavs på tæpper. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen fra ved skift fra én gulvtype til en anden.

Filterkabinettet rengøres med en klud hen over en skraldepose.

Tilslut turbinemundstykket på forlængerrøret, og sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Tryk på udløseraftrækkeren for at reducere sugekraften og børsterullens rotation.

Brug sugeudløseren til de mere sarte overflader.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af Musclehead-gulvmundstykket

Musclehead-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Musclehead-værktøjet, der bliver fastgjort til forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret, så det klikker på plads.

Du kan justere forlængerrøret som ønsket ved at trykke på den røde udløserknap på forlængerrøret.

Udluftningsventilen kan åbnes, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav, når udluftningsventilen er åben, skal den lukkes igen.

Sådan justeres sugeevnen på en Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af forlængerrøret

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Påsætning af tilbehørsdelene

Mundstykkerne kan sættes på forlængerrøret, rørhåndtaget eller slangen.

Sørg for, at de klikker på plads inden brug.

Brug tilbehøret direkte på forlængerrøret, slangen eller håndtaget.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hold i stikket ved indrulning på ledningshjulet. Stikket må ikke svirpe ved indrulning.

Brug af ledningen

Ledningen rulles ind ved at trykke på knappen med et fast tryk, indtil det klikker, og ledningen rulles ind.

Slangen fjernes fra en Dyson DC05 cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem hjulene.

Placeringen af serienummeret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?