Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Small Ball Multi Floor støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Rengør yderkappen

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af kanalerne bag cyklonen på en Dyson opretstående støvsuger.

Find den røde slangeudløserknap nederst, hvor beholderen er monteret.

Tryk udløserknappen i retning mod slangen, og træk slangen ud bag på maskinen med et fast træk.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af bunden på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Sådan monteres forfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Sådan forbindes kugleskallen på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Sådan fjernes stangen fra slangen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Der tjekkes for blokeringer i stangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stanghåndtag ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Ikke på lager p.t.

435 kr

Overvåg produkt

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Dyson Small Ball sat i stikkontakten, tændt og placeret i en hældende position.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan hældes støvsugeren under brug, så børsterne kan tjekkes.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Fjern hindringer i mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Kontroller slangens tilslutningspunkter for hindringer.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Afmonter først stjerneskruen (findes muligvis ikke på alle modeller), og træk den indvendige slangekrave ned.

Hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen nu?

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Er støjen holdt op?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Sådan monteres denne komponent

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Kontroller akslen og hjulet

Kontroller akslen og hjulene på bundpladen og stabilisatorhjulene for fremmedlegemer eller beskadigelse.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af bunden på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Sådan monteres denne komponent

Kontroller den røde stang

Når der trykkes på den røde knap for at åbne beholderbunden, kan den røde udløserstang foroven sætte sig fast op cyklonen, så bunden ikke kan åbnes.

Skub den røde udløserstang foroven bag på cyklonen op mod toppen af cyklonenheden, og prøv at trykke på udløserknappen igen.

Placeringen af den røde stang på cyklonen og transparente beholder.

Er problemet løst ved at frigøre stangen?

Manuel åbning af beholderbunden

Skub den nederste del af den røde udløserstang ned for at prøve at åbne beholderbunden manuelt.

Sådan frigøres beholderens bund på en Dyson opretstående støvsuger.

Kan bunden åbnes manuelt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Ikke på lager p.t.

373 kr

Overvåg produkt

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvilken komponent er defekt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

155 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kombinationsværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

44 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Ikke på lager p.t.

373 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Forfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Forfilter

Varenr. 966444-02

Ekstra forfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Forfilter

Forfilter

Varenr. 966444-02

Ekstra forfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

155 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

27 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stanghåndtag ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Ikke på lager p.t.

435 kr

Overvåg produkt

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og vip den i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Flyt skydeknappen på mundstykket

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Slider til tjek af sugeevnen på støvsugerhovedet af en Dyson Small opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere pakningerne?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Metalplade. ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Metalplade.

Varenr. 967273-01

Ekstra metalplade til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

Metalplade.

Metalplade.

Varenr. 967273-01

Ekstra metalplade til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

Ikke på lager p.t.

244 kr

Overvåg produkt

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Nulstil børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Hindring

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Hvilket problem har du med vippemekanismen?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kvikstartguide

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Saml maskinen

Sæt mundstykket på

  • Læg maskinen på bagsiden, og sæt mundstykket på kontakterne.
  • Tryk mundstykket på med et fast tryk, så det klikker på plads, og den røde knap fastlåses.
Støvsugerhovedet genmonteres til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Sæt mundstykket på maskinen

Når maskinen står opret, skal håndtagsrøret trykkes ind i slangen. (Bemærk, at der ikke er en lås til at klikke håndtagsrøret på slangen; det glider blot på plads).

Sæt håndtagsrøret og håndtaget i rillerne oven på kanalen.

Tryk på håndtagsrørets røde udløserknap, og tryk håndtagsrøret og håndtaget helt ned, indtil der høres et klik.

Stangen, der forbindes med slangen for at opnå en større rækkevidde.

Monter mundstykkeholderen

Når beholderen og cyklonen er taget af, skal du skubbe mundstykkeholderen på bag på maskinen lige over kuglen.

Tryk mundstykkeholderen på med tommelfingrene, mens du holder med de øvrige fingre foran på maskinen. Den går stramt, så tryk med et fast, konstant tryk.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på igen, og sæt mundstykkerne på.

Hvor tilbehøret passer på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Bemærk: Mundstykkeholderen skal blive siddende, når den er monteret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bær maskinen

Vikl ledningen om ledningsholderen øverst og nederst på maskinens bagskinne.

Sådan transporteres Dysons Small Ball opretstående støvsuger via cyklonhåndtaget.

Bær maskinen i håndtaget oven på cyklonen; ikke i håndtaget med røret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Træk håndtaget op, så det klikker på plads.

Sådan fjernes stangen fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Når maskinens stik er tilsluttet, skal der trykkes på tænd/sluk-knappen forrest på håndtaget for at starte motoren.

  • Stabilisatorerne bevæger sig automatisk til den rigtige stilling, når maskinen vippes.

Dyson Small Ball sat i stikkontakten, tændt og placeret i en hældende position.

Tryk på den røde udløserknap til håndtaget mellem tænd/sluk-knappen og børsterulleknappen for at sænke håndtaget.

Frigørelse af stangen på Dysons Small Ball opretstående støvsuger.

Brug børsterullen

Børsterullen går automatisk i gang med at rotere, når maskinen vippes.

Tryk på den grå knap ved siden af tænd/sluk-knappen for at slå børsterne fra.

Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen fra ved støvsugning af tæpper.

Slå børsterullen fra på langhårede tæpper eller sarte underlag.

De forskellige børstefunktioner på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes håndtagsrøret og slangen

Håndtagsrøret sættes på ved at trække håndtaget op, indtil det klikker. Tryk derefter på håndtagsrørets røde udløserknap for at tage det af hovedkanalen.

Sådan fjernes stangen fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Træk håndtagsrøret ud af slangen. Håndtagsrøret og slangen er ikke tilsluttet i opbevaringspositionen.

Sådan fjernes stangen fra slangen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Håndtagsrøret skal vendes om for at fastgøre det i slangen, og håndtagsrørets hætte skal åbnes. Der høres et tydeligt klik, når de er rigtigt fastgjort.

Stangen, der forbindes med slangen for at opnå en større rækkevidde.

Når håndtagsrøret ikke skal bruges, tages det af ved at skyde det igennem slangen og trykke det på øverst på hovedkanalen.

Udløserknappen klikker, når det er plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Serienummer

Serienummeret står på kanalen bag den gennemsigtige beholder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

For at maskinen kan blive ved at støvsuge effektivt, skal den gennemsigtige beholder tømmes, når den er fyldt til MAX-mærket.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Den gennemsigtige beholder tømmes ved at trykke på knappen øverst på bærehåndtaget igen for at tømme beholderen direkte i en affaldsspand.

Cyklonen og den transparente beholder tømmes i en skraldespand.

Tryk på den grå knap i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan fjernes beholderen fra cyklonen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Tryk med et fast tryk midt på den gennemsigtige beholders bund for at lukke den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Vaskning af filtrene – video

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tag beholderen af

Sådan vaskes forfiltrene:

Tag cyklontoppen og beholderen af maskinen.

Cyklon og transparent beholder fjernes fra den opretstående støvsuger Dyson Small Ball.

Tag efterfiltret af

Træk forfilterhusets udløser op.

Tag filtret ud af cyklontoppen.

Sådan fjernes filteret fra toppen af cyklonen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Vask forfiltret

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Sådan vaskes filteret under den kolde hane.

Tør forfiltret

Skal tørre i 24 timer (filtret tørrer hurtigst ved at lægge det på siden).

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Forfilterets tørretid på 24 timer.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen ned, og skru holderen til kuglens låg af ved at dreje mod uret (ca. 10 gange), så det kan løftes af maskinen.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej efterfiltret mod uret, og tag det ud af maskinen.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk på alle 3 udløsertappe for at adskille efterfiltret i to dele.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Vask efterfiltret

Skyl filterelementet under den kolde hane i ca. 10 sekunder.

Bank yderkanten mod en hård overflade 10 gange.

Gentag, indtil det er rent.

Sådan vaskes filteret under den kolde hane.

Tør efterfiltret

Skal tørre i 24 timer.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes på maskinen igen.

Bagfilterets tørretid på 24 timer.

Saml efterfiltret

Efterfiltret samles igen ved at placere pilen på fligen på begge komponenter ud for hinanden og trykke begge dele sammen med et fast tryk, så de klikker på plads.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Sæt efterfiltret på maskinen igen, og drej det med uret, indtil det er helt fastgjort.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Sæt kuglens låg på igen, og drej den blå låsemekanisme med uret (ca. 10 gange), indtil der høres en skraldende lyd.

Sådan forbindes kugleskallen på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?