Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Small Ball Multi Floor støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Rengør yderkappen

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af kanalerne bag cyklonen på en Dyson opretstående støvsuger.

Find den røde slangeudløserknap nederst, hvor beholderen er monteret.

Tryk udløserknappen i retning mod slangen, og træk slangen ud bag på maskinen med et fast træk.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af bunden på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Den anbefalede tørretid på 24 timer for filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Sådan monteres forfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

S¨dan løsnes bagfilteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Sådan vaskes filteret på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Sådan genmonteres bagfilteret på Dysons opretstående støvsuger.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Sådan forbindes kugleskallen på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Sådan fjernes stangen fra slangen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Sådan fjernes slangen fra basen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Der tjekkes for blokeringer i stangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

435 kr

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Dyson Small Ball sat i stikkontakten, tændt og placeret i en hældende position.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan hældes støvsugeren under brug, så børsterne kan tjekkes.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Fjern hindringer i mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Kontroller slangens tilslutningspunkter for hindringer.

Sådan undersøges sugeindløbet på den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Afmonter først stjerneskruen (findes muligvis ikke på alle modeller), og træk den indvendige slangekrave ned.

Hægt den af, og kontroller for hindringer.

Sådan undersøges den nederste kanalslange på en Dyson Small opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Støvsugerhovedets indløb på Dysons opretstående støvsuger skal inspiceres.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen nu?

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Se mere

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Der trykkes på power-knappen til den opretstående Dyson Small Ball støvsuger.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Knappen til børstestangen på Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Er støjen holdt op?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Se mere

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan drejes kuglehætten for at eksponere filteret på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Kontroller akslen og hjulet

Kontroller akslen og hjulene på bundpladen og stabilisatorhjulene for fremmedlegemer eller beskadigelse.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Cyklon og beholder fjernes, når denne er fuld.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Beholderen fra en Dyson DC04 opretstående støvsuger tømmes ned i en pose.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan åbnes bunden på beholderen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af bunden på en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Sådan sættes filteret i kuglen på en Dyson Small Ball opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Børstestang

Varenr. 966471-01

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Se mere

Kontroller den røde stang

Når der trykkes på den røde knap for at åbne beholderbunden, kan den røde udløserstang foroven sætte sig fast op cyklonen, så bunden ikke kan åbnes.

Skub den røde udløserstang foroven bag på cyklonen op mod toppen af cyklonenheden, og prøv at trykke på udløserknappen igen.

Placeringen af den røde stang på cyklonen og transparente beholder.

Er problemet løst ved at frigøre stangen?

Manuel åbning af beholderbunden

Skub den nederste del af den røde udløserstang ned for at prøve at åbne beholderbunden manuelt.

Sådan frigøres beholderens bund på en Dyson opretstående støvsuger.

Kan bunden åbnes manuelt?

Cyklon

Varenr. 966442-05

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

373 kr

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvilken komponent er defekt?

Beholder

Varenr. 965070-01

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

155 kr

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Se mere

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

Se mere

Cyklon

Varenr. 966442-05

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

373 kr

Slange

Varenr. 967274-02

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Se mere

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Se mere

Forfilter

Varenr. 966444-02

Forfilter

Forfilter

Varenr. 966444-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Forfilter

Forfilter

Varenr. 966444-02

Ekstra forfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Se mere

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

Se mere

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY