Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson Small Ball Multi Floor støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Rengør yderkappen

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Find den røde slangeudløserknap nederst, hvor beholderen er monteret.

Tryk udløserknappen i retning mod slangen, og træk slangen ud bag på maskinen med et fast træk.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stanghåndtag ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Ikke på lager p.t.

435 kr

Overvåg produkt

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Fjern hindringer i mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Kontroller slangens tilslutningspunkter for hindringer.

Afmonter først stjerneskruen (findes muligvis ikke på alle modeller), og træk den indvendige slangekrave ned.

Hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Roterer børsterullen nu?

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Er støjen holdt op?

Kontroller mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Sådan monteres denne komponent

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Kontroller akslen og hjulet

Kontroller akslen og hjulene på bundpladen og stabilisatorhjulene for fremmedlegemer eller beskadigelse.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Sådan monteres denne komponent

Kontroller den røde stang

Når der trykkes på den røde knap for at åbne beholderbunden, kan den røde udløserstang foroven sætte sig fast op cyklonen, så bunden ikke kan åbnes.

Skub den røde udløserstang foroven bag på cyklonen op mod toppen af cyklonenheden, og prøv at trykke på udløserknappen igen.

Er problemet løst ved at frigøre stangen?

Manuel åbning af beholderbunden

Skub den nederste del af den røde udløserstang ned for at prøve at åbne beholderbunden manuelt.

Kan bunden åbnes manuelt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Ikke på lager p.t.

373 kr

Overvåg produkt

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvilken komponent er defekt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Ikke på lager p.t.

155 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kombinationsværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 965072-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

44 kr

44 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-05

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

373 kr

Ikke på lager p.t.

373 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 967276-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Forfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Forfilter

Varenr. 966444-02

Ekstra forfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Forfilter

Forfilter

Varenr. 966444-02

Ekstra forfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

155 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

27 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stanghåndtag ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 967277-01

Ekstra stanghåndtag til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Ikke på lager p.t.

435 kr

Overvåg produkt

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og vip den i støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Flyt skydeknappen på mundstykket

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere pakningerne?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Metalplade. ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Metalplade.

Varenr. 967273-01

Ekstra metalplade til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

Metalplade.

Metalplade.

Varenr. 967273-01

Ekstra metalplade til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

Ikke på lager p.t.

244 kr

Overvåg produkt

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-02

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Nulstil børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Slange

Slange

Varenr. 967274-02

Ekstra slange til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan monteres denne komponent

Hindring

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Hvilket problem har du med vippemekanismen?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kvikstartguide

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Saml maskinen

Sæt mundstykket på

  • Læg maskinen på bagsiden, og sæt mundstykket på kontakterne.
  • Tryk mundstykket på med et fast tryk, så det klikker på plads, og den røde knap fastlåses.

Sæt mundstykket på maskinen

Når maskinen står opret, skal håndtagsrøret trykkes ind i slangen. (Bemærk, at der ikke er en lås til at klikke håndtagsrøret på slangen; det glider blot på plads).

Sæt håndtagsrøret og håndtaget i rillerne oven på kanalen.

Tryk på håndtagsrørets røde udløserknap, og tryk håndtagsrøret og håndtaget helt ned, indtil der høres et klik.

Monter mundstykkeholderen

Når beholderen og cyklonen er taget af, skal du skubbe mundstykkeholderen på bag på maskinen lige over kuglen.

Tryk mundstykkeholderen på med tommelfingrene, mens du holder med de øvrige fingre foran på maskinen. Den går stramt, så tryk med et fast, konstant tryk.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på igen, og sæt mundstykkerne på.

Bemærk: Mundstykkeholderen skal blive siddende, når den er monteret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bær maskinen

Vikl ledningen om ledningsholderen øverst og nederst på maskinens bagskinne.

Bær maskinen i håndtaget oven på cyklonen; ikke i håndtaget med røret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Træk håndtaget op, så det klikker på plads.

Når maskinens stik er tilsluttet, skal der trykkes på tænd/sluk-knappen forrest på håndtaget for at starte motoren.

  • Stabilisatorerne bevæger sig automatisk til den rigtige stilling, når maskinen vippes.

Tryk på den røde udløserknap til håndtaget mellem tænd/sluk-knappen og børsterulleknappen for at sænke håndtaget.

Brug børsterullen

Børsterullen går automatisk i gang med at rotere, når maskinen vippes.

Tryk på den grå knap ved siden af tænd/sluk-knappen for at slå børsterne fra.

Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen fra ved støvsugning af tæpper.

Slå børsterullen fra på langhårede tæpper eller sarte underlag.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes håndtagsrøret og slangen

Håndtagsrøret sættes på ved at trække håndtaget op, indtil det klikker. Tryk derefter på håndtagsrørets røde udløserknap for at tage det af hovedkanalen.

Træk håndtagsrøret ud af slangen. Håndtagsrøret og slangen er ikke tilsluttet i opbevaringspositionen.

Håndtagsrøret skal vendes om for at fastgøre det i slangen, og håndtagsrørets hætte skal åbnes. Der høres et tydeligt klik, når de er rigtigt fastgjort.

Når håndtagsrøret ikke skal bruges, tages det af ved at skyde det igennem slangen og trykke det på øverst på hovedkanalen.

Udløserknappen klikker, når det er plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Serienummer

Serienummeret står på kanalen bag den gennemsigtige beholder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

For at maskinen kan blive ved at støvsuge effektivt, skal den gennemsigtige beholder tømmes, når den er fyldt til MAX-mærket.

Den gennemsigtige beholder tømmes ved at trykke på knappen øverst på bærehåndtaget igen for at tømme beholderen direkte i en affaldsspand.

Tryk på den grå knap i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Tryk med et fast tryk midt på den gennemsigtige beholders bund for at lukke den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Vaskning af filtrene – video

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tag beholderen af

Sådan vaskes forfiltrene:

Tag cyklontoppen og beholderen af maskinen.

Tag efterfiltret af

Træk forfilterhusets udløser op.

Tag filtret ud af cyklontoppen.

Vask forfiltret

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Tør forfiltret

Skal tørre i 24 timer (filtret tørrer hurtigst ved at lægge det på siden).

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen ned, og skru holderen til kuglens låg af ved at dreje mod uret (ca. 10 gange), så det kan løftes af maskinen.

Drej efterfiltret mod uret, og tag det ud af maskinen.

Tryk på alle 3 udløsertappe for at adskille efterfiltret i to dele.

Vask efterfiltret

Skyl filterelementet under den kolde hane i ca. 10 sekunder.

Bank yderkanten mod en hård overflade 10 gange.

Gentag, indtil det er rent.

Tør efterfiltret

Skal tørre i 24 timer.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes på maskinen igen.

Saml efterfiltret

Efterfiltret samles igen ved at placere pilen på fligen på begge komponenter ud for hinanden og trykke begge dele sammen med et fast tryk, så de klikker på plads.

Sæt efterfiltret på maskinen igen, og drej det med uret, indtil det er helt fastgjort.

Sæt kuglens låg på igen, og drej den blå låsemekanisme med uret (ca. 10 gange), indtil der høres en skraldende lyd.

Er der andet, vi kan hjælpe med?