Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC51 ErP Multi Floor støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Rengør yderkappen

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Er støjen holdt op?

Kontroller børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Fjern hindringer i mundstykket

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tag slangen af

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afmonter først stjerneskruen (findes muligvis ikke på alle modeller), og træk den indvendige slangekrave ned.

Hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så langt som muligt.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Find skruen til børsterullens endedæksel på børsterullehuset, og afmonter den med en stjerneskruetrækker.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Find den røde slangeudløserknap nederst, hvor beholderen er monteret.

Tryk udløserknappen i retning mod slangen, og træk slangen ud bag på maskinen med et fast træk.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Tryk på knappen på slangekraven for at frigøre håndtagsrøret fra slangen.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stang

Varenr. 965083-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

169 kr

Stang

Stang

Varenr. 965083-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan vaskes filtret

Filtrene bør vaskes en gang om måneden.

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Tør forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen. Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Tag efterfiltret af

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Vask efterfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude. (Bank på plastkanten, ikke på filtermaterialet).

Tør efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Sæt filtret på kuglen igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret. Når den begynder at klikke, er den låst.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller strømforsyningen

Er ledningen eller stikket ødelagt? Tjek andre elektriske enheder i hjemmet. Tjek lampen i en anden stikkontakt.

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den grå knap på siden af cyklonen (i nærheden af den røde stang).

Træk den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Aftør yderkappen med en blød støvekost eller tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Har det løst problemet?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Flyt skydeknappen på mundstykket

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere pakningerne?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kugelskalens filterside ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kugelskalens filterside

Varenr. 964703-01

Ekstra kugelskalsfilterside til din opretstående Dyson-støvsuger.

111 kr

Kugelskalens filterside

Kugelskalens filterside

Varenr. 964703-01

Ekstra kugelskalsfilterside til din opretstående Dyson-støvsuger.

111 kr

Ikke på lager p.t.

111 kr

Overvåg produkt

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 966471-01

Udskiftnings-børstestang til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Sådan monteres denne komponent

Kontroller den røde stang

Når der trykkes på den røde knap for at åbne beholderbunden, kan den røde udløserstang foroven sætte sig fast op cyklonen, så bunden ikke kan åbnes.

Skub den røde udløserstang foroven bag på cyklonen op mod toppen af cyklonenheden, og prøv at trykke på udløserknappen igen.

Er problemet løst ved at frigøre stangen?

Manuel åbning af beholderbunden

Skub den nederste del af den røde udløserstang ned for at prøve at åbne beholderbunden manuelt.

Kan bunden åbnes manuelt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

435 kr

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller mundstykket

Når maskinens stik er taget ud, skal mundstykket tages af.

Læg maskinen ned på bagsiden.

Find den røde klemme under mundstykket.

Tryk klemmen mod kuglen, og træk mundstykket af med et fast træk.

Fjern hindringer fra børsterullen

Åbn bundpladen ved at trykke på de to røde udløserknapper.

Fjern hår eller fibre fra børsterullen forsigtigt med en saks.

Kontroller mundstykkets indsugning og den tilsvarende åbning på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller den indvendige slange

Afmonter det lilla filterdæksel midt på kuglens låg.

Afmonter kuglens låg, så det er nemmere at komme til den indvendige slange.

Træk den røde krave ud fra maskinen, og kontroller slangen for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i mundstykket og den indvendige slange?

Hvor blev gnisterne eller røgen set?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet efterset af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvilket problem har du med vippemekanismen?

Kontroller kanalerne

Når maskinens stik er taget ud, skal håndtagsrøret tages af bag på maskinen (til en efterfølgende kontrol).

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Kontroller den nederste kanal (hvor mundstykket monteres på maskinen) for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Vend maskinen om, og afhægt den indvendige slange mellem kuglens to halvdele.

Kontroller den indvendige slange for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen (det skal være muligt at se igennem den nederste kanal).

Har det løst problemet?

Kontroller omskifterventilen

Tag hovedslangen af maskinen ved at trykke på den røde udløserknap (knappen er ikke en del af slangen og bliver på maskinen).

Kontroller åbningen, hvor slangen var monteret, for hindringer (især for penne, blyanter mv.), og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Kontroller kanalerne

Når maskinens stik er taget ud, skal håndtagsrøret tages af bag på maskinen (til en efterfølgende kontrol).

Læg maskinen på gulvet med beholderen nedad, og tag mundstykket af ved at trykke på den røde låsepal.

Kontroller den nederste kanal (hvor mundstykket monteres på maskinen) for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Vend maskinen om, og afhægt den indvendige slange mellem kuglens to halvdele.

Kontroller den indvendige slange for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen (det skal være muligt at se igennem den nederste kanal).

Gå til næste trin

Kontroller omskifterventilen

Tag hovedslangen af maskinen ved at trykke på den røde udløserknap (knappen er ikke en del af slangen og bliver på maskinen).

Kontroller kanalen, hvor slangen var monteret, for hindringer (især for penne, blyanter mv.), og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Støvsugeren skal skubbes en anelse forbi den lodrette stilling, for at stabilisatorerne kan klikke rigtigt på plads.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalerne?

Tryk på den røde udløserknap

Håndtagsrøret og håndtaget kan frigøres og sættes tilbage i maskinen ved at trykke på den røde udløserknap ved tænd/sluk-knappen samtidig med den røde knap på slangekraven.

Når tilstopningen er fjernet i håndtagsrøret, er det ikke nødvendigt at bruge slangekraveknappen ved isætning af håndtagsrøret.

Er problemet løst ved at bruge begge knapper?

Løft håndtaget

Håndtaget skal trækkes op, inden håndtagsrøret (med den røde top) kan hægtes på.

Sørg for, at håndtaget trækkes op og sættes på plads, inden der forsøges at sætte håndtagsrøret på igen.

Er problemet løst ved at løfte håndtaget?

Er der beskadigede komponenter til håndtagsrøret, slangen, rørhåndtaget eller hovedkanalen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller ledningsindrulningen

Håndtaget er fremstillet af en ny materialeblanding, der holder vægten af DC50 minimal uden at gå på kompromis med holdbarheden.

Disse materialer er let bøjelige og optager vægtbelastninger ved brug af maskinen, og derfor er det normalt, at den giver efter ved brug.

Håndtaget kan vakle lidt, hvis den øverste ledningsholder er løftet med rørhåndtaget. Tryk den øverste ledningsholder ned, så den er ud for tænd/sluk-knappen.

Er problemet løst ved at sænke ledningsholderen?

Hvilken komponent er defekt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 965070-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Ikke på lager p.t.

155 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966441-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Sådan monteres denne komponent

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966442-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966442-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

435 kr

435 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 965080-02

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 965080-02

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

244 kr

244 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 965082-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

27 kr

27 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stang

Varenr. 965083-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

169 kr

Stang

Stang

Varenr. 965083-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Saml maskinen

Sæt mundstykket på.

Læg maskinen på bagsiden, og sæt mundstykket på kontakterne.

Tryk mundstykket på med et fast tryk, så det klikker på plads, og den røde knap fastlåses.

Sæt mundstykket på slangen

Når maskinen står opret, skal håndtagsrøret og håndtaget trykkes i øverst i slangen, indtil de "klikker på plads".

Tryk på håndtagsrørets røde udløserknap, og tryk det helt ind i slangen.

Sæt mundstykket på maskinen

Sæt håndtagsrøret og håndtaget i rillerne oven på kanalen.

Tryk på håndtagets røde udløserknap, og tryk håndtagsrøret og håndtaget helt ned.

Monter mundstykkeholderen

Når beholderen og cyklonen er taget af, skal du skubbe mundstykkeholderen på bag på maskinen lige over kuglen.

Tryk mundstykkeholderen på med tommelfingrene, mens du holder med de øvrige fingre foran på maskinen. Den går stramt, så tryk med et fast, konstant tryk.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på igen, og sæt mundstykkerne på.

Bemærk: Mundstykkeholderen skal blive siddende, når den er monteret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Brug børsterullen

Børsterullen går automatisk i gang med at rotere, når maskinen vippes.

Tryk på den grå knap ved siden af tænd/sluk-knappen for at slå børsterne fra.

Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen fra ved støvsugning af tæpper.

Slå børsterullen fra på langhårede tæpper eller sarte underlag.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bær maskinen

Vikl ledningen om ledningsholderen øverst og nederst på maskinens bagskinne.

Bær maskinen i håndtaget oven på cyklonen; ikke i håndtaget med røret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kvikstartguide

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Træk håndtaget op, så det klikker på plads.

Når stikket til maskinen er tilsluttet, skal der trykkes på tænd/sluk-knappen forrest på håndtaget for at starte motoren.

Stabilisatorerne bevæger sig automatisk til den rigtige stilling, når maskinen vippes.

Tryk på den røde udløserknap til håndtaget mellem tænd/sluk-knappen og børsterulleknappen for at sænke håndtaget.

Slangen og håndtagsrøret

For at bruge håndtagsrøret skal maskinen stå opret, og den røde krave skal trækkes op og ud af håndtaget. Træk slangekraven ned, så den klikker på plads på enden af håndtagsrøret.

Den røde knap på slangekraven kan bruges til at tage håndtagsrøret af, så mundstykkerne kan sættes direkte på slangen.

Når håndtagsrøret ikke skal bruges, tages det af ved at trykke på knappen på håndtagsrørets krave og trykke kraven op på røret igen. Sæt håndtagsrøret i maskinens håndtag igen

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

For at maskinen kan blive ved at støvsuge effektivt, skal den gennemsigtige beholder tømmes, når den er fyldt til MAX-mærket.

Tryk på knappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Den gennemsigtige beholder tømmes ved at trykke på knappen øverst på bærehåndtaget igen for at tømme beholderen direkte i en affaldsspand.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Tryk med et fast tryk midt på den gennemsigtige beholders bund for at lukke den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af

Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tag efterfiltret af

Udløs knappen foran på cyklonhåndtaget.

Vip håndtaget tilbage.

Tag filtret ud.

Vask forfiltret

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Hold det under vandhanen, og lad vandet løbe igennem filtrets åbne ende, indtil vandet er klart.

Vend det på hovedet, og bank på det.

Tørring af forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Sæt filtret i cyklonen igen.

Vip håndtaget tilbage på plads.

Sørg for, at låsen klikker på plads og er helt fastgjort.

Sæt cyklonen og den gennemsigtige beholder på maskinen.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Vask efterfiltret

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Tørring af efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Saml enheden igen

Spænd filtret ved at dreje det med uret, så de hvide pile er placeret rigtigt.

Ved montering af kuglens yderdæksel skal drejelåget midtpå drejes med uret.

Når den begynder at klikke, er den låst.

Er der andet, vi kan hjælpe med?