Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC22 Exclusive støvsuger
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonens luftafgang og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Sådan frigøres beholderen fra cyklonen på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonen indvendigt for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af blokeringer på undersiden af cyklonen.

Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Rengjøre maskinen

Problemet kan løses ved at vaske filtret og rengøre beholderen og cyklonen.

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonens luftafgang og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Sådan frigøres beholderen fra cyklonen på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonen indvendigt for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af blokeringer på undersiden af cyklonen.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filter A

Åbn lukkemekanismen ved siden af hjulet med en mønt.

Sådan fjernes filteret fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Åbn filterlåget, og tag filtret ud.

Filteret fjernes fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Vask filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel, og filtret må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under den kolde hane.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret til tørring i 24 timer.

Vask filter B

Åbn lukkemekanismen under maskinen, og tag filtret af.

Vask filtret i koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel, og filtret må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger vaskes under den kolde hane.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret til tørring i 24 timer.

Har dette løst problemet?

Gulvmundstykke

Tag gulvmundstykket af, og tænd for maskinen.

Gulvværktøjet, der fjernes fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Høres lyden uden gulvmundstykket monteret?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Sådan frigøres beholderen fra cyklonen på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonen og indsugningen for hindringer, og fjern eventuelt støv eller fremmedlegemer, som relevant.

Tjek af blokeringer på undersiden af cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Mini Flat Out-mundstykke

Kontroller de røde knapper på undersiden af Mini Flat Out-mundstykket.

Flyt begge knapper til åben stilling.

Kontroller, at der ikke er hindringer i kanalen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Gulvværktøjet, der fjernes fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at mundstykket ikke er beskadiget.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller børsterullen

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Billedet viser det gule fastgørelseselement i bunden af støvsugerhovedet, der løsnes.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Sådan skæres der rester af fra børstestangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og tænd for den. Kontroller, at tryk/træk-knappen kan bevæges frit og uhindret.

Børstestangen genmonteres i støvsugerhovedet på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller børsterullen

Kontrol af åbningerne i mundstykket:

Når mundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Billedet viser det gule fastgørelseselement i bunden af støvsugerhovedet, der løsnes.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Sådan skæres der rester af fra børstestangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Børstestangen genmonteres i støvsugerhovedet på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Højtonet fløjtelyd

Det tyder på, at der er en luftutæthed på grund af en hindring.

Følg neste trinn.

Kontroller slangeindsugningen

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Sådan fjernes stanghåndtaget fra slangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Kontroller børsterullen

Kontrol af åbningerne i mundstykket:

Når mundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel.

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Billedet viser det gule fastgørelseselement i bunden af støvsugerhovedet, der løsnes.

Tag børsterullen af.

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Sådan skæres der rester af fra børstestangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og tænd for den.

Børstestangen genmonteres i støvsugerhovedet på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Roterer børsterullen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Mini Flat Out-mundstykke

Kontroller de røde knapper på undersiden af Mini Flat Out-mundstykket.

Flyt begge knapper til åben stilling.

Kontroller, at der ikke er hindringer i kanalen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Kontroller begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at mundstykket ikke er beskadiget.

Har dette løst problemet?

Kontroller gulvmundstykket

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret.

Kontroller gulvmundstykkets åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Har dette løst problemet?

Kontroller børsterullen

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel.

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Billedet viser det gule fastgørelseselement i bunden af støvsugerhovedet, der løsnes.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Sådan skæres der rester af fra børstestangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og tænd for den.

Kontroller, at tryk/træk-knappen kan bevæges frit og uhindret.

Børstestangen genmonteres i støvsugerhovedet på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Roterer børsterullen?

Afprøv børsterullen

Børsterullen skal rotere, hvis sugekraften er for høj. Fortsæt derfor med funktionskontrollerne.

Roterer børsterullen?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud. Løft beholderen og cyklonen af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Sådan frigøres beholderen fra cyklonen på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Tjek af blokeringer på undersiden af cyklonen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Sådan fjernes stanghåndtaget fra slangen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Har dette løst problemet?

Gulvmundstykke

Tag gulvmundstykket af, og tænd for maskinen.

Gulvværktøjet, der fjernes fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Høres lyden uden gulvmundstykket monteret?

Kontroller slangeindsugningen

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Brug af ledningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangeindsugningen

Hvis maskinen spyr støv, er der en tilstopning i den.

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Samling af maskinen

Gulvmundstykket på billedet kan afvige fra det, du har, men fremgangsmåden er den samme.

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Fastgørelse af slangen til en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Hægt slangen bag på forlængerrøret.

Fastgørelse af slangen til stanghåndtaget på den opretstående støvsuger Dyson DC22.

Tryk på udløserknappen, og træk forlængerrøret ud til den ønskede længde, så det "klikker" på plads.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret.

Fastgørelse af forlængerrøret til gulvværktøjet på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sådan trækkes forlængerrøret ud

Tryk på knappen på forlængerrøret.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Tag den nederste del af forlængerrøret af håndtaget.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges og sættes tilbehørsdelene i holderen

Sæt mundstykkerne på forlængerrøret, så du hører et "klik".

Du kan anvende værktøjerne på enten slangen eller forlængerrøret.

For at opbevare mundstykker, der ikke er i brug, skal mundstykkeholderen fastgøres på forlængerrøret.

Værktøjerne, der passer ind i værktøjsholderen på Dysons DC22 cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem de 2 hjul (f.eks. 111-UK-A11111).

Eller det står eventuelt på huset bag den gennemsigtige beholder.

Serienummeret på undersiden af en Dyson cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tøm beholderen

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Sådan tømmes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tryk med et fast tryk midt på den gennemsigtige beholders bund for at lukke den, inden den sættes på maskinen igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtrene.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vask filter A

Åbn lukkemekanismen ved siden af hjulet med en mønt.

Sådan fjernes filteret fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Åbn filterlåget, og tag filtret ud.

Filteret fjernes fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Vask filtret i koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel, og filtret må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under den kolde hane.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret til tørring i 24 timer.

Vask filter B

Åbn lukkemekanismen under maskinen, og tag filtret af.

Sådan fjernes filteret fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger.

Vask filtret i koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel, og filtret må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret fra en Dyson DC22 cylinderstøvsuger vaskes under den kolde hane.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret til tørring i 24 timer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?