Betingelser og Vilkår | Dyson.dk

Betingelser for køb over hjemmesiden

Denne hjemmeside udgør sammen med de øvrige dokumenter, der direkte henvises til, de juridiske betingelser og vilkår (Betingelser) for salg af vores produkter (Produkter), som er tilgængelige på vores hjemmeside (Hjemmeside).

Disse betingelser vedrører enhver købsaftale (Aftale) mellem os og dig. Læs venligst disse betingelser grundigt igennem og vær sikker på, at du forstår dem, før du bestiller Produkter fra vores hjemmeside. Bemærk venligst, at du ved at bestille et Produkt accepterer at være bundet af disse betingelser og de øvrige vilkår, som der refereres til.

Du vil blive bedt om at bekræfte, at du accepterer disse betingelser, før du vil være i stand til at bestille et Produkt. Hvis du afviser at acceptere disse betingelser, vil du ikke kunne bestille et Produkt fra vores hjemmeside. Du bør printe et eksemplar af disse betingelser og bevare dem til eventuel senere brug.

VI justerer disse betingelser fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bestille et Produkt, bør du sikre dig, at du forstår de betingelser, der gælder på det pågældende tidspunkt.

Betingelserne og enhver Aftale er udarbejdet på dansk.


1. Information om os

1.1 Selskabet bag hjemmesiden www.dyson.dk er Dyson Denmark ApS CVR.nr.: 38039547, et dansk selskab med registreret adresse adresse på Amaliegade 10, 1256 København K, C/O Mazanti-Andersen Korsø Jensen, som også er vores hovedadresse.


1.2 For at kontakte os, venligt ring 80705843 eller skicka e-mail til help@dyson.dk

2. Vores Produkter

2.1 Billeder af Produkterne på vores hjemmeside er kun af illustrativ karakter. Selvom vi har forsøgt at gengive farverne korrekt, kan vi ikke garantere, at din computer viser den præcise produktfarve. Dit Produkt kan afvige en smule fra billedet.

2.2 Selvom vi har forsøgt at være så præcise som muligt, vil størrelser, vægt, kapacitet, dimensioner og mål angivet på hjemmesiden kunne afvige med op til ca. 2 %.

2.3 Indpakningen af Produktet vil kunne variere fra den indpakning, der vises på vores hjemmeside.

2.4 Alle Produkter, der vises på vores hjemmeside, er til rådighed, så længe lager haves. Vi vil hurtigst muligt informere dig per e-mail, såfremt det Produkt, du har bestilt, ikke er til rådighed, og vi derfor ikke kan gennemføre din ordre.

3. Brug af vores hjemmeside

3.1 Dit brug af vores hjemmeside er reguleret af vores Betingelser for brug af hjemmesiden. Du bedes venligst læse disse, da de indeholder vigtige betingelser, som gælder for dig. Du kan læse vores brugsbetingelser her.

4. Anvendelse af personlige informationer

4.1 Vi anvender kun dine personlige informationer i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Du bedes læse denne, da den indeholder vigtige betingelser, som gælder for dig.  Du kan læse vores generelle fortrolighedspolitik her.

5. Hvis du er forbruger

De følgende betingelser under pkt.5 finder anvendelse, hvis du er forbruger.

5.1 Hvis du er forbruger, kan du købe produkter fra vores hjemmeside fra dit fyldte 18 år.

5.2 Som forbruker har du, i henhold til gjeldende lovgivning, rettigheter dersom varene er belastet med feil eller ikke samsvarer med varebeskrivelsen. Disse vilkårene påvirker ikke de lovbestemte rettighetene.

6. Hvis du er erhvervskunde

De følgende betingelser under pkt. 6 finder anvendelse, hvis du er erhvervskunde.

6.1 Hvis du ikke er forbruger, bekræfter du at have kompetence til at indgå Aftalen på vegne af den virksomhed, som du indkøber Produkter for.

6.2 Vores Leveringsbekræftelse udgør sammen med disse Betingelser og ethvert dokument, der direkte refereres til, Aftalen mellem dig og os. Dermed tilsidesættes og erstattes alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, garantier, erklæringer og fælles forståelser mellem os, der relaterer sig til det relevante emne, uanset om de har været skriftlige eller mundtlige.

6.3 Du accepterer, at du ved indgåelse af denne Aftale ikke kan støtte ret på tilkendegivelser, erklæringer, forsikringer eller garantier (uanset om de er indgået tilsigtet eller utilsigtet), som ikke direkte fremgår af disse betingelser eller øvrige dokumenter, der refererer hertil. Er der modstrid mellem nærværende Betingelser og tilkendegivelser, erklæringer, forsikringer eller garantier skal nærværende Betingelser finde anvendelse.

6.4 Ingen af os kan rejse krav i anledning af hændelig eller uagtsom vildledning eller som følge af uagtsom fejlinformation givet i Aftalen.

7. Udformning af Aftalen

7.1 Vores bestillingsprocedure gør det muligt at tjekke og rette enhver fejl, før du gennemfører ordren. Du bedes venligst tage dig tid til at læse og tjekke din ordre ved enhver given lejlighed gennem bestillingsproceduren.

7.2 Når du har placeret din bestilling, vil du modtage en e-mail fra os, som tilkendegiver, at vi har modtaget ordren. Bemærk venligst, at dette ikke er ensbetydende med, at din ordre er blevet accepteret. Den endelige accept af ordren fremkommer som beskrevet under pkt. 7.3.

7.3 Vi vil efterfølgende sende en ordrebekræftelse vores til din e-mailadresse, som informerer dig om, at levering af Produktet er sat i proces (Leveringsbekræftelse). Aftalen mellem os er først indgået, når vi sender leveringsbekræftelsen.

7.4 Hvis vi ikke har mulighed for at levere Produktet til dig f.eks. på grund af, at Produktet er i restordre eller ikke længere er til rådighed, eIler på grund af, at der er sket en fejl i prissætningen på vores hjemmeside, som nærmere omtalt under pkt. 10.5, vil vi orientere dig per e-mail, og ordren vil ikke blive gennemført. Hvis du allerede har gennemført betalingen, refunderer vi det fulde beløb hurtigst muligt.

8. Dine forbrugerrettigheder for fortrydelse, refundering og returnering.

Pkt. 8 finder udelukkende anvendelse for forbrugere.


8.1 Hvis du er forbruger, har du ifølge gældende lovgivning ret til at fortryde dit køb i en periode, der nærmere er beskrevet i pkt. 8.2. Det betyder, at hvis du inden for denne periode fortryder eller af anden grund beslutter dig for, at du ikke vil beholde Produktet, kan du give os meddelelse herom og hæve købet.

8.2 Din ret til at fortryde starter på datoen for modtagelsen af varen, hvorfra du har 30 dage til at fortryde dit køb.

8.3 Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, bedes du skriftligt og entydigt give meddelelse herom gerne per brev eller e-mail. Dyson Denmark ApS c/o Mazanti-Andersen Korsø Jensen Amaliegade 10 København K 1256 Denmark help@dyson.dk

Du vil måske beholde en kopi af din besked til fremtidig brug. Din ret til inddragelse anses for at gælde fra den dato, hvor du sender os en mail eller et brev.

8.4 Hvis du udøver din fortrydelsesret, kompenserer vi dig for alle dine betalinger, herunder eventuelle fragtomkostninger, du har betalt for at få produktet sendt til dig af Dyson. Vi udfører restitutionen hurtigst muligt og senest:
a) 14 dage fra den dato, hvor produkter returneres eller når du viser, at du har returneret produkterne, eller
b) Hvis der ikke er afsendt nogen produkter, er 14 dage fra dagen informeret om din beslutning om at fortryde dit køb.

8.5 Du skal returnere produkterne med deres originale emballage og returnere inden for 30 kalenderdage efter din meddelelse om brug af fortrydelsesret, så du modtager en kvittering for forsendelsen, som vi arrangerer til din egen fremtidige brug. Bemærk, at hvis du ikke pakker forsendelsen godt nok til at undgå skade under transporten eller ikke tager rimeligt vare på produkterne, kan vi nægte at erstatte hele beløbet. Ellers vil vi ved modtagelse af Produkterne i ubeskadiget tilstand refundere hele købssummen til det kort eller den metode, der oprindeligt blev brugt til køb. For at kunne arrangere afhentningen af Produkterne, skal du ringe til kundeservice på 80705843, som vil arrangere indsamlingen af produkterne fra dig. Produktet vil så blive sendt til os til håndtering.
Du kan også returnere produktet ved hjælp af dit returseddel og returnere pakken gennem et postagent.

8.6 Nærmere oplysninger om dine juridiske rettigheder vedrørende ombytning og hvordan du bruger dette er knyttet til leveringsbekræftelsen.

8.7 Som forbruger har du altid rettigheder med hensyn til forkerte varer eller varer, som afviger fra deres beskrivelse i henhold til købeloven. Disse rettigheder påvirkes ikke af vilkårene.

Hvis et produkt afviger fra kontrakten eller på anden måde ikke svarer til beskrivelsen fra Dyson, kan du som forbruger registrere varen til Dyson. Hvis det er tilfældet, er du velkommen til at kontakte Dyson, via email help@dyson.dk. Foranstaltningerne træffes kun i tilfælde af originale fejl (og ikke fejl, der opstår som følge af almindelig slitage) og kræver, at der indbringes en klage inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor du opdagede eller burde have opdaget fejlen og altid senest to år fra det tidspunkt du modtog produkt. Dyson anbefaler derfor, at du omhyggeligt kontrollerer produktet straks efter modtagelsen. For at sager om transportskader skal behandles hurtigst muligt, beder vi dig om at opbevare emballagen, så den kan inspiceres. Afhængigt af omfanget af skaden, f.eks. omplacering, afhjælpning eller prisreduktion. Desuden kan ophævelse ske. Ved ophævelse vil Dyson kompensere dig for omkostningerne ved varerne. For krav om anden kompensation er Dyson foruden omkostningerne til varerne ansvarlig for hvad der følger af dansk rets regler om forbrugerkøb.

9. Levering

9.1 Din ordre vil blive gennemført på den forventede leveringsdato, som fremgår af Leveringsbekræftelsen, medmindre der opstår omstændigheder, som er uden for vores kontrol. Hvis vi bliver forhindret i at levere på den forventede leveringsdato, grundet omstændigheder, som er uden for vores kontrol, kontakter vi dig med en ny forventet leveringsdato.

9.2 Leveringen er gennemført, når vi leverer Produktet til den adresse, du har oplyst.

9.3 Ansvar for Produktet overgår til dig fra det tidspunkt, leveringen er sket.

9.4 Du ejer Produktet fra det tidspunkt, vi har modtaget den fulde betaling og tilhørende leveringsomkostninger.

9.5 Hvis du har spørgsmål til din ordre, er du velkommen til at kontakte help@dyson.dk.

10. Priser

10.1 Den aktuelle pris på Produkterne vil fremgå af vores hjemmeside. Vi sikrer, at priserne på Produkterne er korrekte på tidspunktet for offentliggørelse. Skulle du mod forventning opdage en fejl i prisen på et Produkt, som du har bestilt, se da venligst pkt. 10.5 om håndteringen heraf.

10.2 Priserne på vores Produkter vil variere fra tid til anden, men ændringerne vil ikke påvirke prisen på en ordre, som vi har bekræftet med en Leveringsbekræftelse.

10.3 De oplyste produktpriser inkluderer gældende moms. Såfremt der skal betales moms efter engelsk ret, inkluderer produktpriserne moms til den aktuelle vekselkurs i UK på det pågældende tidspunkt. Skulle vekselkursen for moms ændre sig fra ordredatoen til leveringsdatoen, justerer vi den moms du har betalt, medmindre du allerede har gennemført den fulde betaling for Produktet inden ændringen træder i kraft. Såfremt der skal betales moms efter dansk ret, inkluderer produktpriserne 25 % moms. Det vil altid fremgå ved bestillingen, om der opkræves dansk eller engelsk moms.

10.4 Produktprisen inkluderer ikke leveringsomkostninger. Vores leveringsomkostninger, hvis relevant, er synlige på hjemmesiden.

10.5 Vores hjemmeside indeholder et stort udvalg af Produkter. På trods af vores ihærdige indsats er der altid en risiko for, at nogle af Produkterne på vores hjemmeside er prisfastsat forkert. Hvis vi opdager en forkert pris på et Produkt, vil vi informere dig om fejlen. Såfremt der er tale om en åbenlys fejl, vil få mulighed for enten at købe Produktet til den korrekte pris eller at annullere din ordre. Vi foretager os ikke yderligere i relation til din ordre, før vi har modtaget dine instruktioner om, hvad du ønsker. Hvis vi ikke kan træffe dig via de kontaktinformationer, du har oplyst i forbindelse med din ordre, vil vi behandle ordren, som var den afvist, og give dig skriftlig meddelelse herom.

11. Betaling

Betaling kan ske med følgende betalingsmidler: Mastercard, Visa, Dankort, Maestro, American Express, Paypal eller Klarna. 

Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

  • Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
  • Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her.

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside. Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.


12. Vores forpligtelser hvis du er erhvervskunde

Pkt.12 finder udelukkende anvendelse for erhvervskunder.

12.1 Vi sælger kun Produkter til brug for din virksomhed, og ikke med henblik på dit aktive gensalg af købte produkter.

12.2 Vi begrænser ikke vores ansvar i relation til:
a) Dødsfald eller personskade, der skyldes vores forsømmelser;
b) Defekte Produkter omfattet af reglerne om produktansvar;
c) Svig; eller
d) Vanhjemmel.

12.3 Vi er under ingen omstændigheder, jf. dog pkt. 12.2, ansvarlige hverken inden for eller uden for kontrakt, for:
a) ethvert tab af fortjeneste, mistet salg, mistet forretning eller omsætning;
b) Tab eller beskadigelse eller forvanskning af data, information eller software;
c) Tab af forretningsmuligheder;
d) Tab af forventede besparelser;
e) Tab af goodwill; 
f) Indirekte tab eller følgeskader.

12.4 Vores ansvar i relation til tab kan – bortset fra de i pkt. 12.2 nævnte tilfælde – under ingen omstændigheder overstige prisen for Produktet ekskl. moms, uanset om tabet måtte udspringe af eller opstår i forbindelse med en Aftale, om det måtte være inden for eller uden for kontrakt, skyldes brud på lovbestemte pligter eller andre forhold.

12.5 Medmindre det direkte fremgår af disse Betingelser, yder vi ikke erklæringer, garantier eller påtager os andet ansvar i forbindelse med Produktet. Vores ansvar er begrænset til de til enhver tid gældende minimumskrav i henhold til dansk ret. Vi fralægger os ethvert ansvar i forhold til, om Produktet er konkret egnet til dit formål. Vi henviser samtidig til 14.1 og 14.2 nedenfor, som også finder anvendelse for erhvervsdrivendes køb på hjemmesiden.

13. Vores ansvar, hvis du er forbruger

Pkt.13 finder udelukkende anvendelse, hvis du er forbruger.

13.1 Hvis vi misligholder en Aftale, er vi ansvarlige for det tab eller den skade, du måtte lide, såfremt det pågældende tab er en adækvat følge af vores misligholdelse. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som ikke er en adækvat følge af vores misligholdelse.

13.2 Vi leverer kun Produkter til hjemme- eller privat brug. Du accepterer at undlade at anvende Produktet kommercielt eller i forretnings- eller gensalgsøjemed, og vi har intet ansvar for tab af fortjeneste, forretningstab, forretningsforstyrrelser eller tab af potentiel forretning, som du måtte lide.

13.3 Vores ansvar er ikke begrænset i relation til:
(a) Dødsfald eller personskade der skyldes vores forsømmelse;
(b) Svig;
(c) Vanhjemmel;
(d) Bestemmelser i lovgivningen, som ikke kan fraviges til skade for forbrugere og
(e) Defekte Produkter omfattet af reglerne om produktansvar;

14. Omstændigheder uden for vores kontrol

14.1 Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige, hvis vores manglende opfyldelse eller forsinkelse i relation til en Aftale med dig skyldes omstændigheder, der ligger uden for vores kontrol. Omstændigheder uden for vores kontrol er nærmere defineret i pkt. 14.2.

14.2 Med Omstændigheder uden for vores kontrol menes ethvert forhold eller omstændighed, der med rimelighed må betragtes som liggende uden for vores kontrolområde. Det inkluderer uden begrænsninger strejker, lockouts og andre industrielle tiltag fra tredjeparter, civile optøjer, uroligheder, invasion, terrorisme eller trusler om terrorangreb, krig (deklareret eller ej) eller trusler om forberedelse af krig, brand, eksplosioner, storme, stormfloder, jordskred, kollaps, epidemier, andre naturkatastrofer, fejl på et offentligt eller privat telefonnetværk eller manglende mulighed for brug af shipping, luftfartøjer, motortransport samt andre former for offentlig eller privat transport.

14.3 Hvis en omstændighed uden for vores kontrol indfinder sig og påvirker vores evne til at opfylde en Aftale med dig:
(a) vil vi kontakte dig hurtigst muligt for at orientere dig om situationen; og
(b) vores forpligtelser, som følger af Aftalen, vil blive suspenderet, mens tidshorisonten for opfyldelse i medfør af Aftalen vil blive forlænget svarende til perioden for omstændighederne uden for vores kontrol. Påvirker omstændighederne uden for vores kontrol leveringen af et Produkt til dig, aftaler vi en ny leveringsdato, når Omstændighederne uden for vores kontrol ikke længere er til stede.

15. Indbyrdes kommunikation

15.1 Når vi i disse betingelser refererer til “skriftlig” kommunikation, omfatter dette også korrespondance pr. e-mail.

15.2 Hvis du er forbruger:
(a) Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, bedes du gøre som beskrevet i pkt. 8 eller ved brev til Dyson Denmark ApS (CVR.nr.: 38039547), Amaliegade 10, 1256 København K C/O Mazanti-Andersen Korsø Jensen. Du kan også kontakte os via vores Forbrugerservice hotline.
For din egen skyld opfordrer vi dig til at bevare en kopi af medde-lelsen.
(b) Hvis du ønsker at kontakte os skriftligt af andre grunde, kan du skrive til os pr. e-mail til help@dyson.dk

15.3 Hvis vi skal kontakte dig skriftligt, gør vi det pr. e-mail eller ved brev til den adresse, du har oplyst i forbindelse med din ordre.

15.4 Hvis du er erhvervsdrivende:
(a) vil enhver meddelelse eller anden kommunikation parterne imellem i forbindelse med Aftalen skulle ske skriftligt og enten afleveres personligt, sendes med post eller anden leveringsservice eller sendes pr.e-mail.
(b) Meddelelser eller anden kommunikation skal kunne dokumenteres leveret: hvis det er leveret personligt – når det er afleveret ved vores reception; hvis det er sendt med anbefalet brev eller med anden leveringsservice – dagen efter afsendelse kl. 9; hvis det er sendt pr. e-mail – en hverdag efter transmissionen; eller hvis det er tilkendegivet på vores hjemmeside – med det samme.
(c) Ved afsendelse af meddelelser er det tilstrækkeligt at kunne dokumentere, at et brev er sendt til den korrekte adresse med frimærke, og i tilfælde af brug af e-mail, at denne er sendt til den kor-rekte e-mailadresse.
(d) Denne bestemmelse gælder ikke processuelle eller øvrige dokumenter, der relaterer sig til juridiske retsskridt, herunder også rykkerskrivelser og inkassobreve.

16. ANDRE RELEVANTE BETINGELSER

16.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser, som følger af Aftalen, til andre juridiske personer, men det vil ikke påvirke dine rettigheder og forpligtelser i henhold denne Aftale.

16.2 Du må kun overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til andre personer, hvis vi skriftligt har givet forudgående accept til dette.

16.3 Enhver Aftale er indgået mellem dig og os, og ingen andre personer kan støtte ret på Aftalen eller disse Betingelser.

16.4 Hver af bestemmelserne i disse Betingelser gælder separat. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed finder, at en bestemmelse er i strid med gældende lovgivning og er uanvendelig, vil de øvrige Betingelser stadigvæk anvendes fuldt ud.

16.5 Hvis vi ikke fastholder, at du er forpligtet i henhold til disse Betingelser, hvis vi ikke fastholder vores rettigheder over for dig, eller hvis vi er forsinket hermed, er det ikke ensbetydende med, at du ikke skal overholde dine forpligtelser. Hvis vi gør opmærksom på en misligholdelse fra din side, vil det ske skriftligt, og det er ikke ensbetydende med, at vi senere per automatik gør enhver misligholdelse gældende.

16.6 Hvis du er forbruger, bemærk da venligst, at alle Aftaler med dig er underlagt dansk lovgivning. Det betyder, at Aftaler indgået via vores hjemmeside og enhver tvist eller klage, der måtte udspringe heraf eller i forbindelse hermed, vil være underlagt dansk lovgivning og vil blive behandlet ved en dansk domstol. Europa Kommissionen har introduceret en online platform til konfliktløsning for forbrugere. Denne platform er fuld tilgængelig gennem hjemmesiden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruge denne hjemmeside til at løse en hvilken som helst tvist eller uoverenstemmelse du måtte have med Dyson. Du kan også vælge at klage til Center for Klageløsning (www.naevneneshus.dk) eller vælge at anlægge en civil sag ved de almindelige domstole.

16.7 Hvis du er erhvervsdrivende, er Aftaler med dig og enhver tvist eller klage, der udspringer heraf eller i forbindelse hermed, eller dens genstand eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager, der ikke er reguleret i Aftalen) være underlagt lovgivningen i Danmark.

16.8 Hvis du er erhvervsdrivende har domstolene i Danmark eksklusiv jurisdiktion til at afgøre enhver tvist eller klage, der måtte udspringe af eller stå i forbindelse med Aftalen, dens genstand eller tilblivelse (inklusiv tvister og klager, der ikke er reguleret i Aftalen).