Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC48 Animal Pro støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afmontering af beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget som vist.

Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt. Lukning af beholderbunden

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Udskiftning af beholderen og cyklonen

Sæt den gennemsigtige beholder og cyklonen på plads foran på huset. Skråkanten i bunden af den gennemsigtige beholder skal placeres rigtigt mod beslagets næsedel.

Tryk bærehåndtaget ned, så det klikker på plads oven på den gennemsigtige beholder og cyklonen og er rigtigt fastgjort.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Bemærk

Maskinen eller dens tilbehør kan blive tilstoppet af større genstande. I tilfælde af tilstopning, eller hvis filtret skal vaskes, kan der muligvis høres en pulserende lyd fra maskinen, som derefter stopper automatisk.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Filtrene skal vaskes mindst en gang om måneden.

Vask filtret – trin for trin

Tag beholderen af cylinderen.

Tag filter A af

Tag filter A ud oven på cyklonen.

Tag filter B af

Tænd for apparatet på siden, og drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet kan tages af.

Tag filter B af maskinen.

Vask filter A

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Vask filter B

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret fra begge ender.

Bank på filtret 10 gange (bank på filtrets hårde plastkant, ikke på gummikanten).

Gentag, indtil det er rent.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes i maskinen igen.

Sæt filter A i beholderen igen.

Sæt beholderen på cylinderen igen.

Læg maskinen på siden, og isæt filter B igen. Drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet fastlåses.

Saml maskinen igen, som vist, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at vaske filtrene?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Ved kontrol af sugekraften er det normalt, at der høres en pulserende lyd; det skyldes en funktion til beskyttelse af digitalmotoren.

Afprøv sugningen

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Sådan fjernes forlængerrøret fra håndtaget.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Sådan fjernes slangen fra stanghåndtaget.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller kanalen og slangeindsugningen

Tag beholderen og cyklonen af.

Kontroller kanalgitteret og slangeindsugningen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Kontroller cyklonen og beholderen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at kontrollere røret og slangen for hindringer?

Fjern hindringer fra børsterullen

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan kontrolleres støvsugerhovedet for blokeringer.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Gå til næste trin.

Hvis der er hindringer, du ikke kan fjerne, kan du tage bundpladen af.

Kontroller bundpladen

Afmontering af bundpladen:

For at få adgang til hindringer i gulvmundstykket skal du tage bundpladen af med en mønt ved at løsne skruen, som er vist med en hængelås.

Kontroller åbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt bundpladen på igen, og fastgør den.

Sæt børsterullen på igen

Sæt børsterullen på igen, og fastgør den ved at spænde lukkemekanismen.

Skal være helt fastspændt, inden maskinen bruges.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i gulvmundstykket?

Filtrene skal vaskes mindst en gang om måneden.

Vask filtret – trin for trin

Tag beholderen af cylinderen.

Tag filter A af

Tag filter A ud oven på cyklonen.

Tag filter B af

Tænd for apparatet på siden, og drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet kan tages af.

Tag filter B af maskinen.

Vask filter A

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Vask filter B

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret fra begge ender.

Bank på filtret 10 gange (bank på filtrets hårde plastkant, ikke på gummikanten).

Gentag, indtil det er rent.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes i maskinen igen.

Sæt filter A i beholderen igen.

Sæt beholderen på cylinderen igen.

Læg maskinen på siden, og isæt filter B igen. Drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet fastlåses.

Saml maskinen igen, som vist, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at vaske filtrene?

Kontroller for hindringer.

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan kontrolleres støvsugerhovedet for blokeringer.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Børstestang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Børstestang

Varenr. 925148-01

Ekstra børstestang til din Dyson-cylinderstøvsuger.

217 kr

Børstestang

Børstestang

Varenr. 925148-01

Ekstra børstestang til din Dyson-cylinderstøvsuger.

217 kr

217 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Endehætte ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Endehætte

Varenr. 965379-01

Ekstra endehætte til din Dyson-cylinderstøvsuger.

22 kr

Endehætte

Endehætte

Varenr. 965379-01

Ekstra endehætte til din Dyson-cylinderstøvsuger.

22 kr

Ikke på lager p.t.

22 kr

Overvåg produkt

Hvis der er hindringer, du ikke kan fjerne, kan du tage bundpladen af.

Tag bundpladen af

For at få adgang til hindringer i gulvmundstykket skal du tage bundpladen af med en mønt ved at løsne skruen, som er vist med en hængelås.

Kontroller åbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt bundpladen på igen, og fastgør den.

Sæt børsterullen på igen

Sæt børsterullen på igen, og fastgør den ved at spænde lukkemekanismen.

Skal være helt fastspændt, inden apparatet bruges.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Sådan fjernes forlængerrøret fra håndtaget.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Sådan fjernes slangen fra stanghåndtaget.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Blev problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kontroller kanalen og slangeindsugningen

Tag beholderen og cyklonen af.

Kontroller kanalgitteret og slangeindsugningen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at kontrollere kanalerne og indsugningerne?

Kontroller gulvmundstykket

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan kontrolleres støvsugerhovedet for blokeringer.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Raslelyd

Tag beholderen og cyklonen af.

Tænd for maskinen.

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Rengør beholderen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på udløserknappen på håndtaget for at åbne beholderbunden.

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen ved at trykke på den sølvfarvede knap bag på cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan rengøres med rent vand.

Rengør beholderen og cyklonen.

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre beholderen.

Rengør cyklonens yderkappe med en tør klud eller børste. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Sæt beholderen på igen, og tænd for maskinen.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Kontroller forlængerrøret og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Sådan fjernes forlængerrøret fra håndtaget.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Sådan fjernes slangen fra stanghåndtaget.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i forlængerrøret og slangen?

Kontroller gulvmundstykket

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan kontrolleres støvsugerhovedet for blokeringer.

Åbn børsterullens endedæksel.

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugningen

En fløjtelyd kan betyde, at der er en luftutæthed på grund af en manglende pakning eller en hindring.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Sådan fjernes forlængerrøret fra støvsugerhovedet.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Afprøv sugningen

Ved kontrol af sugekraften er det normalt, at der høres en pulserende lyd; det skyldes en funktion til beskyttelse af digitalmotoren.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Sådan fjernes forlængerrøret fra støvsugerhovedet.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Bemærk

Maskinen eller dens tilbehør kan blive tilstoppet af større genstande. I tilfælde af tilstopning, eller hvis filtret skal vaskes, kan der muligvis høres en pulserende lyd fra maskinen, som derefter stopper automatisk.

Denne maskine har en digitalmotor. Derfor er det ikke nødvendigt at vente, efter at den er stoppet automatisk.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Kontroller varmesikringen

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Kunden skal vente mindst 2 timer, hvis han/hun vil kontrollere, om maskinen kan tændes igen. Bed i så fald kunden om at ringe tilbage derefter.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vask filtret

Tag beholderen af cylinderen.

Tag filter A af

Tag filter A ud oven på cyklonen.

Tag filter B af

Tænd for apparatet på siden, og drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet kan tages af.

Tag filter B af maskinen.

Vask filter A

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Vask filter B

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret fra begge ender.

Bank på filtret 10 gange (bank på filtrets hårde plastkant, ikke på gummikanten).

Gentag, indtil det er rent.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes i maskinen igen.

Sæt filter A i beholderen igen.

Sæt beholderen på cylinderen igen.

Læg maskinen på siden, og isæt filter B igen. Drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet fastlåses.

Saml maskinen igen, som vist, og afprøv den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan rengøres beholderen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på udløserknappen på håndtaget for at åbne beholderbunden.

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen ved at trykke på den sølvfarvede knap bag på cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan rengøres med rent vand.

Rengør beholderen og cyklonen

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Rengør cyklonens yderkappe med en tør klud eller børste. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Afprøv sugningen

Ved kontrol af sugekraften er det normalt, at der høres en pulserende lyd; det skyldes en funktion til beskyttelse af digitalmotoren.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Sådan fjernes forlængerrøret fra støvsugerhovedet.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Muggen eller fugtig lugt

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Rengør beholderen og cyklonen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget. Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Brug en tør klud eller kombinationsmundstykket til at rengøre yderkappen.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

Er problemet løst ved at rengøre yderkappen og den gennemsigtige beholder?

Filtrene skal vaskes mindst en gang om måneden.

Vask filtret – trin for trin

Tag beholderen af cylinderen.

Tag filter A af

Tag filter A ud oven på cyklonen.

Tag filter B af

Tænd for apparatet på siden, og drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet kan tages af.

Tag filter B af maskinen.

Vask filter A

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Vask filter B

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret fra begge ender.

Bank på filtret 10 gange (bank på filtrets hårde plastkant, ikke på gummikanten).

Gentag, indtil det er rent.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes i maskinen igen.

Sæt filter A i beholderen igen.

Sæt beholderen på cylinderen igen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 925970-01

Udskiftningsbeholder til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 925970-01

Udskiftningsbeholder til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Ikke på lager p.t.

155 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kombinationsværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kombinationsværktøj

Varenr. 918068-02

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

44 kr

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 918068-02

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

44 kr

44 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 965381-01

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

435 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 965381-01

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

435 kr

435 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 965623-02

Udskiftningsslange til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

Slange

Slange

Varenr. 965623-02

Udskiftningsslange til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

284 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Forfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Forfilter

Varenr. 925766-01

Ekstra forfilter til din Dyson-cylinderstøvsuger.

129 kr

Forfilter

Forfilter

Varenr. 925766-01

Ekstra forfilter til din Dyson-cylinderstøvsuger.

129 kr

129 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 914417-01

Ekstra trappeværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

44 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 914417-01

Ekstra trappeværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

44 kr

44 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stanghåndtag ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stanghåndtag

Varenr. 917276-05

Ekstra stanghåndtag til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 917276-05

Ekstra stanghåndtag til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Ikke på lager p.t.

155 kr

Overvåg produkt

Fjern hindringer fra børsterullen

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan kontrolleres støvsugerhovedet for blokeringer.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Gå til næste trin

Kontroller bundpladen

Hvis der er hindringer, du ikke kan fjerne, kan du tage bundpladen af.

Afmontering af bundpladen

For at få adgang til hindringer i gulvmundstykket skal du tage bundpladen af med en mønt ved at løsne skruen, som er vist med en hængelås.

Kontroller åbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt bundpladen på igen, og fastgør den.

Sæt børsterullen på igen

Sæt børsterullen på igen

Sæt børsterullen på igen, og fastgør den ved at spænde lukkemekanismen.

Skal være helt fastspændt, inden apparatet bruges.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i gulvmundstykket?

Filtrene skal vaskes mindst en gang om måneden.

Vask filtret – trin for trin

Tag beholderen af cylinderen.

Tag filter A af

Tag filter A ud oven på cyklonen.

Tag filter B af

Tænd for apparatet på siden, og drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet kan tages af.

Tag filter B af maskinen.

Vask filter A

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Vask filter B

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret fra begge ender.

Bank på filtret 10 gange (bank på filtrets hårde plastkant, ikke på gummikanten).

Gentag, indtil det er rent.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Filtrene skal være helt tørre, inden de sættes i maskinen igen.

Sæt filter A i beholderen igen.

Sæt beholderen på cylinderen igen.

Læg maskinen på siden, og isæt filter B igen. Drej udløserknappen til filter B med uret, så filterdækslet fastlåses.

Saml maskinen igen, som vist, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at vaske filtrene?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Turbinehoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Turbinehoved

Varenr. 925144-10

Udskiftelse an turbinehoved til dit Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 925144-10

Udskiftelse an turbinehoved til dit Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

532 kr

Brug af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Tag apparatets stik ud.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvis maskinen spyr støv, kan det skyldes en hindring. Ved kontrol af sugekraften er det normalt, at der høres en pulserende lyd; det skyldes en funktion til beskyttelse af digitalmotoren.

Hindring

Hvis maskinen spyr støv, kan det skyldes en hindring i maskinen. Gå til det næste trin.

Afprøv sugningen

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Sådan fjernes forlængerrøret fra støvsugerhovedet.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Samling af maskinen

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Hægt slangen bag på rørhåndtaget.

Hægt rørhåndtaget på forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det ud, så det 'klikker' på plads.

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret.

Sæt mundstykkerne i holderen, og isæt forlængerrøret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af turbinemundstykket

Børsterullen kan slås til og fra med drejeknappen på turbinemundstykket, som vist nedenfor.

Børsterullen slået til gulve med tæppe.

Børsterulle slået fra på bare gulve eller gulve med sarte tæpper.

Brug af tilbehøret

Sæt mundstykkerne på rørhåndtaget eller forlængerrøret, så de "klikker" på plads.

Eller tag forlængerrøret og rørhåndtaget af, og sæt mundstykkerne direkte på slangen, så de "klikker" på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af forlængerrøret

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hold i stikket ved indrulning på ledningshjulet. Stikket må ikke svirpe ved indrulning.

Brug af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Tag apparatets stik ud.

Ledningen rulles ind ved at trykke på knappen med et fast tryk, indtil det klikker, og ledningen rulles ind.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Opbevaring af mundstykkerne

Mundstykkerne

  • Sæt mundstykkerne i mundstykkeholderen.
  • Hægt mundstykkeholderen på forlængerrøret, som vist.

Gulvmundstykket

Tryk på den røde knap, og tryk forlængerrøret helt ind.

Gulvmundstykket opbevares på maskinen ved at sætte det i klemmen bag på huset.

Sådan bæres Dyson-maskinen

Bær maskinen i det store håndtag på huset.

Der må ikke trykkes på cyklonens udløserknap, og maskinen må ikke rystes, når den bæres, da cyklonen kan gå løs og falde af med risiko for personskade.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem hjulene.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kvikstartguide

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?