Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson V12 Slim Complete ledningsfri støvsuger
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

For at opretholde optimal ydeevne skal du holde din Laserlinse ren. Rengør kun linsen, når mundstykket ikke er fastgjort til din maskine.

Brug en blød, tør og fnugfri klud til at tørre linsen af med.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Velg det aktuelle alternativet

Lav batteristrøm

Oplad maskinen helt.

Maskinen kan oplades ved enten at fastgøre batteriet på maskinen eller ved at oplade batteriet separat.

Følg neste trinn.

Sørg for, at batteriet oplades 100% efter hver brug.

Oplad maskinen

Forbind enten støvsugeren direkte til opladeren eller til dockingstationen.

De blå lamper (en på hver side af batteriet) skal lyse.

Hvilke lamper lyser?

De blå lamper (en på hver side af batteriet) blinker under opladning.

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

På skærmen bliver batteriets ladetilstand også vist på 100%.

Det kan tage op til 4,5 time at oplade maskinen helt.

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Tryk på ON/OFF-knappen

Fjern opladeren fra maskinen, og tryk på ON/OFF-knappen.

LED-lamperne skal lyse konstant, når maskinen er i brug.

Hvis LED-lysene blinker on/off i ca. 10 sekunder, når der trykkes på power-knappen, skal du vælge 'LED-lys blinker'.

Lyser de blå LED-lamper på begge sider af batteriet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Opladning på ladestation

Hvis maskinen er i gang med at oplade via ladestationen, skal opladeren afbrydes og sættes direkte i maskinen.

Kontroller husstandens el-installation, eller brug en anden stikkontakt.

Lyser de blå LED-lamper nu på begge sider af batteriet?

Tag opladeren af

Tryk på powerknappen, og lad maskinen køre i 10 sekunder.

Lyser der en lampe for lav batteristrøm på displayet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

De blå lamper (en på hver side af batteriet) blinker under opladning.

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

På skærmen bliver batteriets ladetilstand også vist på 100%.

Det kan tage op til 4,5 time at oplade maskinen helt.

Har dette løst problemet?

Automatisk afbrydelse

Maskinen eller dens tilbehør kan blive tilstoppet af større genstande. I tilfælde af tilstopning, eller hvis filtret skal vaskes, kan maskinen stoppe automatisk.

Motoren pulserer

Dette sker, efter at motoren har pulseret nogle gange (dvs. skiftevis tænder og slukker hurtigt), og lampen til indikering af hindringer lyser. Lad maskinen køle af, inden der kontrolleres for hindringer.

Vær forsigtig med ikke at trykke på 'ON/OFF'-knappen, mens du leder efter blokeringer. Betjening af maskinen, mens den er delvist skilt ad, kan resultere i personskade.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Bliver advarslen stadig vist?

Sluk for maskinen.

Kontroller for hindringer.

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sæt mundstykket, værktøjet eller tilbehøret tilbage på stangen. Sæt stangen på maskinen. Sørg for, at den røde prik på mundstykket og stangen sidder på linje med hinanden.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

På siden af mundstykket finder du endehætten. Med en mønt drejer du hætten mod uret en kvart omgang for at tage den af.

Bemærk: Der er et lille hængelåssymbol med retningspile, som hjælper dig med at låse hætten op.

Sådan låses støvsugerhovedets endekappe op.
Tag børsterullen af Direct Drive-mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre. Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.
Sådan fjernes og rengøres børstestangen.

Nu hvor børstestangen er fri for snavserester, kan den sættes ind i mundstykket igen. Skru endehætten ordentligt fast igen.

Har dette løst problemet?

Kontroller beholderindsugningen

Kontroller indsugningen foran på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller åbningen i yderkappen

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tjek åbningen på cyklonsdækslet for eventuelle blokeringer. Fjern hvis nødvendigt.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Kontroller cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Sæt håndtagsrøret og mundstykket på maskinen, og afprøv maskinen.

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask filteret i varmt, rindende vand fra hanen.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask ikke i opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vask først filterenhedens foldede papirelement; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skumelementet nedad, og lad derefter varmt vand løbe over det foldede papir. Fortsæt vaskningen, indtil det løbende vand er klart.

Vask derefter skumelementet på filterenheden; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skummet nedad, så snavset vand ikke forurener det foldede papirelement. Lad varmt vand løbe over indersiden og ydersiden af ​​skummet, og klem forsigtig skummet for at blive af med snavs. Fortsæt med at vaske, indtil det løbende vand er klart.

Vask filterenhedens yderside. Fyld derefter enheden med varmt vand, placér dine hænder over de åbne ender, og ryst forsigtigt. Gentag vaskningen af elementerne og ydersiden af filterenheden, indtil det løbende vand er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Tørring

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Filtret skal muligvis vaskes oftere, hvis du støvsuger meget fint støv op, eller hvis apparatet mest bruges i Boost-tilstand.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Dit Hair screw-tilbehør har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du kontrollere din børstestang regelmæssigt og fjerne eventuelle obstruktioner.

Fjern dækslet og børstestangen

Fjern Hair screw-tilbehøret fra maskinen.

Skub bundpladen åben. Tryk det røde håndtag ned for at frigøre dækslet til mundstykket.

Træk munstykkedækslet af værktøjets hoveddel.

Kontrollér for obstruktioner

Træk bestemt i din børstestang for at separere det fra hoveddelen.

Kontrollér og fjern eventuelle obstruktioner fra alle tre dele af dit Hair screw-tilbehør.

Dit Hair screw-tilbehør kan ikke vaskes. Tør det af med en fugtig, fnugfri klud.

Læg ikke nogen af maskinens dele i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Saml Hair screw-tilbehøret igen

Sæt børstestangen tilbage i position, og tryk den fast, indtil den klikker på plads igen.

Kontrollér, at det røde låsehåndtag er i ulåst position. Justér mundstykkets dæksel så det er på linie med markeringerne på hoveddelen. Skub det ned, indtil det klikker på plads.

Skub det røde håndtag op, indtil det klikker på plads, og skub bundpladen på plads igen.

Har dette løst problemet?

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Vend mundstykket på hovedet, så dets underside vender mod dig.

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Hold børstestangen under rindende vand, og gnid forsigtigt snavs eller fnuller væk.

Placér børstestangen oprejst som vist. Lad den tørre helt i minimum 24 timer.

Sæt endekappen på din børstestang igen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Har dette løst problemet?

Kontroller for hindringer.

Tag mundstykket af maskinen, og kontroller i begge ender for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt mundstykket bag på maskinen igen.

Tryk på powerknappen, og lad maskinen køre i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Sluk for maskinen.

Tryk på den røde udløserknap for at frigøre beholderen, uden at trykke på powerknappen. Bunden af beholderen vil åbne sig, og dækslet vil glide ned inden i beholderen, og fjerner dermed snavs.

Tryk på den røde udløserknap på rillen, og lad beholderen glide af rillen.

Tjek åbningen på dækslet for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Tjek dækslets indløb

Tjek åbningen på dækslet foran på maskinen for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Diagnoseskærmbillede

Menuen åbnes ved at trykke på vælgerknappen med filteret fjernet. Der vises tre muligheder, når du åbner denne menuskærm. Versioner, viser softwareversionerne af maskinen. Diagnostic, viser en række tal, bogstaver og procenter. Afslut, du kan forlade menuen ved at vælge denne indstilling.

Kontroller filtret

Før du forlader menuen, skal du sikre dig, at filtret er sat rigtigt på igen.

Filterdelen skal sættes ordentligt på hoveddelen og drejes med uret, til den klikker på plads.

Lukning af menuen

Når filtret er sat rigtigt på plads, skal du trykke på vælgerknappen og holde den inde i ca. 10 sekunder, eller indtil hoveddisplayet bliver vist igen.

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Hvis du ikke kan skifte tilbage til hoveddisplayet manuelt, kan du gøre det ved at lade maskinen gå i inaktiv tilstand (ca. 15 minutter uden betjening af den).

Har dette løst problemet?

Hvis filteret ikke er korrekt monteret, vil maskinen ikke tænde, når du trykker på 'ON/OFF'-knappen.

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Beskeden bliver vist fortsat, indtil vedligeholdelsen er udført.

Følg venligst trinene i videoen. Find i stedet tekstversionen af ​​den trinvise vejledning under "Har vask af filteret løst problemet?"

Filtret skal muligvis vaskes oftere, hvis du støvsuger meget fint støv op, eller hvis apparatet mest bruges i Boost-tilstand.

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask filteret i varmt, rindende vand fra hanen.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask ikke i opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vask først filterenhedens foldede papirelement; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skumelementet nedad, og lad derefter varmt vand løbe over det foldede papir. Fortsæt vaskningen, indtil det løbende vand er klart.

Vask derefter skumelementet på filterenheden; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skummet nedad, så snavset vand ikke forurener det foldede papirelement. Lad varmt vand løbe over indersiden og ydersiden af ​​skummet, og klem forsigtig skummet for at blive af med snavs. Fortsæt med at vaske, indtil det løbende vand er klart.

Vask filterenhedens yderside. Fyld derefter enheden med varmt vand, placér dine hænder over de åbne ender, og ryst forsigtigt. Gentag vaskningen af elementerne og ydersiden af filterenheden, indtil det løbende vand er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Tørring

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Beskeden bliver vist fortsat, indtil vedligeholdelsen er udført.

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Før apparatet testes, skal man være sikker på, at hår og løsthængende tøj ikke er i nærheden af apparatet.

Automatisk afbrydelse

Maskinen eller dens tilbehør kan blive tilstoppet af større genstande. I tilfælde af tilstopning, eller hvis filtret skal vaskes, kan maskinen stoppe automatisk.

Motoren pulserer

1 konstant lysende blå lampe betyder, at apparatet ikke har meget strøm tilbage.

Hvis apparatet bliver afbrudt eller pulserer, indikerer det, at der er en blokering.

Vær forsigtig med ikke at trykke på 'ON/OFF'-knappen, mens du leder efter blokeringer. Betjening af maskinen, mens den er delvist skilt ad, kan resultere i personskade.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Pulserer maskinen stadig?

Kontroller beholderindsugningen

Kontroller indsugningen foran på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller åbningen i yderkappen

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tjek åbningen på cyklonsdækslet for eventuelle blokeringer. Fjern hvis nødvendigt.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Afprøv maskinen

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Aktiver Boost-funktionen på maskinen.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Høres lyden stadig?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Høres lyden stadig?

Kontroller beholderindsugningen

Tjek åbningen på cyklonsdækslet for eventuelle blokeringer. Fjern hvis nødvendigt.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Før apparatet testes, skal man være sikker på, at hår og løsthængende tøj ikke er i nærheden af apparatet.

Automatisk afbrydelse

Maskinen eller dens tilbehør kan blive tilstoppet af større genstande. I tilfælde af tilstopning, eller hvis filtret skal vaskes, kan maskinen stoppe automatisk.

Motoren pulserer

1 konstant lysende blå lampe betyder, at apparatet ikke har meget strøm tilbage.

Hvis apparatet bliver afbrudt eller pulserer, indikerer det, at der er en blokering.

Vær forsigtig med ikke at trykke på 'ON/OFF'-knappen, mens du leder efter blokeringer. Betjening af maskinen, mens den er delvist skilt ad, kan resultere i personskade.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Pulserer maskinen stadig?

Før apparatet testes, skal man være sikker på, at hår og løsthængende tøj ikke er i nærheden af apparatet.

Maskinens sugekraft varierer, alt efter hvilken sugekraft der er valgt. Boost-funktionen er den kraftigste.

Sugeproblemer skyldes ofte en blokering.

Sluk for maskinen.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Bemærk venligst: Vi har fjernet udløseren, så du nemt kan skifte hånd, mens du rengør rundt om de forskellige forhindringer.

Pulserer maskinen?

Sørg for, at batteriet oplades 100% efter hver brug.

Sugekraftindstillinger

Maskinen har to strømtilstande til forskellige opgaver. Den samlede driftstid vises på den digitale skærm i minutter og sekunder og vil variere afhængigt af de to strømtilstande.

Strømtid

Den mulige strømtid kan være større eller mindre alt efter sugekraftindstillingen, gulvtypen og det anvendte mundstykke. Hvis der er ændringer i strømtiden, kan det tage op til 30 sekunder, inden det bliver vist på digitaldisplayet.

Eco mode

Max. driftstid til større rengøringsopgaver i dit hjem.

Boostindstilling

Designet til en intensiv spotrengøring af indgroet snavs.

Driftstid information

Motormundstykke Fluffy™ (Tæpper) - Eco mode (30 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Fluffy™ (Hårde gulve) - Eco mode (50 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Direct Drive-mundstykke (Tæpper) - Eco mode (30 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Direct Drive-mundstykke (Hårde gulve) - Eco mode (40 min.) Boost mode (5 min.)

KUN håndholdt - Eco mode (60 min.) Boost mode (5 min.)

Sørg for, at batteriet oplades 100% efter hver brug.

Når maskinen sættes til opladning, går den i standby, så strømforbruget reduceres, og den er klar til brug igen næste gang. På grund af denne strømreduktion, kan der blive vist en forkert strømtid, når maskinen tages af opladeren og er opladet første gang. Det er ikke et problem. Maskinen vurderer ladekapaciteten og den aktuelle brug inden for 30 sekunder og viser den rigtige tid på digitaldisplayet.

For at få en så lang driftstid som muligt skal apparatet først kalibreres. Apparatet skal være ladet helt op cirka fem gange. Mellem opladningerne skal du bruge apparatet, indtil batteriet er helt tomt.

Hvis du har ekstra klikbatterier, anbefaler vi, at du skifter mellem dem og oplader alle batterierne regelmæssigt for at forlænge batteriernes levetid.

Fungerer maskinen som forventet?

Oplad maskinen

Forbind enten støvsugeren direkte til opladeren eller til dockingstationen.

Lyser de blå LED-lamper på begge sider af batteriet?

Oplad maskinen

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

Tag opladeren af

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Er der strøm på maskinen?

Afprøv maskinen

Tænd for maskinen, og afprøv den.

LED-lamperne skal lyse konstant, når maskinen er i brug.

Hvis LED-lysene blinker i ca. 10 sekunder, når der trykkes på 'ON/OFF'-knappen, skal du vælge 'LED-lys blinker'.

Lyser de blå LED-lamper på begge sider af batteriet?

Opladning

Hvis maskinen er i gang med at oplade via ladestationen, skal opladeren afbrydes og sættes direkte i maskinen.

Kontroller husstandens el-installation, eller brug en anden stikkontakt.

Lyser de blå LED-lamper nu på begge sider af batteriet?

Tag opladeren af

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Lyser der en lampe for lav batteristrøm på displayet?

De blå lamper (en på hver side af batteriet) blinker under opladning.

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

Det kan tage op til 4,5 time at oplade maskinen helt.

Tag opladeren af

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Er der strøm på maskinen?

De fleste Dyson-støvsugere har en indbygget sikkerhedsmekanisme, som afbryder apparatet, hvis det begynder at overophede. Det sker typisk, når apparatet er blokeret, eller hvis filtret trænger til at blive vasket.

Hvis dit apparat fortsætter med at overophede, skal du lade det køle ned, før du udfører præstationskontrol.

Følg neste trinn.

Før apparatet testes, skal man være sikker på, at hår og løsthængende tøj ikke er i nærheden af apparatet.

Automatisk afbrydelse

Apparatet er udstyret en automatisk afbryder. Hvis en del bliver blokeret, vil apparatet automatisk blive afbrudt.

Motoren pulserer

Dette sker, efter at motoren har pulseret nogle gange (dvs. skiftevis tænder og slukker hurtigt), og lampen til indikering af hindringer lyser. Lad maskinen køle af, inden der kontrolleres for hindringer.

Vær forsigtig med ikke at trykke på 'ON/OFF'-knappen, mens du leder efter blokeringer. Betjening af maskinen, mens den er delvist skilt ad, kan resultere i personskade.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Kontroller for hindringer.

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sæt mundstykket, værktøjet eller tilbehøret fast på stangen igen. Sæt stangen fast på apparatet igen.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Oplad maskinen

Forbind enten støvsugeren direkte til opladeren eller til dockingstationen.

De blå lamper (en på hver side af batteriet) blinker under opladning.

Lyser de blå LED-lamper på begge sider af batteriet?

Oplad maskinen

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

Tag opladeren af

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Er apparatet ladet helt op?

Dyson V12™ Detect Slim-batteri og overvågningssystem arbejder sammen for at måle, hvor lang driftstid der er tilbage. Systemet beregner driftstiden ved hjælp af en algoritme, der ‘lærer’ hvordan din maskine fungerer over tid. For den bedste oplevelse anbefaler vi, at du oplader din maskine fuldt ud efter hver brug. Dette hjælper batteriets og overvågningssystemets algoritme til mere nøjagtigt at beregne og vise den resterende driftstid.

Den faktiske driftstid på din maskine forbliver upåvirket, mens algoritmen lærer mere nøjagtigt at bedømme den resterende kraft.

Batteriet er designet til permanent opladning, hvilket sikrer, at maskinen er fuldt opladet, næste gang den bruges. Det tager op til 4,5 time at oplade din maskine fuldt ud. Når batteriet er fuldt opladet, bruger din maskine ikke mere strøm.

Har dette løst problemet?

Hvis din maskine bliver ved med at afbryde, selvom der vises yderligere driftstid på skærmen, anbefaler vi, at du oplader din maskine fuldt ud og derefter bruger den kontinuerligt, indtil batteriet løber tørt. Dette bør gøres inden for ét rengøringstilfælde. Vi anbefaler, at du bruger Auto/Med mode til denne rengøring. Jo oftere denne proces gentages, jo mere nøjagtig bliver algoritmen.

Batteriet er designet til permanent opladning, hvilket sikrer, at maskinen er fuldt opladet, næste gang den bruges. Det tager op til 4,5 time at oplade din maskine fuldt ud. Når batteriet er fuldt opladet, vil din maskine ikke bruge mere strøm.

Har dette løst problemet?

Fugtig eller muggen

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikenden.

Sørg for, at dine værktøjer er helt tørre inden brug.

Kombinationsmundstykke

Madrasmundstykke

Børste til indgroet snavs

Spalteværktøj

Spalteværktøj med indbygget lys

Fleksibelt spalteværktøj

Adapter med lav rækkevidde

Blød støvbørste

Værktøj til høje steder

Forlængerslange


Du må ikke lægge nogen dele fra din maskine i en opvaskemaskine eller bruge rengøringsmiddel, polering eller luftfriskere.

Er der vasket komponenter på maskinen?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Tjek åbningen på cyklonsdækslet for eventuelle blokeringer. Fjern hvis nødvendigt.

Den gennemsigtige beholder må ikke vaskes i opvaskemaskinen, og det frarådes at bruge rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre beholderen, da maskinen kan blive beskadiget. Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med en fugtig klud.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Der lugter fugtigt eller muggent

Ved normal brug kan eventuel ubehagelig lugt kun skyldes noget, som er støvsuget op. Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at foretage kontrol.

Velg det aktuelle alternativet

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask filteret i varmt, rindende vand fra hanen.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask ikke i opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vask først filterenhedens foldede papirelement; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skumelementet nedad, og lad derefter varmt vand løbe over det foldede papir. Fortsæt vaskningen, indtil det løbende vand er klart.

Vask derefter skumelementet på filterenheden; hold filterenheden under varmt, rindende vand fra hanen med skummet nedad, så snavset vand ikke forurener det foldede papirelement. Lad varmt vand løbe over indersiden og ydersiden af ​​skummet, og klem forsigtig skummet for at blive af med snavs. Fortsæt med at vaske, indtil det løbende vand er klart.

Vask filterenhedens yderside. Fyld derefter enheden med varmt vand, placér dine hænder over de åbne ender, og ryst forsigtigt. Gentag vaskningen af elementerne og ydersiden af filterenheden, indtil det løbende vand er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Tørring

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Filtret skal muligvis vaskes oftere, hvis du støvsuger meget fint støv op, eller hvis apparatet mest bruges i Boost-tilstand.

Har dette løst problemet?

Var alle vaskede dele helt tørre, inden maskinen blev taget i brug?

Der lugter fugtigt eller muggent

Ved normal brug kan eventuel ubehagelig lugt kun skyldes noget, som er støvsuget op. Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at foretage kontrol.

Hvis du kan finde ud af, hvilken komponent i maskinen lugten kommer fra, kan problemet muligvis løses ved at udskifte denne komponent.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvis der observeres mørke pletter på gulvet, når du bruger laseren, kan dette skyldes et snavset laserobjektiv. Følg venligst nedenstående trin.

Sluk for laseren.

Brug en blød, tør og fnugfri klud til at tørre linsen af med.

Brug ikke en våd klud til at rengøre linsen, da dette kan forårsage udtværing. Vi anbefaler også, at du ikke bruger rengøringsmidler, når du rengør linsen.

Har dette løst problemet?

Tænd og sluk for laseren

Prøv at tænde og slukke for laseren ved hjælp af kontakten på mundstykket.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Klasse 1 Laserprodukt - Sikkert for kæledyr og mennesker. Undgå at kigge direkte ind i lysstrålen.

Har dette løst problemet?

Afprøv håndtagsrøret

Fjern Laser Slim Fluffy™-mundstykket fra staven.

Fjern staven fra maskinen.

Sæt Laser Slim Fluffy™-mundstykke direkte på maskinen og test.

Kan laseren tages af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller frontindløbet

Kontroller beholderens indløbstilslutninger for at sikre, at de ikke er bøjet eller beskadiget.

Har problemet løst ved at kontrollere de elektriske kontakter?

Test med et andet værktøj

Sæt et andet motoriseret værktøj direkte på maskinen, og test.

Har test af et andet motoriseret værktøj på maskinen løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller alle gulvmundstykker

Forbind gulvværktøjet direkte til beholderen.

Hvis børstestangen på hvert værktøj drejer rundt, når den er forbundet til beholderen, skal du vælge "Stangen er beskadiget".

Hvis børsterullen ikke roterer i nogen af mundstykkerne, skal du vælge "Børsterullen roterer ikke i nogen af mundstykkerne".

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Når Direct Drive-mundstykket er taget af maskinen, skal den vendes om, og lukkemekanismen skal åbnes.
Find endedækslet, og brug en mønt til at dreje det en kvart omgang mod uret. Derefter kan det tages af.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, som viser, hvordan endedækslet frigøres.

Sådan låses støvsugerhovedets endekappe op.
Tag børsterullen af Direct Drive-mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre. Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.
Sådan fjernes og rengøres børstestangen.

Nu hvor børstestangen er fri for snavserester, kan den sættes ind i mundstykket igen. Skru endehætten ordentligt fast igen.

Har dette løst problemet?

Dit Hair screw-tilbehør har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du kontrollere din børstestang regelmæssigt og fjerne eventuelle obstruktioner.

Fjern dækslet og børstestangen

Fjern Hair screw-tilbehøret fra stangen eller maskinen.

Skub bundpladen åben. Tryk det røde håndtag ned for at frigøre dækslet til mundstykket.

Træk munstykkedækslet af værktøjets hoveddel.

Kontrollér for obstruktioner

Træk bestemt i din børstestang for at separere det fra hoveddelen.

Kontrollér og fjern eventuelle obstruktioner fra alle tre dele af dit Hair screw-tilbehør.

Dit Hair screw-tilbehør kan ikke vaskes. Tør det af med en fugtig, fnugfri klud.

Læg ikke nogen af maskinens dele i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Saml Hair screw-tilbehøret igen

Sæt børstestangen tilbage i position, og tryk den fast, indtil den klikker på plads igen.

Kontrollér, at det røde låsehåndtag er i ulåst position. Justér mundstykkets dæksel så det er på linie med markeringerne på hoveddelen. Skub det ned, indtil det klikker på plads.

Skub det røde håndtag op, indtil det klikker på plads, og skub bundpladen på plads igen.

Har dette løst problemet?

Vend mundstykket på hovedet, så dets underside vender mod dig.

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Har dette løst problemet?

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sørg for at tømme beholderen, så snart den er fyldt til MAX-mærket.

Hvis beholderen er fyldt over MAX-mærket, kan støvet blive suget direkte ind i filtret og tilstoppe.

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-markeringen. Overfyld ikke maskinen. Sørg for, at maskinen er slået fra opladeren, før den transparente beholder tømmes.

Streg, der viser max. kapacitet for den transparente beholder i støvsugeren Dyson V11.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

MAX-stregen i beholderen på den ledningsfrie stangstøvsuger Dyson Cyclone V10.

Tømning af beholderen

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Lukning af beholderen

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Sådan lukkes den klare beholder ved at skubbe opad, indtil den og basen klikkes på plads.

Har dette løst problemet?

Dette er normalt. Der blev brugt talkum under monteringen af pakningerne.

Det er ikke nødvendigt at påføre mere talkum.

Forseglede produkter er helt nye og er ikke blevet videresolgt som allerede testede maskiner.

Scratches or marks on the wand

Mærker på stangen kan være opstået ved kontakt med malede overflader såsom dørkarme.

De kan fjernes ved at tørre den af med en fugtig klud.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Strømtid

Når batteriet har brug for at blive opladet, pulserer din maskine tre gange, og der vises et ikon for lav driftstid på skærmen. Når dit batteri er løbet tørt, vises et rødt advarselsikon på skærmen.

Din maskines driftstid

Motormundstykke Fluffy™ (Tæpper) - Eco mode (30 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Fluffy™ (Hårde gulve) - Eco mode (50 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Direct Drive-mundstykke (Tæpper) - Eco mode (30 min.) Boost mode (5 min.)

Motormundstykke Direct Drive-mundstykke (Hårde gulve) - Eco mode (40 min.) Boost mode (5 min.)

KUN håndholdt - Eco mode (60 min.) Boost mode (5 min.)

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Brugermanual

Åbn venligst PDF'en for at finde brugervejledningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skift alarmindstillingen

Tryk for at scrolle gennem indstillingsmenuen. Vælg 'Alarm'-muligheden.

Scroll for at vælge til eller fra. Hold valgknappen inde indtil nedtællingen slutter og fluebenet kommer frem på skærmen.

For at annullere dit valg, skal du slippe knappen under nedtællingen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Det er vigtigt at oplade alle klikbatterierne helt, så snart du åbner kassen og efter hver rengøring. Batteriet og monitoreringssystemets algoritme 'lærer' over tid. Fuldt opladte batterier hjælper den til mere præcist at beregne og vise den resterende driftstid.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Indstillingsmenuen

Kontroller indstillingerne på dit apparat ved at bruge valgknappen. For at komme ind i indstillingsmenuen skal du trykke på og holde knappen nede, indtil menuskærmen kommer frem. Tap for at scrolle gennem de tilgængelige muligheder.

Skift af sproget

For at ændre sproget på din skærm, skal du trykke på valgknappen og holde den inde, indtil sproglisten kommer frem. Slip knappen.

Tryk på valgknappen for at scrolle gennem sproglisten til dit foretrukne sprog. Tryk på knappen og hold den nede indtil nedtællingen slutter for at indstille dit sprog.

For at annullere dit valg, skal du slippe knappen under nedtællingen.

Du ser et grønt flueben på skærmen, som viser, at dit sprogvalg er gennemført.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sugekraftindstillinger

Maskinen har to strømtilstande til forskellige opgaver. Den samlede driftstid vises på den digitale skærm i minutter og sekunder og vil variere afhængigt af de to strømtilstande.

Strømtid

Den mulige strømtid kan være større eller mindre alt efter sugekraftindstillingen, gulvtypen og det anvendte mundstykke. Hvis der er ændringer i strømtiden, kan det tage op til 30 sekunder, inden det bliver vist på digitaldisplayet.

Eco mode

Max. driftstid til større rengøringsopgaver i dit hjem.

Boostindstilling

Designet til en intensiv spotrengøring af indgroet snavs.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alt værktøj som leveres med apparatet passer til stangen og beholdermundingen.

Sæt værktøjet på stangen, og vær sikker på at tilkoblingerne sættes korrekt sammen.

Tag håndtagsrøret af. Sæt mundstykkerne direkte på beholderens indsugning, så de klikker på plads.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Fjern klikbatteriet

Hold hånden under batteriet for at støtte det. Tryk på den røde batteriudløserknap, og træk batteriet væk fra håndtaget.

Montering af et batteri

Skub batteriet på håndtaget til det klikker sikkert på plads.

Sådan passer du godt på dine batterier

Hvis du har ekstra klikbatterier, anbefaler vi, at du veksler mellem dem og oplader alle klikbatterierne regelmæssigt for at forlænge batteriernes levetid.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Skift alarmindstillingen

Du kan slå alarmpulsen fra. Din motor vil ikke længere pulsere, men oplysninger om driftstid vil fortsat vises på LCD-skærmen, når maskinen har brug for din opmærksomhed.

Deaktivér alarmer

Når du slukker for Alarmer, slukker du ikke for den pulserende blokeringsalarm. Dette er for at sikre, at du fjerner blokeringer og dermed forhindrer beskadigelse af din maskine.

Tryk for at scrolle gennem indstillingsmenuen. Vælg indstillingen 'Alarmer'. Scroll for at vælge til eller fra, hold knappen nede, indtil nedtællingen slutter, og der vises et flueben på skærmen. For at annullere dit valg, skal du slippe knappen under nedtællingen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oplad din maskines batteri

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Det er vigtigt at oplade alle klikbatterierne helt, så snart du åbner kassen og efter hver rengøring. Batteriet og monitoreringssystemets algoritme 'lærer' over tid. Fuldt opladte batterier hjælper den til mere præcist at beregne og vise den resterende driftstid.

Oplad din maskine - trin-for-trin

Hvis dit apparats batteri har en rød hægte, kan du oplade dit batteri på apparatet eller separat, med eller uden dockingstationen.

De blå lamper (en på hver side af batteriet) blinker under opladning.

Når batteriet er opladet, lyser begge lamper i 5 sekunder, hvorefter de slukker.

På skærmen bliver batteriet vist som helt opladet.

Det kan tage op til 4,5 time at oplade maskinen helt.

Sådan passer du godt på dine batterier

Hvis du har ekstra klikbatterier, anbefaler vi, at du veksler mellem dem og oplader alle klikbatterierne regelmæssigt for at forlænge batteriernes levetid.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Sådan monteres dockingstationen – trin-for-trin

Ladestationen skal monteres i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser. Dyson anbefaler brug af beskyttelsestøj og øjenværn ved montering af ladestationen.

Pak ladestationen, opladeren og monteringshæftet ud.

Vælg, hvor ladestationen skal placeres, og kontroller, at der ikke er rør (gas, vand eller luft), el-kabler, ledninger eller kanaler umiddelbart bag placeringsstedet. Følg vejledningen i monteringshæftet.

Sæt bagpladen ordentligt fast med de tilhørende beslag.

Placer jackstikket på den forreste skal.

Vær sikker på, at opladekablet sidder ordentligt fast bagpå den forreste skal.

Tryk jackstikdækslet ned for at sikre, at jackstikket sidder som det skal.

Klem den forreste skal på bagpladen, og tryk godt til, så den sidder fast.

Klik på mundstykkerne på plads.

Sæt maskinen på ladestationen.

Sæt opladeren i stikkontakten. Tænd (hvis nødvendigt) for at oplade batteriet.