Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Micro 1.5kg ledningsfri støvsuger
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Tømning af beholderen – trin for trin

Tøm beholderen, når snavset når MAX-markeringen.

Tryk på den røde udløserknap på stangen, og træk dernæst stangen væk fra beholderen. Hold din støvsuger hen over en skraldespand.

Tryk på den røde udløserknap, uden at trykke på powerknappen. Bunden af beholderen vil åbne sig, og dækslet vil glide ned inde i beholderen, og herefter fjernes snavset.

Hvis beholderen ikke bliver helt tømt, fjern da beholderen, og tøm den for snavs. Tryk på den røde knap på beholderen for at frigøre den, og træk den ud af rillen.

Hvis du har fjernet beholderen, så lad den glide tilbage på rillen. Sørg for, at både beholderen og låget sidder, hvor det skal.

Skub beholderens bund opad, indtil både beholderen og låget klikkes på plads. Sæt stangen på igen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Før apparatet testes, skal man være sikker på, at hår og løsthængende tøj ikke er i nærheden af apparatet.

Maskinens sugeevne afhænger af, hvilken indstilling du har valgt. Max mode er den kraftigste.

Sugeproblemer skyldes ofte en blokering.

Sluk for maskinen.

Tag mundstykkerne af

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Bemærk venligst: Vi har fjernet udløseren, så du nemt kan skifte hånd, mens du rengør rundt om de forskellige forhindringer.

Pulserer maskinen?

Sluk for maskinen.

Kontroller for hindringer.

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Stangen fra en Dyson Cyclone V10 ledningsfri støvsuger tjekkes fra begge ender.

Sæt mundstykket, værktøjet eller tilbehøret tilbage på stangen. Sæt stangen på maskinen. Sørg for, at den røde prik på mundstykket og stangen sidder på linje med hinanden.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller for hindringer.

Tag mundstykket af maskinen, og kontroller i begge ender for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt mundstykket bag på maskinen igen.

Tryk på powerknappen, og lad maskinen køre i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Kontroller cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Sæt stangen og mundstykket på, og test maskinen. Sørg for, at den røde prik på mundstykket og stangen sidder på linje med hinanden.

Har dette løst problemet?

Det betyder, at filtret skal vaskes. Følg vejledningen i videoen.

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Tryk på powerknappen, og lad maskinen køre i 10 sekunder.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Sådan vaskes filteret - trin for trin

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Vask først det plisserede papirelement i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, og lad det kolde vand løbe ned ad det plisserede papir. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Indersiden af filteret på støvsugeren Dyson V11 skylles under den kolde hane.

Vask dernæst skumelementet i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, så det snavsede vand ikke tilsmudser det plisserede papirelement. Lad det kolde vand løbe ned indvendigt i og udvendigt på skumelementet, og klem let på skummet for at fjerne smudset. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Meshdelen på Dyson V11's filter vaskes under rindende vand.

Vask filtret udvendigt. Fyld filtret med koldt vand, sæt hænderne på de åbne ender, og ryst forsigtigt. Forsæt med at vaske filterelementerne og udvendigt på filtret, indtil vandet er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Det overskydende vand fjernes fra filteret på Dyson V11 støvsugeren ved at ryste det i alle retninger.

Tørring

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Filteret har måske brug for at blive vasket oftere, hvis du støvsuger større mængder fint støv, eller hvis maskinen primært bruges i Max mode.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller for hindringer.

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af Micro Fluffy™-mundstykket.

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen.

Sæt børstestangen tilbage på Micro Fluffy™-mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Vask af børstestangen – trin-for-trin

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Hold børstestangen under rindende vand, og gnid forsigtigt snavs eller fnuller væk.

Stil børstestangen op som vist. Lad den tørre helt i minimum 24 timer

Sæt atter endekappen på børstestangen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Har dette løst problemet?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk, og fjern beholderen fra maskinen. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Kontroller åbningen i yderkappen

Kontroller indsugningen foran på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek dækslets indløb

Tjek åbningen på dækslet for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Hvis du har fjernet beholderen, så lad den glide tilbage på rillen. Sørg for, at både beholderen og låget sidder, hvor det skal.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tryk på powerknappen, og lad maskinen køre i 10 sekunder.

Har dette løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

På den ene side af det mini-motoriserede værktøj skal du lokalisere endekappen. Brug en mønt, drej endekappen en kvart omgang mod uret for at fjerne den.

Bemærk: Der bør være et smalt ikon med en hængelås med pile, der hjælper dig med at låse endekappen op.

Sådan låses mini-børstetangen op.

Fjern børstestangen fra det mini-motoriserede værktøj, og fjern hår eller fibre. Tjek toppen af værktøjet (hvor den forbindes med stangen) for blokeringer. Sørg for, at der ikke samler sig støv eller snavs i den lille sprække, hvor børstestangen sidder, og toppen af det mini-motoriserede værktøj.

Slangeindløbet, der tjekkes for blokeringer.

Har dette løst problemet?

Sluk for maskinen.

Tag beholderen af

Tryk på den røde udløserknap for at frigøre beholderen, uden at trykke på powerknappen. Bunden af beholderen vil åbne sig, og dækslet vil glide ned inden i beholderen, og fjerner dermed snavs.

Tryk på den røde udløserknap på rillen, og lad beholderen glide af rillen.

Tjek åbningen på dækslet for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Kontroller åbningen i yderkappen

Tjek åbningen på dækslet foran på maskinen for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Hvis du har fjernet beholderen, så lad den glide tilbage på rillen. Sørg for, at både beholderen og låget sidder, hvor det skal.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Automatisk afbrydelse

Apparatet er udstyret en automatisk afbryder. Hvis en del bliver blokeret, vil apparatet automatisk blive afbrudt.

Sørg for, at maskinen kun anvendes på et hårdt underlag. Maskinen virker ikke på gulvtæpper.

Sluk for maskinen.

Kontroller for hindringer.

Check both ends of the wand for blockages and remove as necessary.

Sæt mundstykket, værktøjet eller tilbehøret fast på stangen igen. Sæt stangen fast på apparatet igen.

Afprøv maskinen

Det er nødvendigt med en power-test efter udkobling.

Børstestang udkobling: Sluk og tænd powerknappen.

Hovedmotor udkobling: Tryk atter på powerknappen.

Har dette løst problemet?

Afprøv maskinen

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen.

Tryk på powerknappen på hoveddelen af maskinen.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

LED-lys på batteriet eller hoveddelen, der ikke lyser, indikerer, at maskinen er slukket.

Tænd/sluk-knap

Vi har fjernet udløseren, så du nemt kan skifte hånd, når der rengøres rundt om diverse forhindringer.

Tryk på ON/OFF-knappen på hoveddelen for at tænde maskinen.

Har dette løst problemet?

Problemet kan løses ved at oplade maskinen, sæt venligst maskinen til opladning.

Det kan tage op til 4 timer at oplade dit batteri helt. Dit batteri er designet til at blive opladet i opladeren.

Forbind opladeren direkte med opladerpunktet på din maskine. Du kan også forbinde den til dockingstationen, som vist i manualen, der fulgte med din dockingstationen.

LED-lyset på batteriet vil pulsere, når maskinen oplades.

Har dette løst problemet?

Sjekk det elektriske anlegget

Sørg for, at opladeren er sat korrekt i maskinen.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Forbind opladeren i en anden stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Et blinkende blåt eller rødt LED-lys på batteriet indikerer, at der er et problem med strømforsyningen.

Sjekk det elektriske anlegget

Sørg for, at opladeren er sat korrekt i maskinen.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Forbind opladeren i en anden stikkontakt.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Et blåt blinkende LED-lys på batteriet indikerer, at batteriet et tomt, og det derfor skal genoplades.

Oplad din maskine

Forbind opladeren direkte med opladerpunktet på din maskine. Du kan også forbinde den til dockingstationen, som vist i manualen, der fulgte med din dockingstationen.

LED-lyset på batteriet vil pulsere, når maskinen oplades.

Det kan tage op til fire timer af oplade dit batteri helt. Dit batteri er designet til at blive opbevaret i opladeren.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Strømtid

Den mulige strømtid kan være større eller mindre alt efter sugekraftindstillingen, gulvtypen og det anvendte mundstykke.

Eco mode

Den optimale balance mellem strøm og driftstid.

Max mode

Giver en maksimal strøm. Til intensiv rengøring af indgroet snavs.

Lad maskinen helt op i 4 timer.

Din maskines driftstid

Eco mode – 20 minutter (kun håndholdt) | 18 minutter (hårde gulve)

Max mode – 5 minutter (kun håndholdt | 5 minutter (hårde gulve)

Fungerer maskinen som forventet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Fugtig eller muggen

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kun filteret, beholderen og den vaskbare børstestang fra Dyson Micro 1.5kg™;-mundstykket kan vaskes. De vaskede og rene dele skal tørre helt, før de genmonteres.

Er der vasket komponenter på maskinen?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Tjek åbningen på cyklonsdækslet for eventuelle blokeringer. Fjern hvis nødvendigt.

Sæt ikke beholderen eller andre dele af din maskine i opvaskemaskinen, og brug ikke opvaskemiddel, poleringsmidler eller luftfriskere.

Rens din beholder under koldt vand. Tør af med en fnugfri klud for at fjerne snavs.

Sørg for, at alle dele af beholderen er helt tørre, før de genmonteres.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Der lugter fugtigt eller muggent

Ved normal brug kan eventuel ubehagelig lugt kun skyldes noget, som er støvsuget op. Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at foretage kontrol.

Hvis du kan finde ud af, hvilken komponent i maskinen lugten kommer fra, kan problemet muligvis løses ved at udskifte denne komponent.

Sådan vaskes filteret - trin for trin

Afmontering af filtret

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Vask først det plisserede papirelement i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, og lad det kolde vand løbe ned ad det plisserede papir. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Indersiden af filteret på støvsugeren Dyson V11 skylles under den kolde hane.

Vask dernæst skumelementet i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, så det snavsede vand ikke tilsmudser det plisserede papirelement. Lad det kolde vand løbe ned indvendigt i og udvendigt på skumelementet, og klem let på skummet for at fjerne smudset. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Meshdelen på Dyson V11's filter vaskes under rindende vand.

Vask filtret udvendigt. Fyld filtret med koldt vand, sæt hænderne på de åbne ender, og ryst forsigtigt. Forsæt med at vaske filterelementerne og udvendigt på filtret, indtil vandet er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Det overskydende vand fjernes fra filteret på Dyson V11 støvsugeren ved at ryste det i alle retninger.

Tørring

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Monter

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Filteret har måske brug for at blive vasket oftere, hvis du støvsuger større mængder fint støv, eller hvis maskinen primært bruges i Max mode.

Har dette løst problemet?

Var alle vaskede dele helt tørre, inden maskinen blev taget i brug?

Der lugter fugtigt eller muggent

Ved normal brug kan eventuel ubehagelig lugt kun skyldes noget, som er støvsuget op. Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at foretage kontrol.

Hvis du kan finde ud af, hvilken komponent i maskinen lugten kommer fra, kan problemet muligvis løses ved at udskifte denne komponent.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Velg det aktuelle alternativet

Afprøv maskinen

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv. Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tænd for maskinen.

Sæt maskinen på Max mode.

Høres lyden stadig?

Tag beholderen af

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Tryk på den røde knap på beholderrillen for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen. Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Høres lyden stadig?

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller alle gulvmundstykker

Forbind gulvværktøjet direkte til beholderen.

Hvis børstestangen på hvert værktøj drejer rundt, når den er forbundet til beholderen, skal du vælge "Stangen er beskadiget".

Hvis børsterullen ikke roterer i nogen af mundstykkerne, skal du vælge "Børsterullen roterer ikke i nogen af mundstykkerne".

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller for hindringer.

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Vask af børstestangen – trin-for-trin

Skub endekappen opad, indtil den åbner, og træk børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endekappen fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Hold børstestangen under rindende vand, og gnid forsigtigt snavs eller fnuller væk.

Stil børstestangen op som vist. Lad den tørre helt i minimum 24 timer

Sæt atter endekappen på børstestangen.

Sæt børstestangen tilbage på mundstykket omkring motoren. Endekappen bør være åben som vist.

Skub endekappen, indtil den klikkes sikkert tilbage i den lukkede position.

Har dette løst problemet?

Rens værktøjet

På den ene side af det mini-motoriserede værktøj skal du lokalisere endekappen. Brug en mønt, drej endekappen en kvart omgang mod uret for at fjerne den.

Bemærk: Der bør være et smalt ikon med en hængelås med pile, der hjælper dig med at låse endekappen op.

Fjern børstestangen fra det mini-motoriserede værktøj, og fjern hår eller fibre. Tjek toppen af værktøjet (hvor den forbindes med stangen) for blokeringer. Sørg for, at der ikke samler sig støv eller snavs i den lille sprække, hvor børstestangen sidder, og toppen af det mini-motoriserede værktøj.

Slangeindløbet, der tjekkes for blokeringer.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

En komponent, der er vanskelig at afmontere

Første gang, du bruger maskinen, kan nogle af komponenterne være vanskelige at tage af. Men efter brug første gang bør komponenterne blive nemmere at tage af.

Hvilken komponent er vanskelig at afmontere?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-markeringen. Overfyld ikke maskinen. Sørg for, at maskinen er slået fra opladeren, før den transparente beholder tømmes.

Remove the wand by pressing the red wand release button and pulling away from the bin.

Tømning af beholderen

Hold maskinen med beholderen vendt nedad. Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk. Beholderen glider ned, og beholderbunden åbnes. Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Lukning af beholderen

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Scratches or marks on the wand

Mærker på stangen kan være opstået ved kontakt med malede overflader såsom dørkarme.

De kan fjernes ved at tørre den af med en fugtig klud.

Har dette løst problemet?

Serienummeret kan findes på undersiden af maskinens batteri.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Strømtid

LED-lyset på batteriet vil blinke, når batteriet er lavt, og du skal sætte batteriet til opladning.

Din maskines driftstid

Eco mode – 20 minutter (kun håndholdt) | 18 minutter (hårde gulve)

Max mode – 5 minutter (kun håndholdt | 5 minutter (hårde gulve)

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Alle værktøjerne, der følger med maskinen, vil passe til stangen og beholderens åbning.

Placér værktøjet for enden af stangen, og sørg for, at linjerne passer med den røde prik på stangen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Oplad din maskine

Forbind opladeren direkte med opladerpunktet på din maskine. Du kan også forbinde den til dockingstationen, som vist i manualen, der fulgte med din dockingstation.

LED - Blinkende blåt lys

LED-lyset på batteriet vil blinke, når batteriet er lavt, og du skal sætte batteriet til opladning.

LED – Pulserende blåt lys

LED-lyset på batteriet vil pulsere, når maskinen oplades, og slukkes, når den er fuldt opladet.

LED – Blåt lys

LED-lyset på batteriet vil lyse blåt og gå ud efter nogle sekunder, når batteriet er fuldt opladet.

Opladningstid

Det kan tage op til 4 timer at oplade dit batteri helt. Dit batteri er designet til at blive opladet i opladeren.

Maskinens brugstemperatur

Din maskine virker eller lader ikke, hvis den omgivende temperatur er under 5°C (41°F). Den er designet til at beskytte motoren og batteriet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tømning af beholderen

Det er vigtigt at tømme beholderen, når mængden af snavs når MAX-markeringen på den klare beholder. Tryk på den røde stangfrigørelsesknap øverst på stangen og træk beholderen væk fra stangen.

Ret din maskine mod skraldespanden og tryk den røde frigørelsesknap ned langs den klare beholder. Sørg for ikke at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter låget og sørg for, at beholderen og basen klikker på plads.

Vaskning af filtret

Drej den runde filterkappe på bagsiden af støvsugeren mod uret og fjern den fra maskinen.

Før du vasker dit filter, skal du banke let på det for at fjerne støv eller snavs. Vask kun dit filter med postevand. Vask filterets yderside ved at gnide med fingrene for at fjerne snavs.

Vask derefter filterets inderside; hold det oprejst under vandhanen og rengør med en roterende bevægelse. Fyld filteret med vand, læg din hånd over den åbne ende og ryst. Gentag disse trin indtil vandet løber klart igennem.

Tøm filteret og bank på det for at fjerne overskydende vand. Lad det tørre i mindst 24 timer et varmt sted med masser af luftstrøm.

Kontroller, at filteret er helt tørt, før det genmonteres, da motoren ellers kan blive beskadiget. For at genmontere dit filter skal du dreje det med uret, indtil det klikker på plads.

Rengøring af børstestangen

Brug det halvcirkelformede hul til helt at skubbe endekappen op i den ene ende af børstestangen og træk børstestangen ud af mundstykket. Træk endekappen af og sæt den til side. Hold børstestangen under rindende vand og gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Klem og dernæst ryst for at fjerne så meget overskydende vand som muligt.

Stil børstestangen oprejst og lad den tørre i mindst 24 timer. Sørg for, at børstestangen er helt tør inden genmontering.

Sæt endekappen på børstestangen igen, så den er i åben position. Sørg for at justere endekappen korrekt. Placér i en 45 graders vinkel - ellers kan den ikke skubbes ned på plads.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tænd/sluk-knap

Vi har fjernet udløseren, så du nemt kan skifte hånd, når der rengøres rundt om diverse forhindringer.

Tryk venligst på ON/OFF-knappen på hoveddelen for at tænde maskinen.

Sugekraftindstillinger

Maskinen har to indstillinger til forskellige anvendelser.

Eco mode

Max. driftstid til større rengøringsopgaver i dit hjem.

Max mode

Designet til en intensiv spotrengøring af indgroet snavs.

Strømtid

Den overordnede driftstid kan variere alt afhængigt af power mode, gulvtype og det værktøj, der anvendes.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Sådan installeres Grab and Go Dok – trin for trin

Den væghængte dockingstation skal monteres i overensstemmelse med regulationer og standarder (kan variere fra land til land). Dyson anbefales, at der anvendes beskyttelsestøj, -briller og -materialer, når dockingstationen installeres.

Pak den væghængte dockingstation, oplader og installationsmanual ud af pakken.

Vælg placeringen for den væghængte dockingstation, og sørg for, at der ikke er rør (gas, vand eller luft), elektriske kabler, ledninger eller andet lige bag ved holderens placering. Følg instruktionerne i manualen.

Sæt bagpladen ordentligt fast med de tilhørende beslag.

Placer jackstikket på den forreste skal.

Vær sikker på, at opladekablet sidder ordentligt fast bagpå den forreste skal.

Tryk jackstikdækslet ned for at sikre, at jackstikket sidder som det skal.

Klem den forreste skal på bagpladen, og tryk godt til, så den sidder fast.

Klik på mundstykkerne på plads.

Placér maskinen i den væghængte dockingstation.

Sæt opladeren i stikkontakten. Tænd (hvis nødvendigt) for at oplade batteriet.

Maskinen skal være helt opladet, inden den tages i brug første gang.

Velg det aktuelle alternativet

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Tjek for blokeringer - trin for trin

Hvis en del bliver beskadiget, vil maskinen pulsere et antal gange og automatisk slå fra.

Når der tjekkes for blokeringer, vær da opmærksom på skarpe genstande. Tryk ikke på ON-knappen.

Start med at fjerne røret og tømme beholderen.

Vend apparatet med beholderen nedad, og tryk hårdt på udløserhåndtaget.

Tryk på den røde knap for at frigøre beholderen, og træk den ud af apparatet.

Tjek åbningen på dækslet for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Tjek åbningen på dækslet foran på maskinen for eventuelle blokeringer. Fjern, hvis nødvendigt.

Påsætning af beholderen

For at genmontere beholderen, skal du sætte ryggen ind i beholderskinnen. Derefter lukker du låget, og sikrer dig, at beholderen og basen klikker på plads.

Tag gulvmundstykket af

Fjern gulvværktøjet fra stangen, og tjek, at der ikke er blokeringer i stangen.

Fjern eventuelle snavserester fra mundstykkets hals.

Kontroller derefter at mundstykket er fri for snavserester, og at luftvejene ikke er blokeret.

Sæt alle dele korrekt sammen igen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Opladning af maskinen

For den bedste oplevelse anbefaler vi, at du oplader din maskine helt, så snart du åbner kassen samt efter hver rengøring.

Forbind opladeren direkte med opladerpunktet på din maskine. Du kan også forbinde den til dockingstationen, som vist i manualen, der fulgte med din dockingstationen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vaskning af filtret

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Vask af filter – trin for trin

Fjern filtret ved at dreje det mod urets retning. Træk det forsigtigt ud af apparatet.

Bank let på filtret, hvis der er meget støv og snavs på det, inden det vaskes.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Vask først det plisserede papirelement i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, og lad det kolde vand løbe ned ad det plisserede papir. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Indersiden af filteret på støvsugeren Dyson V11 skylles under den kolde hane.

Vask dernæst skumelementet i filtret. Hold filtret under den kolde hane med skumelementet nedad, så det snavsede vand ikke tilsmudser det plisserede papirelement. Lad det kolde vand løbe ned indvendigt i og udvendigt på skumelementet, og klem let på skummet for at fjerne smudset. Fortsæt med at vaske, indtil vandet er klart.

Meshdelen på Dyson V11's filter vaskes under rindende vand.

Vask filtret udvendigt. Fyld filtret med koldt vand, sæt hænderne på de åbne ender, og ryst forsigtigt. Forsæt med at vaske filterelementerne og udvendigt på filtret, indtil vandet er klart.

Ryst filtret forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad det tørre med skumelementet opad.

Det overskydende vand fjernes fra filteret på Dyson V11 støvsugeren ved at ryste det i alle retninger.

Lad filtret tørre i mindst 24 timer et sted med god ventilation. Vær sikker på, at filtret er helt tørt, før du sætter det ind i apparatet igen.

Sæt filtret tilbage i apparatet. Drej filtret med uret, til det klikker på plads.

Filteret har måske brug for at blive vasket oftere, hvis du støvsuger større mængder fint støv, eller hvis maskinen primært bruges i Max mode.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Tømning af beholderen

Det er vigtigt at tømme beholderen, når mængden af snavs når MAX-markeringen på den klare beholder. Tryk på den røde stangfrigørelsesknap øverst på stangen og træk beholderen væk fra stangen.

Ret din maskine mod skraldespanden og tryk den røde frigørelsesknap ned langs den klare beholder. Sørg for ikke at trykke på tænd/sluk-knappen.

Luk derefter låget og sørg for, at beholderen og basen klikker på plads.

Vaskning af filtret

Drej den runde filterkappe på bagsiden af støvsugeren mod uret og fjern den fra maskinen.

Før du vasker dit filter, skal du banke let på det for at fjerne støv eller snavs. Vask kun dit filter med postevand. Vask filterets yderside ved at gnide med fingrene for at fjerne snavs.

Vask derefter filterets inderside; hold det oprejst under vandhanen og rengør med en roterende bevægelse. Fyld filteret med vand, læg din hånd over den åbne ende og ryst. Gentag disse trin indtil vandet løber klart igennem.

Tøm filteret og bank på det for at fjerne overskydende vand. Lad det tørre i mindst 24 timer et varmt sted med masser af luftstrøm. Kontroller, at filteret er helt tørt, før det genmonteres, da motoren ellers kan blive beskadiget.

For at genmontere dit filter skal du dreje det med uret, indtil det klikker på plads. Brug det halvcirkelformede hul til helt at skubbe endekappen op i den ene ende af børstestangen og træk børstestangen ud af mundstykket.

Rengøring af børstestangen

Træk endekappen af og sæt den til side.

Hold børstestangen under rindende vand og gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs. Klem og ryst derefter for at fjerne så meget overskydende vand som muligt.

Stil børstestangen oprejst og lad den tørre i mindst 24 timer. Sørg for, at børstestangen er helt tør inden genmontering.

Sæt endekappen på børstestangen igen, så den er i åben position. Sørg for at justere endekappen korrekt. Placér i en 45 graders vinkel - ellers kan den ikke skubbes ned på plads.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask af beholder – trin for trin

Sæt ikke nogle dele af din maskine i en opvaskemaskine, og brug ikke opvaskemiddel, poleringsmidler eller luftfriskere.

Tøm beholderen, før du vasker den.

Tryk på den røde udløserknap for at frigøre beholderen og trække den ud af rillen.

Rens din beholder under koldt vand. Tør af med en fnugfri klud for at fjerne snavs.

Sørg for, at alle dele af beholderen er helt tørre, før de genmonteres.

Sæt beholderen på rillen.

Bemærk venligst: Beholderen kan være sværere at åbne ved første forsøg efter vask.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vask af de elektriske dele – trin for trin

Kun spalteværktøjet med et integreret LED-lys kan vaskes.

Sæt ikke nogle dele af din maskine i en opvaskemaskine, og brug ikke opvaskemiddel, poleringsmidler eller luftfriskere.

Vask med koldt vand under vandhanen, og sørg for, at der ikke kommer vand for enden af koblingen.

Sørg for, at dit værktøj er helt tørt før brug.

Dit mini-motoriserede værktøj kan ikke vaskes. Tør det i stedet af med en fugtig, fnugfri klud.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?