Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Purifier Humidify+Cool™ luftrenser, luftfugter og ventilator
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Skifte batteri i fjernkontrollen

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Brug af produktet med et filter eller en fordamper, der ikke er produceret af Dyson, kan have en skadelig effekt på maskinens funktioner. Eventuelle fejl og problemer, der skyldes brugen af en eller begge af disse, dækkes ikke af garantien.

Kontroller og rengør maskinen

En rivende eller slibende lyd kan skyldes en blokering. ​

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Rengøring af maskinen

Tør maskinen af ​med en fugtig fnugfri klud, og vær særlig opmærksom på de to svingende kanaler i forstærkerens sløjfe. ​

Troubleshooting image

Se efter blokeringer i luftindgangshullerne i dækslet, den lille blænde inde i loopforstærkeren og det bløde plastnet, der er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes. ​

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler til rengøring af maskinen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Rislende eller klukkende lyd

Hvis din maskine udsender en pibende eller gurglende lyd, angiver dette, at fordamperen muligvis mangler eller ikke er isat korrekt. ​ Fjern fordamperen og sæt den ind igen.

Troubleshooting image

Hold fordamperen i håndtaget, og skub den ind i maskinen, indtil den er på plads. ​

Når fordamperen er på plads, skal du lukke den indvendige låge og sikre, at den klikkes fast. ​

Troubleshooting image

Der kan høres en rislende eller klukkende lyd, hvis fordamperen mangler. I dette tilfælde skal du udskifte fordamperen i maskinen.

Troubleshooting image

Hvis drypbakken overfyldes, aktiveres maskinens funktion "Water Return Flow". Når vandet vender tilbage til tanken, kan der høres en rislende eller klukkende lyd. Displayskærmen vil bede om, at der skal køres en såkaldt "Deep Clean"-cyklus.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Din maskine advarer dig, når den har brug for dig til at udføre en Deep Clean-cyklus. ​ Hvis du har forbindelse til Dyson Link-appen, modtager du en meddelelse om dette. ​

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for Deep Clean-cyklus lyser. ​

Troubleshooting image

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Saml enheden igen

Hvis din maskine hviner eller fløjter, kan det skyldes, at en af ​​delene ikke er forsvarligt monteret.

Sluk, tag stikket ud og saml din maskine på ny. ​

Tryk på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre de udvendige dæksler. ​ Skub fanerne ned for at fjerne filtrene. ​

Troubleshooting image

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen, og kontrollér det bløde plastnet direkte over, hvor det sidder inde i maskinen. ​

Troubleshooting image

Hold fordamperen i håndtaget, og skub den ind i maskinen, indtil den er på plads. ​

Når fordamperen er på plads, skal du lukke den indvendige låge og sikre, at den klikkes fast. ​

Skub filtrene ind i de udvendige dæksler, og sørg for, at fanerne klikkes på plads. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Sæt de udvendige dæksler på plads på din maskine, og skub fast, indtil de klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Tilslut maskinen. Derefter skal du tænde den.

Har dette løst problemet?

Tryk på frigørelsesknapperne på begge sider af din maskine for at frigøre dækslerne.

Se på forseglingerne på filtrene inde i kapperne. Er nogen af tætningerne løsnet eller blevet støvede?

Hvis gummitætningen på filteret er snavset eller deformeret, kan der opstå huller mellem delene, hvilket forårsager en usædvanlig støj.

Tør støvet af, eller fix den forskudte gummipakning. Sæt kappen tilbage på hoveddelen.

Har dette løst problemet?

Sørg for, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Luftstrømmens styrke

Tryk på knappen for luftstrømshastighed for at øge og reducere hastigheden af luftmængden. ​

Hastigheden af luftmængden kan justeres fra 1-10, hvor 1 er den laveste indstilling og 10 er den højeste. ​

Tjek luftstrømsretningen

Tryk på knappen for luftstrømretning på fjernbetjeningen for at ændre luftstrømretning fra forside til bagside. ​

En animation på displayet angiver luftstrømretningen, når der trykkes på knappen. ​ Alternativt kan du mærke luftstrømningsretningen ved at holde din hånd enten foran eller bag loopforstærkeren. ​

Troubleshooting image

Sådan passer du på din maskine

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Troubleshooting image

Rengøring af maskinen

Hvis din maskine er støvet, skal du tørre den af ​med en fugtig og fnugfri klud. ​

Troubleshooting image

Se efter blokeringer i luftindgangshullerne i dækslet, den lille blænde inde i loopforstærkeren og det bløde plastnet, der er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes. ​

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre din maskine.

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Sørg for, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Luftstrømmens styrke

Tryk på knappen for luftstrømshastighed for at øge og reducere hastigheden af luftmængden. ​

Hastigheden af luftmængden kan justeres fra 1-10, hvor 1 er den laveste indstilling og 10 er den højeste. ​

Tjek luftstrømsretningen

Tryk på knappen for luftstrømretning på fjernbetjeningen for at ændre luftstrømretning fra forside til bagside. ​

En animation på displayet angiver luftstrømretningen, når der trykkes på knappen. ​ Alternativt kan du mærke luftstrømningsretningen ved at holde din hånd enten foran eller bag loopforstærkeren. ​

Troubleshooting image

Ændres hastigheden på luftstrømmen?

Test fjernkontrollen

Test de andre knapper på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Er maskinen tilknyttet Dyson Link-appen?

Justér hastigheden på luftstrømmen ved hjælp af fjernbetjeningerne i Dyson Link-appen. ​

Kan man justere hastigheden på luftstrømmen ved hjælp af Dyson Link-appen? ​

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Skifte batteri i fjernkontrollen

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Tjek, at maskinen har downloadet den nyeste software.

Tjekker maskinens softwareinformation

Find din maskine i Dyson Link-appen, og tryk på ikonet for indstillinger øverst til højre, og vælg derefter maskinens indstillinger. ​

Herfra skal du navigere til softwaremuligheden og sørge for, at Auto Update er valgt. ​

Er maskinen opdateret med den nyeste software?

Annullér Deep Clean-cyklussen

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Opdatér maskinens software

Find din maskine i Dyson Link-appen, og tryk på ikonet for indstillinger øverst til højre, og vælg derefter maskinens indstillinger. ​

Herfra skal du navigere til softwaremuligheden og sørge for, at Auto Update er valgt. ​

Kontrollér hætten og tilslutningerne ​

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Genstart Deep Clean-cyklussen

Når softwaren er blevet opdateret, skal du genstarte dybderengøringen ved at trykke på knappen Deep Clean Cycle og følge instruktionerne på LCD-skærmen. ​

Troubleshooting image

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Fyld tanken halvt op

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Fjern hætten og fordamperen Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Annullér Deep Clean-cyklussen

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Tag beholderen af

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine.

Kontrollér hætten og tilslutningerne ​

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Genindsæt tanken

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Genstart Deep Clean-cyklussen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Troubleshooting image

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Displayskærm

Befugtningsskiven på din LCD-skærm viser den aktuelle fugtighed i rummet med grå og den ønskede fugtighed med blå. ​

Når din maskine er igang med at fugte, bliver urskiven blå. ​ En grå urskive angiver, at luftfugteren er inaktiv.

Troubleshooting image

Øger hastigheden af luftstrømmen

Kontrollér først det aktuelle fugtighedsniveau i rummet. ​

Tryk på informationsknappen på fjernbetjeningen, indtil du kommer frem til skærmen med oplysninger om relativ luftfugtighed. ​

Hvis luftfugtighedsniveauet er højere eller lavere end den ønskede fugtighed, bør en øget hastighed af luftstrømmen hjælpe dig med at nå dit mål. ​

Troubleshooting image

Din maskine er konstrueret til at rense og fugte enkelte rum, så du bør bruge den, hvor du tilbringer størstedelen af ​din tid derhjemme. ​

Når du placerer maskinen, skal du have et par meters afstand til alle sider, så luften kan cirkulere effektivt. Placér den væk fra radiatorer, træk eller ventilationsåbninger. ​ Sluk for al aircondition, og hold døre og vinduer lukkede under brug. ​

Hvis maskinen anvendes i et stort åbent rum med åbne vinduer og døre, kan det tage længere tid at nå fugtighedsniveauet.

Har dette løst problemet?

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Din maskine advarer dig, når den har brug for dig til at udføre en Deep Clean-cyklus. ​ Hvis du har forbindelse til Dyson Link-appen, modtager du en meddelelse om dette. ​

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for Deep Clean-cyklus lyser. ​

Troubleshooting image

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Fordamper

Dyson Purifier Humidify+Cool bruger en fordamper til at fugte luften med. ​ Rummet bliver fugtet uden behov for en tågesky. ​ I stedet vil der være en indikation på displayet, når maskinen fugter rummet.

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Vandstanden i tanken vil langsomt falde, mens din maskine fugter rummet.

Vandet vil blive opbrugt meget langsomt. Lad der venligst gå en rimelig tid, før du observerer ændringer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vandstand

Vandstanden i tanken vil langsomt falde, mens din maskine fugter rummet.

Vandet vil blive opbrugt meget langsomt. Lad der venligst gå en rimelig tid, før du observerer ændringer.

Hvilket mode er din maskine indstillet til?

Auto humidify mode

Ved automatisk befugtning vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til temperaturen og luftfugtigheden i dit rum. ​

Rummets fugtighed

Din maskine stopper, når den ønskede fugtighed i rummet er nået, og tændes igen, når fugtigheden i rummet falder.

Luftstrømmens styrke

Hastigheden af luftstrømmen øges, indtil det ønskede fugtighedsniveau er nået.

Fungerer maskinen som forventet?

Manuell modus

Skift til manuel mode. ​

Ønskede fugtighed

I manuel mode befugter din maskine kun, hvis den ønskede fugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed. ​

Manuel indstilling af fugtighedsniveauet

Du kan vælge mellem 30%, 40%, 50%, 60% eller 70% ved hjælp af enten fjernbetjeningen eller Dyson Link-appen. ​

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Ved at øge hastigheden på luftstrømmen får du hjælp til at opnå den ønskede fugtighed.

Fungerer maskinen som forventet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Ønskede fugtighed

I manuel mode befugter din maskine kun, hvis den ønskede fugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed. ​

Manuel indstilling af fugtighedsniveauet

Du kan vælge mellem 30%, 40%, 50%, 60% eller 70% ved hjælp af enten fjernbetjeningen eller Dyson Link-appen. ​

Tjek den omgivende luftfugtighed

Den maksimale indstilling på din maskine er 70% luftfugtighed. Hvis den omgivende luftfugtighed i rummet er 70% eller højere, vil din maskine ikke fugte.

Troubleshooting image

Hvis den omgivende luftfugtighed er lavere end 70%, anbefaler vi, at du øger din målfugtighed til 70%. Din maskine bør begynde at fugte.

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Troubleshooting image

Ved at øge hastigheden på luftstrømmen får du hjælp til at opnå den ønskede fugtighed.

Vandstand

Vandstanden i tanken vil langsomt falde, mens din maskine fugter rummet.

Vandet vil blive opbrugt meget langsomt. Lad der venligst gå en rimelig tid, før du observerer ændringer.

Fungerer maskinen som forventet?

Auto humidify mode

Ved automatisk befugtning vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til temperaturen og luftfugtigheden i dit rum. ​

Troubleshooting image

Rummets fugtighed

Din maskine stopper, når den ønskede fugtighed i rummet er nået, og tændes igen, når fugtigheden i rummet falder.

For at deaktivere funktionen automatisk befugtning eller for at ændre fugtighedsniveauerne manuelt skal du trykke på knappen for fugtighedsregulering. ​

Troubleshooting image

Manuel indstilling af fugtighedsniveauet

Du kan vælge mellem 30%, 40%, 50%, 60% eller 70% ved hjælp af enten fjernbetjeningen eller Dyson Link-appen. ​

Troubleshooting image

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Hvis din maskine er holdt op med at fugte rummet, skal du kontrollere, om den ønskede fugtighed er nået eller er lavere end den omgivende luftfugtighed. ​

Befugtningsskiven på din LCD-skærm viser den aktuelle fugtighed i rummet med grå og den ønskede fugtighed med blå. ​

Når din maskine er igang med at fugte, bliver urskiven blå. ​ En grå urskive angiver, at luftfugteren er inaktiv.

Har dette løst problemet?

Displayskærm

Hvis din maskine er holdt op med at fugte af en anden grund, kan der være en indikation på skærmen om, hvorfor det er sådan. ​

Hvilken advarsel bliver der vist?

Advarsel om forkert strømforsyning

Din maskine fungerer kun med den medfølgende strømforsyning. ​ Hvis du bruger en tredjeparts strømforsyning, fungerer din maskine ikke og viser i stedet denne advarselsgrafik. ​

Sørg for, at du enten bruger den medfølgende strømforsyning eller en ægte Dyson reservedel. ​

Troubleshooting image

Bruger du den strømforsyning, der fulgte med maskinen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Kontroller, at ledningstikket er isat rigtigt bag på maskinen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Er det første gang, du oplever dette problem?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned. Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Kontrollér pumpesøjlen for tegn på skader. ​

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrollér drypbakken ​

Din maskine viser denne advarsel, hvis fordamperens drypbakke er overfyldt. ​

Troubleshooting image

Fjern filterkapperne

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​

Fjern fordamperen

Tag fordamperen ud af maskinen.

Tør eventuelt spildt vand op med en tør klud.

Indsæt fordamperen

Hold fordamperen i håndtaget, og skub den ind i maskinen, indtil den er på plads. ​

Når fordamperen er på plads, skal du lukke den indvendige låge og sikre, at den klikkes fast. ​

Har dette løst problemet?

Vigtigt: Du må hverken slukke maskinen eller fjerne dens stik, da rengøringsinstruktionerne vises på LCD-skærmen.

Drypbakke løbet over

Hvis din maskine stadig viser denne advarsel, anbefaler vi, at du kører en Deep Clean-cyklus. ​

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Fyld tanken halvt op

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Fjern hætten og fordamperen Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Kontrollér hætten og tilslutningerne ​

Dette indikerer, at der er et problem med pumpesøjlen.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Troubleshooting image

Kontrollér pumpesøjlen for tegn på skader. ​

Sørg for, at hætten på vandtanken er tør. Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Fyld tanken halvt op

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Fjern hætten og fordamperen Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Påfyld beholderen

Dette indikerer, at vandtanken er tom og skal fyldes op igen.

Troubleshooting image

Inden du tager vandtanken ud, skal du sørge for, at luftfugtnings-tilstandene er slukket, og at vandtanken er tom.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Troubleshooting image

Fyld tanken

Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Inden gentest skal du slukke for maskinen og tage stikket ud af maskinen i 20 sekunder. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Kontrollér hætten for tegn på skader. ​

Sæt hætten på igen, og sørg for, at hætteklemmerne er fastgjort.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tank mangler

Denne animation angiver, at vandtanken mangler eller ikke er isat korrekt. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine.

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Denne advarsel angiver, at temperaturen i omgivelserne er for lav til, at maskinen kan fungere.

Det vises, når temperaturen i omgivelserne falder til under 5 ℃, og der er vand i tanken. ​

Troubleshooting image

Hvis dit display viser denne advarsel, bør en forhøjelse af temperaturen i rummet kunne løse problemet. ​

Har dette løst problemet?

Forbereder opdatering

Maskinen forbereder sig på en opdatering.

Troubleshooting image

Opdaterer

Maskinen opdateres.

Troubleshooting image

Opdatering gennemført

Maskinen er færdig med opdateringen.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Er trekantsalarmen kontinuerlig eller midlertidig?

Kontinuerlig advarselstrekant

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Kom advarslen frem efter en Deep Clean? ​

Fjern pumpesøjlen

Sluk for din maskine, og tag stikket ud.

Fjern vandtanken og pumpesøjlen.

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Saml din maskine igen, og sørg for, at pumpesøjlen er tør.

Har dette løst problemet?

Vises trekantsvarslingen kun, når den svinger?

Vises advarslen et sekund og forsvinder derefter?

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Har dette løst problemet?

Hvis advarslen vises på LCD-skærmen og derefter forsvinder, skal du fortsætte med at bruge din maskine. ​

Vi anbefaler at tilslutte dit produkt til WiFi og aktivere automatiske opdateringer. ​

Har dette løst problemet?

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Har dette løst problemet?

I modsætning til vores luftrensere, der svinger fra basen og op, har Dyson Purifier Humidify+Cool to svingende kanaler i loopforstær. ​

Sørg for, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Tryk på knappen for svingning, for at skifte mellem svingningsmulighederne. ​ Vælg mellem 0°, 45°, 90° eller Breeze mode. ​

Troubleshooting image

Svinger maskinen nu?

Test fjernkontrollen

Test de andre knapper på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Er maskinen tilknyttet Dyson Link-appen?

Justér svingningsindstillingerne ved hjælp af fjernbetjeningerne i Dyson Link-appen. ​

Svinger maskinen, hvis den bruger Dyson Link-appen? ​

Skifte batteri i fjernkontrollen

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Sørg for, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Tryk på knappen for svingning, for at skifte mellem svingningsmulighederne. ​ Vælg mellem 0°, 45°, 90° eller Breeze mode. ​

Stop svingningen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på knappen for svingning. ​

Tryk på knappen for svingning for at genoptage. ​

For at nulstille retningen til midten skal du trykke på knappen for svingning og holde den inde i 2 sekunder. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Test de andre knapper på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Luftrensning

Ved automatisk rensning vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere indstillingerne på din maskine i henhold til luftkvaliteten. ​

Troubleshooting image

Luftkvalitet

Din maskine stopper, når den ønskede luftkvalitet er nået, og tændes igen, når luftkvalitetsniveauerne falder.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Få styr på niveauerne for forurening

Når et forurenende stof får luftkvaliteten til at falde, vises det relevante ikon på din LCD-skærm.

Troubleshooting image

Den farvede bjælke til venstre på skærmen angiver, hvor meget forurenende stoffer der er, og opdateres løbende, efterhånden som din maskine renser luften. ​

Troubleshooting image

Forurenende stoffer kan være til stede på forskellige niveauer på samme tid. Din maskine registrerer forurenende stoffer og viser den passende farve for hver af dem. F.eks. kan du have et godt PM2,5-niveau og et meget dårligt NO2-niveau.

God

Når den grønne sektion af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et meget lavt niveau af typen forurenende stoffer. ​

Troubleshooting image

Nogenlunde

Når den gule sektion af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et moderat niveau af typen af ​​forurenende stoffer.

Dårlig

Når den orange sektion af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et højt niveau af typen af ​​forurenende stoffer.

Meget dårlig

Når den røde sektion af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et meget højt niveau af typen af ​​forurenende stoffer.

Ekstremt dårlig

Når den mørkerøde sektion af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et ekstremt højt niveau af typen af ​​forurenende stoffer.

Alvorligt

Når den lilla del af den farvede bjælke er fremhævet, registrerer din maskine et alvorligt niveau af typen forurenende stoffer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tilbakestill maskinen

Tryk og hold powerknappen på maskinen nede i ca. 20 sekunder. ​

WiFi-lyset blinker både grønt og hvidt i en hurtig sekvens af blinkende lys, før det slukker. ​

Når denne del er fuldført, er maskinen blevet nulstillet, og du kan slippe powerknappen. ​

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tjek af fjernbetjening

Bruger du en fjernbetjening til andre apparater (såsom et TV) i nærheden af maskinen?

Velg det aktuelle alternativet

Står maskinen i direkte sollys eller under fluorescerende lys?

Velg det aktuelle alternativet

Sensoren på maskinen, der modtager det infrarøde signal fra fjernbetjeningen, fungerer ikke altid efter hensigten, når den udsættes for direkte sollys eller fluorescerende lys.

Flyt venligst maskinen, så den ikke er placeret i direkte sollys eller fluorescerende lys.

Har dette løst problemet?

Tag maskinens stik ud

Betjening af fjernbetjeningen til andre apparater forstyrrer sandsynligvis din Dyson-maskine.

Ønsker du at forhindre yderligere interferens, skal du tage stikket ud af din Dyson-maskine, når den ikke er i brug.

Har dette løst problemet?

Kontrollér lednin

Kontroller, at ledningstikket er isat rigtigt bag på maskinen.

Troubleshooting image

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Har dette løst problemet?

Kontrollér lednin

Kontroller, at ledningstikket er isat rigtigt bag på maskinen.

Troubleshooting image

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Har dette løst problemet?

Tryk på Standby powerknappen på dit Dyson apparat for at stoppe maskinen. ​

Troubleshooting image

Kan maskinen slås av?

Tryk på Standby powerknappen på din fjernbetjening for at stoppe din maskine. ​

Troubleshooting image

Sørg for, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Kan maskinen slås av med fjernkontrollen?

Test fjernkontrollen

Test de andre knapper på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Ret fjernbetjeningen direkte foran på maskinen, når du trykker på knappen. ​

Troubleshooting image

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Skifte batteri i fjernkontrollen

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Er maskinen tilknyttet Dyson Link-appen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Tryk på powerknappen ved hjælp af fjernbetjeningerne i Dyson Link-appen. ​

Slukker maskinen ved hjælp af appen?

Brug af produktet med et filter eller en fordamper, der ikke er produceret af Dyson, kan have en skadelig effekt på maskinens funktioner. Eventuelle fejl og problemer, der skyldes brugen af en eller begge af disse, dækkes ikke af garantien.

Velg det aktuelle alternativet

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges i denne tilstand.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller og rengør maskinen

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Rengøring af maskinen

Hvis din maskine er støvet, skal du tørre den af ​med en fugtig og fnugfri klud. ​

Troubleshooting image

Se efter blokeringer i luftindgangshullerne i dækslet, den lille blænde inde i loopforstærkeren og det bløde plastnet, der er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes. ​

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre din maskine.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​trin for trin-guiden under "Er der noget andet, vi kan hjælpe dig med?"

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Er det første gang, du oplever dette problem?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Din maskine advarer dig, når den har brug for dig til at udføre en Deep Clean-cyklus. ​ Hvis du har forbindelse til Dyson Link-appen, modtager du en meddelelse om dette. ​

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for Deep Clean-cyklus lyser. ​

Troubleshooting image

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Blinkende Deep Clean cyklus-knap

Knappen Deep Clean-cyklus blinker, når en Deep Clean-cyklus er på vej, eller når en cyklus er blevet aktiveret.

Troubleshooting image

Maskinen vil ikke være operationel, mens en Deep Clean-cyklus er aktiv.

Hvis knappen er blevet trykket på ved et uheld, skal du annullere Deep Clean-cyklussen for at fortsætte med at bruge din maskine.

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

"Deep Clean" af din maskine

Hvis knappen Deep Clean-cyklus stadig blinker, kan det løse problemet at køre en Deep clean-cyklus.

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Din maskine advarer dig, når den har brug for dig til at udføre en Deep Clean-cyklus. ​ Hvis du har forbindelse til Dyson Link-appen, modtager du en meddelelse om dette. ​

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for Deep Clean-cyklus lyser. ​

Troubleshooting image

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det kan skyldes vand, der har været for længe i maskinen.

Dette kan sandsynligvis løses ved at køre en Deep Clean-cyklus. ​

Velg det aktuelle alternativet

Vigtigt: Du må hverken slukke maskinen eller fjerne dens stik, da rengøringsinstruktionerne vises på LCD-skærmen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Har dette løst problemet?