Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Airblade 9kJ

Vælg den passende mulighed

Trin for trin

Sluk for maskinen.

Anvend venligst det medfølgende værktøj til at fjerne de to skruer i bunden af maskinen og løft maskinen forsigtigt fra bagpladen.

Tryk på frigørelseslåsen, og fjern filterhuset fra maskinen.

Fjern filteret fra huset.

Tøm filteret direkte i skraldespanden. Skaf brugte filtre af vejen i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser.

Fastgør atter maskinen til bagpladen og stram de to skruer med Dysons serviceværktøj.

Indsæt erstatningsfilteret i filterkabinettet.

Indsæt filterkabinettet i maskinen og sørg for, at det klikker på plads.

Tænd og test maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Vælg den passende mulighed

Lavt forbrug - Mindre end 200 anvendelser per dag.

Højt forbrug - Over 200 anvendelser per dag.

Anvendes maskinen sjældent?

Det tager ca. 10-12 sekunder at tørre dine hænder med denne maskine.

Oplever du en langsom tørretid?

Dette er normalt, og maskinen fungerer som forventet.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det tager ca. 10-12 sekunder at tørre dine hænder med denne maskine.

.

Tjek for blokeringer, rester og støv. Aftør luftmundinger.

Har rengøring af maskinen løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Håndtørreren Dyson Airblade™ har to styrker, henholdsvis 900W og 650W. Maskinen er som udgangspunkt indstillet til 900W.

Du bedes anvende Dysons serviceværktøj til at fjerne de to skruer i bunden af maskinen.

Løft forsigtigt maskinen fra bagpladen og tjek styrken (power mode) på bagsiden.

Har kontrol af strømtilstand løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

.

Tjek for blokeringer, rester og støv. Aftør luftmundinger.

Har rengøring af maskinen løst problemet?

Kontroller driftsafstand

Tjek venligst, om dine hænder befinder sig inden for sensorens rækkevidde. Sørg dernæst for at aktivere sensoren via bevægelse.

Rækkevidden for luftfunktionen er 0-80 mm.

Den ideelle afstand er 5 mm.

Efter 30 sekunders kontinuerlig brug slukker håndtørreren automatisk.

Har dette løst problemet?

.

Rengør sensorerne med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.

Tjek for blokeringer, rester eller støv. Aftør sensorer og luftmundinger.

Har rengøring af maskinen løst problemet?

.

Tjek for blokeringer, rester og støv. Aftør luftmundinger.

Har rengøring af maskinen løst problemet?

Kontroller driftsafstand

Tjek venligst, om dine hænder befinder sig inden for sensorens rækkevidde. Sørg dernæst for at aktivere sensoren via bevægelse.

Rækkevidden for luftfunktionen er 0-80 mm.

Den ideelle afstand er 5 mm.

Er det første gang, maskinen bruges?

Rådgiver kunden om, at en kvalificeret elektriker skal kontrollere strømmen til enheden, at spændingsforsyningen svarer til typeskiltet, og at enheden også er kablet korrekt på bagpladen - Sørg for, at jordledningen er tilsluttet.

Er der strøm til enheden?

Problemer med elektrisk forsyning er ikke relateret til Airblade og skal løses af en elektriker.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Hvis det er muligt, skal du bede kunden om at bytte hovedorganet med en kendt, der arbejder fra en anden maskine for at teste.

Har udskiftning af hovedenheden løst problemet?

Følg venligst vejledningen i videoen eller vælg "installationsguide" og se de vedhæftede PDF'er.

Sørg for, at strømforsyningen svarer til angivelserne på maskinens mærkeplade. For områder med højspænding 200-240 V, for områder med lav spænding 100-120 V.

Tjek, at forbindelsesblokken er tilsluttet som angivet i vejledningen.

Har montering af maskinen løst problemet?

Se den vedlagte brugervejledning.

Har dette løst problemet?

Vælg den passende mulighed

Hvilken slags lugt?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Se venligst den vedhæftede installationsguide.

Krav ved vægmontage

Fastgør ikke maskinen til en gipsvæg uden støtte - det vil ikke sikre maskinen tilstrækkeligt under og efter installationen. Denne type montering kan medføre, at garantien frafalder.

Hvis maskinen kun kan monteres på en gipsvæg uden støtte, er det nødvendigt at gøre brug af en Dyson stænkplade. Kontakt venligst Dysons kundeservice for nærmere information.

Har væggen et lufthul, skal fastgørelsen have den rette længde for at opnå en sikker installation. Anvend ikke et tætningsmiddel, når du monterer maskinen på væggen.

Blev Dyson Airblade™ monteret på en væg uden støtte?

Se venligst den vedhæftede installationsguide.

Sørg for, at den korrekte fastgørelse er valgt - i forhold til væggens type og dit produkts vægt.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

.

Rengør sensorerne med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.

Tjek for blokeringer, rester eller støv. Aftør sensorer og luftmundinger.

Rengør væggen og områderne omkring maskinen.

Rengør gulvet omkring maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Se venligst den vedhæftede installationsguide.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Trin for trin

Sluk for maskinen.

Anvend venligst det medfølgende værktøj til at fjerne de to skruer i bunden af maskinen og løft maskinen forsigtigt fra bagpladen.

Kontakt venligst Dyson for at arrangere afhentning, så det gamle maskinkabinet kan blive genbrugt.

Tryk på frigørelsesmekanismen for at fjerne filterkabinettet fra maskinen.

Fastgør den nye Dyson Airblade™ håndtørrer til bagpladen og stram de to skruer med det medfølgende værktøj.

Indsæt filterkabinettet i maskinen og sørg for, at det klikker på plads.

Tænd og test maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Placering af serienummer

Serienummeret findes på bunden af ​​maskinen.

Serienummeret findes også i brugermanualen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?

Se venligst den vedhæftede installationsguide.

Stænkpladen skal benyttes ved montering af maskinen på en gipsvæg, hulrumsvæg, en væg med lufthul eller ved overskydende vand på væggen omkring maskinen.

Krav ved vægmontage

Fastgør ikke maskinen til en gipsvæg uden støtte - det vil ikke sikre maskinen tilstrækkeligt under og efter installationen. Denne type montering kan medføre, at garantien frafalder.

Hvis maskinen kun kan monteres på en gipsvæg uden støtte, er det nødvendigt at gøre brug af en Dyson stænkplade. Kontakt venligst Dysons kundeservice for nærmere information.

Har væggen et lufthul, skal fastgørelsen have den rette længde for at opnå en sikker installation. Anvend ikke et tætningsmiddel, når du monterer maskinen på væggen.

Er der andet, vi kan hjælpe dig med?