Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Airwrap™ styler - Complete
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Stikket til apparatet skal tages ud af stikkontakten, og det skal køle af, inden filtret rengøres.

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Hold maskinen i håndtaget med et fast greb, og drej filterhuset langsomt mod uret.

Træk det ned og af maskinen

Filterburet fra Dysons Airwrap Styler fjernes ved at dreje til venstre og trække nedad.

Vask filterhuset under den varme hane.

Filterburet, der skylles under vand fra hanen.

Læg filtret i blød i varmt sæbevand i 30 minutter.

Filterburet blødgøres i varmt vand.

Ryst filterhuset for at fjerne det meste af det overskydende vand, og lad derefter lufttørre helt.

Overskydende vand drænes fra filteret ved at ryste det.

Brug filterbørsten til at rengøre filtertrådnettet.

Filterrensebørsten skubbes opad på filteret.

Rengør filtret ved at børste op og ned med filterbørsten, indtil alle urenheder er fjernet.

ADVARSEL: Filtret må ikke rengøres med vand.

Filterrensebørsten, der renser filteret med bevægelser opad og nedad.

Drej filterhuset tilbage på plads, så det er placeret rigtigt.

ADVARSEL: Drej i retning med uret for at fastlåse inden brug.

Filterburet genmonteres til Dysons Airwrap Styler ved at trække opad og dreje til højre.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tag tilbehørsdelen af

Tryk på knappen for at frigøre.

Er støjen holdt op?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Sæt tilbehørsdelen på igen

Tryk mundstykket i huset, indtil det klikker på plads.

Har det løst problemet?

Kontroller alle tilbehørsdelene

Prøv at sætte alle de medfølgende tilbehørsdele på apparatet.

Vedrører problemet et eller alle tilbehørsdelene?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Valg af luftstrøm

Lyden fra apparatet varierer alt efter den valgte luftstrøm. Indstil luftstrømsknappen på de 3 forskellige luftstrømshastigheder.

Har det løst problemet?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Hvis der er hindringer i filterområdet, mens produktet er i brug, kan det påvirke funktionaliteten.

Filtret skal rengøres hver uge.

Vask filterhuset under den varme hane.

Filterburet, der skylles under vand fra hanen.

Læg filtret i blød i varmt sæbevand i 30 minutter.

Filterburet blødgøres i varmt vand.

Ryst filterhuset for at fjerne det meste af det overskydende vand, og lad derefter lufttørre helt.

Overskydende vand drænes fra filteret ved at ryste det.

Brug filterbørsten til at rengøre filtertrådnettet.

Filterrensebørsten skubbes opad på filteret.

Rengør filtret ved at børste op og ned med filterbørsten, indtil alle urenheder er fjernet.

ADVARSEL: Filtret må ikke rengøres med vand.

Filterrensebørsten, der renser filteret med bevægelser opad og nedad.

Drej filterhuset tilbage på plads, så det er placeret rigtigt.

ADVARSEL: Drej i retning med uret for at fastlåse inden brug.

Filterburet genmonteres til Dysons Airwrap Styler ved at trække opad og dreje til højre.

Har det løst problemet?

Brug af maskinen

Følg vejledningen i videoen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Isætning af hårsektionen i stylerens barrel

Begynd med håret 80% tørt, dvs. når det ser tørt ud, men er køligt at røre ved.

Tag fat i en ca. 5 cm bred hårsektion, og hold 10 cm fra enden. Hold Dyson Airwrap™ hårstyleren lodret.

Hold Dyson Airwrap™ hårstyleren lodret.

Før enden af hårsektionen på Dyson Airwrap™ hårstyleren. Lad luften få fat i hårsektionen og krølle den automatisk om stylerens barrel.

Bruger introducerer hårspidserne for Dyson Airwrap Styler.

Sæt stylerens barrel mod rødderne for at lave krøllen

Du behøver ikke dreje Dyson Airwrap™ hårstyleren i hånden; du skal bare holde den lodret, så luften kan strømme igennem håret.

Når luften er strømmet igennem håret, kan du slippe det og langsomt bevæge Dyson Airwrap™ hårstyleren i retning mod rødderne.

Bruger, der fører Dyson Airwrap-styleren tættere på hårrødderne for at begynde at krølle håret.

Hold den i den anbefalede tid, og tryk derefter på koldluftknappen, eller skub tænd/sluk-knappen op (ved fortsat at holde Dyson Airwrap™ hårstyleren i en lodret vinkel).

Anbefalede holde- og koldlufttider:

Fint hår: 5 sekunders holdetid (MAX), og 5 sekunders koldluft. (MAX)
Middel hår: 10 sekunders holdetid (MAX), og 5 sekunders koldluft (MAX).
Kraftigt hår: 15 sekunders holdetid (MAX), og 10 sekunders koldluft (MAX).

Sluk for apparatet, og slip krøllen

Når krøllen er sat, skal du slukke for Dyson Airwrap™ hårstyleren.

Hold hårstylerens barrel lodret, og træk ud af håret i en nedadgående bevægelse for at slippe krøllen.

Bruger, der slukker for Dyson Airwrap-styleren og frigiver krøllen.

Du kan prøve med forskellige temperaturer og luftstrøm til personlig styling til din hårtype. Få mere at vide, og se tip på: ///www.dyson.com/myairwrap///.

Fungerer maskinen som forventet?

Kontroller alle tilbehørsdelene

Prøv at sætte alle de medfølgende tilbehørsdele på apparatet.

Vedrører problemet et eller alle tilbehørsdelene?

Funktionsevne

Vælg den relevante løsningsmulighed.

Vedrører problemet luftstrømmen eller temperaturen?

Regulering af luftstrømmen

Brug skydeknappen til regulering af luftstrømmen til at vælge den ønskede luftstrømsindstilling.

De tre luftstrømsindstillinger på Dysons Airwrap Styler.

Har det løst problemet?

Tag filtret af

Hold maskinen i håndtaget, og træk filterhuset ned langs ledningen.

Filterburet fra Dysons Airwrap Styler fjernes ved at dreje til venstre og trække nedad.

Åbn filterhuset forsigtigt og træk det af ledningen.

Filterburet fjernes ved at trække samlingen fra hinanden og ved at fjerne det fra ledningen til Dysons Airwrap Styler.

Afprøv maskinen, mens filtret er taget af.

Har det løst problemet?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Filtret skal rengøres hver uge.

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Hold maskinen i håndtaget med et fast greb, og drej filterhuset langsomt mod uret.

Træk det ned og af maskinen

Filterburet fra Dysons Airwrap Styler fjernes ved at dreje til venstre og trække nedad.

Vask filterhuset under den varme hane.

Filterburet, der skylles under vand fra hanen.

Læg filtret i blød i varmt sæbevand i 30 minutter.

Filterburet blødgøres i varmt vand.

Ryst filterhuset for at fjerne det meste af det overskydende vand, og lad derefter lufttørre helt.

Overskydende vand drænes fra filteret ved at ryste det.

Brug filterbørsten til at rengøre filtertrådnettet.

Filterrensebørsten skubbes opad på filteret.

Rengør filtret ved at børste op og ned med filterbørsten, indtil alle urenheder er fjernet.

ADVARSEL: Filtret må ikke rengøres med vand.

Filterrensebørsten, der renser filteret med bevægelser opad og nedad.

Drej filterhuset tilbage på plads, så det er placeret rigtigt.

ADVARSEL: Drej i retning med uret for at fastlåse inden brug.

Filterburet genmonteres til Dysons Airwrap Styler ved at trække opad og dreje til højre.

Har det løst problemet?

Temperaturregulering

Dette apparat har en varmesikring til at forhindre overophedning. Den skal tilbagestilles manuelt.

Hvis apparatet stopper af sig selv, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.

Dysons luftrenser Pure Hot+Cool, der frakobles.

Har det løst problemet?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tænd/sluk-knap

Der tændes for apparatet med tænd/sluk-skydeknappen.

Power-knappen på Dyson Airwrap Styler.

Var maskinen i brug, da den stoppede af sig selv?

Tag filtret af

Hold maskinen i håndtaget, og træk filterhuset ned langs ledningen.

Filterburet fra Dysons Airwrap Styler fjernes ved at dreje til venstre og trække nedad.

Åbn filterhuset forsigtigt og træk det af ledningen.

Filterburet fjernes ved at trække samlingen fra hinanden og ved at fjerne det fra ledningen til Dysons Airwrap Styler.

Afprøv maskinen, mens filtret er taget af.

Har det løst problemet?

Bruger du apparatet i udlandet?

Skydeknap

Der tændes for apparatet med tænd/sluk-skydeknappen. Se lamperne på apparatet.

Power-knappen på Dyson Airwrap Styler.

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer Airwrap™ hårstyleren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Er der lamper, som lyser?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Kontroller spændingsforsyningen

Hvis der ikke kan tændes for apparatet, skal du kontrollere, at lysnettet i brugslandet passer til apparatets strømspecifikationer:

220-240 V

Australien
Egypten
Europa
Forenede Arabiske Emirater
Filippinerne
Grønland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Kina
Malaysia
New Zealand
Peru
Rusland
Singapore
Storbritannien
Sydafrika
Sydkorea
Thailand

100-127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Hvis du f.eks. tager et produkt, der er købt i Danmark, med til England, vil det også fungere der. Hvis du tager et produkt, der er købt i USA, med til Europa, vil det ikke fungere.

Har det løst problemet?

Tænd/sluk-knap

Der slukkes for maskinen med tænd/sluk-skydeknappen.

Power-knappen på Dyson Airwrap Styler.

Har det løst problemet?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer Airwrap™ hårstyleren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har det løst problemet?

Tag filtret af

Hold maskinen i håndtaget, og træk filterhuset ned langs ledningen.

Filterburet fra Dysons Airwrap Styler fjernes ved at dreje til venstre og trække nedad.

Åbn filterhuset forsigtigt og træk det af ledningen.

Filterburet fjernes ved at trække samlingen fra hinanden og ved at fjerne det fra ledningen til Dysons Airwrap Styler.

Afprøv maskinen, mens filtret er taget af.

Har det løst problemet?

Hvilken lampe lyser?

Når der kun er periodisk strøm på apparatet, skal du kontrollere, hvilken lampe der lyser.

Kontroller strøm

Maskinens stik skal være tilsluttet, og tænd/sluk-knappen skal være slået til.

Kontroller strømforsyningen

Kontroller, at apparatet bruges i et land, hvor lysnettet passer til apparatets strømspecifikationer:

220-240 V

Australien
Egypten
Europa
Forenede Arabiske Emirater
Filippinerne
Grønland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Kina
Malaysia
New Zealand
Peru
Rusland
Singapore
Storbritannien
Sydafrika
Sydkorea
Thailand


100-127 V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA
Hvis du f.eks. tager et produkt, der er købt i Danmark, med til England, vil det også fungere der. Hvis du tager et produkt, der er købt i USA, med til Europa, vil det ikke fungere.

Har det løst problemet?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Følg vejledningen i videoen.

Hvilken form for lugt?

Rengøring af apparatet

Rengør huset med en tør klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges smøremidler, rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere nogen steder på apparatet.

Har det løst problemet?

Lugt

Ved brug det første par gange er det normalt, at det kan lugte fra det helt nye apparat med varmeelement (f.eks. en brødrister, ovn, kedel mv.).

Lugten fortager sig med tiden.

Har det lugtet ved brug de første få gange?

Hvilken komponent er defekt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at 30mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

30mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969466-01

De mindre 30 mm Airwra™-tønder bruger Coanda-effekten til at lave voluminøse krøller eller bølger.

250 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969466-01

De mindre 30 mm Airwra™-tønder bruger Coanda-effekten til at lave voluminøse krøller eller bølger.

250 kr

250 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at 40mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

40mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969470-01

De bredere 40mm Airwrap™ styler-tønder bruger Coanda-effekten til at lave løse krøller eller bølger.

250 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969470-01

De bredere 40mm Airwrap™ styler-tønder bruger Coanda-effekten til at lave løse krøller eller bølger.

250 kr

Ikke på lager p.t.

250 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Filterdæksel ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Filterdæksel

Varenr. 969758-05

Ekstra filterdæksel til din Dyson Airwrap™ styler.

169 kr

Filterdæksel

Filterdæksel

Varenr. 969758-05

Ekstra filterdæksel til din Dyson Airwrap™ styler.

169 kr

169 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Firm smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Firm smoothing brush

Varenr. 969477-01

Med faste børstehår, der er konstrueret til at kontrollere kruset, krøllet hår, giver den faste udglatningsbørste en lettere stil med mindre krus og færre strittende hårstrå.

250 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Varenr. 969477-01

Med faste børstehår, der er konstrueret til at kontrollere kruset, krøllet hår, giver den faste udglatningsbørste en lettere stil med mindre krus og færre strittende hårstrå.

250 kr

250 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Non-slip heat mat ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Non-slip heat mat

Varenr. 969761-03

Ekstra skridsikker varmemåtte til din Dyson Airwrap™ styler.

44 kr

Non-slip heat mat

Non-slip heat mat

Varenr. 969761-03

Ekstra skridsikker varmemåtte til din Dyson Airwrap™ styler.

44 kr

44 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Pre-styling dryer ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Pre-styling dryer

Varenr. 969759-01

Bredere og tyndere for præcis styling, med seje grebkanter.

244 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Varenr. 969759-01

Bredere og tyndere for præcis styling, med seje grebkanter.

244 kr

244 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Round volumising brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Round volumising brush

Varenr. 969490-01

Ideel til kedeligt, fladt hår. Den runde, voluminerende børste leder luft ind i håret for at give volumen, og børsten skaber spænding som former håret, mens det tørrer.

250 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Varenr. 969490-01

Ideel til kedeligt, fladt hår. Den runde, voluminerende børste leder luft ind i håret for at give volumen, og børsten skaber spænding som former håret, mens det tørrer.

250 kr

Ikke på lager p.t.

250 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Soft smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Soft smoothing brush

Varenr. 969482-01

Med bløde børstehår, der er konstrueret til at være blide mod hovedbunden, skaber den bløde udglatningssbørste en glat, føntørret finish.

250 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Varenr. 969482-01

Med bløde børstehår, der er konstrueret til at være blide mod hovedbunden, skaber den bløde udglatningssbørste en glat, føntørret finish.

250 kr

250 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Holdespids, som ikke bliver varm

Nogle af tilbehørsdelene har en holdespids, som ikke bliver varm. Curlerne og den runde volumenbørste bliver varme. Hold i spidsen ved skift til andet tilbehør.

Spoletilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned og derefter trække tilbehøret væk fra spidsen.

Pas på ved berøring af tilbehør, der er meget varmt

Hold kun i tilbehøret som vist. Nogle af tilbehørsdelene skal eventuelt rengøres en gang imellem.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at 30mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

30mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969466-01

De mindre 30 mm Airwra™-tønder bruger Coanda-effekten til at lave voluminøse krøller eller bølger.

250 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969466-01

De mindre 30 mm Airwra™-tønder bruger Coanda-effekten til at lave voluminøse krøller eller bølger.

250 kr

250 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at 40mm Airwrap™ barrels ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

40mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969470-01

De bredere 40mm Airwrap™ styler-tønder bruger Coanda-effekten til at lave løse krøller eller bølger.

250 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Varenr. 969470-01

De bredere 40mm Airwrap™ styler-tønder bruger Coanda-effekten til at lave løse krøller eller bølger.

250 kr

Ikke på lager p.t.

250 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Firm smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Firm smoothing brush

Varenr. 969477-01

Med faste børstehår, der er konstrueret til at kontrollere kruset, krøllet hår, giver den faste udglatningsbørste en lettere stil med mindre krus og færre strittende hårstrå.

250 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Varenr. 969477-01

Med faste børstehår, der er konstrueret til at kontrollere kruset, krøllet hår, giver den faste udglatningsbørste en lettere stil med mindre krus og færre strittende hårstrå.

250 kr

250 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Pre-styling dryer ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Pre-styling dryer

Varenr. 969759-01

Bredere og tyndere for præcis styling, med seje grebkanter.

244 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Varenr. 969759-01

Bredere og tyndere for præcis styling, med seje grebkanter.

244 kr

244 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Round volumising brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Round volumising brush

Varenr. 969490-01

Ideel til kedeligt, fladt hår. Den runde, voluminerende børste leder luft ind i håret for at give volumen, og børsten skaber spænding som former håret, mens det tørrer.

250 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Varenr. 969490-01

Ideel til kedeligt, fladt hår. Den runde, voluminerende børste leder luft ind i håret for at give volumen, og børsten skaber spænding som former håret, mens det tørrer.

250 kr

Ikke på lager p.t.

250 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Soft smoothing brush ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Soft smoothing brush

Varenr. 969482-01

Med bløde børstehår, der er konstrueret til at være blide mod hovedbunden, skaber den bløde udglatningssbørste en glat, føntørret finish.

250 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Varenr. 969482-01

Med bløde børstehår, der er konstrueret til at være blide mod hovedbunden, skaber den bløde udglatningssbørste en glat, føntørret finish.

250 kr

250 kr

Hvilken lampe lyser?

Vælg, hvilken lampe der bliver vist.

Hvide og røde LED-lys, der blinker for at indikere, hvornår filteret skal rengøres.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Tryk mundstykket i huset, indtil det klikker på plads.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Afprøv glattebørsten

Tænd for apparatet, og vent på, at det varmer op til driftstemperaturen.

Brug glattebørsten til at kontrollere, om børsterne nu skifter retning under brug som forventet.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Introduktion

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hvad er der i kassen?

Hus til Dyson Airwrap™ hårstyler

Hoveddelen på Dyson Airwrap Styler

Glattebørste med bløde børster

Tilbehør til Dyson Airwrap Soft Smoothing Brush.

Dyson Airwrap™ hårstyler 30 mm

30 mm Airwrap-spoletilbehør.

Dyson Airwrap™ hårstyler 40 mm

40 mm Airwrap-spoletilbehør.

Pre-styling hårtørrer

Dysons Airwrap Pre-styling tørrer-tilbehør.

Glattebørste med hårde børster

Tilbehør til Dyson Airwrap Firm Smoothing Brush.

Rund volumenbørste

Tilbehøret Dyson Airwrap Round Volumising Brush.

Skridsikker måtte

Dyson Airwraps skridsikre måtte

Filterbørste

Dysons Airwrap rengøringsbørste til filter.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Regelmæssig filtervedligeholdelse

Den blinkende hvid lampe betyder, at det er tid til filtervedligeholdelse. Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Styling

Dyson er eksperter i denne teknologi og ved, hvordan den fungerer. Men hvis du vil vide mere om den nyeste trend, og hvordan du styler håret på bestemte måder, anbefaler vi, at du går ind på nettet.

På vores websted er der en side specielt med tip og instruktion til styling: www.dyson.co.uk/supersonic.

Du kan også følge os på sociale medier. I samarbejde med førende hår- og skønhedsspecialister samt vloggere udarbejder vi tip til styling. Søg blot efter "Dyson Supersonic" eller "Dyson Hair" på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Du kan også følge os på sociale medier. I samarbejde med førende hår- og skønhedsspecialister samt vloggere udarbejder vi tip til styling. Søg blot efter "Dyson Airwrap" eller "Dyson Hair" på YouTube, Instagram, Facebook og Twitter.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Regulering af luftstrømmen

3 luftstrømshastigheder.

De tre luftstrømsindstillinger på Dysons Airwrap Styler.

Temperaturregulering

2 varmluftindstillinger plus 1 koldluftindstilling til den afsluttende hårstyling.

De tre temperaturindstillinger på Dyson Airwrap Styler.

Tænd/sluk med koldluft

Skydeknap med koldluft til at sætte krøllen.

Power-knappen på Dyson Airwrap Styler.

Blinkende hvid lampe

Den hvide lampe viser, at filtret skal rengøres. Vælg ///"Regelmæssig filtervedligeholdelse"/// for flere oplysninger.

Hvide LED-lys, der indikerer, hvornår filteret skal rengøres.

Blinkende rød lampe

Den røde lampe viser, at filtret skal rengøres. Vælg ///"Regelmæssig filtervedligeholdelse"/// for flere oplysninger.

Kontakt Dysons kundesupport, hvis lampen lyser konstant rødt.

Aftageligt filterhus

Afmonteres nemt til rengøring. Vælg ///"Regelmæssig filtervedligeholdelse"/// for flere oplysninger.

Filteret på Dysons Airwrap Styler.

Dyson Airwrap™ hårstyler 30 mm

Til naturlige volumenkrøller og -bølger.

Bruges, når håret er 80% tørt. På stylerens barrels er der pile med/mod uret, som viser krølleretningen.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Sådan forbindes cylindertilbehøret ved at dreje med uret.

Holdespids, som ikke bliver varm

Curlerne bliver varme i brug.

Hold i spidsen ved skift fra curler til andet tilbehør.

Spoletilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned og derefter trække tilbehøret væk fra spidsen.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Spoletilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned og derefter trække tilbehøret væk fra spidsen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Dyson Airwrap™ hårstyler 40 mm

Til løsere, åbne krøller.

Bruges, når håret er 80% tørt. Sæt temperaturen og luftstrømmen på maks.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Sådan forbindes cylindertilbehøret ved at dreje med uret.

Holdespids, som ikke bliver varm

Curlerne bliver varme i brug.

Hold i spidsen ved skift fra curler til andet tilbehør.

Spoletilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned og derefter trække tilbehøret væk fra spidsen.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Spoletilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned og derefter trække tilbehøret væk fra spidsen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Glattebørste

Til en glat, føntørret finish.

Brug børsten oven på håndklædetørt hår til at give det en glat finish og nedenunder til at forme og give volumen.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Soft Smoothing Brush-tilbehøret tilkobles ved at dreje værktøjet med uret.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Sådan fjernes tilbehøret Firm Smoothing Brush ved at trykke udløserknappen ned og trække tilbehøret opad.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Pre-styling hårtørrer

Forbered håret, så det er 80% tørt, køligt at røre ved og klar til styling.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Sådan tilsluttes pre-styling-tilbehøret ved at dreje med uret.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Pre-styling-tilbehøret fjernes ved at trykke udløserknappen ned.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Glattebørste

Til en glat, føntørret finish.

Brug børsten oven på håndklædetørt hår til at give det en glat finish og nedenunder til at forme og give volumen.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Soft Smoothing Brush-tilbehøret tilkobles ved at dreje værktøjet med uret.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Sådan fjernes tilbehøret Firm Smoothing Brush ved at trykke udløserknappen ned og trække tilbehøret opad.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rund volumenbørste

Til naturlige volumenkrøller og -bølger.

Bruges, når håret er 80% tørt. På stylerens barrels er der pile med/mod uret, som viser krølleretningen.

Tilslutning af tilbehørsdelen

Drej mundstykket i huset, så det klikker på plads.

Holdespids, som ikke bliver varm

Den runde volumenbørste bliver varm.

Hold i spidsen ved skift fra den runde volumenbørste til andet tilbehør.

Skift af tilbehørsdel

For at skifte tilbehørsdel skal kontakten trykkes ned.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af maskinen i udlandet

Apparatet kan bruges i et land, hvor lysnettet passer til apparatets strømspecifikationer:

Hvis spændingen er 220-240 V, kan produktet bruges i følgende lande:

220-240V

Australien
Egypten
Europa
Forenede Arabiske Emirater
Filippinerne
Grønland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Kina
Malaysia
New Zealand
Peru
Rusland
Singapore
Storbritannien
Sydafrika
Sydkorea
Thailand

Hvis spændingen er 100-127 V, kan produktet bruges i følgende lande:

100-127V

Canada
Japan
Mexico
Taiwan
USA

Hvis du f.eks. tager et produkt, der er købt i Danmark, med til England, vil det også fungere der. Hvis du tager et produkt, der er købt i USA, med til Europa, vil det ikke fungere.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Isætning af hårsektionen i stylerens barrel

Begynd med håret 80% tørt, dvs. når det ser tørt ud, men er køligt at røre ved.

Tag fat i en ca. 5 cm bred hårsektion, og hold 10 cm fra enden. Hold Dyson Airwrap™ hårstyleren lodret.

Hold Dyson Airwrap™ hårstyleren lodret.

Før enden af hårsektionen på Dyson Airwrap™ hårstyleren. Lad luften få fat i hårsektionen og krølle den automatisk om stylerens barrel.

Bruger introducerer hårspidserne for Dyson Airwrap Styler.

Sæt stylerens barrel mod rødderne for at lave krøllen

Du behøver ikke dreje Dyson Airwrap™ hårstyleren i hånden; du skal bare holde den lodret, så luften kan strømme igennem håret.

Når luften er strømmet igennem håret, kan du slippe det og langsomt bevæge Dyson Airwrap™ hårstyleren i retning mod rødderne.

Hold den i den anbefalede tid, og tryk derefter på koldluftknappen, eller skub tænd/sluk-knappen op (ved fortsat at holde Dyson Airwrap™ hårstyleren i en lodret vinkel).

Anbefalede holde- og koldlufttider:

Fint hår: 5 sekunders holdetid (MAX), og 5 sekunders koldluft. (MAX)
Middel hår: 10 sekunders holdetid (MAX), og 5 sekunders koldluft (MAX).
Kraftigt hår: 15 sekunders holdetid (MAX), og 10 sekunders koldluft (MAX).

Bruger, der fører Dyson Airwrap-styleren tættere på hårrødderne for at begynde at krølle håret.

Sluk for apparatet, og slip krøllen

Når krøllen er sat, skal du slukke for Dyson Airwrap™ hårstyleren.

Hold hårstylerens barrel lodret, og træk ud af håret i en nedadgående bevægelse for at slippe krøllen.

Bruger, der slukker for Dyson Airwrap-styleren og frigiver krøllen.

Du kan prøve med forskellige temperaturer og luftstrøm til personlig styling til din hårtype. Få mere at vide, og se tip på: ///www.dyson.com/myairwrap///.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rengøring af apparatet

Rengør huset med en tør klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges smøremidler, rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere nogen steder på apparatet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?