Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson Pure Hot+Cool Link ventilerende varmeblæser (hvid/sølv) Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Dyson-maskinen er programmeret til at påminde dig om at skifte filterenheden efter 12 måneder baseret på 12 timers brug dagligt. Bemærk, at visningen aktiveres tidligere i takt med øget brug. Visningen er kun vejledende, og filterenheden skal eventuelt skiftes oftere.

Sådan skiftes filtret

Det nye filter kan blive leveret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), to komponenter (hus og indvendigt filter adskilt) eller blot som et indvendigt filter. Ved levering som to komponenter er der pile inde i enheden.

Hvis du får leveret filtret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), skal du montere den nye enhed og kassere den gamle enhed.

Hvis du får leveret filtret som to komponenter, skal du kassere den gamle enhed og montere huset og det indvendige filter. Fremover skal du kun udskifte filtret indeni.

Hvis du kun får leveret et indvendigt filter og har en filterenhed i to dele på maskinen, skal du montere det nye indvendige filter og kassere det gamle.

Filter som én komponent

Følg vejledningen i videoen.

Filter som to komponenter med hus og indvendigt filter

Følg vejledningen i videoen.

Dyson-maskinen er programmeret til at påminde dig om at skifte filterenheden efter 12 måneder baseret på 12 timers brug dagligt. Bemærk, at visningen aktiveres tidligere i takt med øget brug. Visningen er kun vejledende, og filterenheden skal eventuelt skiftes oftere.

Udskift filtret

Det nye filter kan blive leveret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), to komponenter (hus og indvendigt filter adskilt) eller blot som et indvendigt filter. Ved levering som to komponenter er der pile inde i enheden.

Hvis du får leveret filtret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), skal du montere den nye enhed og kassere den gamle enhed.

Hvis du får leveret filtret som to komponenter, skal du kassere den gamle enhed og montere huset og det indvendige filter. Fremover skal du kun udskifte filtret indeni.

Hvis du kun får leveret et indvendigt filter og har en filterenhed i to dele på maskinen, skal du montere det nye indvendige filter og kassere det gamle.

Ved udskiftning af den ikke-vaskbare filterenhed skal luftrenserens stik tages ud.

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Tag det gamle filter ud.

Filter leveret som to komponenter

Tag filtret ud af huset

Sæt tommelfingrene i de indvendige riller (under pilene), og tryk filtret ned og væk fra huset.

Det brugte filter bortskaffes som husholdningsaffald.

Filter leveret som to komponenter

Tag det nye filter ud af emballagen.

Sæt det nye filter ned i filterhuset.

Sørg for, at filtret klikker på plads.

Sæt den nye filterenhed på huset.

Sørg for, at den nye filterenhed klikker på plads på maskinen.

Når du har samlet luftrenseren igen, skal du trykke på standby-tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og holde den inde i 6 sekunder.

Der bliver vist et mønster, som drejer med uret, på LED-displayet.

Når indlæsningsmønstret er fuldført, genoptager luftrenseren sin normale funktion.

Filterlampen kan også nulstilles i Dyson Link-appen. Vælg: Indstillinger >Filterlevetid >Nulstil.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Høres den klikkende lyd kun, når spredningsfunktion er aktiveret?

Kontroller bunden

Kontroller for smuds eller hindringer på maskinens bund.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengør maskinen

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Tag filtret af apparatet.

Brug en blød børste til at fjerne eventuelle tilstopninger i hullerne.

Rengør yderkappen med en tør klud.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Maskinen fungerer normalt

Dette er helt normalt.

Maskinen arbejder meget langsomt i standby for at holde luftstrømmen i gang hen over termostaten, så den hele tiden kan regulere temperaturen.

Der er ingen sikkerhedsproblemer.

Hvis lyden er forstyrrende, kan der slukkes for maskinen på stikkontakten for at stoppe lyden, eller maskinen kan flyttes i lokalet for at gøre lyden mindre tydelig.

Hvis der bliver bedt om at få mere at vide, skal det oplyses, at støjen skyldes, at nogle af de elektriske komponenter afgiver en frekvens, der nogle gange kan høres som en elektrisk brummelyd. Det berører ikke kun Dyson produkter.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Fjernbetjening

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Regulering af luftstrømmen

Auto-luftrensefunktion

Retningsbestemt funktion

Dvale-timer

Kølefunktion

Termostatregulering

Spredning til/fra

Spredningsfunktion

Natfunktion

Ændres lufthastigheden?

Fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Fungerer de øvrige knapper på fjernbetjeningen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Skift batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

244 kr

Dyson Pure Hot + Cool Link er beregnet til at bruge som varmeblæser, ventilator og luftrenser i boliger. Ifølge standarden IEC 60879 (Funktion og konstruktion af elektriske rumventilatorer og regulatorer) skal den afstand, i hvilken en ventilators luftstrøm kan mærkes, være mere end 3 gange dens bredde. Dyson Pure Hot + Cool virker langt bedre end denne standard.

Papirafprøvning

Drej luftstrømsknappen til maksimum.

Hold en avisside ca. 4 m fra maskinen.

Papiret skal løfte sig mere end 45 grader.

Løftes avisen mere end 45 grader?

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Rengøring af maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion:

Luftringen: Rengør med en tør klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Hoveddel

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Brug en blød børste til at fjerne eventuelle tilstopninger i hullerne.

Saml maskinen.

Har det løst problemet?

Varmeelementer

Varmeelementerne tændes et ad gangen, og derfor er dette forventeligt første gang, der tændes for maskinen.

Lad varmeblæseren være i gang i 1 minut ved den højeste temperaturindstilling.

Har det løst problemet?

Måltemperatur

Varmeblæseren går ikke i gang, hvis måltemperaturen ikke er over rumtemperaturen. Den indstillede temperatur på maskinen er måltemperaturen for lokalet, og ikke ventilatortemperaturen. Temperaturen fra ventilatoren i varmefunktionen ændres ikke.

Tryk på den røde knap til termostatregulering, indtil der står 37° C på digitaldisplayet på huset.

Har det løst problemet?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tænd/sluk-knap

Betjen maskinen ved at pege fjernbetjeningen mod bundens forside, og tryk på standby-tænd/sluk-knappen. Eller tryk på standby-tænd/sluk-knappen på huset.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Luftstrøm, men ingen spredning

Den blå transporttape skal tages af inden brug.

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil luftrenseren på et fladt, skridsikkert underlag.

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Spredning

Har det løst problemet?

Fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Fungerer de øvrige knapper på fjernbetjeningen?

Skift batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Har det løst problemet?

Dyson Link-app

Prøv at bruge Dyson Link-appen til at betjene spredningsfunktionen.

Er problemet løst ved at bruge appen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

244 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

244 kr

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Strømafbrydelse

Det kan skyldes en strømafbrydelse.

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Isæt maskinens stik, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, hvis strømledningen er beskadiget.

Kontroller el-installationen

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Kontroller strømstikket og -ledningen for tegn på beskadigelse.

Prøv maskinen i en anden stikkontakt.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Har maskinen været tændt i mindst 9 timer?

Mere end 9 timer

Dyson varmeblæsere og luftrensere med varme- og kølefunktion har en sikkerhedsfunktion, så maskinen slukkes automatisk efter 9 timers uafbrudt opvarmning.

Hvis du vil fortsætte med at bruge maskinen efter 9 timer, skal du tænde for den igen enten på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller på huset.

Det sker også, hvis maskinen er i auto-funktion og opvarmer uafbrudt i 9 timer.

Bemærk: Denne funktion kan ikke inaktiveres

Har det løst problemet?

Hvilken form for lugt?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion:

Luftringen: Rengør med en tør klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Hoveddel

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Brug en blød børste til at fjerne eventuelle tilstopninger i hullerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Dyson-maskinen er programmeret til at påminde dig om at skifte filterenheden efter 12 måneder baseret på 12 timers brug dagligt. Bemærk, at visningen aktiveres tidligere i takt med øget brug. Visningen er kun vejledende, og filterenheden skal eventuelt skiftes oftere.

Sådan skiftes filtret

Det nye filter kan blive leveret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), to komponenter (hus og indvendigt filter adskilt) eller blot som et indvendigt filter. Ved levering som to komponenter er der pile inde i enheden.

Hvis du får leveret filtret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), skal du montere den nye enhed og kassere den gamle enhed.

Hvis du får leveret filtret som to komponenter, skal du kassere den gamle enhed og montere huset og det indvendige filter. Fremover skal du kun udskifte filtret indeni.

Hvis du kun får leveret et indvendigt filter og har en filterenhed i to dele på maskinen, skal du montere det nye indvendige filter og kassere det gamle.

Filter som én komponent

Følg vejledningen i videoen.

Filter som to komponenter med hus og indvendigt filter

Følg vejledningen i videoen.

Dyson-maskinen er programmeret til at påminde dig om at skifte filterenheden efter 12 måneder baseret på 12 timers brug dagligt. Bemærk, at visningen aktiveres tidligere i takt med øget brug. Visningen er kun vejledende, og filterenheden skal eventuelt skiftes oftere.

Udskift filtret

Det nye filter kan blive leveret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), to komponenter (hus og indvendigt filter adskilt) eller blot som et indvendigt filter. Ved levering som to komponenter er der pile inde i enheden.

Hvis du får leveret filtret som én komponent (samlet enhed med hus og filter indeni), skal du montere den nye enhed og kassere den gamle enhed.

Hvis du får leveret filtret som to komponenter, skal du kassere den gamle enhed og montere huset og det indvendige filter. Fremover skal du kun udskifte filtret indeni.

Hvis du kun får leveret et indvendigt filter og har en filterenhed i to dele på maskinen, skal du montere det nye indvendige filter og kassere det gamle.

Ved udskiftning af den ikke-vaskbare filterenhed skal luftrenserens stik tages ud.

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Tag det gamle filter ud.

Filter leveret som to komponenter

Tag filtret ud af huset

Sæt tommelfingrene i de indvendige riller (under pilene), og tryk filtret ned og væk fra huset.

Det brugte filter bortskaffes som husholdningsaffald.

Filter leveret som to komponenter

Tag det nye filter ud af emballagen.

Sæt det nye filter ned i filterhuset.

Sørg for, at filtret klikker på plads.

Sæt den nye filterenhed på huset.

Sørg for, at den nye filterenhed klikker på plads på maskinen.

Når du har samlet luftrenseren igen, skal du trykke på standby-tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og holde den inde i 6 sekunder.

Der bliver vist et mønster, som drejer med uret, på LED-displayet.

Når indlæsningsmønstret er fuldført, genoptager luftrenseren sin normale funktion.

Filterlampen kan også nulstilles i Dyson Link-appen. Vælg: Indstillinger >Filterlevetid >Nulstil.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 967197-13

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

244 kr

244 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Blinkende eller konstant lysende E

Hvis der blinker "E", når du forsøger at bruge luftrenseren, kan den ikke reagere på betjening. Hvis der lyser et "E", når du forsøger at bruge luftrenseren, betyder det, at maskinen er holdt med at fungere rigtigt.

Hvis der blinker eller lyser et "E" på luftrenserens display, skal du udføre følgende fremgangsmåde.

Tag luftrenserens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Stikket skal være sat helt i stikkontakten, som skal være tændt.

Rumtemperaturen skal være over 5° C.

Kontroller, at der ikke er hindringer i indsugningsgitteret eller luftringens luftafgang.

Filtret skal muligvis udskiftes. Kontroller for kraftig ansamling af støv i indsugningen.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vippefunktion

Kontroller samlingen for hindringer.

Sørg for at placere maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Er problemet løst ved at kontrollere samlingen?

Vippefunktion

Placer maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Vip luftringen en anelse frem.

Luftringen skal blive i den samme stilling, som den stod i før.

Bliver luftringen i denne position?

Maskinen vil ikke sprede luften

Den blå transporttape skal tages af inden brug.

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil luftrenseren på et fladt, skridsikkert underlag.

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Spredning

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Har det løst problemet?

Fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Fungerer de øvrige knapper på fjernbetjeningen?

Fjernbetjening

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Regulering af luftstrømmen

Auto-luftrensefunktion

Retningsbestemt funktion

Dvale-timer

Kølefunktion

Termostatregulering

Spredning til/fra

Spredningsfunktion

Natfunktion

Fungerer de øvrige funktioner på fjernbetjeningen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Lufthastigheden kan ikke ændres

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Regulering af luftstrømmen

Auto-luftrensefunktion

Retningsbestemt funktion

Dvale-timer

Kølefunktion

Termostatregulering

Spredning til/fra.

Spredningsfunktion

Natfunktion

Ændres lufthastigheden?

Fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Fungerer de øvrige knapper på fjernbetjeningen?

Udskiftning af batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Har det løst problemet?

Dyson Link-app

Åbn appen for at regulere luftstrømmen.

Skift indstillinger i appen.

Er problemet løst ved at bruge appen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Sensorfejl

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Brug en vatpind til at rengøre indvendigt og fjerne eventuelle fremmedlegemer.

Derved opretholdes sensorpræcisionen, så apparatet kan fungere optimalt.

Har det løst problemet?

Spredning

Spredningsfunktionen startes på luftrenseren ved at trykke på spredningsknappen.

Tryk på den igen for at stoppe spredningen fra luftrenseren.

Luftrenseren spreder ikke luften, når der trykkes på betjeningsknapperne.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Luftstrømshastigheden

Luftstrømshastigheden ændres ved at trykke på luftstrømsknappen.

På digitaldisplayet bliver den nye hastighed vist; efter 3 sekunder skifter visningen tilbage til måltemperaturen.

Varmespredningsfunktion

Tryk på knappen til bred vinkel for at skifte fra punktvarme til varme i hele lokalet.

Varme- og kølefunktionen fungerer, når denne funktion er aktiveret.

Punktvarmefunktion

Tryk på knappen til smal vinkel for at skifte fra luftstrøm ud i hele lokalet til punktrettet luftstrøm.

Varme- og kølefunktionen fungerer på denne måde.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjernbetjening

Betjen maskinen ved at pege fjernbetjeningen mod bundens forside.

Fjernbetjeningen kan sættes fast oven på apparatet med knapperne nedad, når den ikke bruges.

Tænd/sluk

Regulering af luftstrømmen

Kølefunktion

Termostatregulering

Dvale-timer

Spredning til/fra

Spredningsfunktion

Retningsbestemt funktion

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Når tiden er på nul, skifter maskinen til standby.

Dvale-timer

Dvale-timeren indstilles ved at vælge den ønskede tid.

Afbryd ved at reducere tiden, indtil der bliver vist 2 streger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Betjening

  • Tryk på standby-knappen på apparatet for at tænde/slukke.
  • Tryk på standby-knappen på apparatet, og hold den inde for at justere temperaturen.
  • Temperaturen øges til maksimum, inden den reduceres.

Bemærk: Sprednings-, luftstrøms- og timerfunktionen kan ikke betjenes uden fjernbetjeningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan skiftes filtret

Følg vejledningen i videoen.

Dyson-maskinen er programmeret til at påminde dig om at skifte filterenheden efter 12 måneder baseret på 12 timers brug dagligt. Bemærk, at visningen aktiveres tidligere i takt med øget brug. Visningen er kun vejledende, og filterenheden skal eventuelt skiftes oftere.

Udskift filtret

Ved udskiftning af den ikke-vaskbare filterenhed skal luftrenserens stik tages ud.

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Tag det gamle filter ud.

Sæt tommelfingrene i de indvendige riller (under pilene), og tryk filtret ned og væk fra huset.

Tag filtret ud af huset

Det brugte filter bortskaffes som husholdningsaffald.

Tag det nye filter ud af emballagen.

Sæt det nye filter ned i filterhuset.

Sørg for, at filtret klikker på plads.

Sæt den nye filterenhed på huset.

Sørg for, at den nye filterenhed klikker på plads på maskinen.

Når du har samlet luftrenseren igen, skal du trykke på standby-tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og holde den inde i 6 sekunder.

Der bliver vist et mønster, som drejer med uret, på LED-displayet.

Når indlæsningsmønstret er fuldført, genoptager luftrenseren sin normale funktion.

Filterlampen kan også nulstilles i Dyson Link-appen. Vælg: Indstillinger >Filterlevetid >Nulstil.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rengør sensoren

Rengør sensoren ved hvert filterskift.

Åbn det lille dæksel på siden af maskinen.

Brug en vatpind til at rengøre indvendigt og fjerne eventuelle fremmedlegemer.

Derved opretholdes sensorpræcisionen, så apparatet kan fungere optimalt.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kølefunktion

Tryk på den blå knap for at starte kølefunktionen.

Lyset i tænd/sluk-knappen skifter fra rød til blå for at vise, at du har startet kølefunktionen.

Brug luftstrømsknappen til at justere luftstrømshastigheden, eller brug auto-luftrensefunktionen til automatisk regulering.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan bruges varmefunktionen

Tryk på den røde knap til termostatregulering, indtil målværdien for rumtemperaturen bliver vist på digitaldisplayet.

Lyset i tænd/sluk-knappen skifter fra blå til rød for at vise, at du har startet varmefunktionen.

Brug luftstrømsknappen til at justere luftstrømshastigheden, eller brug auto-luftrensefunktionen til automatisk regulering.

Første gang, luftrenseren bruges, anvender den automatisk en temperatur, der er 3 grader over den registrerede rumtemperatur. Derefter husker luftrenseren den seneste måltemperatur.

Visning af måltemperatur

  • Visningen af måltemperaturen er rød under opvarmning, og når måltemperaturen er nået, stopper luftrenseren med at opvarme luften.
  • Visningen af måltemperaturen bliver hvid, når måltemperaturen for lokalet er nået.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Auto-luftrensefunktion

I auto-luftrensefunktionen justeres luftstrømshastigheden efter luftkvaliteten i lokalet.

Når funktionen er aktiveret (som vist med et hvidt symbol A nederst til venstre på displayet), justeres luftrenserens indstillinger intelligent af de indbyggede sensorer alt efter luftkvaliteten. Øger hastigheden ved dårlig luftkvalitet, og reducerer den, efterhånden som luftkvaliteten bliver bedre.

Auto-luftrensning i kølefunktion

Hvis målet for luftkvaliteten nås, lyser symbolet A grønt, og talvisningen slukkes.

Hvis luftkvaliteten falder, lyser symbolet A hvidt, og luftrenseren går automatisk i gang igen for at rense luften i lokalet.

Auto-luftrensning i varmefunktion

På displayet bliver det vist, at luftkvaliteten og rumtemperaturen er under målet. Apparatet er i gang med at opvarme og rense luften.

På luftrenseren bliver måltemperaturen for lokalet vist (ikke luftstrømmen fra ventilatoren).

På displayet bliver det vist, at målet for luftkvalitet ikke er nået, mens målet for rumtemperaturen er nået.

På displayet bliver det vist, at målet for luftkvalitet er nået, men at målet for rumtemperaturen ikke er nået.

Apparatet fortsætter med at opvarme, indtil måltemperaturen er nået.

På displayet bliver det vist, at målet for luftkvaliteten og rumtemperaturen er nået.

Apparatet fortsætter med overvågningen af lokalet og starter igen, hvis luftkvaliteten eller temperaturen daler til under målet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Varme- og kølefunktion

Tryk på knappen til bred vinkel for at skifte fra punktvarme til varme i hele lokalet.

Hold forsigtigt i bunden og huset. Vip luftringen frem eller tilbage i den ønskede luftstrømsvinkel.

Varme- og kølefunktionen fungerer, når denne funktion er aktiveret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Luftstrømi lokale

Tryk på knappen til smal vinkel for at skifte fra luftstrøm ud i hele lokalet til punktrettet luftstrøm.

Varme- og kølefunktionen fungerer på denne måde.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Natfunktion

  • Når natfunktionen er aktiveret, nedtones displayet og slukker.
  • Hvis luftrenserens auto-luftrensefunktion er aktiveret, er luftstrømmen begrænset til trin 4 til støjsvag brug.

Ved aktivering lyser der et halvmånesymbol nederst til højre på displayet.

Displayet nedtones, hvorefter det slukker efter 5 sekunder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Tryk på begge knapper for at tage filtret af.

Tag filtret af apparatet.

Brug en blød børste til at fjerne eventuelle tilstopninger i hullerne.

Rengør yderkappen med en tør klud.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskiftning af batteriet

Følg vejledningen i videoen.

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er der andet, vi kan hjælpe med?