Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Pure Cool™ luftrensende skrivebordsventilator (sort/nikkel) - Avanceret teknologi
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Rengøring af maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion:

Rengør luftringen med en tør eller fugtig klud.

Loopforstærkeren rengøres med en klud på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Rengør huset med en tør klud.

Rengør yderkappen med en tør klud eller blød børste.

Tjek af filter og loopforstærker på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator, mens den renses med en blød børste.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Når luftrenseren skifter fra luftstrøm forfra til luftstrøm bagfra, kan der eventuelt høres en kliklyd, mens motoren ændrer retningen.

Dette er en normal lyd fra luftrenseren og ikke et tegn på, at der er noget galt med maskinen.

Høres den klikkende lyd kun, når spredningsfunktion er aktiveret?

Kontroller bunden

Kontroller for smuds eller hindringer på maskinens bund.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Løbende overvågning

Funktionen til løbende overvågning registrerer data for luftkvalitet, temperatur og luftfugtighed, som løbende bruges af luftrenseren og appen, også når der er slukket for luftrenseren. Sensorerne har små blæsere, som sørger for konstant luftstrøm til den løbende overvågning. Lyden bør dog ikke være til gene.

I nogle tilfælde kan displayet lyse grønt for høj luftkvalitet, men der er stadig høj ventilatorhastighed. Det skyldes, at maskinen konstant vil opretholde en høj luftkvalitet, og hvis der f.eks. er utætte vinduer i et lokale, skal maskinen arbejde hårdere for at opretholde luftkvaliteten.

Det sker kun, når auto-funktionen er aktiveret på maskinen. Auto-funktionen aktiveres ved at vælge manuel funktion enten med fjernbetjeningen eller i appen.

Auto-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson Pure Cool bordventilator.

Kontroller følgende i appen:

Stryg op med fingeren for at åbne fanen med indstillinger og tryk for at åbne funktionerne.

Stryg ned med fingeren til funktionen for løbende overvågning, og tryk for at åbne den.

Inaktiver funktionen ///"Indsaml data i standby"/// (ikonet bliver nedtonet ved inaktivering). Gem ændringen ved at trykke på ///"Udført"/// øverst til højre på siden.

Nu kan løbende overvågning også tændes/slukkes ved at trykke på "Auto"-knappen på fjernbetjeningen i 5 sekunder.

Auto-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson Pure Cool bordventilator.

Afprøv maskinen.

Er støjen holdt op?

Genstart maskinen

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Fejlvisning og maskinen, der frakobles strøm.

Strømstikket skal være isat midt på bunden.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Stikket sættes i stikkontakten.

Er støjen holdt op?

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne.

Sådan frigøres kabinettet omkring filteret ved at trykke på quick release-knappen på siden af hoveddelen.

Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Kulfiltre og -hylstre fjernes fra den luftrensende ventilator Dyson Pure Cool bordventilator.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Stikket sættes i stikkontakten.

Er støjen væk, efter at filtrene er taget af?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Glas HEPA-filter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Glas HEPA-filter

Varenr. 968707-05

HEPA-filter til udskiftning til din Dyson-renser.

543 kr

Glas HEPA-filter

Glas HEPA-filter

Varenr. 968707-05

HEPA-filter til udskiftning til din Dyson-renser.

543 kr

Ikke på lager p.t.

543 kr

Overvåg produkt

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Fejlvisning og maskinen, der frakobles strøm.

Kulfiltrene tages af ved at trykke på fligene på begge sider af filtrene.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Stikket sættes i stikkontakten.

Er støjen væk, efter at filtrene er taget af?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Fjernbetjeningsknapper

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen for at regulere luftstrømmen.

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Ændres lufthastigheden?

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Tænd/sluk

Spredning

Automatisk funktion

Dvale-timer

Natfunktion

Fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Fungerer de øvrige knapper på fjernbetjeningen?

Er maskinen tilsluttet Dyson Link-appen?

Afprøv luftstrømshastighed

Afprøv ændring af lufthastigheden ved hjælp af Dyson Link-appen.

Ændres lufthastigheden ved at bruge Dyson Link-appen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 969154-06

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

257 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 969154-06

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

257 kr

257 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Udskiftning af batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er problemet løst ved at skifte batteriet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller og rengør luftringen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Rengør luftringen med en tør eller fugtig klud.

Kontroller, at der ikke er hindringer i den smalle åbning.

Kontroller og rengør huset

Rengør husets yderkappe med en tør klud.

Brug en blød børste til at fjerne eventuelle tilstopninger i hullerne.

Tjek af filter og loopforstærker på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator, mens den renses med en blød børste.

Er problemet løst ved at rengøre maskinen?

Kontroller luftstrømsretningen

Dette produkt kan sende luftstrøm i 2 retninger. Sørg for, at luftstrømmen kommer forfra maskinen, inden der foretages kontroller.

Det kan du gøre ved at trykke på fjernbetjeningens knap til luftstrømsretning.

Stikket sættes i stikkontakten.

Kontroller el-installationen

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Kontroller strømstikket og -ledningen for tegn på beskadigelse.

Prøv maskinen i en anden stikkontakt.

Stikket sættes i stikkontakten.

Kontroller, at ledningstikket er isat rigtigt bag på maskinen.

Maskinen må ikke bruges, før strømledningen er udskiftet.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller med fjernbetjeningen

Tryk på spredningsknappen på fjernbetjeningen.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Hvis knapperne på fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du prøve at skifte batterierne.

Kontroller med Dyson Link-appen

Prøv at bruge Dyson Link-appen til at betjene spredningsfunktionen.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Bliver der vist andet på skærmen?

Afprøv fjernbetjeningen

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen

Luftstrømshastigheden

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Tænd/sluk

Power-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson Pure Cool bordventilator.

Er problemet løst ved at kontrollere fjernbetjeningen?

Tryk på tænd/sluk-knappen på huset.

Power-knappen på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Slukker maskinen?

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Power-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson Pure Cool bordventilator.

Slukker maskinen ved at bruge fjernbetjeningen?

Åbn Dyson Link app'en.

Under luftrenseren i appen skal du åbne fjernbetjeningen i appen og trykke på tænd/sluk-knappen.

Slukker maskinen ved at bruge Dyson Link-appen?

Åbn Dyson Link app'en.

Under luftrenseren i appen skal du åbne fjernbetjeningen i appen og trykke på tænd/sluk-knappen.

Slukker maskinen ved at bruge Dyson Link-appen?

Hvilken form for lugt?

Kontroller og rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Rengør luftringen med en tør eller fugtig klud.

Loopforstærkeren rengøres med en klud på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Rengør huset med en tør klud.

Rengør indsugningsgitteret med en tør klud eller blød børste.

Tjek af filter og loopforstærker på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator, mens den renses med en blød børste.

Filtret skal muligvis udskiftes.

Kontroller filterlevetiden i appen eller på displayet, eller kontroller for kraftig ansamling af støv i indsugningen.

Tjek af den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator, mens den renses med en blød børste.

Har det løst problemet?

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare HEPA-glasfiltre skal udskiftes, bliver der vist en tom streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne.

Sådan frigøres kabinettet omkring filteret ved at trykke på quick release-knappen på siden af hoveddelen.

Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Kulfiltre og -hylstre fjernes fra den luftrensende ventilator Dyson Pure Cool bordventilator.

Tøm HEPA-glasfiltrene direkte ned i beholderen ved at trykke på de lilla tappe på yderkapperne. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.

HEPA-filteret fjernes fra hylsteret ved at trykke på knappen for at frigøre det ned i affaldsbeholderen.

Tryk de nye HEPA-glasfiltre i yderkapperne, så de er helt på plads. Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

HEPA-filteret fastgøres i filterhylsteret på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Sæt apparatets stik i stikkontakten, og tænd for det.

Stikket sættes i stikkontakten.

Tryk på knappen til natfunktionen på fjernbetjeningen, og hold den inde. På apparatets display tælles der ned fra 5, hvorefter standardskærmbilledet bliver vist. HEPA-glasfiltrenes status nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Knappen for nightmode på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Er problemet løst ved at skifte filtret?

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare kulfiltre skal udskiftes, bliver der vist en tom streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne. Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Sådan frigøres kabinettet omkring filteret ved at trykke på quick release-knappen på siden af hoveddelen.

Kulfiltrene tages af ved at trykke på fligene på begge sider af filtrene.

Brugte kulfiltre bortskaffes som husholdningsaffald. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.

Kulfiltrene fjernes fra den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator og smides i affaldsbeholderen.

Tryk de nye kulfiltre på plads på bunden.

Kulfiltrene fastgøres til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator ved at skubbe dem ind i hoveddelen.

Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

Kulfiltre og -hylstre fastgøres til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator ved at skubbe dem ind i hoveddelen.

Sæt apparatets stik i stikkontakten, og tænd for det.

Stikket sættes i stikkontakten.

Tryk på spredningsknappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. På apparatets display tælles der ned fra 5, hvorefter standardskærmbilledet bliver vist. Kulfiltrenes status nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen af en Dyson Pure Hot+Cool luftrenser.

Er problemet løst ved at skifte filtret?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges i denne tilstand.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Sørg for, at du har downloadet den seneste software, inden du begynder at foretage kontroller. Vi tilråder at aktivere automatiske opdateringer under indstillingerne i Dyson Link-appen, så du får den nyeste software installeret, så snart den er tilgængelig.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Glas HEPA-filter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Glas HEPA-filter

Varenr. 968707-05

HEPA-filter til udskiftning til din Dyson-renser.

543 kr

Glas HEPA-filter

Glas HEPA-filter

Varenr. 968707-05

HEPA-filter til udskiftning til din Dyson-renser.

543 kr

Ikke på lager p.t.

543 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Strømforsyning ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Strømforsyning

Varenr. 969155-11

Ekstra strømforsyning til din Dyson-luftrenser.

532 kr

Strømforsyning

Strømforsyning

Varenr. 969155-11

Ekstra strømforsyning til din Dyson-luftrenser.

532 kr

Ikke på lager p.t.

532 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 969154-06

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

257 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 969154-06

Ekstra fjernbetjening til din Dyson-luftrenser.

257 kr

257 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Filterhylster ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Filterhylster

Varenr. 969156-03

Ekstra filterhylster til din Dyson-renser.

244 kr

Filterhylster

Filterhylster

Varenr. 969156-03

Ekstra filterhylster til din Dyson-renser.

244 kr

244 kr

Kontroller maskinbunden

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil luftrenseren på et fladt, skridsikkert underlag.

Har det løst problemet?

Kontroller fjernbetjeningen

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen

Luftstrømshastigheden

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Luftstrømsretningen

Luftretningsknappen på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Er problemet løst ved at kontrollere fjernbetjeningen?

Udskiftning af batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er problemet løst ved at skifte batteriet?

Kontroller med Dyson Link-appen

Start appen, og aktiver maskinens spredningsfunktion.

Hvis du ikke har konfigureret Dyson Link-appen, skal du vælge Nej til det næste spørgsmål.

Er spredningsfunktionen aktiveret nu på maskinen?

Kontroller fjernbetjeningen

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Er problemet løst ved at kontrollere fjernbetjeningen?

Kontroller øvrige knapper

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Luftstrømshastigheden

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Luftstrømsretningen

Luftretningsknappen på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Fungerer de øvrige funktioner på fjernbetjeningen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Udskiftning af batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er problemet løst ved at skifte batteriet?

Har du et tilsluttet produkt?

Kontroller med Dyson Link-appen

Start appen, og aktiver maskinens spredningsfunktion.

Er spredningsfunktionen aktiveret nu på maskinen?

Peg fjernbetjeningen mod luftrenserens bund, og afprøv knapfunktionerne.

Er problemet løst ved pege fjernbetjeningen mod maskinen uden hindringer imellem?

Kontroller, om Dyson Link-appen fungerer.

Fungerer knapperne i Dyson Link-appen?

Udskiftning af batteriet

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er problemet løst ved at skifte batteriet?

Fejl

Nulstil maskinen.

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Strømstikket skal være isat midt på bunden.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Genstart maskinen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Alle udvendige døre og vinduer skal være lukket.

Støvsug de to sensoråbninger til venstre for LCD-skærmen med et Dyson-børstemundstykke.

Sensoren på siden af den luftrensende Dyson Pure Cool bordsventilators hoveddel.

Isæt maskinens stik, og afprøv den.

Maskinen tilsluttes i stikkontakten.

Har det løst problemet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Dysons luftrenser Pure Hot+Cool, der frakobles.

Placer maskinen i et andet lokale.

Isæt maskinens stik, og afprøv den.

Maskinen tilsluttes i stikkontakten.

Har det løst problemet?

Natfunktionen virker ikke

Når natfunktionen er slået til, registrerer maskinen automatisk lysstyrken i lokalet og justerer pauseskærmens lysstyrke tilsvarende.

Hvis der er lyst i lokalet (f.eks. tændt lys), lyser skærmen med minimal lysstyrke. Hvis der er mørkt i lokalet (slukket lys), slukker skærmen.

I begge tilfælde, hvor der kommunikeres med maskinen, øges skærmens lysstyrke.

Har det løst problemet?

Displayet slukker eller skifter til et andet end det valgte skærmbillede

Brugerfladen bliver vist konstant på det skærmbillede, du vælger. Pas på ikke at trykke på fjernbetjeningen ved en fejl.

Har det løst problemet?

Displayet viser grønt, men ventilatoren arbejder med høj hastighed

I nogle tilfælde kan displayet lyse grønt, men der er stadig høj ventilatorhastighed.

Det skyldes, at maskinen konstant vil opretholde en høj luftkvalitet. Hvis der f.eks. er utætte vinduer i et lokale, skal maskinen arbejde hårdere med en højere ventilatorhastighed for at opretholde en høj luftkvalitet.

Hvis ventilatoren skal arbejde mere støjsvagt, kan du vælge at ændre luftstrømmens retning bagud eller at aktivere maskinen i manuel funktion og reducere luftstrømshastigheden.

Har det løst problemet?

Måletallene bliver vist i forskellige farver

Farven på tallene og visningen på displayet indikerer luftkvaliteten i den relevante kategori.

Grøn indikerer høj luftkvalitet med et lavt niveau af luftforurenende stoffer, og rød er lig med lav luftkvalitet med et højt niveau af luftforurenende stoffer.

Der kan være forskellige niveauer af luftforurenende stoffer i forskellige kategorier samtidig, og derfor bliver der vist forskellige farver.

Har det løst problemet?

Første gang, der tændes for luftrenseren, foretager luftsensorerne en selvkalibrering, som tager en time, hvorefter de fungerer normalt.

Hvis strømmen afbrydes inden for denne time, fortsætter indkøringsperioden derefter, hvor den stoppede.

Hvor længe har luftrenseren været tændt?

Hvis maskinen er helt ny og ikke har været tændt i over en time, skal du vente en hel time på, at det er fuldført, mens luftrenseren er tilsluttet en stabil strømkilde.

Når der er gået en helt time, skal du slukke for maskinen og tænde for den igen enten på tænd/sluk-knappen på maskinen eller på fjernbetjeningen.

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Hvis luftrenseren har været tilsluttet en stabil strømkilde i mere end en time, og VOC- og/eller NO2-skærmbilledet stadig ikke bliver vist, skal du tage maskinens stik ud af kontakten, vente et minut, isætte stikket igen og derefter tænde for maskinen enten på tænd/sluk-knappen på maskinen eller på fjernbetjeningen.

Bliver måletallene for VOC og/eller NO2 vist nu?

"Dyson Link-appen og forbindelse"

Hvis det er første gang, du opretter forbindelse, skal du vælge "Fremgangsmåde for tilslutning".

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, skal du vælge "Tilslutning fejlede".

Hvis du har oprettet forbindelse, men har problemer med appen, skal du vælge "Fejlafhjælpning efter tilslutning".

App-version

Du skal have den nyeste version af Dyson Link-appen installeret på din enhed.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Closer connection

Prøv at placere enheden tættere på luftrenseren.

Du kan også flytte luftrenseren tættere på routeren til dit trådløse netværk for at opnå et stærkere og mere stabilt signal.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Dyson Link-app

Du kan downloade de nyeste version fra Google Play eller Apple iTunes.

Din Min Dyson-konto

Når du har downloadet og opdateret Dyson Link-appen, skal du logge på eller registrere en Min Dyson-konto.

For at oprette en konto skal du bruge en gyldig e-mailadresse og en adgangskode.

Er det lykkedes at logge på appen?

Gå til næste trin

Tilføj en maskine

Vælg "Tilføj maskine" nederst på skærmbilledet for at udføre fremgangsmåden for tilslutning.

Vælg Dyson-maskinen

Vælg maskinen ved at vælge "Luftbehandling" og derefter din model af luftrenser.

Problem med at registrere luftrenseren

Kontroller, om der er strøm til luftrenseren, og om der er tændt for den.

Kontroller indstillingerne på din enhed

Kontroller, at Bluetooth og WiFi stadig er aktiveret på din enhed.

Tilslutning inaktiveret på luftrenser

Tryk på luftrenserens tænd/sluk-knap, og hold den inde i 5 sekunder. Efter aktivering lyser et hvidt WiFi-symbol konstant på luftrenseren.

Vi har fundet disse Dyson-maskiner

Vælg din maskine på listen med registrerede maskiner.

Gå til næste trin

Registrering af din enhed

Hold din enhed tæt på displayet på maskinen

Derved kan maskinen registrere din enhed.

Sørg for at holde din enhed til venstre for displayet, så den kan registreres

Gå til næste trin

Aktiverer parringsprocessen

Tryk på tænd/sluk-knappen på maskinen.

Parringsprocessen aktiveres.

Sørg for at trykke på knappen og slippe den igen med det samme

ADVARSEL: Knappen må ikke holdes inde

Gå til næste trin

Parring med maskine

Vent, mens appen kontrollerer forbindelsen til maskinen.

Maskinen er parret

Nu kan konfigurationen af maskinen fuldføres.

Tryk på "Fortsæt konfiguration".

Gå til næste trin

Indtast adgangskoden til netværket

Indtast adgangskoden til det valgte netværk.

Gå til næste trin

Bekræfter tilslutning

Det blot et øjeblik, mens forbindelsen oprettes.

Closer connection

Prøv at placere smartphone tættere på luftrenseren.

Forkert adgangskode

Sørg for at indtastes hele den rigtige adgangskode til det trådløse netværk.

Kryptering

Sørg for, at din router er indstillet til sikkerhedskryptering med WPA / WPA2

Vi fraråder at tilslutte Dyson-produktet til et trådløst netværk med aktiv forældrekontrol, da det kan hindre eller begrænse forbindelsen.

Hvis parringen med maskinen er lykkedes, skal du fortsætte med fremgangsmåden for tilslutning ved at vælge "Maskinen er tilsluttet".

Hvis der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Vælg den relevante løsningsmulighed

Fabriksnulstilling

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde på maskinen og på fjernbetjeningen i 10 sekunder.

På LED-skærmen tælles der ned fra 10.

Efter nedtællingen er maskinen nulstillet.

Hvis maskinen nulstilles, skal du udføre fremgangsmåden for tilslutning igen. Vælg "Fejlafhjælpning af fremgangsmåde for tilslutning" i næste trin.

Hvis du allerede har nulstillet maskinen, og der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Dyson Link-app

Du kan downloade de nyeste version fra Google Play eller Apple iTunes.

Din Min Dyson-konto

Når du har downloadet og opdateret Dyson Link-appen, skal du logge på eller registrere en Min Dyson-konto.

Gå til næste trin

Tilføj en maskine

Vælg "Tilføj maskine" nederst på skærmbilledet for at udføre fremgangsmåden for tilslutning.

Vælg Dyson-maskinen

Vælg maskinen ved at vælge "Luftbehandling" og derefter din model af luftrenser.

Problem med at registrere luftrenseren

Kontroller, om der er strøm til luftrenseren, og om der er tændt for den.

Kontroller indstillingerne på din enhed

Kontroller, at Bluetooth og WiFi stadig er aktiveret på din enhed.

Tilslutning inaktiveret på luftrenser

Tryk på luftrenserens tænd/sluk-knap, og hold den inde i 5 sekunder. Efter aktivering lyser et hvidt WiFi-symbol konstant på luftrenseren.

Manuel tilslutning

Hvis du ikke kan tilføje maskinen via Bluetooth, skal du gå til næste trin og tilføje maskinen manuelt.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Find luftrenserens kode

Du kan se en 8-cifret kode til luftrenseren ved at tage yderkappen af foran på maskinen.

Den står nederst, hvor yderkappen er placeret på maskinens hus.

Indtast denne kode på det næste skærmbillede for at registrere maskinen.

Kan maskinen ses?

Kontroller den trådløse forbindelse

Kontroller enhedens forbindelse til det trådløse hjemmenetværk.

Det kan du gøre ved at åbne søgemaskinen i din enhed.

Fabriksnulstilling

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde på maskinen og på fjernbetjeningen i 10 sekunder.

På LED-skærmen tælles der ned fra 10.

Efter nedtællingen er maskinen nulstillet.

Hvis maskinen nulstilles, skal du udføre fremgangsmåden for tilslutning igen. Vælg "Fejlafhjælpning af fremgangsmåde for tilslutning" i næste trin.

Hvis du allerede har nulstillet maskinen, og der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Vi har fundet disse Dyson-maskiner

Vælg din maskine på listen med registrerede maskiner.

Gå til næste trin

Maskinen er tilsluttet

Nu er maskinen tilsluttet Dyson Link-appen.

Udfør den resterende del af vejledningen for at fuldføre konfigurationen.

Er du den nye ejer af denne maskine?

Ignorer ejerskab?

Ejeren af denne maskine vil fortsat have adgang til den og kunne styre den og se oplysningerne om den.

Hvis det er, som du ønsker, skal du trykke på OK nedenfor.

Gå til næste trin

Hvor er maskinen?

Hvor er luftrenseren?
Du kan indstille maskinen til dit behov og bruge den sammen med talestyringstjenester.

Gå til næste trin

Vælg placering

Vælg et sted på listen på din enhed, inden du sender og bekræfter det valgte.

Eller hvis du vil vælge et sted, der ikke er på listen, skal du rulle til bunden og trykke på "rediger".

Gå til næste trin

Vælg dato

Tryk på "vælg dato", og tryk på den dato, hvor du købte maskinen. Det skal vi bruge til garantien.

Vi anbefaler, at du beholder kvitteringen som dokumentation.

Gå til næste trin

Automatisk opdatering

Sørg for, at "Automatisk opdatering" er slået til.

Derved får du automatisk den nyeste funktionalitet, og appen fungerer rigtigt.

Gå til næste trin

Indstil global position

Tryk på teksten øverst på skærmen for at indstille din position og få vist information om luftkvaliteten udendørs.

Gå til næste trin

Konfiguration fuldført

Nu er tilslutningen og konfigurationen af maskinen fuldført.

Vælg denne løsningsmulighed, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Overtagelse af ejerskab

Hvis dette produkt ikke er nyt, får den tidligere ejer besked og vil ikke længere kunne bruge denne maskine via sin Dyson Link-app.

Gå til næste trin

Closer connection

Prøv at placere smartphone tættere på luftrenseren.

Aktiver Bluetooth

Kontroller, at du har Bluetooth slået til på din enhed.

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Gå til næste trin

Manuel tilslutning

Hvis du ikke kan tilføje maskinen via Bluetooth, skal du gå til næste trin og tilføje maskinen manuelt.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Lokalisering af luftrenserens kode

Du kan se en 8-cifret kode til luftrenseren ved at tage yderkappen af foran på maskinen.

Den står nederst, hvor yderkappen er placeret på maskinens hus.

Indtast denne kode på det næste skærmbillede for at registrere maskinen.

Kan maskinen ses?

Kontroller den trådløse forbindelse

Kontroller enhedens forbindelse til det trådløse hjemmenetværk.

Det kan du gøre ved at åbne søgemaskinen i din enhed.

Fabriksnulstilling

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde på maskinen og på fjernbetjeningen i 10 sekunder.

På LED-skærmen tælles der ned fra 10.

Efter nedtællingen er maskinen nulstillet.

Hvis maskinen nulstilles, skal du udføre fremgangsmåden for tilslutning igen. Vælg "Fejlafhjælpning af fremgangsmåde for tilslutning" i næste trin.

Hvis du allerede har nulstillet maskinen, og der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Vi har fundet disse Dyson-maskiner

Vælg din maskine på listen med registrerede maskiner.

Gå til næste trin

Registrering af din enhed

Hold din enhed tæt på displayet på maskinen

Derved kan maskinen registrere din enhed.

Gå til næste trin

Parring med maskine

Vent, mens appen kontrollerer forbindelsen til maskinen.

Maskinen er parret

Nu kan konfigurationen af maskinen fuldføres.

Tryk på "Fortsæt konfiguration".

Gå til næste trin

Indtast adgangskoden til netværket

Indtast adgangskoden til det valgte netværk.

Gå til næste trin

Bekræfter tilslutning

Det blot et øjeblik, mens forbindelsen oprettes.

Closer connection

Prøv at placere smartphone tættere på luftrenseren.

Forkert adgangskode

Sørg for at indtastes hele den rigtige adgangskode til det trådløse netværk.

Kryptering

Sørg for, at din router er indstillet til sikkerhedskryptering med WPA / WPA2

Vi fraråder at tilslutte Dyson-produktet til et trådløst netværk med aktiv forældrekontrol, da det kan hindre eller begrænse forbindelsen.

Hvis parringen med maskinen er lykkedes, skal du fortsætte med fremgangsmåden for tilslutning ved at vælge "Maskinen er tilsluttet".

Hvis der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller den trådløse forbindelse

Kontroller enhedens forbindelse til det trådløse hjemmenetværk.

Det kan du gøre ved at åbne søgemaskinen i din enhed.

Fabriksnulstilling

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde på maskinen og på fjernbetjeningen i 10 sekunder.

På LED-skærmen tælles der ned fra 10.

Efter nedtællingen er maskinen nulstillet.

Hvis maskinen nulstilles, skal du udføre fremgangsmåden for tilslutning igen. Vælg "Fejlafhjælpning af fremgangsmåde for tilslutning" i næste trin.

Hvis du allerede har nulstillet maskinen, og der stadig er problemer, skal du vælge "Problemet er ikke løst".

Maskinen er tilsluttet

Nu er maskinen tilsluttet Dyson Link-appen.

Udfør den resterende del af vejledningen for at fuldføre konfigurationen.

Er du den nye ejer af denne maskine?

Ignorer ejerskab?

Ejeren af denne maskine vil fortsat have adgang til den og kunne styre den og se oplysningerne om den.

Hvis det er, som du ønsker, skal du trykke på OK nedenfor.

Gå til næste trin

Hvor er maskinen?

For at indstille maskinen individuelt og betjene den med talestyring skal du vælge, hvilket lokale maskinen befinder sig i.

Gå til næste trin

Vælg placering

Vælg et sted på listen på din enhed, inden du sender og bekræfter det valgte.

Eller hvis du vil vælge et sted, der ikke er på listen, skal du rulle til bunden og trykke på "rediger".

Gå til næste trin

Vælg dato

Tryk på "vælg dato", og tryk på den dato, hvor du købte maskinen. Det skal vi bruge til garantien.

Vi anbefaler, at du beholder kvitteringen som dokumentation.

Gå til næste trin

Automatisk opdatering

Sørg for, at "Automatisk opdatering" er slået til.

Derved får du automatisk den nyeste funktionalitet, og appen fungerer rigtigt.

Gå til næste trin

Indstil global position

Tryk på teksten øverst på skærmen for at indstille din position og få vist information om luftkvaliteten udendørs.

Konfiguration fuldført

Nu er tilslutningen og konfigurationen af maskinen fuldført.

Vælg denne løsningsmulighed, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Overtagelse af ejerskab

Hvis dette produkt ikke er nyt, får den tidligere ejer besked og vil ikke længere kunne bruge denne maskine via sin Dyson Link-app.

Gå til næste trin

Closer connection

Prøv at placere smartphone tættere på luftrenseren.

Bluetooth aktiveret

Kontroller, at du har Bluetooth slået til på din enhed.

Har det løst problemet?

Gå til næste trin

Vi har fundet disse Dyson-maskiner

Vælg din maskine på listen med registrerede maskiner.

Gå til næste trin

Ved flere mislykkede forsøg på at logge på (4 eller derover) bliver kontoen spærret. Kontoen spærres i 30 minutter.

Nulstilling af adgangskode

Hvis adgangskoden netop er blevet ændret, skal du vente 30 minutter, før du kan logge på igen til Dyson Link-appkontoen.

Er det lykkedes at logge på appen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vælg det punkt, hvor forbindelsen fejlede.

Hvis fejlen "Der er konstateret et problem på maskinen" bliver vist på skærmen i Dyson Link-appen, skal du vælge denne løsningsmulighed.

Hvis du ikke er sikker på, hvor fremgangsmåden for tilslutning fejlede, skal du starte forfra på at oprette forbindelse ved at vælge "Fremgangsmåde for tilslutning" blandt løsningsmulighederne.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol af maskinens luftanalyseinformation

Maskinens luftanalyseinformation kontrolleres på det relevante produkt ved at trykke på indstillingsikonet øverst til højre og derefter vælge maskinens indstillinger.

Gå derfra til luftindstillingen. Her kan du kontrollere filterlevetiden og aktivere/inaktivere konstant overvågning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

App-funktioner

Du kan betjene maskinen, mens den er tilsluttet, ved at trykke på fjernbetjeningsikonet nederst til venstre på startsiden.

Luftstrømsretningen

Med denne knap kan du ændre luftstrømsretningen mellem luftstrøm forfra og bagfra.

Stikket sættes i stikkontakten.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tænd/sluk

Den viste knap tænder/slukker for strømmen til maskinen.

Auto-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson Pure Cool tårnventilator.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Automatisk funktion

Du kan indstille maskinen til automatisk at luftrense lokalet under en bestemt grænse ved at trykke på den viste knap og slå automatisk funktion til og fra.

En spray anvendes på en Dyson Pure Cool tårnventilator med et stort kryds, der angiver, at der ikke bør anvendes kemikalier.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Ventilatorhastighed

Juster luftstrømshastigheden med knappen til regulering af luftstrømshastigheden.

Bemærk: Indstillingen af ventilatorhastigheden er mellem 1 og 10.

Power-knappen på en Dyson Pure Cool tårnventilator.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Natfunktion

Du kan dæmpe LED-displayet på maskinen og aktivere natfunktionen ved at trykke på den viste knap.

HEPA-filteret fastgøres i filterhylsteret på en Dyson Pure Cool tårnventilator.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Spredning

Den viste knap tænder/slukker for maskinens spredningsfunktion.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Timer

Du kan slå en timer til for maskinen ved at trykke på den viste knap og vælge, hvor længe maskinen skal være i gang.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Valg af det rigtige filter

Til maskinen medfølger begge filtre.

Vælg det filter, du har brug hjælp til.

Udskiftning af kulfiltrene

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare kulfiltre skal udskiftes, bliver der vist en helfarvet grøn streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne. Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Kulfiltrene tages af ved at trykke på fligene på begge sider af filtrene.

Brugte kulfiltre bortskaffes som husholdningsaffald. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.

Tryk de nye kulfiltre på plads på bunden.

Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

Sæt apparatets stik i stikkontakten, og tænd for det.

Maskinen tilsluttes i stikkontakten.

Tryk på spredningsknappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. På apparatets display tælles der ned fra 5, hvorefter standardskærmbilledet bliver vist. Kulfiltrenes status nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskiftning af HEPA-glasfiltret

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare HEPA-glasfiltre skal udskiftes, bliver der vist en helfarvet lilla streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne.

Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Tøm HEPA-glasfiltrene direkte ned i beholderen ved at trykke på de lilla tappe på yderkapperne. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.

Tryk de nye HEPA-glasfiltre i yderkapperne, så de er helt på plads. Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

Sæt apparatets stik i stikkontakten, og tænd for det.

Tryk på knappen til natfunktionen på fjernbetjeningen, og hold den inde. På apparatets display tælles der ned fra 5, hvorefter standardskærmbilledet bliver vist. HEPA-glasfiltrenes status nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tidsplanlægning

For at oprette en tidsplan på maskinen, efter at den er netværkstilsluttet, skal du trykke på timer-funktionens ikon nederst til højre.

Vælg et tidsrum baseret på, hvor længe maskinen skal køre, inden den stopper.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Problem med tidsplanlægning

Appens støvsugetidsplan fungerer ikke, hvis der er planlagt mere end 35 støvsugninger om ugen. Hvis du har planlagt mere end 35 støvsugninger, skal du slette det nødvendige antal.

Hvis du har planlagt mindre end 35 støvsugninger om ugen, og der stadig er problemer, skal du slette alle tidsplanerne og derefter tilføje hver enkelt igen.

Har det løst problemet?

Indstilling af maskinens placering i hjemmet

Maskinens placering i hjemmet ændres på det relevante produkt ved at trykke på indstillingsikonet øverst til højre og derefter vælge maskinens indstillinger.

Gå derfra til Placering i hjemmet, og rediger den til den nye placering.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontrol af maskinens softwareoplysninger

Du kan kontrollere maskinens softwareoplysninger på det relevante produkt ved at trykke på indstillingsikonet øverst til højre og derefter vælge maskinens indstillinger.

Gå derfra til softwarepunktet. Her kan du se softwareversionen og aktivere/inaktivere automatisk opdatering.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Aktivitet

Her kan du se en oversigt over den gennemsnitlige luftkvalitet i hjemmet på dags- eller ugebasis.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Luftkvalitet

I appen kan kunden se forklaringer af: udendørs luftkvalitet, partikelstoffer (PM 2.5), udendørs temperatur, relativ luftfugtighed (RF)

Er der andet, vi kan hjælpe med?

"Produktvejledning"

Her finder du nyttige guides til, hvordan du får mest muligt ud af din maskine:

  • Kend din luftrenser
  • Quick start
  • Lys
  • Modes

Produktguiden indeholder også instruktioner til, hvordan du vedligeholder din maskine, og hvordan du løser eventuelle problemer, inklusive dem, der er angivet med fejllysene på maskinen.

Rul op og ned for at se funktionerne, og stryg til højre og venstre for at skifte mellem de forskellige trin. I denne sektion er desuden yderligere information:

Kontakt Dyson

Politik for beskyttelse af personoplysninger

Licenser

Er der andet, vi kan hjælpe med?

App som fjernbetjening

Her kan du styre luftrenseren uden at bruge fjernbetjeningen:

Tænd/sluk/Auto

Luftstrøm

Spredning

Dvale-timer

Natfunktion

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Siri skal aktiveres i din enheds indstillinger for at kunne bruge Siri Shortcuts med Dyson Link-appen.

Åbn "Settings" på din telefon eller tablet, vælg "Siri & Search". Slå Siri til, tryk på "Press home for Siri".

Inden du kan bruge Genveje i Siri, skal du først tilføje din tilsluttede maskine i Dyson Link-appen.

For at oprette en genvej i Siri skal du trykke på tandhjulet øverst til højre på startsiden og vælge "Talestyring" og derefter "Siri". Vælg dernæst "Tilføj ny genvej". Vælg nu de ønskede indstillinger, og tryk på knappen "Add to Siri".

For at Siri kan sige til Dyson Link-appen, at den skal bruge genvejen, skal du indtale et udtryk. Vi foreslår at kalde alle indtalte udtryk noget forskelligt og genkendeligt.

Hvis du f.eks. har valgt kølefunktion og natfunktion, kan du kalde det "Sengetid", eller en varmerelateret indstilling kan kaldes "koldt".

Bemærk, at generelle udtryk, som allerede er programmeret i Siri, ikke kan bruges, f.eks. "God morgen".

Der gemmes en oversigt over alle egne indtalte udtryk på skærmbilledet "Dine genveje i Siri” på alle maskiner.

Du kan få den vist ved at trykke på tandhjulet øverst til højre på den relevante maskines startside og vælge "Talestyring" og derefter "Siri".

Vælg dernæst den relevante genvej i Siri. Herfra kan du genindtale udtrykket eller slette genvejen.

Med Siri Shortcut kan du styre din(e) luftbehandlingsmaskine(r) ved hjælp af din stemme. Du kan oprette, redigere og slette dine egne personlige kommandoer, som kan aktiveres via din mobil eller tablet.

Genvejene i Siri gælder kun for den maskine, som de er oprettet til, og de kan ikke anvendes til flere maskiner.

Du skal oprette Siri-genveje specifikt til hver maskine, og der skal indtales et nyt individuelt udtryk.

Hvis der indtales et individuelt udtryk for flere maskiner, viser Siri dem på din enhed som valgmuligheder sammen med et maskin-id.

Hvis du har flere maskiner, som anvender genveje i Siri, anbefaler vi at have individuelle udtryk til hver maskine. Hvis der f.eks. er en maskine i køkkenet og en anden maskine i soveværelset, kan du medtage deres placering i udtrykket.

Genveje i Siri kan bruges i alle lande, hvor Apple understøtter Siri. Gå ind på Apples websted for at se, hvilke lande der understøtter Siri.

Du kan aktivere Genveje i Siri i Dyson Link-appen på en af to måder:

  1. Enten ved at sige "Hej Siri" efterfulgt af et af dine egne indtalte udtryk.*
  2. Eller ved at trykke på din mobilenheds eller tablets "Hjem"-knap for at aktivere Siri og derefter sige det indtalte udtryk, når du bliver bedt om det.

I begge tilfælde skal du være logget på Dyson Link-appen.

*For at bruge denne funktion skal du have Siri aktiveret i indstillingerne på din smartphone eller tablet.

Genveje i Siri kan anvendes på iOS 12 eller nyere.

Vigtigt: Tag altid maskinens stik ud inden udskiftning af filtre.

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare HEPA-glasfiltre skal udskiftes, bliver der vist en tom streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne.

Sådan frigøres kabinettet omkring filteret ved at trykke på quick release-knappen på siden af hoveddelen.

Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Kulfiltre og -hylstre fjernes fra den luftrensende ventilator Dyson Pure Cool bordventilator.

Tøm HEPA-glasfiltrene direkte ned i beholderen ved at trykke på de lilla tappe på yderkapperne. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.

HEPA-filteret fjernes fra hylsteret ved at trykke på knappen for at frigøre det ned i affaldsbeholderen.

Tryk de nye HEPA-glasfiltre i yderkapperne, så de er helt på plads. Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

HEPA-filteret fastgøres i filterhylsteret på den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Tryk de nye HEPA-glasfiltre i yderkapperne, så de er helt på plads. Tryk yderkapperne på plads igen i bunden.

Kulfiltre og -hylstre fastgøres til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator ved at skubbe dem ind i hoveddelen.

Tryk på knappen til natfunktionen på fjernbetjeningen, og hold den inde. På apparatets display tælles der ned fra 5, hvorefter standardskærmbilledet bliver vist. HEPA-glasfiltrenes status nulstilles, og apparatet er klar til brug.

Knappen for nightmode på fjernbetjeningen til den luftrensende Dyson Pure Cool bordventilator.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vigtigt: Tag altid maskinens stik ud inden udskiftning af filtre.

Når apparatet registrerer, at de ikke-vaskbare kulfiltre skal udskiftes, bliver der vist en tom streg på displayet.

Tag apparatets stik ud af stikkontakten. Tryk knapperne ned på begge sider af yderkapperne. Yderkapperne frigøres med HEPA-glasfiltrene monteret.

Sådan frigøres kabinettet omkring filteret ved at trykke på quick release-knappen på siden af hoveddelen.

Kulfiltrene tages af ved at trykke på fligene på begge sider af filtrene.

Brugte kulfiltre bortskaffes som husholdningsaffald. Brugte filtre bortskaffes efter de gældende bortskaffelsesregler.