Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Pure Cool Link luftrensende skrivebordsventilator (hvid/sølv)
Se alle trin

Kontroller og rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.

Et gammelt filter smides i skraldespanden.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Hører du klikkelyden bare når maskinen dreier?

Kontroller maskinbunden

Se etter rusk og hindringer rundt den nederste delen av maskinen.

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Et stort ensfarvet, hvidt A.

Endres luftstrømmens styrke?

Test fjernkontrollen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på en anden funktion.

Et rødt varmesymbol

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Brug Dyson Link-appen til at ændre lufthastighed

Brug Dyson Link-appen til at justere ventilatorhastigheden.

Kan luftstrømmens styrke endres med Dyson Link-appen?

Afprøv luftstrømskraften

Drej luftstrømsknappen til maksimum.

Et stort ensfarvet, hvidt A.

Hold en avisside ca. 4 m fra maskinen.

Placering af filterudløserknapperne på maskinen.

Papiret skal løfte sig mere end 45°.

Løftes avisen mere end 45 grader?

Kontroller og rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion:

Luftringen: Rengør med en tør klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Sådan fjernes loopforstærkeren.

Har dette løst problemet?

Velg det aktuelle alternativet

Velg det aktuelle alternativet

Sjekk det elektriske anlegget

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Trykk på av/på-knappen på maskinens hoveddel.

Har dette løst problemet?

Hva slags lukt?

Kontroller og rengør maskinen

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion:

Luftringen: Rengør med en tør klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

Et gammelt filter smides i skraldespanden.

Filterhus: Rengør med en tør klud eller blød børste

Sådan fjernes filteret fra maskinen.

Filter: Filtret skal muligvis udskiftes.

Kontroller filterlevetiden i appen, eller kontroller for kraftig ansamling af støv i indsugningen.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv maskinen

Slå av maskinen, og dra ut støpselet.

Vent 10 sekunder, isæt maskinens stik igen, og sørg for, at der er tændt på stikkontakten.

Trykk på av/på-knappen på maskinens hoveddel.

Har dette løst problemet?

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Trykk på av/på-knappen på maskinens hoveddel.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller vippeleddet

Kontroller samlingen for hindringer.

Sørg for at placere maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Fjernbetjeningen peges direkte mod maskinens display.

Har dette løst problemet?

Afprøv maskinens vippeindstilling

Placer maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Vip luftringen en anelse frem.

Fjernbetjeningen peges direkte mod maskinens display.

Luftringen skal blive i den samme stilling, som den stod i før.

Bliver luftringen i denne position?

Kontroller fødderne på maskinen

Sjekk at alle føttene er festet nederst på maskinen.

Afstanden og vinklen for papirtesten.

Sett luftrenseren på et flatt, sklisikkert underlag.

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Diagrammet, der viser maskinens måltemperatur, har ændret sig.

Tryk på spredningsknappen på fjernbetjeningen. Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Både rensnings- og opvarmningsmode er inaktiv.

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Diagrammet, der viser maskinens måltemperatur, har ændret sig.

Tryk på spredningsknappen på fjernbetjeningen. Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Både rensnings- og opvarmningsmode er inaktiv.

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på en anden funktion.

Både rensnings- og opvarmningsmode er inaktiv.

Fungerer kontrollene i Dyson Link-appen?

Kontroller maskinen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vent 10 sekunder, isæt maskinens stik igen, og sørg for, at der er tændt på stikkontakten.

Har dette løst problemet?

Test fjernkontrollen

Sjekk at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Et rødt varmesymbol

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Både rensnings- og opvarmningsmode er inaktiv.

Har dette løst problemet?

Automodus

I Auto-funktionen justeres hastigheden efter luftkvaliteten i lokalet.

Filteret klikkes på plads i filterkabinettet.

Når Auto-funktionen er aktiveret (som vist med symbolet A nederst til venstre på displayet), justeres luftrenserens indstillinger intelligent af de indbyggede sensorer alt efter luftkvaliteten.

Øger hastigheden ved dårlig luftkvalitet, og reducerer den, efterhånden som luftkvaliteten bliver bedre.

Maskinen svinger.

Hvis målet for luftkvaliteten nås, lyser symbolet A grønt, og talvisningen slukkes.

Sådan aktiveres nightmode.

Hvis luftkvaliteten falder, lyser symbolet A hvidt, og luftrenseren går automatisk i gang igen for at rense luften i lokalet.

Fjernbetjeningen.

Bruke appen – automodus

For å betjene maskinen mens den er tilkoblet, trykker du på fjernkontrollikonet nederst til venstre på startskjermen.

Tryk på tænd/sluk-ikonet øverst på menuen, og tryk på ///"Auto"/// for at vælge.

For at stoppe Auto-funktionen skal indstillingen enten slås til eller fra ved hjælp af den samme fremgangsmåde.

Når Auto-funktionen er aktiveret, bliver symbolet A vist nederst til venstre på displayet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Bruke fjernkontrollen – automodus

Trykk på autoknappen øverst til høyre på fjernkontrollen.

Et hvidt varmesymbol.

Trykk på den samme knappen for å slå av automodus.

Når Auto-funktionen er aktiveret, bliver symbolet A vist nederst til venstre på displayet.

Sådan aktiveres nightmode.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskift filtret

Stikket til luftrenseren skal være taget ud. Den ikke-vaskbare filterenhed udskiftes ved at bruge følgende fremgangsmåde:

Tryk på begge knapper for at tage luftringen af.

Sådan fjernes filteret fra filterkabinettet.

Tag det gamle filter ud, og bortskaf det som almindeligt husholdningsaffald.

Frakobler og tilkobler maskinen til et stik.

Sæt det nye filter i huset, og sæt hele enheden på huset.

Jet Focus-luftstrømsknappen på fjernbetjeningen.

Sæt luftringen på bunden, så den klikker på plads og er fastlåst.

Sleep mode-funktion på maskinen.

Når du har samlet luftrenseren igen, skal du trykke på standby-tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen og holde den inde i 6 sekunder.

Der bliver vist et mønster, som drejer med uret, på LED-displayet.

Når indlæsningsmønstret er fuldført, genoptager luftrenseren sin normale funktion.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Følsomhedsindstillinger

Dyson Pure Cool Link-luftrenseren/ventilatoren udfører en kalibreringscyklus i op til 6 dage fra første ibrugtagning.

Under indstillingerne i Dyson Link-appen kan du også justere maskinens mål for luftkvalitetens følsomhed.

Hvis der indstilles et mere fintmærkende mål for luftkvaliteten, vil luftrenseren være i gang i længere tid. Under nogle forhold vil det være nødvendigt for at opretholde en god luftkvalitet.

Bemærk, at vi tilråder at lade maskinen være i gang i mindst en uge, inden indstillingerne af følsomheden ændres i Dyson Link-appen, for at sikre, at den har fuldført den første kalibrering.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg indstillingerne ved at stryge op med fingeren på hjemsiden.

Tryk på indstillingen for målet for luftkvaliteten.

Tryk på en af indstillingerne for luftkvalitetens følsomhed.

Velg det aktuelle alternativet

WiFi-lampe

Blinkende grøn: Trådløst netværk klar til at oprette forbindelse til din Dyson Link-app.

Blinkende hvid: Trådløst netværk opretter forbindelse

Konstant hvid: Trådløst netværk tilsluttet

Slukket: Trådløst netværk slået fra

Sådan fjernes batteriet fra en Dyson håndstøvsuger.

Auto-funktionslampe

Konstant hvid: Renser/under mål for luftkvalitet

Konstant grøn: Ren/mål for luftkvalitet nået

Slukket: Maskinen er ikke i Auto-funktion

Maskinen svinger.

Natfunktionslampe

Konstant hvid: Maskinen er i natfunktion

Slukket: Apparatet er ikke i natfunktion

Knappen til spredning af luftstrømmen på fjernbetjeningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åpne bruksanvisningen i PDF-format.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Samling af maskinen

Sæt luftringen på bunden, så den klikker på plads og er fastlåst.

Sleep mode-funktion på maskinen.

Fjernkontrollen kan festes magnetisk oppå luftstrømforsterkeren.

Sådan monterer du filterkabinettet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Samling af maskinen

Sæt luftringen på bunden, så den klikker på plads og er fastlåst.

Sleep mode-funktion på maskinen.

Fjernkontrollen kan festes magnetisk oppå luftstrømforsterkeren.

Sådan monterer du filterkabinettet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Manuell modus

Luftstrømmen kan indstilles manuelt med luftstrømsknapperne på fjernbetjeningen.

Et stort ensfarvet, hvidt A.

Der kan vælges en indstilling fra 1 (svag luftstrøm) til 10 (kraftig luftstrøm).

Automodus

I Auto-funktionen justeres effekten efter luftkvaliteten i lokalet.

Når Auto-funktionen er aktiveret (som vist med symbolet A nederst til venstre på displayet), justeres apparatets indstillinger intelligent af de indbyggede sensorer alt efter luftkvaliteten.

Filteret klikkes på plads i filterkabinettet.

Hvis luften er ren, lyser symbolet A grønt, og talvisningen slukkes.

Hvis luftkvaliteten falder, lyser symbolet A hvidt, og maskinen går automatisk i gang igen for at rense luften i lokalet.

Sådan aktiveres nightmode.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bruke fjernkontrollen

Betjen maskinen ved at pege fjernbetjeningen mod bundens forside.

Både rensnings- og opvarmningsmode er inaktiv.

Tænd/sluk

Displayet viser, at måltemperaturen på 23 grader er nået.

Luftstrøm

Et stort ensfarvet, hvidt A.

Spredning

Diagrammet, der viser maskinens måltemperatur, har ændret sig.

Automatisk funktion

Et hvidt varmesymbol.

Dvale-timer

Sådan tjekker man, at maskinen har en korrekt hældning.

Natfunktion

Et hvidt WiFi-symbol.

Fjernbetjeningen kan sættes fast oven på apparatet med knapperne nedad, når den ikke bruges.

Sådan monterer du filterkabinettet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummeret

Serienummeret og oplysningerne til trådløs forbindelse kan ses disse steder

På forsiden af brugervejledningen.

Symbol for night time-mode.

på et klistremerke på forsiden av luftrenseren

på luftrenseren, under filteret

Afbrydning af maskinen ved stikkontakten.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af dvale-timeren

Dvale-timeren indstilles ved at vælge den ønskede tid.

Et ensfarvet, grønt WiFi-symbol.

Når tiden er på nul, skifter apparatet til standby.

Sådan tilsluttes batteriet på en Dyson håndstøvsuger.

Afbryd ved at reducere tiden, indtil der bliver vist 2 streger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af natfunktion

I natfunktionen dæmpes lysstyrken på skærmen og maskinlyden, så maskinen sagtens kan bruges i nattetimerne.

Når natfunktionen er aktiveret (som vist ved, at der lyser et halvmånesymbol øverst til højre på displayet), nedtones displayet, hvorefter det slukker efter 5 sekunder.

Halvmånesymbolet lyser fortsat.

Knappen til spredning af luftstrømmen på fjernbetjeningen.

Styrken reduseres til nivå 4 i manuell modus. Når nattmodus er aktivert, forblir styrken den samme hvis den allerede er under nivå 4. Dette kan endres manuelt ved behov. Skjermen lyser opp en liten stund, og deretter dimmes den som før. Styrken reduseres automatisk i automodus.

Opladningsprocessen for en åndstøvsuger fra Dyson.

Hvis Auto-funktionen er aktiveret, reduceres effekten automatisk.

Maskinen svinger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskift fjernbetjeningens batteri

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Sådan oplades en Dyson håndstøvsuger.

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen.

Maskinen er indstillet til fuld opvarmningstemperatur.

Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Er der andet, vi kan hjælpe med?