Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Cool™ Tower ventilator
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Brug for rengøring

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol for hindringer

Tag luftringen af ved at dreje mod uret, så den afmonteres fra huset.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "F3".

Sæt luftringen på bunden med pilene ud for hinanden.

Power-knappen på hoveddelen til varmeblæseren Dyson AM09.

Når luftringen er placeret rigtigt, skal den drejes med uret for at fastlåse den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Afprøv maskinen

Luftstrømmen fra ventilatoren er kraftig og behagelig, når den er tændt. Luftstrømmen skal være kraftig nok til at løfte en avisside mere end 45 grader.

Hold en avis ca. 2 m fra maskinen, mens drejeknappen til regulering af luftstrømmen er på maksimum.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "H4".

Løftes avisen mere end 45 grader?

Tør maskinen af

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Kontroller for hindringer mellem huset og luftringen.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "F3".

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Luftstrøm

Sådan fjernes batteriet.

Spredning

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Dvale-timer

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Har det løst problemet?

Vælg en anden funktion på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på en anden funktion.

Fungerer de øvrige funktioner på fjernbetjeningen?

Tryk på tænd/sluk-knappen på maskinen og hold den inde for at øge og reducere luftstrømmen trinvist.

Fungerer knapperne på maskinen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fjernbetjening ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 965824-01

Udskiftnings-fjernbetjening til din Dyson-ventilator.

195 kr

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Varenr. 965824-01

Udskiftnings-fjernbetjening til din Dyson-ventilator.

195 kr

195 kr

Afprøv maskinen

Tryk på tænd/sluk-knappen på maskinen og hold den inde for at øge og reducere luftstrømmen trinvist.

Ændres lufthastigheden ved at bruge knapperne på maskinen?

Kontroller, at fødderne er monteret rigtigt

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil ventilatoren på et fladt, skridsikkert underlag.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "F2".

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Luftstrøm

Sådan fjernes batteriet.

Spredning

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Dvale-timer

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Har det løst problemet?

Skift fjernbetjeningens batteri

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Skruen til basen af fjernbetjeningen, der skrues ud mod urets retning.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Tryk på knappen på huset, og hold den inde.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "H3".

Tryk på tænd/sluk-knappen på maskinen og hold den inde for at øge og reducere luftstrømmen trinvist.

Ændres lufthastigheden ved at bruge knapperne på maskinen?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Luftstrøm

Sådan fjernes batteriet.

Spredning

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Dvale-timer

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Nulstil maskinen

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Dette problem kan opstå, hvis maskinen er i gang, og strømmen slås fra, hvis f.eks. stikket tages ud, i tilfælde af strømafbrydelse mv.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Luftstrøm

Sådan fjernes batteriet.

Spredning

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Dvale-timer

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Har det løst problemet?

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Ingen strøm

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Kontroller strømstikket og -ledningen for tegn på beskadigelse.

Prøv maskinen i en anden stikkontakt.

Har det løst problemet?

Nulstil maskinen

Maskinen nulstilles ved at slå strømmen fra (på tænd/sluk-knappen enten på fjernbetjeningen eller på huset), vente 60 sekunder og derefter tænde igen.

Har det løst problemet?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Forsøg ikke at bruge maskinen i denne tilstand.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tør maskinen af

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.

Huset: Rengør med en tør klud.

Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Tænd/sluk

Sådan tænder du din Dyson AM09 ventilator.

Luftstrøm

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "H5".

Spredning

Halvdelen af ventilatorens loopforstærker er kold, den anden halvdel varm.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Sæt luftringen på bunden med pilene ud for hinanden.

Power-knappen på hoveddelen til varmeblæseren Dyson AM09.

Når luftringen er placeret rigtigt, skal den drejes med uret for at fastlåse den.

Fjernbetjeningen kan opbevares nemt og praktisk ved at sætte den fast magnetisk oven på luftringen.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "F1".

Har det løst problemet?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, hvis strømledningen er beskadiget.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Samling af maskinen

Sæt huset på bunden med pilene ud for hinanden.

Sådan rengør du varmeblæseren Dyson AM09.

Sæt luftringen på bunden med pilene ud for hinanden.

Power-knappen på hoveddelen til varmeblæseren Dyson AM09.

Når luftringen er placeret rigtigt, skal den drejes med uret for at fastlåse den.

Fjernbetjeningen kan opbevares nemt og praktisk ved at sætte den fast magnetisk oven på luftringen.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "F1".

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sådan bruges

  • Tryk på standby-knappen på apparatet for at tænde/slukke.
  • Tryk på standby-knappen på apparatet, og hold den inde for at justere luftstrømmen.
  • Luftstrømmen øges til maksimum, inden den reduceres.

Bemærk, at sprednings- og timerfunktionen kan ikke betjenes uden fjernbetjeningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges

Tænd/sluk

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Spredning til/fra.

Bemærk, at spredningsfunktionen ikke kan betjenes uden fjernbetjeningen.

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Regulering af luftstrømmen

Sådan fjernes batteriet.

Dvale-timer.

Bemærk, at timerfunktionerne ikke kan betjenes uden fjernbetjeningen.

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på maskinens bund.

LED-displayet på varmeblæseren Dyson AM09, der viser "H2".

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Introduktion

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Strøm

Betjen maskinen ved at pege fjernbetjeningen mod bundens forside, og tryk på standby-tænd/sluk-knappen. Eller tryk på standby-tænd/sluk-knappen på huset.

Bemærk, at fjernbetjeningenen kan sættes fast oven på apparatet med knapperne nedad.

Papirtesten for varmeblæseren Dyson AM09.

Spredning

Slå spredningsfunktionen til og fra på fjernbetjeningen.

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Luftstrøm

Luftstrømmen kan indstilles med luftstrømsknapperne på fjernbetjeningen.

Luftstrømmen kan også indstilles på maskinen. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at rulle igennem indstilling 1-10.

Sådan fjernes batteriet.

Dvale-timer

Dvale-timeren indstilles ved at vælge den ønskede tid.

Når tiden er på nul, skifter apparatet til standby.

Afbryd ved at reducere tiden, indtil der bliver vist 2 streger.

Cool mode-knappen på fjernbetjeningen til varmeblæseren Dyson AM09.

Hold luftringen forsigtigt i bunden og toppen.

Vip den frem eller tilbage i den ønskede luftstrømsvinkel.

Sæt fjernbetjeningen fast oven på apparatet med knapperne nedad.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Er der andet, vi kan hjælpe med?