Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Pure Humidify+Cool™ luftrenser, luftfugter og ventilator
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Velg det aktuelle alternativet

Brug af produktet med et filter eller en fordamper, der ikke er produceret af Dyson, kan have en skadelig effekt på maskinens funktioner. Eventuelle fejl og problemer, der skyldes brugen af en eller begge af disse, dækkes ikke af garantien.

Sjekk og rengjør maskinen

Tag stikket ud af stikkontakten.

Tør maskinens loopforstærker, dæksler og andre dele af med en ren og tør klud. Vær ekstra opmærksom på de svingende kanaler på fronten af maskinens loopforstærker.

Troubleshooting image

Der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler til rengøring af maskinen.

Troubleshooting image

Kontrol for hindringer

Vi anbefaler, at der tjekkes for blokeringer de følgende steder:

Luftindtagshullerne på dækslerne. Den lille åbning inde i maskinens loopforstærker. Luftindtagets huller bag filtrene. Det bløde plastnet, der er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes.

Troubleshooting image

Fjern støv eller snavs med en blød børste.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontinuerlig overvåking

Kontinuerlig overvåking brukes til å sende informasjon om luftkvalitet, temperatur og luftfuktighet til maskinen og appen hele tiden, også når luftrenseren er slått av. Sensorene har små vifter som opprettholder luftstrømmen som trengs til kontinuerlig overvåking, men disse skal ikke lage lyd du legger merke til.

Det kan være at skjermen viser grønt, noe som betyr at luftkvaliteten er god, samtidig som viftehastigheten fremdeles er høy. Dette skyldes at maskinen hele tiden prøver å holde luftkvaliteten høy, og hvis for eksempel vinduene er utette, må den jobbe hardere for å opprettholde kvaliteten.

Dette skjer bare når maskinen er i automodus. For å slå av automodus velger du manuell modus, enten med fjernkontrollen eller i appen.

Troubleshooting image

Sjekk følgende i appen:

Sveip oppover for å vise innstillingsfanen, og trykk for å åpne alternativer.

Sveip nedover for å finne alternativet for kontinuerlig overvåking, og trykk for å åpne.

Slå av «Samle inn data i ventemodus» (ikonet blir grått når dette er slått av). Lagre endringen ved å trykke på «Ferdig» øverst til høyre på siden.

Nå kan kontinuerlig overvåking også slås på/av ved å holde inne autoknappen på fjernkontrollen i fem sekunder.

Troubleshooting image

Test maskinen på nytt.

Har lyden stoppet?

Rislende eller klukkende lyd

Hvis drypbakken overfyldes, aktiveres maskinens funktion "Water Return Flow". Når vandet vender tilbage til tanken, kan der høres en rislende eller klukkende lyd. Displayskærmen vil bede om, at der skal køres en såkaldt "Deep Clean"-cyklus.

Troubleshooting image

Fortsæt til næste trin for en trin for trin-guide til at køre en "Deep Clean"-cyklus.

Der kan høres en rislende eller klukkende lyd, hvis fordamperen mangler. I dette tilfælde skal du udskifte fordamperen i maskinen.

Troubleshooting image

Hvis fordamperen mangler, skal du vælge "Evaporator" fra de tilgængelige indstillinger for at bestille en ny.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vigtigt: Du må hverken slukke maskinen eller fjerne dens stik, da rengøringsinstruktionerne vises på LCD-skærmen.

"Deep Clean" af din maskine

Vil du have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du udfører en regelmæssig dybderengøring, så du får fjernet kalken.

Din maskine advarer dig, når den har behov for at udføre en "Deep Clean"-cyklus. Hvis du er tilsluttet Dyson Link-appen, vil du modtage en notifikation.

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for "Deep Clean"-cyklus lyser. For at annullere en "Deep Clean"-cyklus skal du trykke på "Deep Clean"-cyklus-knappen og holde den nede i 5 sekunder.

Troubleshooting image

Tryk på knappen "Deep Clean"-cyklus på fronten af din maskine, hvorefter du får vist instruktionerne på LCD-skærmen.

Tryk på frigørelsesknapperne for at fjerne dækslerne. Den indvendige låge springer op. Placér dækslerne på den ene side, mens du udfører "Deep Clean"-cyklussen.

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten.

Troubleshooting image

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Fjern hætten og fordamperen. Fyld vandtanken halvvejs til max-markeringen med koldt vand fra vandhanen.

Troubleshooting image

Hold låget på vandtanken tørt, når du fylder tanken eller kører en Deep clean-cyklus. Låget har strømtilslutning og bør ikke vaskes. Hvis det bliver vådt, tør grundigt med en tør klud. Sørg for at låget og forbindelserne er helt tørre før du sætter tanken tilbage i maskinen.

Troubleshooting image

Mål 150 g citronsyrepulver op, og anbring det i vandbeholderen.

Rør forsigtigt rundt, indtil alt citronsyrepulveret er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. Fyld vandtanken til max-markeringen med koldt vand fra vandhanen.

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteclipsene. Tør alt overskydende vand af for at undgå dryp.

Troubleshooting image

Skub vandtanken ind i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads.

Når LCD-skærmen beder dig om det, skal du trykke på knappen "Deep Clean"-cyklus.

"Deep Clean"-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser et nedtællingsur.

Troubleshooting image

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Fjern hætten, tag fordamperen ud af vandbeholderen, og skyl den under koldt vand. Tør alt overskydende vand af for at undgå dryp, og anbring fordamperen på den ene side.

Skyl vandtanken under koldt vand. Tør indersiden af tanken for at fjerne rester.

Troubleshooting image

Fyld vandtanken op til max-markeringen, og tør alt overskydende vand af. Udskift hætten, og sørg for, at hætteclipsene er fastgjorte.

Troubleshooting image

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder, hvor den skal. Luk den indvendige låge, og udskift dækslerne. Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder, hvor den skal.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern vandbeholderen

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine.

Troubleshooting image

Genmontér vandtanken

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Fjern dækslerne

Tryk på frigørelsesknapperne på begge sider af din maskine for at frigøre dækslerne.

Troubleshooting image

Tjek, at filtrene i begge dæksler er korrekt monteret. Fanerne øverst og nederst skal være klikket på plads.

Troubleshooting image

Fjern filtrene fra dækslet, og genmontér.

Troubleshooting image

Fjern fordamperen. Tjek nu det bløde plast-mesh lige derover, hvor det er placeret inde i maskinen.

Troubleshooting image

Genmontér dækslerne

Sæt dækslerne på plads på hoveddelen, og skub forsigtigt, indtil de klikkes sikkert på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Kontroller luftstrømsretningen

Tryk på knappen for luftstrømsretning på fjernbetjeningen, så du kan skifte mellem luftstrøm fortil og bagtil. En animation på displayet viser, hvilken retning luftstrømmen har; Hvis du holder din hånd på hver side af forstærkeren, vil det ligeledes give dig en indikation.

Troubleshooting image

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Troubleshooting image

Rengøring

Hvis der samles støv på maskinens overflade, skal du tørre støv af dens loopforstærker, dæksler og andre dele med en ren og tør klud.

Troubleshooting image

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på dækslet, den lille åbning inde i maskinens loopforstærker og på det bløde plast-mesh, som er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes.

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre din maskine.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Tilbakestill maskinen

Tryk og hold powerknappen på maskinen nede i ca. 20 sekunder. ​

WiFi-lyset blinker både grønt og hvidt i en hurtig sekvens af blinkende lys, før det slukker. ​

Når denne del er fuldført, er maskinen blevet nulstillet, og du kan slippe powerknappen. ​

Har dette løst problemet?

Kontroller luftstrømsretningen

Tryk på knappen for luftstrømsretning på fjernbetjeningen, så du kan skifte mellem luftstrøm fortil og bagtil. En animation på displayet viser, hvilken retning luftstrømmen har; Hvis du holder din hånd på hver side af forstærkeren, vil det ligeledes give dig en indikation.

Troubleshooting image

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Troubleshooting image

Rengøring

Hvis der samles støv på maskinens overflade, skal du tørre støv af dens loopforstærker, dæksler og andre dele med en ren og tør klud.

Troubleshooting image

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på dækslet, den lille åbning inde i maskinens loopforstærker og på det bløde plast-mesh, som er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes.

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre din maskine.

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å rengjøre maskinen?

Kontroller luftstrømsretningen

Tryk på knappen for luftstrømsretning på fjernbetjeningen, så du kan skifte mellem luftstrøm fortil og bagtil. En animation på displayet viser, hvilken retning luftstrømmen har; Hvis du holder din hånd på hver side af forstærkeren, vil det ligeledes give dig en indikation.

Troubleshooting image

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Lufthastigheden kan indstilles fra 1 til 10. 10 er således den højeste hastighed.

Endres luftstrømmens styrke?

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen

Afprøv de øvrige knapper på fjernbetjeningen.

Troubleshooting image

Rett fjernkontrollen direkte mot forsiden av maskinen mens du trykker på knappen.

Troubleshooting image

Fungerer de andre knappene på fjernkontrollen?

Er maskinen tilknyttet Dyson Link-appen?

Brug fjernbetjeningen i appen til at kontrollere, om lufthastigheden ændres.

Kan luftstrømmens styrke endres med Dyson Link-appen?

Fjernbetjening

Varenr. 970486-02

Fjernbetjening

Varenr. 970486-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Fjernbetjening

Varenr. 970486-02

Reserve-fjernbetjening til Dysons luftrensende luftfugter.

333 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Skifte batteriet

Åpne batterirommet på fjernkontrollen.

Troubleshooting image

Løsne den nederste delen, og dra den av fjernkontrollen. Skift ut batteriet med et batteri av typen CR 2032.

Troubleshooting image

Ble problemet løst ved å skifte batteri?

Tjek, at maskinen har downloadet den nyeste software.

Er maskinen opdateret med den nyeste software?

Opdatér maskinens software

Opdatér maskinens software ved at finde det valgte produkt i Dyson Link-appen. Tryk herefter på indstillinger øverst til højre. Vælg dernæst maskinindstillinger.

Gå nu til softwarealternativerne. Sørg her for, at funktionen automatisk opdatering er valgt.

Tjek låget og tilslutningerne

Hold låget på vandtanken tørt, når du fylder tanken eller kører en Deep clean-cyklus. Låget har strømtilslutning og bør ikke vaskes. Hvis det bliver vådt, tør grundigt med en tør klud. Sørg for at låget og forbindelserne er helt tørre før du sætter tanken tilbage i maskinen.

Påbegynd en ny Deep Clean Cycle

Når softwaren er opdateret, skal Deep Clean Cycle påbegyndes på ny ved at trykke på knappen "Deep Clean Cycle" og følge instruktionerne på LCD-skærmen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Tjek låget og tilslutningerne

Hold låget på vandtanken tørt, når du fylder tanken eller kører en Deep clean-cyklus. Låget har strømtilslutning og bør ikke vaskes. Hvis det bliver vådt, tør grundigt med en tør klud. Sørg for at låget og forbindelserne er helt tørre før du sætter tanken tilbage i maskinen.

Troubleshooting image

Påbegynd en ny Deep Clean Cycle

Tryk og hold knappen "Deep Clean Cycle"nede i 5 sekunder.

Begynd derefter dybderengøringen på ny ved at trykke på knappen "Deep Clean Cycle" og følge instruktionerne på LCD-skærmen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Sjekke maskinens programvareinformasjon

For å sjekke maskinens programvareinformasjon, kan du trykke på ikonet for innstillinger øverst til høyre på valgt produkt. Velg deretter maskinens innstillinger.

Herfra kan du navigere til programvare. Her kan du kontrollere programvareversjonen og slå autooppdatering av/på.

Er maskinen opdateret med den nyeste software?

Tjek låget og tilslutningerne

Hold låget på vandtanken tørt, når du fylder tanken eller kører en Deep clean-cyklus. Låget har strømtilslutning og bør ikke vaskes. Hvis det bliver vådt, tør grundigt med en tør klud. Sørg for at låget og forbindelserne er helt tørre før du sætter tanken tilbage i maskinen.

Troubleshooting image

Påbegynd en ny Deep Clean Cycle

Tryk og hold knappen "Deep Clean Cycle"nede i 5 sekunder.

Begynd derefter dybderengøringen på ny ved at trykke på knappen "Deep Clean Cycle" og følge instruktionerne på LCD-skærmen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Auto humidify mode

Ved automatisk befugtning vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til temperaturen og luftfugtigheden i dit rum. ​

Troubleshooting image

Rummets fugtighed

Din maskine stopper, når den ønskede fugtighed i rummet er nået, og tændes igen, når fugtigheden i rummet falder.

For at deaktivere funktionen automatisk befugtning eller for at ændre fugtighedsniveauerne manuelt skal du trykke på knappen for fugtighedsregulering. ​

Troubleshooting image

Manuel indstilling af fugtighedsniveauet

Du kan vælge mellem 30%, 40%, 50%, 60% eller 70% ved hjælp af enten fjernbetjeningen eller Dyson Link-appen. ​

Troubleshooting image

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Hvis din maskine er holdt op med at fugte rummet, skal du kontrollere, om den ønskede fugtighed er nået eller er lavere end den omgivende luftfugtighed. ​

Befugtningsskiven på din LCD-skærm viser den aktuelle fugtighed i rummet med grå og den ønskede fugtighed med blå. ​

Når din maskine er igang med at fugte, bliver urskiven blå. ​ En grå urskive angiver, at luftfugteren er inaktiv.

Har dette løst problemet?

Displayskærm

Hvis din maskine er holdt op med at fugte af en anden grund, kan der være en indikation på skærmen om, hvorfor det er sådan. ​

Hvilken advarsel bliver der vist?

Er trekantsalarmen kontinuerlig eller midlertidig?

Kontinuerlig advarselstrekant

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Kom advarslen frem efter en Deep Clean? ​

Fjern pumpesøjlen

Sluk for din maskine, og tag stikket ud.

Fjern vandtanken og pumpesøjlen.

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Saml din maskine igen, og sørg for, at pumpesøjlen er tør.

Har dette løst problemet?

Vises trekantsvarslingen kun, når den svinger?

Vises advarslen et sekund og forsvinder derefter?

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Har dette løst problemet?

Hvis advarslen vises på LCD-skærmen og derefter forsvinder, skal du fortsætte med at bruge din maskine. ​

Vi anbefaler at tilslutte dit produkt til WiFi og aktivere automatiske opdateringer. ​

Har dette løst problemet?

Sluk maskinen, og tag stikket ud. ​

Lad maskinen stå i 10 sekunder, og tilslut den derefter igen, og tænd den. ​

Har dette løst problemet?

Advarsel om forkert strømforsyning

Din maskine fungerer kun med den medfølgende strømforsyning. ​ Hvis du bruger en tredjeparts strømforsyning, fungerer din maskine ikke og viser i stedet denne advarselsgrafik. ​

Sørg for, at du enten bruger den medfølgende strømforsyning eller en ægte Dyson reservedel. ​

Troubleshooting image

Bruger du den strømforsyning, der fulgte med maskinen?

Sjekk det elektriske anlegget

Sjekk at det elektriske anlegget er på.

Sjekk støpselet og strømledningen for tegn på skade.

Prøv å koble maskinen til en annen stikkontakt.

Kontroller, at ledningstikket er isat rigtigt bag på maskinen.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Er det første gang, du oplever dette problem?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned. Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Kontrollér pumpesøjlen for tegn på skader. ​

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrollér drypbakken ​

Din maskine viser denne advarsel, hvis fordamperens drypbakke er overfyldt. ​

Troubleshooting image

Fjern filterkapperne

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​

Fjern fordamperen

Tag fordamperen ud af maskinen.

Tør eventuelt spildt vand op med en tør klud.

Indsæt fordamperen

Hold fordamperen i håndtaget, og skub den ind i maskinen, indtil den er på plads. ​

Når fordamperen er på plads, skal du lukke den indvendige låge og sikre, at den klikkes fast. ​

Har dette løst problemet?

Vigtigt: Du må hverken slukke maskinen eller fjerne dens stik, da rengøringsinstruktionerne vises på LCD-skærmen.

Drypbakke løbet over

Hvis din maskine stadig viser denne advarsel, anbefaler vi, at du kører en Deep Clean-cyklus. ​

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Fyld tanken halvt op

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Fjern hætten og fordamperen Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Kontrollér hætten og tilslutningerne ​

Dette indikerer, at der er et problem med pumpesøjlen.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Troubleshooting image

Kontrollér pumpesøjlen for tegn på skader. ​

Sørg for, at hætten på vandtanken er tør. Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Fyld tanken halvt op

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Fjern hætten og fordamperen Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Påfyld beholderen

Dette indikerer, at vandtanken er tom og skal fyldes op igen.

Troubleshooting image

Inden du tager vandtanken ud, skal du sørge for, at luftfugtnings-tilstandene er slukket, og at vandtanken er tom.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Før vandtanken med håndtaget til hanen.

Troubleshooting image

Fyld tanken

Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Sæt tanken på plads igen ​

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Placér pumpesøjlen på en ren, blød klud, og lad den tørre i 24 timer. ​

Inden gentest skal du slukke for maskinen og tage stikket ud af maskinen i 20 sekunder. ​

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Kontrollér hætten for tegn på skader. ​

Sæt hætten på igen, og sørg for, at hætteklemmerne er fastgjort.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tank mangler

Denne animation angiver, at vandtanken mangler eller ikke er isat korrekt. ​

Skub vandtanken ud af din maskine.

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine.

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Kontrollér hætten for tegn på skader. ​

Sæt hætten på igen, og sørg for, at hætteklemmerne er fastgjort.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Denne advarsel angiver, at temperaturen i omgivelserne er for lav til, at maskinen kan fungere.

Det vises, når temperaturen i omgivelserne falder til under 5 ℃, og der er vand i tanken. ​

Troubleshooting image

Hvis dit display viser denne advarsel, bør en forhøjelse af temperaturen i rummet kunne løse problemet. ​

Har dette løst problemet?

Forbereder opdatering

Maskinen forbereder sig på en opdatering.

Troubleshooting image

Opdaterer

Maskinen opdateres.

Troubleshooting image

Opdatering gennemført

Maskinen er færdig med opdateringen.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velg det aktuelle alternativet

Inden du tager vandtanken ud, skal du sørge for, at luftfugtnings-tilstandene er slukket, og at vandtanken er tom.

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine.

Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag, og løsn hætten.

Troubleshooting image

Fyld vandtanken til max-markeringen med koldt vand fra vandhanen. Sæt hætten på igen, og fastgør hætteclipsene på ny.

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vigtigt: Du må hverken slukke maskinen eller fjerne dens stik, da rengøringsinstruktionerne vises på LCD-skærmen.

"Deep Clean" af din maskine

Vil du have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du udfører en regelmæssig dybderengøring, så du får fjernet kalken.

Din maskine advarer dig, når den har behov for at udføre en "Deep Clean"-cyklus. Hvis du er tilsluttet Dyson Link-appen, vil du modtage en notifikation.

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for "Deep Clean"-cyklus lyser. For at annullere en "Deep Clean"-cyklus skal du trykke på "Deep Clean"-cyklus-knappen og holde den nede i 5 sekunder.

Troubleshooting image

Tryk på knappen "Deep Clean"-cyklus på fronten af din maskine, hvorefter du får vist instruktionerne på LCD-skærmen.

Tryk på frigørelsesknapperne for at fjerne dækslerne. Den indvendige låge springer op. Placér dækslerne på den ene side, mens du udfører "Deep Clean"-cyklussen.

Tryk på vandtankens frigørelsesknapper på siderne af din maskine. Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten.

Troubleshooting image

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Fjern hætten og fordamperen. Fyld vandtanken halvvejs til max-markeringen med koldt vand fra vandhanen.

Troubleshooting image

Hold låget på vandtanken tørt, når du fylder tanken eller kører en Deep clean-cyklus. Låget har strømtilslutning og bør ikke vaskes. Hvis det bliver vådt, tør grundigt med en tør klud. Sørg for at låget og forbindelserne er helt tørre før du sætter tanken tilbage i maskinen.

Troubleshooting image

Mål 150 g citronsyrepulver op, og anbring det i vandbeholderen.

Rør forsigtigt rundt, indtil alt citronsyrepulveret er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. Fyld vandtanken til max-markeringen med koldt vand fra vandhanen.

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteclipsene. Tør alt overskydende vand af for at undgå dryp.

Troubleshooting image

Skub vandtanken ind i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads.

Når LCD-skærmen beder dig om det, skal du trykke på knappen "Deep Clean"-cyklus.

"Deep Clean"-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser et nedtællingsur.

Troubleshooting image

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Fjern hætten, tag fordamperen ud af vandbeholderen, og skyl den under koldt vand. Tør alt overskydende vand af for at undgå dryp, og anbring fordamperen på den ene side.

Skyl vandtanken under koldt vand. Tør indersiden af tanken for at fjerne rester.

Troubleshooting image

Fyld vandtanken op til max-markeringen, og tør alt overskydende vand af. Udskift hætten, og sørg for, at hætteclipsene er fastgjorte.

Troubleshooting image

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder, hvor den skal. Luk den indvendige låge, og udskift dækslerne. Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder, hvor den skal.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Brug begge hænder til at løfte din kombinerede luftrenser/luftfugter ud af kassen ved dens sokkel. Løft den ikke ud via loopforstærkeren.

Tryk på frigørelsesknapperne på begge sider af din maskine for at frigøre dækslerne. Når de er fjernet, vil den indvendige låge, som huser fordamperen, åbne.

Troubleshooting image

Luk den indvendige låge, og sørg for, at den klikkes på plads.

Fjern filtrene fra enhver beskyttende emballage.

Skub filtrene ind i begge dæksler, indtil fanerne øverst og nederst klikkes på plads.

Troubleshooting image

Sæt dækslerne på plads på hoveddelen, og skub forsigtigt, indtil de klikkes sikkert på plads.

Troubleshooting image

Placér fjernbetjeningen øverst på maskinen med knapperne nedad. Sæt stikkontakten i, og tænd for maskinen.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Hvis du altid vil have den bedste ydelse fra Dysons kombinerede luftrenser/luftfugter, er det vigtigt, at du rengør den regelmæssigt og tjekker for blokeringer.

Troubleshooting image

Rengøring

Hvis der samles støv på overfladen af din maskine, skal du tørre støv af loopforstærkeren, dæksler og andre dele med en ren og tør klud.

Troubleshooting image

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på dækslet, den lille åbning inde i maskinens loopforstærker og på det bløde plast-mesh, som er synligt inde i maskinen, når fordamperen fjernes.

Troubleshooting image

Fjern støv og rusk med en myk børste.

Troubleshooting image

Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre din maskine.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

"Proximity press"

Troubleshooting image

Venter på adgangskode

Troubleshooting image

Tilslutter

Troubleshooting image

Tilsluttet

Troubleshooting image

Tilslutningen mislykkedes

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Opdaterer snart

Denne skærm vises, når maskinen udfører en opdatering.

Troubleshooting image

Opdaterer

Denne skærm vises, når maskinen opdateres.

Troubleshooting image

Opdatering gennemført

Denne skærm vises, når maskinen har gennemført opdateringen.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kontinuerlig advarselstrekant

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Lad maskinen stå i 10 sekunder, sæt stikket i stikkontakten, og tænd for maskinen.

Hvis advarselsikonet fortsat vises på LCD-skærmen, skal du kontakte Dyson.

Midlertidig advarselstrekant

Hvis advarslen vises på LCD-skærmen og derefter forsvinder, kan du fortsat bruge din maskine.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Tryk på denne knap for at gennemse den information, der overvåges af din kombinerede luftrenser/luftfugter fra Dyson.

Troubleshooting image

Luftkvalitet innendørs – 12 sekunder

Overvåk den nåværende luftkvaliteten med en graf som viser data for de siste tolv sekundene.

Troubleshooting image

Luftkvalitet innendørs – 24 timer

Overvåk luftkvaliteten med en graf som viser data for de siste 24 timene.

Troubleshooting image

Partikler (PM2,5)

Mikroskopiske partikler på opptil 2,5 mikrometer som svever rundt i luften vi puster. Disse omfatter røyk, bakterier og allergener.

Troubleshooting image

Partikler (PM10)

Større mikroskopiske partikler på opptil ti mikrometer som svever rundt i luften vi puster. Disse omfatter støv, mugg og pollen.

Troubleshooting image

Nitrogendioksid og andre oksiderende gasser

Disser potentielt skadelige gasser frigives i luften ved forbrænding. De omfatter bl.a. gas brugt til madlavning og udstødningsgasser fra motorkøretøjer.

Troubleshooting image

VOC (flyktige organiske forbindelser)

VOC er typisk lugte, som kan være skadelige. De kan findes i rensemidler, lak og nyt boligudstyr.

Troubleshooting image

Temperatur innendørs

Overvåk lufttemperaturen for å opprettholde et komfortabelt innemiljø.

Troubleshooting image

Luftfuktighet innendørs

Mængden af vanddamp i luften, der bliver vist som en procentdel af den maksimalt mulige luftfugtighed ved den nuværende temperatur.

Troubleshooting image

Filtre

Den resterende filterlevetid vises på LCD-skærmen og viser, hvornår dit filter skal udskiftes.

Troubleshooting image

WiFi

Den nåværende statusen for tilkobling til Wi-Fi-nettverket.

Troubleshooting image

Fordamper

Statussen viser, hvor meget kalk fordamperen har, og hvornår en "Deep Clean"-cyklus er påkrævet.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

"Deep Clean"-cyklus rengøring

Viser den resterende tid, indtil "Deep Clean"-cyklussen er afsluttet.

"Deep Clean"-cyklus gennemført

Troubleshooting image

"Deep Clean"-cyklus ikke gennemført

Troubleshooting image

Wi-Fi tændt

Troubleshooting image

Wi-Fi slukket

Troubleshooting image

Natfunktion aktiveret

Troubleshooting image

Natfunktion inaktiveret

Troubleshooting image

Løbende overvågning aktiveret

Når den kontinuerlige overvågning er aktiveret, trækker din maskine luft ind, så Dyson Link-appen kan rapportere om luftkvalitet, temperatur og fugtighedsdata.

Troubleshooting image

Kontinuerlig overvågning deaktiveret

Den kontinuerlige overvågning er som standard deaktiveret. Når den er slået til, vil den altid være aktiv, indtil du atter slukker for den.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

LCD-skærmen på din maskine advarer dig, når det er tid til at udskifte filtrene.

Troubleshooting image

Sluk for din maskine, og tag stikket ud.

Tryk på frigørelsesknapperne på begge sider af din maskine for at frigøre dækslerne. Når de er fjernet, vil den indvendige låge, som huser fordamperen, åbne. Luk den indvendige låge, og sørg for, at den klikkes på plads.

Troubleshooting image

Skub fanerne øverst og nederst på dækslerne for at frigøre filtrene. Smit dine brugte filtre i skraldespanden.

Troubleshooting image

Fjern eventuel beskyttende emballage fra de nye filtre.

Skub filtrene ind i dækslerne, indtil fanerne øverst og nederst klikkes på plads.

Troubleshooting image

Placér dækslerne på soklen, og skub, indtil de klikkes sikkert på plads.

Troubleshooting image

Kobl din maskine til strømforsyningen, og tryk på standby-knappen på bagsiden af din maskine.

Troubleshooting image

Nulstilling af filteret

Tryk på "Night mode"-knappen på fjernbetjeningen, og hold den nede. LCD-skærmen på din maskine tæller ned fra 5 og afslutter med standardskærmen. Filterniveauet nulstilles, og din maskine er klar til brug.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Standby-knap

Troubleshooting image

"Deep Clean"-cyklus-knap

Troubleshooting image

Loopforstærker

Troubleshooting image

Frigørelsesknap til vandtank

Troubleshooting image

Frigørelsesknap til dæksler

Troubleshooting image

Dæksel

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Kontinuerlig overvåking

Når den kontinuerlige overvågning er deaktiveret, samler din kombinerede luftrenser/luftfugter data om luftkvalitet, temperatur og fugtighed, som vises på LCD-skærmen samt i Dyson Link-appen.

Troubleshooting image

Den kontinuerlige overvågning er som standard deaktiveret. Når den er slået til, vil den altid være aktiv, indtil du atter slukker for den.

Troubleshooting image

Kontinuerlig overvågning til/fra

Hold knappen "Auto purify mode" på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder for at tænde den. LCD-skærmen viser, hvornår den kontinuerlige overvågning er aktiveret eller deaktiveret.

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Standby

Troubleshooting image

Informasjonsmeny

Troubleshooting image

Auto purify mode

Indstiller du din kombinerede luftrenser/luftfugter til Auto purify mode, vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til luftkvaliteten.

Troubleshooting image

Auto humidify mode

Indstiller du din kombinerede luftrenser/luftfugter til Auto humidify mode, vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til temperaturen og fugtigheden.

Troubleshooting image

Svingning fra oscillatorer

Tryk på knappen "Oscillation", og vælg svingningsvinklen til 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Troubleshooting image

Luftstrømshastighed og -retning

Tryk på "Airflow Speed"-knappen for at øge og reducere luftstrømshastigheden. Tryk på "Airflow Direction"-knappen for at ændre luftstrømningsretningen fra foran til bagud.

Troubleshooting image

Skift luftstrømsretning, så du opnår en personlig komfort. Indstil luftstrømsretningen til Fan mode for luftstrøm foran (til rensning og afkøling) eller indstil luftstrømsretningen til Diffused mode for luftstrøm bagud (til rensning uden afkøling).

Troubleshooting image

Nedtelling til ventemodus

Din kombinerede luftrenser/luftfugter fra Dyson slukkes automatisk efter den valgte tidsperiode. Sådan indstilles uret: Tryk på knappen for at gennemse tidsindstillingerne. Når uret er aktiveret, skal du trykke på Sleep timer-knappen en gang for at se den valgte tid. Sådan annulleres Sleep timer: Tryk på Sleep timer- knappen for at gennemse alle indstillingerne, og vælg funktionen "Cancel".

Troubleshooting image

Nattmodus

I Night mode fortsætter din kombinerede luftrenser/luftfugter med at overvåge og reagere på ændringer i luftkvaliteten og temperaturen, men kun ved hjælp af dens støjsvage indstillinger - og med sin LCD-skærm dæmpet.

Troubleshooting image

Hvis maskinen er indstillet på Auto purify mode eller Auto humidify mode, reducerer Night mode luftstrømshastigheden til et interval fra 1 til 4. Du kan ændre indstillingen for luftstrømshastigheden fra 1 til 10 ved at trykke på knappen "Airflow Speed".

Troubleshooting image

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Klik på linket for at downloade brugervejledningen.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Displayskærm

Befugtningsskiven på din LCD-skærm viser den aktuelle fugtighed i rummet med grå og den ønskede fugtighed med blå. ​

Når din maskine er igang med at fugte, bliver urskiven blå. ​ En grå urskive angiver, at luftfugteren er inaktiv.

Troubleshooting image

Øger hastigheden af luftstrømmen

Kontrollér først det aktuelle fugtighedsniveau i rummet. ​

Tryk på informationsknappen på fjernbetjeningen, indtil du kommer frem til skærmen med oplysninger om relativ luftfugtighed. ​

Hvis luftfugtighedsniveauet er højere eller lavere end den ønskede fugtighed, bør en øget hastighed af luftstrømmen hjælpe dig med at nå dit mål. ​

Troubleshooting image

Din maskine er konstrueret til at rense og fugte enkelte rum, så du bør bruge den, hvor du tilbringer størstedelen af ​din tid derhjemme. ​

Når du placerer maskinen, skal du have et par meters afstand til alle sider, så luften kan cirkulere effektivt. Placér den væk fra radiatorer, træk eller ventilationsåbninger. ​ Sluk for al aircondition, og hold døre og vinduer lukkede under brug. ​

Hvis maskinen anvendes i et stort åbent rum med åbne vinduer og døre, kan det tage længere tid at nå fugtighedsniveauet.

Har dette løst problemet?

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​

Troubleshooting image

Din maskine advarer dig, når den har brug for dig til at udføre en Deep Clean-cyklus. ​ Hvis du har forbindelse til Dyson Link-appen, modtager du en meddelelse om dette. ​

Hvis du ikke bruger Dyson Link-appen, vil LCD-skærmen på din maskine advare dig, og knappen for Deep Clean-cyklus lyser. ​

Troubleshooting image

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen

Tryk på Deep Clean-cyklusknappen på fronten af ​din maskine, og dine instruktioner vil blive vist på LCD -skærmen. ​

Hvis du vil annullere Deep Clean-cyklussen, skal du trykke på og holde knappen til Deep Clean nede i 5 sekunder. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Skub det udvendige dæksels udløserknapper ned for at fjerne de udvendige dæksler. ​ Den indvendige låge åbner. ​ Læg de udvendige dæksler til den ene side, mens du udfører Deep Clean-cyklussen. ​

Tryk vandtankens udløsningsknapper ned på siderne af din maskine. ​ Skub vandtanken ud af din maskine, og fjern hætten. ​

Troubleshooting image

Fjern fordamperen

Fjern fordamperen fra din maskine, anbring den i vandtanken, og sæt hætten på igen.

Troubleshooting image

Hold hætten tør

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

Troubleshooting image

Lav en afkalkningsløsning

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken. ​

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Placér fordamperen i vandtanken. ​ Fyld vandtanken halvt op til maksimumniveauet med koldt postevand. ​

Troubleshooting image

Sæt hætten på igen

Sæt hætten på igen, og fastgør hætteklemmerne på deres plads.

Tør overskydende vand af for at undgå dråber.

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Troubleshooting image

Sæt tanken på plads igen ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, indtil den klikkes sikkert på plads. ​

Når du bliver bedt om det på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen Deep Clean-cyklus. ​

Deep Clean-cyklussen påbegyndes, og LCD-skærmen viser en nedtællingstimer. ​

Troubleshooting image

Tag beholderen af

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklussen er afsluttet, skal du trykke på frigørelsesknapperne på vandtanken på siderne af din maskine.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken hen til vandhanen via dens håndtag.

Troubleshooting image

Skyl

Frakobl hætten, tag fordamperen ud af vandtanken og skyl den under en kold hane.

Tør overskydende vand væk for at undgå dryp, og anbring fordamperen til den ene side.

Skyl vandtanken under en kold hane. Tør indersiden af ​tanken for at fjerne overskydende opløsning og eventuelt snavs. ​

Troubleshooting image

Påfyld beholderen

Fyld vandtanken op til max. niveau. ​ Tør alt overskydende vand af, og sæt hætten på igen, og sørg for, at dækselklemmerne er fastgjort.

Troubleshooting image

Saml

Skub fordamperen tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast. ​

Luk den indvendige låge, og sæt de udvendige dæksler på igen. ​

Sørg for, at hætten er helt tør. Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​

Skub vandtanken tilbage i din maskine, og sørg for, at den sidder godt fast.

Troubleshooting image

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fordamper

Dyson Purifier Humidify+Cool bruger en fordamper til at fugte luften med. ​ Rummet bliver fugtet uden behov for en tågesky. ​ I stedet vil der være en indikation på displayet, når maskinen fugter rummet.

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Vandstanden i tanken vil langsomt falde, mens din maskine fugter rummet.

Vandet vil blive opbrugt meget langsomt. Lad der venligst gå en rimelig tid, før du observerer ændringer.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Vandstand

Vandstanden i tanken vil langsomt falde, mens din maskine fugter rummet.

Vandet vil blive opbrugt meget langsomt. Lad der venligst gå en rimelig tid, før du observerer ændringer.

Hvilket mode er din maskine indstillet til?

Auto humidify mode

Ved automatisk befugtning vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til temperaturen og luftfugtigheden i dit rum. ​

Rummets fugtighed

Din maskine stopper, når den ønskede fugtighed i rummet er nået, og tændes igen, når fugtigheden i rummet falder.

Luftstrømmens styrke

Hastigheden af luftstrømmen øges, indtil det ønskede fugtighedsniveau er nået.

Fungerer maskinen som forventet?

Manuell modus

Skift til manuel mode. ​

Ønskede fugtighed

I manuel mode befugter din maskine kun, hvis den ønskede fugtighed er højere end den omgivende luftfugtighed. ​

Manuel indstilling af fugtighedsniveauet

Du kan vælge mellem 30%, 40%, 50%, 60% eller 70% ved hjælp af enten fjernbetjeningen eller Dyson Link-appen. ​

En animation med en vanddråbe på displayet viser, at maskinen fugter rummet.

Ved at øge hastigheden på luftstrømmen får du hjælp til at opnå den ønskede fugtighed.

Fungerer maskinen som forventet?

Hold hætten på vandtanken tør, når du kører en Deep Clean-cyklus eller fylder tanken. ​ Den indeholder strømtilslutninger og må ikke vaskes. ​ Hvis den er blevet våd, tørres den grundigt af med en tør klud. ​ Sørg for, at hætten og tilslutningerne er helt tørre, før du sætter den på igen.

"Deep Clean" af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende og fugtgivende ventilator, er det vigtigt at foretage en regelmæssig Deep Clean-cyklus for at fjerne kalk. ​

Før og efter lange perioder, hvor befugtningen ikke anvendes, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus. ​

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre Deep Clean-cyklussen oftere. ​ Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand for altid at få den bedste ydelse fra din maskine. ​