Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC46 Allergy Parquet støvsuger
Se alle trin

Typiske problemer

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen for at tage cyklonenheden af cylinderen.

Sådan fjernes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tag efterfiltret af

Når beholderen er taget af, skal forfiltret tages ud oven på cyklonen.

Sådan fjernes forfilteret fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tag efterfiltret af

Drej det midterste drejelåg på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af, sæt fingrene ind under de 2 hævede flige, og tag filtret ud.

Sådan fjernes bagfilteret fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Vask forfiltret

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Sådan vaskes forfilteret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Vask efterfiltret

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret, indtil det er rent.

Bank kun på filtrets plastkant for at fjerne alt overskydende vand.

Tørring af forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Instruktioner til at tørre filteret fra Dysons cylinderstøvsuger i 24 timer.

Tørring af efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Sæt forfiltret på igen

Isæt forfiltret igen øverst i cyklonen, og luk låget.

Sådan placeres filteret i cyklonen på Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt efterfiltret på igen

Sæt efterfiltret og efterfiltrets låg på igen.

Sæt beholderen på igen

Sæt cyklonen på cylinderen igen, og sørg for, at den klikker på plads.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugningen

Ved kontrol af sugekraften er det normalt, at der høres en pulserende lyd; det skyldes en funktion til beskyttelse af digitalmotoren.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan forlænges forlængerrøret på en cylinderstøvsuger fra Dyson ved at trykke på frigørelsesmekanismen.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller for hindringer.

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Gå til næste trin.

Tag bundpladen af

For at få adgang til hindringer i gulvmundstykket skal du tage bundpladen af med en mønt ved at løsne skruen, som er vist med en hængelås.

Kontroller åbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt bundpladen på igen, og fastgør den.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Tag slangen af ved trykke på udløserknappen.

Sådan fjernes slangen fra Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekker du for blokeringer i forlængerrøret, forlængerhåndtaget og i slangen.

Kontroller kanalen og slangeindsugningen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Kontroller kanalgitteret og slangeindsugningen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Tjek den øverste og nederste kanal for blokeringer på Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonen og beholderen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Sådan tjekkes beholderen og cyklonen på Dysons cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen for at tage cyklonenheden af cylinderen.

Sådan fjernes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tag efterfiltret af

Når beholderen er taget af, skal forfiltret tages ud oven på cyklonen.

Sådan fjernes forfilteret fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tag efterfiltret af

Drej det midterste drejelåg på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af, sæt fingrene ind under de 2 hævede flige, og tag filtret ud.

Sådan fjernes bagfilteret fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Vask forfiltret

Sæt filtrets åbne ende under den kolde hane, og lad vandet løbe igennem i ca. 10 sekunder.

Vend filtret om, og bank på det 10 gange.

Klem og vrid filtret.

Gentag, indtil det er rent.

Sådan vaskes forfilteret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Vask efterfiltret

Lad vandet fra den kolde hane løbe igennem filtret, indtil det er rent.

Bank kun på filtrets plastkant for at fjerne alt overskydende vand.

Tørring af forfiltret

Stil filtret til tørre på den brede, åbne ende. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Instruktioner til at tørre filteret fra Dysons cylinderstøvsuger i 24 timer.

Tørring af efterfiltret

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Sæt forfiltret på igen

Isæt forfiltret igen øverst i cyklonen, og luk låget.

Sådan placeres filteret i cyklonen på Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt efterfiltret på igen

Sæt efterfiltret og efterfiltrets låg på igen.

Sæt beholderen på igen

Sæt cyklonen på cylinderen igen, og sørg for, at den klikker på plads.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Tag slangen af ved trykke på udløserknappen.

Sådan fjernes slangen fra Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan tjekker du for blokeringer i forlængerrøret, forlængerhåndtaget og i slangen.

Kontroller kanalen og slangeindsugningen

Tryk på udløserknappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalgitteret og slangeindsugningen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Tjek den øverste og nederste kanal for blokeringer på Dysons cylinderstøvsuger.

Kontroller cyklonen og beholderen for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Sådan tjekkes beholderen og cyklonen på Dysons cylinderstøvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Blev problemet løst ved at kontrollere røret og slangen for hindringer?

Hvilken form for støj?

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Afmontering af beholderen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget som vist.

Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Sådan fjernes beholder og cyklon fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tømning af beholderen

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Sådan tømmes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tag beholderen af cyklonen

For at få adgang til yderkappen skal beholderen være tom, og beholderbunden skal være åben. Tryk på udløserknappen for at tage beholderen af.

Sådan fjernes den transparente beholder på Dysons cylinderstøvsuger.

Rengør yderkappen

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Rengør cyklonens yderkappe med en tør klud eller børste. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Sådan rengøres cyklonens hylster korrekt på en Dyson cylinderstøvsuger.

Rengør beholderen

Den gennemsigtige beholder kan rengøres med rent vand.

Sådan vaskes den klare beholder på cylinderstøvsugeren fra Dyson.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Påsætning af beholderen

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Når beholderen monteres igen, skal rillen på undersiden af beholderen placeres på en stor tap på den nederste kanal.

Luk håndtaget ned, så det klikker på plads.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugningen

En fløjtelyd kan betyde, at der er en luftutæthed på grund af en manglende pakning eller en hindring.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugningen

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sådan forlænges forlængerrøret på en cylinderstøvsuger fra Dyson ved at trykke på frigørelsesmekanismen.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Sådan tjekkes sugeevnen i enden af forlængerrøret.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vaskning af filtrene

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Afmontering af beholderen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget som vist.

Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Sådan fjernes beholder og cyklon fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tømning af beholderen

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Sådan tømmes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tag beholderen af cyklonen

For at få adgang til yderkappen skal beholderen være tom, og beholderbunden skal være åben. Tryk på udløserknappen for at tage beholderen af.

Sådan fjernes den transparente beholder på Dysons cylinderstøvsuger.

Rengør yderkappen

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Rengør cyklonens yderkappe med en tør klud eller børste. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Sådan rengøres cyklonens hylster korrekt på en Dyson cylinderstøvsuger.

Rengør beholderen

Den gennemsigtige beholder kan rengøres med rent vand.

Sådan vaskes den klare beholder på cylinderstøvsugeren fra Dyson.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Påsætning af beholderen

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Når beholderen monteres igen, skal rillen på undersiden af beholderen placeres på en stor tap på den nederste kanal.

Luk håndtaget ned, så det klikker på plads.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Kontroller for hindringer.

Kontrol af åbningerne i turbinemundstykket.

Når turbinemundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn børsterullens endedæksel

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen af

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Gå til næste trin.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kombinationsværktøj

Varenr. 918068-02

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 918068-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 918068-02

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

Ikke på lager p.t.

44 kr

Cyklon

Varenr. 925042-01

Cyklon

Cyklon

Varenr. 925042-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Cyklon

Varenr. 925042-01

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

Ikke på lager p.t.

435 kr

Slange

Varenr. 923769-03

Slange

Slange

Varenr. 923769-03

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Slange

Slange

Varenr. 923769-03

Udskiftningsslange til din Dyson-cylinderstøvsuger.

435 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Bagfilter

Varenr. 924057-02

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 924057-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 924057-02

Ekstra bagfilter til din Dyson-cylinderstøvsuger.

435 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Trappeværktøj

Varenr. 914417-01

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 914417-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 914417-01

Ekstra trappeværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

44 kr

Se mere

Stanghåndtag

Varenr. 917276-05

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 917276-05

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Stanghåndtag

Stanghåndtag

Varenr. 917276-05

Ekstra stanghåndtag til din Dyson-cylinderstøvsuger.

Ikke på lager p.t.

155 kr

Hold i stikket, mens du trykker på knappen, og lad ledningen rulle ind i maskinen.

Brug af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Power-knappen på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tag maskinens stik ud, inden ledningen rulles ind.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Sådan spoles ledningen tilbage på cylinderstøvsugeren.

Har det løst problemet?

Afprøv sugningen

Hvis maskinen spyr støv, kan det skyldes en hindring.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Sådan forbindes støvsugerhovedet til forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kvikstartguide

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Hvad er der i kassen?

 • Støvsuger.
 • Forlængerrør.
 • Rørhåndtag.
 • Dual Cavity Flat Out-mundstykke
 • Slange.
 • Tilbehør.
 • Brugervejledning.

Samling af maskinen

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Hægt slangen bag på rørhåndtaget.

Hægt rørhåndtaget på forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det ud, så det 'klikker' på plads.

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret.

Sæt mundstykkerne i holderen, og isæt forlængerrøret.

Sådan samler du din Dyson cylinderstøvsuger.

Sådan startes støvsugningen

 • Træk altid strømledningen helt ud til den røde tape inden brug af maskinen.
 • Maskinen tændes og slukkes på tænd/sluk-knappen, der er placeret som vist.

Tilbehør

Sæt mundstykkerne på enten forlængerrøret, rørhåndtaget eller slangen som vist nedenfor, så de klikker på plads.

Brug af tilbehøret direkte på forlængerrøret eller stanghåndtaget.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af turbinemundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af turbinemundstykket

Når du starter maskinen, er børsterullen aktiveret i turbinemundstykket.

Skift sugekraften mellem lav og høj.

Slå børsterullen til/fra.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt mundstykkerne på enten forlængerrøret, rørhåndtaget eller slangen som vist nedenfor, så de klikker på plads.

Brug af tilbehøret direkte på forlængerrøret eller stanghåndtaget.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af forlængerrøret

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hold i stikket ved indrulning på ledningshjulet. Stikket må ikke svirpe ved indrulning.

Indrulning af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Power-knappen på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tag maskinens stik ud, inden ledningen rulles ind.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Ledningen rulles ind ved at trykke på knappen med et fast tryk, indtil det klikker, og ledningen rulles ind.

Sådan spoles ledningen tilbage på cylinderstøvsugeren.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Opbevaring af mundstykkerne

 • Sæt mundstykkerne i mundstykkeholderen.
 • Hægt mundstykkeholderen på forlængerrøret.
 • Tryk på den røde knap, og tryk forlængerrøret helt ind.
 • Gulvmundstykket opbevares på maskinen ved at sætte det i klemmen bag på huset.
Sådan opbevares Dysons cylinderstøvsuger forsvarligt.

Sådan bæres Dyson-maskinen

Bær maskinen i det store håndtag på huset.

Der må ikke trykkes på cyklonens udløserknap, og maskinen må ikke rystes, når den bæres, da cyklonen kan gå løs og falde af med risiko for personskade.

Sådan transporteres Dysons cylinderstøvsuger sikkert.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Under maskinen mellem hjulene.

Serienummeret på undersiden af Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Afmontering af beholderen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget som vist.

Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Sådan fjernes beholder og cyklon fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tømning af beholderen

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Sådan tømmes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Tag beholderen af cyklonen

For at få adgang til yderkappen skal beholderen være tom, og beholderbunden skal være åben. Tryk på udløserknappen for at tage beholderen af.

Sådan fjernes den transparente beholder på Dysons cylinderstøvsuger.

Rengør yderkappen

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Rengør cyklonens yderkappe med en tør klud eller børste. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Sådan rengøres cyklonens hylster korrekt på en Dyson cylinderstøvsuger.

Rengør beholderen

Den gennemsigtige beholder kan rengøres med rent vand.

Sådan vaskes den klare beholder på cylinderstøvsugeren fra Dyson.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Påsætning af beholderen

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Når beholderen monteres igen, skal rillen på undersiden af beholderen placeres på en stor tap på den nederste kanal.

Luk håndtaget ned, så det klikker på plads.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Afmontering af beholderen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen på siden af bærehåndtaget som vist.

Bærehåndtaget frakobles. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Sådan fjernes beholder og cyklon fra Dysons cylinderstøvsuger.

Tømning af beholderen

Beholderen tømmes ved at trykke på beholderens røde udløserknap.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Sådan tømmes beholderen på Dysons cylinderstøvsuger.

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Påsætning af beholderen

Sæt den gennemsigtige beholder og cyklonen på plads foran på huset. Skråkanten i bunden af den gennemsigtige beholder skal placeres rigtigt mod beslagets næsedel.

Tryk bærehåndtaget ned, så det klikker på plads oven på den gennemsigtige beholder og cyklonen og er rigtigt fastgjort.

Sådan genmonteres beholderen og cyklonen til Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?