Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson CSYS™ skrivebordslampe (sort/sort) Lad os få din maskine til at virke

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vælg den relevante løsningsmulighed

Lampen skal bruges med bare hænder.

Inden fremgangsmåden udføres, skal du trykke på tænd/sluk-knappen med et fast tryk i 1 sekund.

Er det første gang enheden bliver anvendt?

Sluk lampen. Sørg for at ledningen er sat ordentligt i stikkontakten og på lampens fod.

Tag armen af lampen.

Kontroller armens underside for beskadigelse af strømledningen i den vandrette arm.

Monter armen igen, så det magnetiske stik går på plads imellem de 2 rullelejer.

Tænd lampen.

Er problemet løst ved at samle maskinen igen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Er ledningen eller stikket ødelagt? Tjek andre elektriske enheder i hjemmet. Tjek lampen i en anden stikkontakt.

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Læg lampen forsigtigt ned på siden. Sørg for at ledningen er tilsluttet i midten af lampens fod. Læg forsigtigt ledningen gennem dertilhørende kanal og vær opmærksom på, at ledningen ikke snoes. Placer lampen opad igen, og sørg for at ledningen forbliver i.
Sørg for at lampen er sat i stikkontakten og den er tændt.

Har undersøgelsen af ledningen løst problemet?

Juster skydeknappen til lysstyrke på lampearmen.

Er problemet løst ved at kontrollere skydeknappen til lysstyrke?

Tag lampen ud af stikkontakten og vent 1 minut.
Sæt stikket i igen og tænd for lampen.

Har det hjulpet at slukke den?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tryk på tændknappen på lampen.

Kan lampen tændes via enheden?

Tag armen af lampen.

Kontroller armens underside for beskadigelse af strømledningen i den vandrette arm.

Flyt rullelejet tilbage, fastgør armen igen, så den er vandret, og rullen er helt i indgreb.

Er problemet løst ved at kontrollere hjulslædepladerne?

Stryg med fingeren for at ændre lampens lysstyrke.

Tryk for at skifte hurtigt mellem lysstyrkeindstillingerne.

Er problemet løst ved at justere lysstyrken på maskinen?

Tag armen af lampen.

Kontroller armens underside for beskadigelse af strømledningen i den vandrette arm.

Flyt rullelejet tilbage, fastgør armen igen, så den er vandret, og rullen er helt i indgreb.

Har samling af armen igen løst problemet?

Regelmæssig vedligeholdelse er ikke nødvendigt, men lampen kan rengøres efter behov.

Tag lampearmen af standeren.

Vend armen på lampen om, så den lyser op mod loftet.

Aftør lampen med en tør, fnugfri klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruge kemiske midler til at rengøre lampen.

Er problemet løst ved at rengøre lampen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det er vigtigt, at lampen samles i kassen, som vist. Transporttapen må ikke fjernes, før lampen er helt samlet.

Monter foden på lampens lodrette arm.

Monter møtrikken på undersiden af foden, og drej den med uret for at fastgøre den.

Placer ledningen omhyggeligt i den anviste rille, uden at den bliver snoet. Tilslut strømledningen i lampefoden.

Flyt rullelejet, og isæt den vandrette arm, så det magnetiske stik går på plads imellem de 2 rullelejer.

De to dele af det magnetiske stik skal være i kontakt.

Tag transporttapen af lampen.

Indstil lyset som ønsket.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Stryg med fingeren for at ændre lampens lysstyrke.

Tryk for at skifte hurtigt mellem lysstyrkeindstillingerne.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

LED-hovedet kan placeres i 3 retningsakser.

Lampen må kun flyttes ved at bruge kølelegemearmen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brugervejledning

Se brugervejledningen ovenfor.

Er der andet, vi kan hjælpe med?