Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Airblade Wash+Dry kort håndtørrer (høj spænding)
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Rengøringsanvisninger

Rengøringsvejledningen findes via ovenstående link.

Bemærk: Gør kunden opmærksom på, at følgende kemikalier kan skade produktet og ikke bør anvendes. Ellers vil garantien bortfalde.

  • Sprit-/syreblandinger
  • Sprit
  • Oliebaserede opløsningsmidler
  • Kvaternær ammonium
  • Blandinger af alkaliske midler og blegemidler
  • Skummende indholdsstoffer
  • Blegemidler eller slibende rengøringsmidler

Oplys desuden, at vi fraråder brug af højtryksrenser.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Velg det aktuelle alternativet

Udskiftning af HEPA-filteret

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Skifte ut filteret

Tryk tappen på filtret ud med et let tryk ved hjælp af en tynd, flad skruetrækker for at udløse det.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Træk det gamle filter nedad, og tag det ud motorhuset.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Tryk det nye filter opad, så det klikker på plads.

Sådan genmonteres filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Reservedele til håndtørreren kan udskiftes ved at følge anvisningerne nøje i reservedelsemballagen og monteringsvejledningen. Kontakt en autoriseret elektriker eller Dysons kundesupport, hvis du er i tvivl.

Udskiftning af luftblanderen

Tryk sensorafdækningen på plads.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Brug luftblanderværktøjet til at afmontere luftblanderen.

Afmonter den gamle luftblander fra hanen. Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen, eller udskift, hvis nødvendigt.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Sæt den nye luftblander i luftblanderværktøjet.

Knappen til luftanlægget på en Dyson Airblade håndtørrer.

Brug luftblanderværktøjet til at skrue den nye luftblander i hanen (håndspændt).

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Tag sensorafdækningen af, og afprøv hanen.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rengøringsanvisninger

For at vedligeholde Airblade-håndtørreren, så den ser ud som fra ny, skal alle overflader på den rengøres dagligt med en blød klud og et rengøringsmiddel, der ikke er slibende/ætser.

Tør frontpladen af dagligt for at undgå aflejring af mineralsalte og smuds. Rengør gulvet og væggen under og omkring produktet. Det kan være nødvendigt at gøre det oftere på steder, hvor produktet anvendes ekstra meget.

Følgende kemikalier kan skade produktet og bør ikke anvendes. Ellers vil garantien bortfalde.

Advarsel: Brug ikke:

Sprit-/syreblandinger
Sprit
Oliebaserede opløsningsmidler
Kvaternær ammonium
Blandinger af alkaliske midler og blegemidler
Skummende indholdsstoffer
Blegemidler eller slibende rengøringsmidler
Må ikke højtryksvaskes

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskiftning af hovedlegemet

Følg stegene i videoen.

Les tekstversjonen av steg for steg-guiden i stedet, under «Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?»

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Monteringen skal foretages af en fagudlært person.

Monteringsvejledning

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bemærk: Dette produkt afgiver en vis varme til luften ved konstant brug på travle steder. Det mærkes som en høj omgivende lufttemperatur eller som varm luft fra en lokal varmekilde. Dette er normalt.

Har dette løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Har du netop installeret produktet?

Velg det aktuelle alternativet

Bemærk: Dette produkt afgiver en vis varme til luften ved konstant brug på travle steder. Det mærkes som en høj omgivende lufttemperatur eller som varm luft fra en lokal varmekilde. Dette er normalt.

Er luften varm, når maskinen har været i brug i mindre end en halv time?

Der ser ingen problemer med Airblade-håndtørreren. Produktet afgiver en vis varme til luften ved anvendelse på travle steder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

På hvilken måde lyder den anderledes?

Kontroller produktet

Kontroller produktet for hindringer, beskadigelse af hanen og den grå slange, og kontroller, at Airblade-håndtørrer er rengjort.

Har dette løst problemet med ytelsen?

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Kontroller svejsningerne på hanen

Kontroller svejsningerne på hanen (hvor armene slutter til hovedrøret).

Her skal man se efter revner i en Dyson Airblade håndtørrer.

Er der revner?

Kontroller huset og filterplaceringen

Kontroller, at huset er monteret rigtigt på bagpladen, og at filtret er klikket på plads.

Udskiftning af hovedlegemet

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Udskiftning af filtret

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Har dette løst dit problem?"

Udskiftning af hovedlegemet

Brug en flad skruetrækker til forsigtigt at lirke fanen på filteret op.

Løsn Torx T15-sikkerhedsskruen, hvis der er en sådan.

Tryk på den røde udløserknap.

Løft motorhuset op, og tag det væk fra bagpladen.

Hæng det nye motorhus oven på bagpladen. Tryk det ned, indtil det klikkes på plads.

Stram Torx T15-sikkerhedsskruen, hvis det er nødvendigt.

Placér fanen bag på filteret mod bagpladen, og tryk filteret op, indtil det klikker på plads.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Skifte ut filteret

Tryk tappen på filtret ud med et let tryk ved hjælp af en tynd, flad skruetrækker for at udløse det.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Træk det gamle filter nedad, og tag det ud motorhuset.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Tryk det nye filter opad, så det klikker på plads.

Sådan genmonteres filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Har dette løst problemet?

Anvendes den mere end 250 gange om dagen?

Kontrol af afstanden fra sensoren

Tjek venligst, at dine hænder er tæt nok på håndtørreren og bevæger sig foran sensorerne.

Hænderne skal være placeret 20 mm - 100 mm lodret under vandsensoren for at kunne aktivere vandfunktionen.

Hænderne skal være placeret 10 mm - 60 mm vandret fra siden af hver luftsensor for at aktivere luftfunktionen.

Sådan bruger du håndtørreren Dyson Airblade Tap

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Blev problemet løst ved at tjekke afstanden?"

Er problemet løst ved at kontrollere afstanden?

Kontroller tidsintervallet for afbrydelsen

Dette er sådan, at produktet fungerer.

Bemærk: Maskinen har en tidsforsinkelse på op til 4 sekunder for at beskytte motoren ved kontinuerlig brug.

Nedsat luftstrøm

Hvis maskinen afgiver en svagere luftstrøm eller tager længere end forventet at tørre hænderne, skal du klikke på løsningsmuligheden Nedsat luftstrøm.

Slår maskinen til i 30 sekunder og derefter fra i 4 sekunder?

Har du netop installeret produktet?

Velg det aktuelle alternativet

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Rengør sensoren

Rengør sensorerne under hanearmenes som vist i den vedstående PDF, og afprøv produktet.

Er problemet løst ved at rengøre sensoren/sensorerne?

Hvor mange gange anvendes maskinen dagligt?

Almindelig brug = op til 250 gange dagligt, f.eks. i et typisk kontor.
Hyppig brug = mere end 250 gange dagligt, f.eks. i lufthavne, indkøbscentre, på togstationer osv.

Anvendes maskinen mere end 250 gange om dagen?

Har du netop installeret produktet?

Velg det aktuelle alternativet

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Kontroller luftknivene

Rengør luftknivene, som anvist i rengøringsvejledningen, og kontroller produktet for hindringer/beskadigelse ud fra nedenstående tegninger.

Sæt sensorafdækningen på håndtørreren.

Sådan monteres rengøringskappen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Isæt værktøjet, og drej det mod uret.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Tag luftblanderen af.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Kontroller og rens derefter luftblanderen, og kontroller, at hanerne ikke har revner eller utætheder.

Luftblanderen sættes på produktet igen ved at bruge luftblanderværktøjet til at skrue det i hanen igen (håndspændt).

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Tag sensorafdækningen af, og afprøv hanen.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Er luftstrømmen fra luftknivene forbedret?

Kontrol af luftindsugningen

Rengør luftindsugningerne nederst på motorhuset (under vasken).

Sådan rengøres vandhanen på din Dyson Airblade håndtørrer.

Er problemet løst ved at kontrollere luftindsugningerne?

Tag filtret af

Tryk tappen på filtret ud med et let tryk ved hjælp af en tynd, flad skruetrækker for at udløse det.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Træk det gamle filter nedad, og tag det ud motorhuset.

Sådan fjernes filterdækslet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Afprøv maskinen, mens filtret er taget af.

Er luftstrømmen fra luftknivene forbedret?

Motorafprøvning

Hvis det er muligt, skal du bede kunden om at bytte motorhuset med et, der fungerer, for at afprøve det.

Er problemet løst ved at afprøve en anden motor?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Kontroller luftslangen

Kontroller begge ender af den grå luftslange for beskadigelse/luftutæthed. Kontroller, at luftslangen er sat rigtigt på.

Er luftslangen monteret rigtigt i begge ender?

Sådan bruger du håndtørreren Dyson Airblade Tap

Følg instruksjonene i videoen.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Kontroller for beskadigelse

Kontroller luftslangen for revner eller anden beskadigelse.

Er luftslangen revnet?

Kontroller motorbagpladen

Kontroller, at motorhuset trykket helt ind mod bagpladen.

Sådan tjekkes bagpladen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Er motorhuset trykket helt ind mod bagpladen?

Afprøv luften

Hold hænderne inden for funktionsafstand, og bevæg dem foran sensorerne for at kontrollere, at der luft igen.

Afstanden for luftfunktionen er 10-60 mm vandret fra hver luftsensor.

Sådan bruger du håndtørreren Dyson Airblade Tap

Følg venligst de forskellige trin i videoen.

Du kan finde tekstversionen af ​​trin for trin-guiden under "Kommer der luft ud af enheden?"

Er der luft på produktet igen?

Anvendes maskinen mere end 250 gange om dagen?

Er filtret skiftet inden for de seneste 6 måneder?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller vasken og afløbstypen

Har vasken en stærkt reflekterende/forkromet overflade?

En vask af porcelæn eller børstet metal er velegnet.

Vaske med højpolerede overflader, f.eks. reflekterende forkromning, bør undgås.

Er afløbshullet/gitteret en proptype, der ikke anbefales?

Prophuller med den største åbning anbefales. Gitter og perforering med huller bør undgås. De hindrer afløb af sæbevand (skum).

Vi fraråder brug af prop i vaskens afløb.

Det korrekte afløb til en Dyson Airblade håndtørrer.

Har vasken en stærkt reflekterende eller forkromet overflade?

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Motorafprøvning

Hvis det er muligt, skal du bede kunden om at bytte motorhuset med et, der fungerer, for at afprøve det.

Sørg for, at motordelen er af samme model som den, kunden har problemer med.

Er motorlyden normal?

Rengør og kontroller sensoren

Rengør sensorerne under hanearmenes som vist i den vedstående PDF, og afprøv produktet.

Er der synlig beskadigelse?

Sker det kun ved rengøring af produktet?

Rengør og kontroller sensoren

Rengør sensorerne under hanearmenes som vist i den vedstående PDF, og afprøv produktet.

Har vasken en stærkt reflekterende eller forkromet overflade?

Kontroller strømforsyningen

Slå strømmen fra, og tænd igen.
Kontroller også fejlstrømsafbryderen.

Er problemet løst ved at slukke og tænde for strømmen og ved at kontrollere fejlstrømsafbryderen?

Afprøv andre apparater

Kontroller, at øvrige apparater i lokalet fungerer, f.eks. lamperne.

Er der andre produkter (bortset fra Dyson-håndtørreren) i gang på badeværelset?

Problem med strømforsyning

Problemer med strømforsyningen skyldes ikke Airblade-håndtørreren og skal afhjælpes af en elektriker.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Motorafprøvning

Hvis det er muligt, skal du bede kunden om at bytte motorhuset med et, der fungerer, for at afprøve det.

Sørg for, at motordelen er af samme model som den, kunden har problemer med.

Er motorlyden normal?

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Tjek miljøet

Tjek, om der eventuelt er miljøfaktorer, som kan påvirke maskinen. Dette kan omfatte vandlækager, indtrængen af fremmedlegemer i slangen samt vand, som drypper ned fra vasken.

Kan problemet skyldes det miljø, maskinen befinder sig i?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller motorbagpladen

Kontroller, at motorhuset trykket helt ind mod bagpladen.

Sådan tjekkes bagpladen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Afprøv luften

Hold hænderne inden for funktionsafstand, og bevæg dem foran sensorerne for at kontrollere, at der luft igen.

Afstanden for luftfunktionen er 10-60 mm vandret fra hver luftsensor.

Sådan bruger du håndtørreren Dyson Airblade Tap

Følg instruksjonene i videoen.

Er der luft på produktet igen?

Kontroller luftslangen

Kontroller begge ender af den grå luftslange for beskadigelse/luftutæthed.

Er luftslangen monteret rigtigt i begge ender?

Er luftslangen revnet?

Sæt slangen på igen

Sæt slangen på igen, så den monteres rigtigt i begge ender.

Sådan monteres hovedslangen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Har dette løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Har du netop installeret produktet?

Velg det aktuelle alternativet

Kontroller luftknivene

Rengør luftknivene, som anvist i rengøringsvejledningen, og kontroller produktet for hindringer/beskadigelse ud fra nedenstående tegninger.

Sæt sensorafdækningen på håndtørreren.

Sådan monteres rengøringskappen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Isæt værktøjet, og drej det mod uret.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Tag luftblanderen af.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Kontroller og rens derefter luftblanderen, og kontroller, at hanerne ikke har revner eller utætheder.

Luftblanderen sættes på produktet igen ved at bruge luftblanderværktøjet til at skrue det i hanen igen (håndspændt).

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Tag sensorafdækningen af, og afprøv hanen.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Er luftstrømmen fra luftknivene forbedret?

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Hvis det lugter brændt, må maskinen ikke bruges eller tilsluttes strøm.

Velg det aktuelle alternativet

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Skyldes skaden hærværk?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Er problemet løst ved at rengøre hanen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Temperaturregulator

Fordi der ikke er komponenter i produktet, som kan påvirke vandtemperaturen, vil temperaturændringer skyldes den lokale varmeregulering, f.eks. en termostat.

Fordi blandingsbatteriet skal være udstyret med varmeregulering, som overholder de gældende forskrifter, skal du kontrollere varmereguleringen og afhjælpe eventuelle problemer.

Bemærk, at det resterende vand i systemet vil få vandet til at føles køligere, men kun i starten.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kommer der vand ud af armene, når du tørrer hænderne?

Spænd luftblanderen

Spænd luftblanderen i hanen med luftblanderværktøjet, der medfølger til produktet.

Luftblanderen kan spændes med en mønt, men pas på ikke at ødelægge luftblanderen ved at spænde for hårdt.

Luftblanderen er der, hvor vandet løber ved håndvask.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Har dette løst problemet?

Kontroller, at der ikke er propper eller hindringer for vandafløbet. Se om nødvendigt monteringsvejledningen for information om anbefalet vask og afløbshul eller proptype.

Bemærk, at vandet fra våde hænder ved brug af produktet blæses ned i vasken.

Men hvis der er vand på gulv eller bordoverflader, tørres det nemt op ved den regelmæssige rengøring af toiletterne.

Og hvis vandet på væggen er et problem, især hvis det er porøse overflader, kan der overvejes at montere et stænkpanel på væggen eller at montere maskinen på en væg, der ikke er porøs (f.eks. keramiske fliser).

Har dette løst problemet?

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vandforsyningstrykket skal være på 1-8 bar/14,5-116 psi.

Kontroller vandtilførslen fra hovedhanen

Kontroller, at der er åbnet for boligens vandtilførsel, og at slangen ikke er knækket eller beskadiget på anden vis.

Er problemet løst ved at kontrollere vandtilførslen fra hovedhanen og slangen?

Er der intet vand eller nedsat vandflow?

Har du netop installeret produktet?

Tjek, om vandtrykket ligger på mellem 1 og 8 bar. Produktet kræver, at vandtrykket skal ligge inden for dette område for at kunne fungere.

Velg det aktuelle alternativet

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Har dette løst problemet?

Rengøring af sensorerne

Rengør sensorerne under hanearmenes som vist i den vedstående PDF, og afprøv produktet.

Er problemet løst ved at rengøre sensoren/sensorerne?

Afprøv maskinen

Sæt hænderne under sensoren for at kontrollere, om maskinen klikker.

Klikket kommer fra motorområdet.

Klikker maskinen, når sensoren er aktiveret?

Maskinen klikker

Hvis maskinen klikker, når du har hænderne under sensoren, fungerer den rigtigt; det skyldes normalt et problem med vandtilførslen.

Kontroller vandtilførslen fra hovedhanen

Kontroller, at der er åbnet for boligens vandtilførsel, og at slangen ikke er knækket eller beskadiget på anden vis.

Har dette løst problemet?

Kontroller, at vandtilførslen fra hovedhanen fungerer.

Afmonter motorhuset og dækslet til vandrøret

Motorhuset tages af ved at trykke udløserknappen ind nederst og løfte op.

Motordelen fjernes fra en Dyson Airblade håndtørrer.

Afmonter alle skruerne fra dækpladen.

Her skal der anvendes skruer til motorrummet på en Dyson Airblade håndtørrer.

Sørg for, at ledningen er rigtigt tilsluttet printpladen, og at positionsstregerne på stikkene er trykket helt sammen.

Sådan installeres motoren på en Dyson Airblade håndtørrer.

Har dette løst problemet?

Har du netop installeret produktet?

Tjek, om vandtrykket ligger på mellem 1 og 8 bar. Produktet kræver, at vandtrykket skal ligge inden for dette område for at kunne fungere.

Velg det aktuelle alternativet

Dobbelttjek, at produktet er blevet installeret på korrekt vis

Brug linket ovenfor til at se monteringsvejledningen.

Vær særligt opmærksom på, om slangen er skåret i den rigtige længde, eller om den er blevet bøjet.

Har dette løst problemet?

Skyl og rens vandforsyningen

Hvis dette er en ny installation, som endnu ikke fungerer, som den skal, kan du skylle vandforsyningen for at fjerne snavs.

Har dette løst problemet?

Kontroller og rens luftblanderen, og kontroller, at hanerne ikke har revner eller utætheder.

Kontroller luftblanderen

Sæt sensorafdækningen på håndtørreren.

Sådan monteres rengøringskappen på en Dyson Airblade håndtørrer.

Isæt værktøjet, og drej det mod uret.

Tag luftblanderen af.

Luftanlægget, der udskiftes i en Dyson Airblade håndtørrer.

Kontroller og rens derefter luftblanderen, og kontroller, at hanerne ikke har revner eller utætheder.

Er luftblanderen tilstoppet eller beskadiget?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontakt os endelig.

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig.

Vores dansk baserede support holder åbent
mandag til fredag fra kl. 9.00-18.00
og lørdag fra kl. 9.00-14.00

Afmontering af motorhuset og dækslet til vandrøret

Motorhuset tages af ved at trykke udløserknappen ind nederst og løfte op.

Motordelen fjernes fra en Dyson Airblade håndtørrer.

Dækslet til vandrøret tages af ved at afmontere de 2 torxskruer.

Skruerne til motordelen indsættes.

Kontroller derefter, at vandslangen ikke er koblet af.

Kontroller rørmonteringen.

Her tjekkes vandrøret på en Dyson Airblade håndtørrer.

Er der utætheder i vandtilførslen fra hovedhanen eller vandslangetilslutningerne?

Tilslutning af vandrøret

Følg instruksjonene i videoen.

Er problemet løst ved at kontrollere tilslutningerne?

Kontroller ledningsstikkene

Sørg for, at begge ledningsstik er trykket helt sammen, og at positionsmærkerne på stikkene er placeret ud for hinanden.

Det første ledningsstik er ved den grå luftslange.

Sådan tjekkes forbindelsesdelene på en Dyson Airblade håndtørrer.

Den anden er nederst på maskinen ved solenoiden.

Sådan tjekkes forbindelsesdelene på en Dyson Airblade håndtørrer.

Er problemet løst ved at kontrollere tilslutningerne?

Problem med vandtilførsel

Der er problemer med vandtilførslen, og dette skal undersøges af en fagudlært person.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Bemærk: Maskinen har en tidsforsinkelse på op til 4 sekunder for at beskytte motoren ved kontinuerlig brug.

Er hanen i gang i 30 sekunder med 4 sekunders pause, hvorefter den starter igen?

Rengøring af sensorerne

Rengør sensorerne under hanearmenes som vist i den vedstående PDF, og afprøv produktet.

Er problemet løst ved at rengøre sensoren/sensorerne?

Kontroller vasken og afløbstypen

Har vasken en stærkt reflekterende/forkromet overflade?

En vask af porcelæn eller børstet metal er velegnet.

Vaske med højpolerede overflader, f.eks. reflekterende forkromning, bør undgås.

Er afløbshullet/gitteret en proptype, der ikke anbefales?

Prophuller med den største åbning anbefales. Gitter og perforering med huller bør undgås. De hindrer afløb af sæbevand (skum).

Vi fraråder brug af prop i vaskens afløb.

Det korrekte afløb til en Dyson Airblade håndtørrer.

Har vasken en stærkt reflekterende eller forkromet overflade?

Se vejledningen til formontering for yderligere information om anvendelige vask- og proptyper.

Produktet kan ikke anvendes til denne type af vask.

Vasken eller proppen skal udskiftes; hanen kan ikke omkalibreres.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Rigtig installation

Sådan må man ikke tilslutte vandhanen på Dyson Airblade over en vask.

Forkert montering

Sådan må man ikke tilslutte vandhanen på Dyson Airblade over en vask.

Er sensoren lige over afløbshullet/gitteret?

Vi fraråder at placere hanens nedadvendte sensor over en reflekterende overflade, f.eks. afløbshullet.

Se den trykte monteringsvejledning, der medfølger til maskinen, for monteringsanvisningerne. Du kan også finde vejledningen ved at bruge linket ovenfor.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?

Løber vandet konstant eller drypper fra hanen?

Der ser ud at være et problem med produktet.

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?