Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Big Ball Multifloor 2 støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Efter vask af filtret er tørretiden mindst 24 timer inden genmontering i enheden.

Vask filtret

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Tryk på røde knap øverst på bærehåndtaget for at tage cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Børsternes udvendige kabinet, der fastgøres ved at dreje de blå ringe på begge ender med uret.

Afhægt den forreste del af bærehåndtaget, og tag filtret af.

Forfilteret fjernes fra en Dyson cylinderstøvsuger ved at klikke låget af og åbne det.

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Filteret fra en Dyson cylinderstøvsuger, der vaskes under den kolde hane.

Klem og vrid filtret med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Det overskydende vand presses ud af filteret.

Lad filtret tørre i 24 timer.

Filteret fra Dysons cylinderstøvsuger, der tørres i 24 timer.

Når filtret er tørt, skal det sættes tilbage øverst i cyklonen.

Sådan skiftes forfilteret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Hægt låget på cyklonen.

Forfilterets dæksellåg klappes ned.

Sæt den gennemsigtige beholder og cyklonen på maskinen, så de klikker helt på.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Afprøv maskinen

Tag turbinemundstykket af, og tænd for maskinen.

Høres lyden uden gulvmundstykket monteret?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Kontroller under gulvmundstykket og i begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv maskinen

Tag turbinemundstykket af, og tænd for maskinen.

Høres lyden uden turbinemundstykket monteret?

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Når mundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen og pakningerne

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af.

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Kontroller rørhåndtaget

Kontroller, at der ikke er revner i håndtaget.

Kontroller, at pakningen på rørhåndtaget er monteret og intakt.

Kontroller, at forlængerrørets pakning er monteret og intakt.

Kontroller slangen

Kontroller, at der ikke er revner eller flænger.

Kontroller, at pakningen er monteret og intakt.

Tag beholderen helt af maskinen.

Kontroller, at begge pakninger på huset er monteret og intakte.

Har det løst problemet?

Kontrol af cyklonen og beholderen

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Tryk på den røde udløserknap til beholderen med et fast tryk.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.

Derefter åbnes beholderbunden.

Træk i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap, og træk den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Kontroller, at begge pakninger på beholderen er monteret og intakte.

Kontroller cyklonen

Kontroller, at pakningen på cyklonen er monteret og intakt.

Sæt beholderen på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Tryk den opad, så der høres et klik, og forsæt med at trykke, indtil den er ført på plads.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Sæt beholderen/cyklonen på maskinen, så den klikker på plads.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.
Derefter åbnes beholderbunden.
Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Den gennemsigtige beholder tages af ved at trække i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap og trække den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Kontroller cyklonens indsugning og åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder sættes på igen ved at føre bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på slangen.

Tryk på udløserknappen, og tag slangen af apparatet.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Den gennemsigtige inspektionskanal

Når beholderen er taget af foran på maskinen, skal der tages fat i den gennemsigtige plastkanal på maskinen, og den skal tages af.

Kontroller kanalen og åbningerne til maskinen for eventuelle hindringer; fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt inspektionskanalen og beholderen på igen. Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere for hindringer?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag et eventuelt mundstykke af forlængerrøret.

Træk forlængerrøret helt ud ved at trykke på den røde knap.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svag?

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Pneumatic-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Sådan bruges Pneumatic-mundstykket

Skydeknappen til sugeregulering kan flyttes til minustegnet, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav, når skydeknappen til sugeregulering er flyttet, kan den flyttes tilbage til plustegnet.

Er problemet løst ved at kontrollere skydeknappen til sugereguleringen?

Kontroller gulvmundstykket for hindringer og beskadigelse

Tag gulvmundstykket helt af maskinen.

Kontroller under gulvmundstykket og i begge indsugninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Pneumatisk gulvværktøj

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Pneumatisk gulvværktøj

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Udskiftning af pneumatisk muskelhovedgulvværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

Rengøring af beholderen og cyklonen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.
Den røde stang skal stoppe på niveau med den gennemsigtige beholder. Hvis ikke, kan beholderen ikke skydes op.
Derefter åbnes beholderbunden.
Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Den gennemsigtige beholder tages af ved at trække i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap og trække den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Kontroller cyklonens indsugning og åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sådan sættes beholderen på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Luk beholderen ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Kontroller indsugningen

Kontroller indsugningen foran på maskinen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Efter vask af filtret er tørretiden mindst 24 timer inden genmontering i enheden.

Vask filtret

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Tryk på røde knap øverst på bærehåndtaget for at tage cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Afhægt den forreste del af bærehåndtaget, og tag filtret af.

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Klem og vrid filtret med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Lad filtret tørre i 24 timer.

Når filtret er tørt, skal det sættes tilbage øverst i cyklonen.

Hægt låget på cyklonen.

Sæt den gennemsigtige beholder og cyklonen på maskinen, så de klikker helt på.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere turbinemundstykket?

Roterer børsterullen?

Foretag kontrol

Turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

Tag slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret af

Tag forlængerrøret af rørhåndtaget ved at trykke på udløserknappen på forlængerrøret.

Tag rørhåndtaget af slangen ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget.

Tag slangen af maskinen ved at trykke på udløserknapperne på slangen.

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen, rørhåndtaget og håndtagsrøret?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Afprøv maskinen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Bemærk: Knappen lyser ikke.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengøring af maskinen

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Rengør beholderen og cyklonen

Tag beholderen af maskinen ved at trykke på beholderens røde udløserknap på håndtaget på beholderen og cyklonen.

Kontroller åbningerne i kanalen og beholderen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderlåget ved at trykke på den røde knap oven på cyklonen, og sørg for at gøre det et sted, hvor beholderen kan tømmes, så snavset opsamles.

Tryk på den grå knap på siden af cyklonen for at afmontere beholderen fra cyklonenheden.

Brug en tør klud til at fjerne eventuelt støv eller fremmedlegemer på cyklonen.

Kontroller for hindringer under cyklonen, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Efter vask af filtret er tørretiden mindst 24 timer inden genmontering i enheden.

Vask filtret

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud.

Sådan tages Dyson cylinderstøvsugeren ud af stikkontakten.

Tryk på røde knap øverst på bærehåndtaget for at tage cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Afhægt den forreste del af bærehåndtaget, og tag filtret af.

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Klem og vrid filtret med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Lad filtret tørre i 24 timer.

Når filtret er tørt, skal det sættes tilbage øverst i cyklonen.

Hægt låget på cyklonen.

Sæt den gennemsigtige beholder og cyklonen på maskinen, så de klikker helt på.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvilken komponent er defekt?

Kugelskal

Varenr. 967424-01

Kugelskal

Kugelskal

Varenr. 967424-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kugelskal

Kugelskal

Varenr. 967424-01

Ekstra kugleskal til din Dyson-cylinderstøvsuger.

169 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 967368-01

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-støvsuger.

155 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Pneumatisk gulvværktøj

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Pneumatisk gulvværktøj

Pneumatisk gulvværktøj

Varenr. 968626-02

Udskiftning af pneumatisk muskelhovedgulvværktøj til din Dyson-cylinderstøvsuger.

532 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Børsterullen i turbinemundstykket roterer, så snart der tændes for maskinen. Du kan ændre børsterullens rotationshastighed ved at trykke på luftudløseraftrækkeren på rørhåndtaget. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper.

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Kontroller mundstykket

Tryk på udløserknappen, og tag gulvmundstykket af.

Når mundstykket er taget af, skal åbningerne i det kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller mundstykket for beskadigelse.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller børsterullen

Til brug på tæpper skal den lilla tætning være i "op"-stillingen.

Til brug på bare gulve skal den lilla tætning være i "ned"-stillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Indstil skydeknappen

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Børsterullen i turbinemundstykket roterer, så snart der tændes for maskinen. Du kan ændre børsterullens rotationshastighed ved at trykke på luftudløseraftrækkeren på rørhåndtaget. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper.

Kontrol af gulvmundstykket

Tag turbinemundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen mod uret, og tag børsterullen af.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen og endedækslet på igen ved at dreje med uret for at fastspænde dem.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag et eventuelt mundstykke af forlængerrøret.

Træk forlængerrøret helt ud ved at trykke på den røde knap.

Sådan justeres længden af forlængerrøret på en Dyson cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svag?

Samling af maskinen

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Hægt slangen bag på rørhåndtaget.

Hægt rørhåndtaget på forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det ud, så det 'klikker' på plads.

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret.

Sæt mundstykkerne i holderen, og isæt forlængerrøret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Pneumatic-mundstykket justerer automatisk fra bare gulve til tæpper og omvendt. Det er ikke nødvendigt at gøre det manuelt.

Brug af Pneumatic-mundstykket

Sæt gulvmundstykket på forlængerrøret, så det klikker på plads.

Du kan justere forlængerrøret som ønsket ved at trykke på den røde udløserknap på forlængerrøret.

Skydeknappen til sugereguleringen kan flyttes til minustegnet, hvis sugekraften er for høj. Hvis sugekraften er for lav med skydeknappen til sugereguleringen åben, skal den flyttes tilbage til plustegnet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen til og fra på forskellige gulvtyper. Gulvmundstykket har en række antistatiske kulfibertråde til at fjerne fint støv fra bare gulve og stive nylonbørster til at fjerne indgroet snavs på tæpper. Det er ikke nødvendigt at slå børsterullen fra ved skift fra én gulvtype til en anden.

Brug af turbinemundstykket

Tilslut turbinemundstykket på forlængerrøret, og sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Tryk på udløseraftrækkeren for at reducere sugekraften og børsterullens rotation.

Sådan samles Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Påsætning af tilbehørsdelene

Mundstykkerne kan sættes på forlængerrøret, rørhåndtaget eller slangen.

Sørg for, at de klikker på plads inden brug.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Hold i stikket ved indrulning på ledningshjulet. Stikket må ikke svirpe ved indrulning.

Ledningen rulles ind ved at trykke på knappen med et fast tryk, indtil det klikker, og ledningen rulles ind.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af udløseraftrækkeren til sugning

Tryk på udløseraftrækkeren for at reducere sugekraften.

Brug sugeudløseren til de mere sarte overflader.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Opbevaring af tilbehørsdelene

Gulvmundstykket opbevares på maskinen ved at sætte det i klemmen bag på huset.

Opbevaring af mundstykkerne:

Sæt mundstykkerne i mundstykkeholderen.

Hægt mundstykkeholderen på forlængerrøret, som vist.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Under maskinen mellem hjulene.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tømning af beholderen

Følg vejledningen i videoen.

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Tømning af beholderen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden den gennemsigtige beholder tømmes.

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på den røde knap øverst på bærehåndtaget, som vist.

Beholderen tømmes ved at trykke med et fast tryk på beholderens røde udløserknap.

Beholderen glider ned og rengør yderkappen, mens den gør det.
Den røde stang skal stoppe på niveau med den gennemsigtige beholder. Hvis ikke, kan beholderen ikke skydes op.
Derefter åbnes beholderbunden.
Beholderbunden åbner ikke, hvis den røde knap ikke trykkes helt ind.

Lukning af beholderen

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad, så den klikker på plads.

Tryk med et fast tryk på beholderbundens knap, så den klikker på plads, og bunden er lukket rigtigt.

Placer beholderbunden ud for luftslangeindsugningen, og klik derefter på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Du kan kun tage beholderen af, når den røde stang er trykket helt ned og er plan med beholderen.

Rengøring af beholderen

Hvis det er nødvendigt at rengøre den gennemsigtige beholder:

Du kan kun tage beholderen af, når den røde stang er trykket helt ned og er plan med beholderen.

Træk i den sølvfarvede knap bag beholderens røde udløserknap, og træk den gennemsigtige beholder af cyklonens bagskinne.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med koldt vand.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Sådan sættes den gennemsigtige beholder på igen

Før bagskinnen ind i rillen i beholderen.

Tryk den opad, så der høres et klik, og forsæt med at trykke, indtil den er ført på plads.

Luk den gennemsigtige beholder ved at trykke beholderbunden opad. Sørg for, at beholderbunden klikker på plads, og at klemmen er rigtigt på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?