Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson AM04 Heater (Iron/Blue)
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Varmeblæseren har automatiske varmesikringer, der afbryder varmeblæseren, hvis den vælter eller overopheder. Hvis sikringen afbryder varmeblæseren, skal stikket til varmeblæseren tages ud, så den kan køle af.

Papirtesten for ventilatoren Dyson AM06.

Har det løst problemet?

Totalnulstilling

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Et sort grønt A og et stort hvidt A på displayet til bordluftrenseren Dyson Pure Cool.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Totalnulstilling

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Et sort grønt A og et stort hvidt A på displayet til bordluftrenseren Dyson Pure Cool.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

1) Tænd/sluk

2) Spredning

3) Luftstrømshastighed

4) Temperaturregulering

Har det løst problemet?

Totalnulstilling

Tag maskinens stik ud, og lad den stå i 10 sekunder.

Et sort grønt A og et stort hvidt A på displayet til bordluftrenseren Dyson Pure Cool.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Ingen strøm

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Kontroller strømstikket og -ledningen for tegn på beskadigelse.

Prøv maskinen i en anden stikkontakt.

Har det løst problemet?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

1) Tænd/sluk

2) Spredning

3) Luftstrømshastighed

4) Temperaturregulering

Har det løst problemet?

Maskinen fungerer

Dette er normalt, og maskinen fungerer, som den skal.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Maskinen fungerer normalt

Dette er helt normalt.

Maskinen arbejder meget langsomt i standby for at holde luftstrømmen i gang hen over termostaten, så den hele tiden kan regulere temperaturen.

Der er ingen sikkerhedsproblemer.

Hvis lyden er forstyrrende, kan der slukkes for maskinen på stikkontakten for at stoppe lyden, eller maskinen kan flyttes i lokalet for at gøre lyden mindre tydelig.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller og rengør maskinen

Rengøring af luftringen og bunden

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Har det løst problemet?

Maskinen kan være meget varm at røre, hvis den har været brugt som varmeblæser i det seneste par timer. Rør ikke luftringens sider, før den er kølet af.

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

1) Tænd/sluk

2) Spredning

3) Luftstrømshastighed

4) Temperaturregulering

Har det løst problemet?

Vælg en anden funktion på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på en anden funktion.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen.

Fungerer de øvrige funktioner på fjernbetjeningen?

Afprøv en knap på maskinen

Luftstrømmen kan indstilles med luftstrømsknapperne på fjernbetjeningen.

Luftstrømmen kan også indstilles på maskinen. Brug den midterste reguleringsknap til at indstille luftstrømshastigheden.

Varmeblæseren fra Dyson svinger.

Fungerer de øvrige funktioner på maskinen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Papirafprøvning

Luftstrømmen fra ventilatoren er stærk og behagelig, når den er tændt. Luftstrømmen skal være kraftig for at løfte en avisside mere end 45 grader.

Hold en avis ca. 2 m fra maskinen, mens drejeknappen til regulering af luftstrømmen er på maksimum.

Løftes avisen mere end 45 grader?

Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Tør maskinen af

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Hus

Luftring

Har det løst problemet?

Varmeelementerne tændes et ad gangen, og derfor er dette forventeligt første gang, der tændes for maskinen.

Lad varmeblæseren være i gang i 1 minut ved den højeste temperaturindstilling.

Har det løst problemet?

Prøv maskinen igen ved 0° C

Første gang, varmeblæseren bruges, anvender den automatisk en temperatur, der er 1° C over den aktuelle rumtemperatur.

Derefter husker varmeblæseren den senest indstillede måltemperatur.

Varmeblæseren går ikke i gang, hvis måltemperaturen ikke er over rumtemperaturen.

Prøv maskinen igen ved en temperaturindstilling på 37° C.

Sådan tændes Dysons varmeblæser.

Varmeblæseren går ikke i gang, hvis måltemperaturen ikke er over rumtemperaturen, eller hvis måltemperaturen er indstillet til 0° C til køling.

Prøv maskinen igen ved en temperaturindstilling på 0° C.

Har det løst problemet?

Prøv maskinen igen ved 37° C

Første gang, varmeblæseren bruges, anvender den automatisk en temperatur, der er 1° C over den aktuelle rumtemperatur.

Derefter husker varmeblæseren den senest indstillede måltemperatur.

Varmeblæseren går ikke i gang, hvis måltemperaturen ikke er over rumtemperaturen.

Prøv maskinen igen ved en temperaturindstilling på 37° C.

Sådan tændes Dysons varmeblæser.

Har det løst problemet?

Afprøv spredningsfunktionen

Inden der tændes for ventilatoren, skal den placeres, hvor der ikke er hindringer for luftstrømmen eller spredningsfunktionen.

Kontroller, at fødderne er monteret rigtigt

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil ventilatoren på et fladt, skridsikkert underlag.

Har det løst problemet?

Skift fjernbetjeningens batteri

Skru låget til fjernbetjeningen batterirum af.

Løsn bunddelen, og tag den ud af fjernbetjeningen. Skift batteriet med et CR 2032-batteri.

Har det løst problemet?

Afprøv knapperne forrest på maskinen.

Fungerer knapperne på maskinen?

Sørg for at trykke på den rigtige knap på fjernbetjeningen

1) Tænd/sluk

2) Spredning

3) Luftstrømshastighed

4) Temperaturregulering

Har det løst problemet?

Kontroller, at bunden på bundsektionen ikke er gået løs. Det ses som et synligt mellemrum.

Hvis der er et synligt mellemrum, skal der trykkes ned på luftringen med et fast tryk, indtil bunden klikker på plads.

Har det løst problemet?

Forklaring af måltemperatur

Den indstillede temperatur på maskinen er måltemperaturen for lokalet, og ikke ventilatortemperaturen.

Temperaturen fra ventilatoren i varmefunktionen ændres ikke.

Har det løst problemet?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tør maskinen af

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

Hus

Luftring

Har det løst problemet?

Afprøv knapperne på fjernbetjeningen

Peg fjernbetjeningen direkte mod forenden af maskinen, mens der trykkes på knappen.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen.

Har det løst problemet?

En typisk årsag til fejl E er, hvis der slukkes for maskinen direkte på stikkontakten, eller stikket tages ud, mens ventilatoren er i gang.

Sluk for ventilatoren på tænd/sluk-knappen fremover enten på fjernbetjeningen eller på huset.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Dette problem kan opstå, hvis maskinen er i gang, og strømmen slås fra, hvis f.eks. stikket tages ud, i tilfælde af strømafbrydelse mv.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan vippes maskinen

Placer maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Vip luftringen en anelse frem.

Luftringen skal blive i den samme stilling, som den stod i før.

Har det løst problemet?

Hvor skal maskinen rengøres

Følgende steder bør kontrolleres og rengøres for at opretholde maskinens funktion.

  • Luftringen: Rengør med en tør eller fugtig klud.
  • Huset: Rengør med en tør klud.
  • Yderkappen: Rengør med en tør klud eller blød børste.

ADVARSEL: Der må ikke bruges poler- eller rengøringsmiddel nogen steder på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Placering af serienummer

Serienummeret står på maskinens bund.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kvikstartguide

Se videoen nedenfor med den nemme fremgangsmåde til at komme i gang med at bruge din nye Dyson-varmeblæser.

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Hvis du ikke kan se videoen, eller du hellere vil følge en trinvis vejledning, skal du vælge denne løsningsmulighed.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Samling af maskinen

Bemærk: Inden der tændes for varmeblæseren, skal den placeres, hvor der ikke er hindringer for luftstrømmen eller spredningsfunktionen.

De sorte pile på maskinens bund og hus skal være ud for hinanden.

Drej maskinen med uret, indtil den er fastlåst, som vist nedenfor. Fjernbetjeningen sættes fast magnetisk oven på varmeblæseren, som vist.

Luftflow-knappen på fjernbetjeningen til en Dyson varmeblæser.

Sådan ændres luftstrømshastigheden

Luftstrømshastigheden ændres ved at trykke på luftstrømsknappen.

På digitaldisplayet bliver den nye hastighed vist; efter 3 sekunder skifter visningen tilbage til måltemperaturen.

Sådan vippes maskinen

Hold luftringen forsigtigt i bunden og toppen. Vip den frem eller tilbage i den ønskede luftstrømsvinkel.

Næste trin

Varmefunktioner

Vælg svag luftstrøm til punktopvarmning i et lokale.

Vælg kraftig luftstrøm til opvarmning af hele lokalet. Det bedste resultat opnås ved at bruge spredningsfunktionen.

Køleluft

Tryk på den blå knap til termostatregulering for at ændre måltemperaturen til 0° C. Lyset i tænd/sluk-knappen skifter fra rød til blå. Juster luftstrømshastigheden med knappen til regulering af luftstrømshastigheden.

For at skifte tilbage til varmeblæserfunktionen skal du trykke på den røde knap til termostatregulering, indtil den ønskede måltemperatur bliver vist på digitaldisplayet. Lyset i tænd/sluk-knappen skifter fra blå til rød.

Næste trin

Fjernbetjening

Brug knapperne til tænd/sluk, spredningsfunktionen, luftstrømshastigheden og termostaten som vist: Betjen maskinen ved at pege fjernbetjeningen mod bundens forside. Fjernbetjeningen sættes fast magnetisk oven på varmeblæseren med knapperne nedad.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges varmeblæseren

Isæt varmeblæserens stik, og tænd for den på stikkontakten.

Bemærk: Inden der tændes for varmeblæseren, skal den placeres, hvor der ikke er hindringer for luftstrømmen eller spredningsfunktionen.

Svingningsknappen (oscillation) på fjernbetjeningen.

Sørg for at placere maskinen på et solidt, stabilt underlag. Tænd for maskinen med tænd/sluk-knappen på maskinen.

Bemærk: Første gang, varmeblæseren bruges, anvender den automatisk en temperatur, der er 1° C over den aktuelle rumtemperatur. Derefter husker varmeblæseren den senest indstillede måltemperatur.

Temperaturindstilling

Vælg den ønskede rumtemperatur. Ved tryk på rød øges måltemperaturen, og den blå reducerer måltemperaturen.

Udskift fjernbetjeningens batteri

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Udskift fjernbetjeningens batteri

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk nederst på fjernbetjeningen.

Batterirummet åbnes, så det kan tages ud.

Isæt batteriet (type CR 2032), og isæt batterirummet igen, indtil der høres et klik.

Tjek af samlingen i bunden af Dysons AM06 ventilator, hvor den vipper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?