Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson Cool AM01 skrivebordsventilator (jern/blå)
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengøring af Dyson-maskinen

Tør luftringen og bunden af med en tør eller fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermidler.

Sådan afstøver du ventilatoren Dyson AM01.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv luftstrøm

Tænd for maskinen.

Når maskinen er tændt, skal der lyse blåt rundt om tænd/sluk-knappen.

Sådan ændrer du hastigheden på ventilatoren Dyson AM01.

Drej luftstrømsknappen helt rundt med uret og derefter mod uret, mens luftstrømmen kontrolleres.

Indpakningen omkring ventilatorens hoveddel fjernes.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Ingen strøm

Kontroller, at husstandens el-installation fungerer.

Kontroller strømstikket og -ledningen for tegn på beskadigelse.

Prøv maskinen i en anden stikkontakt.

Har det løst problemet?

Kontroller luftringen

Tag luftringen af ved at tage godt fat i bunden og dreje mod uret for at afmontere den.

Sådan ændrer du svingningen på ventilatoren Dyson AM02.

Afprøv maskinen, mens luftringen er taget af. Hvis lyden stadig kan høres, tyder det på, at der er et problem med motoren.

Sæt luftringen på igen ved at dreje den med uret, så der ikke er afstand.

Kontrolknapper til hoveddelen på en Dyson AM02 ventilator.

Har det løst problemet?

Afprøv luftstrømskraften

AM01 er beregnet til at bruge som ventilator på skrivebordet.

Luftstrømmen fra ventilatoren er kraftig og behagelig, når den er tændt. Luftstrømmen skal være kraftig nok til at løfte en avisside mere end 45 grader.

Hold en avis ca. 2 m fra maskinen, mens drejeknappen til regulering af luftstrømmen er på maksimum.

Sådan finder du serienummeret på ventilatoren Dyson AM02.

Løftes avisen mere end 45 grader?

Kontroller, at fødderne er monteret rigtigt

Sørg for at montere alle fødderne på bunden af maskinen.

Stil ventilatoren på et fladt, skridsikkert underlag.

Inden der tændes for ventilatoren, skal den placeres, hvor der ikke er hindringer for luftstrømmen eller spredningsfunktionen.

Tryk på spredningsknappen for at starte og stoppe ventilatorfunktionen.

Sådan monteres loopforstærkeren på ventilatoren Dyson AM02.

Har det løst problemet?

Kontroller, at der trykkes på den rigtige knap.

Tænd/sluk

Sådan tænder du ventilatoren Dyson AM01.

Spredning

Undersøgelse af stykket mellem loopforstærkeren og hoveddelen, efter at de er blevet adskilt fra hinanden.

Luftstrøm

Indpakningen omkring ventilatorens hoveddel fjernes.

Har det løst problemet?

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Tør maskinen af

I de fleste tilfælde kan lugten skyldes ansamlet støv på luftringen.

Tør maskinen af med en tør, blød klud inden brug for at se, om det fjerner lugten.

Sådan afstøver du ventilatoren Dyson AM01.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Dette problem kan opstå, hvis maskinen er i gang, og strømmen slås fra, hvis f.eks. stikket tages ud, i tilfælde af strømafbrydelse mv.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Dette problem kan opstå, hvis maskinen er i gang, og strømmen slås fra, hvis f.eks. stikket tages ud, i tilfælde af strømafbrydelse mv.

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Nulstil maskinen

Tag maskinens stik ud i mindst 5 sekunder, eller indtil lampen slukker.

Isæt maskinens stik igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller luftringen

Hvis det er første gang, produktet tages i brug, skal den gennemsigtige film tages af.

Tag luftringen af ved at tage godt fat i bunden og dreje mod uret for at afmontere den.

Sådan ændrer du svingningen på ventilatoren Dyson AM02.

Sæt luftringen på igen ved at dreje den med uret, så der ikke er afstand.

Kontrolknapper til hoveddelen på en Dyson AM02 ventilator.

Har det løst problemet?

Sørg for at placere maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Tryk med et fast tryk på bunden, og kontroller for beskadigelse eller hindringer i rillerne på huset.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Sørg for at placere maskinen på et fladt, stabilt underlag.

Tryk med et fast tryk på bunden, og kontroller for beskadigelse eller hindringer i rillerne på huset.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Samling af maskinen

Fjern den gennemsigtige film på huset inden brug.

Papirtesten for ventilatoren Dyson AM01.

Sæt luftringen på bunden med pilene ud for hinanden. Når luftringen er placeret rigtigt, skal den drejes med uret for at fastlåse den.

Sådan vipper du ventilatoren.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på maskinens bund.

Sådan ændrer du svingningen på ventilatoren Dyson AM01.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern den gennemsigtige film på huset inden brug.

Papirtesten for ventilatoren Dyson AM01.

Isæt Dyson-maskinens stik, og tænd for den på stikkontakten. Bemærk: Inden der tændes for varmeblæseren, skal den placeres, hvor der ikke er hindringer for luftstrømmen eller spredningsfunktionen. Sørg for at placere maskinen på et solidt, stabilt underlag.

Tænd for maskinen med tænd/sluk-knappen på maskinen.

Sådan justeres luftstrømmen

Drej luftstrømsknappen helt rundt med uret til maksimal luftstrøm.

Indpakningen omkring ventilatorens hoveddel fjernes.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges spredningsknappen

Tryk på spredningsknappen for at starte og stoppe ventilatorfunktionen.

Sådan monteres loopforstærkeren på ventilatoren Dyson AM02.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges vippefunktionen

Tryk med et fast tryk på bunden for at vippe luftringen frem eller tilbage i den ønskede luftstrømsvinkel.

Papirtesten for ventilatoren Dyson AM02.

Er der andet, vi kan hjælpe med?