Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson V6 Fluffy Plus støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan skiftes batteriet

Maskinen kan oplades på en ladestation (ekstraudstyr) eller ved at sætte opladeren direkte i maskinen.

Lampen på opladeren viser, at maskinen oplades, og den slukkes, når maskinen er helt opladet.

Batteriet vil være opladet helt efter 3,5 time.

Dysond ledningsfrie støvsuger oplades.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan bruges gulvmundstykket

Sæt gulvmundstykket i håndtagsrøret, så det "klikker" på plads.

Børsterullen går automatisk i gang med at rotere, når der trykkes på aftrækkeren.

Sådan samler du din ledningsfrie støvsuger fra Dyson.

Sådan bruges det motoriserede mini-mundstykke

Sæt det motoriserede mini-mundstykke i indsugningsrøret på beholderen, så det "klikker" på plads.

Børsterullen roterer automatisk, når der trykkes på aftrækkeren.

Sådan forbindes mini-motorhovedet til den ledningsfrie støvsuger fra Dyson.

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt mundstykkerne i indsugningsrøret på beholderen, så de "klikker" på plads.

Sådan forbindes værktøjerne til Dysons håndstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kvikstartguide

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tag beholderen af.

S¨ådan fjernes beholderen fra Dysons ledningsfrie støvsuger.

Placering af serienummer

Serienummeret står på huset bag beholderen.

Serienummerets placering.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontroller, om maskinen pulserer

For at sikre, at de rigtige kontroller er foretaget, skal vi finde ud af, om det er sugeproblem, eller om maskinen pulserer.

Beholderen skal være tom, inden du fortsætter yderligere kontrol.

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv.

Sæt maskinen på MAX-sugekraft (lampen i MAX-knappen tændes, når der trykkes på aftrækkeren).

Bemærk: MAX-funktionen vælges ved først at holde den røde tænd/sluk-aftrækker inde, så maskinen er i gang, og derefter trykke på MAX-knappen bag på maskinen og slippe den igen.

Max mode på den ledningsfrie V6-støvsuger.

Afprøv maskinen

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 10 sekunder.

ADVARSEL: Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

I de fleste tilfælde betyder det, at filtret er tilstoppet

Kontroller, at alle trin i nedenstående fremgangsmåde til at vaske filtret er udført, og at maskinen er afprøvet.

Vask filtret grundigt

Bank filtret let mod et hårdt underlag.

Kontroller, om der er urenheder øverst i filtret.

Læg filtret i blød og klem på det for at løsne eventuelle urenheder.

Skyl filtret under den kolde hane.

Læg filtret i blød igen, og kontroller, at vandet er klart.

Skal tørre i mindst 24 timer.

Filtret må først sættes i maskinen, når det er helt tørt.

Efterfilter

Nogle af varianterne kan have et vaskbart efterfilter.

Hvis det er tilfældet, sættes efterfiltrets åbne ende under vandhanen. Bank dernæst på filtret, og ryst det for at fjerne alle fremmedlegemer.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Det udvendige filter fjernes ved at få prikkerne på linje, og herefter trækkes det væk fra hoveddelen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Forfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Forfilter

Varenr. 965661-01

Udskiftningsforfilter til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

111 kr

Forfilter

Forfilter

Varenr. 965661-01

Udskiftningsforfilter til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

111 kr

111 kr

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af Direct Drive-mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Den direkte drivstang låses op på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal det sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på beholderen, og afprøv maskinen.

Direkte drivhoved sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Tag håndtagsrøret af

Tag mundstykket af håndtagsrøret, og tag håndtagsrøret af maskinen.

Kontroller for hindringer i begge ender af håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Monter mundstykket på håndtagsrøret, og sæt håndtagsrøret på maskinen igen.

Tjek af støvsugerstangen til den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderindsugningen

Tag håndtagsrøret af maskinen.

Kontroller beholderens indsugningsklap for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at den kan bevæge sig frit og uhindret. Fnug eller fibre i hængslet kan få klappen til at lukke, så sugekraften nedsættes, og der høres pulserende lyd.

Tjek på fronten af en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Har det løst problemet?

Tag beholderen af

Tryk på beholderbundens udløserknap for at tømme beholderen, og lad beholderbunden stå åben.

Der trækkes i håndtaget for at frigøre beholderen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på knappen igen for at tage beholderen af cyklonen.

Kontroller beholderindsugningen

Når beholderen er taget af, skal beholderens indsugningsklap kontrolleres for hindringer. Fjern dem, hvis der er nogen.

Der skal eventuelt trykkes med en finger for at åben beholderens indsugningsklap. Kontroller, at beholderens indsugningsklap bevæger sig frit og uhindret, inden du fortsætter.

Du kan teste dette ved at lukke beholderbunden og holde beholderen med indsugningen nedad mod gulvet og ryste beholderen. Hvis du hører en raslelyd, betyder det, at beholderindsugningen bevæger sig frit og uhindret. Hvis du hører en raslelyd i beholderens indsugning, skal du kontrollere, at alle fremmedlegemer er fjernet fra indsugningen.

Tjek af beholderen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Fjern hindringer i cyklonen

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen.

Brug kombinationsmundstykket til at børste smuds af på cyklonens yderkappe.

Sæt beholderen på maskinen igen, monter håndtagsrøret og mundstykket, og afprøv maskinen.

Børsten, der anvendes til at rengøre cyklonen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

ADVARSEL: Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Vask filtret

Tag filtret ud af maskinen.

Inden filtret vaskes, skal det bankes mod en hård overflade for at fjerne eventuelle fremmedlegemer indeni.

Læg filtret i blød og klem på det i koldt vand, og gentag processen, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Læg filtret på siden, så det kan tørre i mindst 24 timer.

Bemærk: Filtret skal eventuelt vaskes oftere, hvis der støvsuges fint støv, eller hvis maskinen for det meste bruges med høj sugekraftindstilling.

Efterfilter

Nogle af varianterne kan have et vaskbart efterfilter.

Hvis det er tilfældet, sættes efterfiltrets åbne ende under vandhanen. Bank dernæst på filtret, og ryst det for at fjerne alle fremmedlegemer.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Det udvendige filter fjernes ved at få prikkerne på linje, og herefter trækkes det væk fra hoveddelen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag filtret af

Maskinen må ikke være tilsluttet opladeren, når filtret tages ud. Pas på ikke at trykke på tænd/sluk-aftrækkeren.

Filtret tages af ved at tage det ud øverst på maskinen.

Bemærk: I maskinen er der ét vaskbart filter, der er placeret som vist.

Filteret trækkes væk fra hoveddelen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Vaskning af filtret

Inden filtret vaskes, skal det bankes mod en hård overflade for at fjerne eventuelle fremmedlegemer indeni.

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Lad vandet løbe ned udvendigt på filtret, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Bemærk: Filtret skal eventuelt vaskes oftere, hvis der støvsuges fint støv, eller hvis maskinen for det meste bruges med høj sugekraftindstilling.

Filteret skylles under vand fra hanen og klemmes, så man fjerner det overskydende vand.

Filtertørring

Læg filtret på siden, så det kan tørre. Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Udskiftning af filtret

Filtret sættes på igen ved at sætte det tørre filter tilbage i apparatet oveni. Sørg for at montere det rigtigt.

Sådan udskiftes filteret på Dysons ledningsfrie støvsuger.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

ADVARSEL: Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Vask filtret grundigt

I de fleste tilfælde betyder det, at filtret er tilstoppet. Kontroller, at alle trin i nedenstående fremgangsmåde til at vaske filtret er udført, og at maskinen er afprøvet.

Bank filtret let mod et hårdt underlag
Kontroller, om der er urenheder øverst i filtret
Læg filtret i blød og klem på det for at løsne eventuelle urenheder
Skyl filtret under den kolde hane

Læg filtret i blød igen, og kontroller, at vandet er klart

Skal tørre i mindst 24 timer

Filtret må først sættes i maskinen, når det er helt tørt.

Har vask af filtret løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Fjern hindringer i mundstykket til bare gulve

Kontroller i sideåbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Mini-motorhovedet låses op på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Mini-børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal det sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på beholderen, og afprøv maskinen.

Mini-børstestangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Motorhovedet på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 låses på plads.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Motorhovedet på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger udtages, og rester fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal det sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på beholderen, og afprøv maskinen.

Motorhovedstangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find lukkemekanismen på undersiden af mundstykket ved Soft Roller-børsten. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen en kvart omgang mod uret for at afmontere endedækslet.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 renses for rester.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal det sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på beholderen, og afprøv maskinen.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Har det løst problemet?

Åbn beholderen

Tryk på beholderbundens udløserknap for at tømme beholderen, og lad beholderbunden stå åben.

Der trækkes i håndtaget for at frigøre beholderen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 10 sekunder.

Pulserer maskinen med åben beholder?

Tag beholderen af

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på knappen igen for at tage beholderen af cyklonen.

Der trækkes i håndtaget for at frigøre beholderen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Pulserer maskinen med beholderen afmonteret?

Tag efterfiltret af

Træk filtret ud oven på cyklonen.

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 10 sekunder.

Filteret trækkes væk fra hoveddelen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Pulserer maskinen med filtret afmonteret?

ADVARSEL: Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Vask filtret

Tag filtret ud af maskinen.

Inden filtret vaskes, skal det bankes mod en hård overflade for at fjerne eventuelle fremmedlegemer indeni.

Læg filtret i blød og klem på det i koldt vand, og gentag processen, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Læg filtret på siden, så det kan tørre i mindst 24 timer.

Bemærk: Filtret skal eventuelt vaskes oftere, hvis der støvsuges fint støv, eller hvis maskinen for det meste bruges med høj sugekraftindstilling.

Efterfilter

Nogle af varianterne kan have et vaskbart efterfilter.

Hvis det er tilfældet, sættes efterfiltrets åbne ende under vandhanen. Bank dernæst på filtret, og ryst det for at fjerne alle fremmedlegemer.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Det udvendige filter fjernes ved at få prikkerne på linje, og herefter trækkes det væk fra hoveddelen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hindring i beholderen

Det betyder, der er en hindring i beholderen.

Kontroller alle åbninger i beholderen, og fjern eventuelle hindringer.

Tjek af beholderen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Kontroller beholderindsugningen

Klappen kan blive blokeret på grund af ansamlet snavs og fremmedlegemer.

Der skal eventuelt trykkes med en finger for at åben beholderens indsugningsklap.

Du kan teste dette ved at lukke beholderbunden og holde beholderen med indsugningen nedad mod gulvet og ryste beholderen. Hvis du hører en raslelyd, betyder det, at beholderindsugningen bevæger sig frit og uhindret. Hvis du hører en raslelyd i beholderens indsugning, skal du kontrollere, at alle fremmedlegemer er fjernet fra indsugningen.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Kontroller beholderindsugningen

Kontroller, at beholderindsugningens klap bevæger sig frit og uhindret. Fnug eller fibre i hængslet kan få klappen til at lukke, så sugekraften nedsættes, og der høres en pulserende lyd.

Tjek på fronten af en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Tag mundstykket af

Tag mundstykket af håndtagsrøret, og tag håndtagsrøret af maskinen.

Kontroller for hindringer i begge ender af håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Monter mundstykket på håndtagsrøret, og sæt håndtagsrøret på maskinen igen.

Tjek af støvsugerstangen til den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af Direct Drive-mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Den direkte drivstang låses op på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Direkte drivhoved sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Motorhovedet på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 låses på plads.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Motorhovedet på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger udtages, og rester fjernes.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Motorhovedstangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find lukkemekanismen på undersiden af mundstykket ved Soft Roller-børsten. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen en kvart omgang mod uret for at afmontere endedækslet.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 renses for rester.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Har det løst problemet?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Mini-motorhovedet låses op på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Mini-børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Mini-børstestangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Afprøv maskinen

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 10 sekunder.

Se statuslampen

Hvis der ikke er strøm på maskinen, skal du kontrollere statuslampen og vælge funktionen for den lampe, der lyser.

Lys på hoveddelen og siden af den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Gul lampe

Der lyser eller blinker en gul lampe, hvis maskinen er i brug uden for dens normale driftstemperaturområde, og maskinen kan holde op med at fungere.

Der kan også lyse en gul lampe under opladning, som slukker, når maskinen er helt opladet.

Inden brug af maskinen skal den være inden for driftstemperaturområdet mellem 3° C og 40° C.

Et gult lys på siden af en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Nulstil maskinen

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 3 sekunder.

Gentag 5 gange.

Gul lampe slukkes

Oplad maskinen i 3,5 time, inden den bruges.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Oplad maskinen

En blinkende blå lampe betyder, at der ikke er strøm på batteriet. Oplad maskinen i 3,5 time.

Den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 oplades via dockingstationen og ledning.

Maskinen oplader

Når maskinen oplades, skal statuslampe lyse konstant blåt.

Bemærk: Når maskinen er helt opladet, slukker lampen.

Lys på hoveddelen og siden af den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Oplad maskinen

Oplad maskinen i 3,5 time.

Afprøv maskinen

Efter at maskinen er opladet, skal der trykkes og holdes på aftrækkeren i 10 sekunder.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Oplader ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

Oplader

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Kontroller strømledningen

Når opladerens stik ikke er tilsluttet, skal du kontrollere ledningen for beskadigelse.

Hvis der ikke er beskadigelse, skal du sætte opladerens stik i stikkontakten igen og direkte i maskinen.

Vrik ledningen for at se, om maskinen begynder at oplade. Hvis maskinen begynder at oplade ved at bevæge ledningen, skal du vælge ///"Opladeren er defekt"///.

Sådan tages opladeren af ladestationen

Tag maskinen og dens tilbehør af ladestationen, og tag opladerens stik ud af stikkontakten.

Brug en skruetrækker til at afmontere de 2 skruer på ladestationen.

Når ladestationen er afmonteret, trækkes ledningen ud igennem kanalen bag på ladestationen.

Oplad maskinen

Oplad maskinen uden ladestationen i 3,5 time.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Oplader ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

Oplader

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tæl blinkene

Hold aftrækkeren inde, og tæl, hvor mange gange MAX-kraftknappens lampe blinker.

MAX hurtigt blinkende lys.

Hvor mange gange har lampen blinket?

Lad maskinen opnå driftstemperatur igen

Det betyder, at maskinen er uden for dens normale driftstemperaturområde (5-35o C).

7 blink = for koldt

8 blink = for varmt

Stil maskinen et sted, der altid er inden for dette temperaturområde, og oplad den der i 3,5 time.

Har det løst problemet?

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at maskinen er spærret.

Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at kontrollere for hindringer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Strømproblem

Det tyder på, at der ikke er strøm på maskinen, og det skyldes formentlig, at maskinen ikke får strøm fra opladeren.

Hvis maskinen er i gang med at oplade på ladestationen, skal opladerledningen tages ud af ladestationen og sættes direkte i maskinen.

Den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 oplades via dockingstationen og ledning.

Sådan tages opladeren af ladestationen

Tag maskinen og dens tilbehør af ladestationen, og tag opladerens stik ud af stikkontakten.

Brug en skruetrækker til at afmontere de 2 skruer på ladestationen.

Når ladestationen er afmonteret, trækkes ledningen ud igennem kanalen bag på ladestationen.

Lyser der en lampe, når maskinen oplades?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Se statuslamperne

Se lampen nederst på håndtaget (ikke MAX-lampen).

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Tæl antallet af blinkende røde lamper

Hold aftrækkeren inde, og tæl, hvor mange gange lampen blinker.

Hvor mange gange har lampen blinket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Power pack ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

Power pack

Varenr. 967810-21

<p>Before purchasing, we recommend you follow our online troubleshooting to ensure a replacement battery is required. Click on Troubleshoot at the top of the page.</p>

577 kr

577 kr

Kontroller MAX-knappen

Hvis der ikke er strøm på maskinen, og det lyser blåt på batteriet, skal du kontrollere lyset i MAX-knappen og tælle antal blink af følgende:

Lyset blinker muligvis hurtigt, og derfor er det bedst at kontrollere to gange.

MAX hurtigt blinkende lys.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv maskinen

Tag alle mundstykker og tilbehør af maskinen, f.eks. håndtagsrør, gulvmundstykke, sprækkemundstykke mv.

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde i 10 sekunder.

Se statuslamperne

Se lampen nederst på håndtaget (ikke MAX-lampen).

Lys på hoveddelen og siden af den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Vælg kun denne rute, hvis problemet er relateret til forringelse af batteriet.

Maskinens strømtid

Alle maskinvarianter har en strømtid i MAX-funktion på 6 minutter.

Uden motoriserede mundstykker har maskinen en strømtid på 20 minutter

Med de motoriserede mundstykker har maskinen en strømtid på 14-17 minutter afhængigt af maskinvarianten

Sådan vælges MAX-funktionen

MAX-funktionen vælges ved først at holde den røde tænd/sluk-aftrækker inde, så maskinen er i gang, og derefter trykke på MAX-knappen bag på maskinen og slippe den igen.

Når MAX-funktionen er aktiveret, lyser MAX-knappen. Desuden ændres motorlyden hørbart, når blæserhjulets hastighed øges.

For at skifte tilbage til almindelig høj sugekraft skal du blot trykke på MAX-knappen og slippe den igen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen af

Tryk på beholderbundens udløserknap for at tømme beholderen, og lad beholderbunden stå åben.

Der trækkes i håndtaget for at frigøre beholderen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tryk på udløserknappen igen for at tage beholderen af cyklonen.

Beholderen fjernes ved at trykke på udløserknappen og trække beholderen væk fra hoveddelen.

Fjern hindringer i cyklonen

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand. Derved fjernes eventuelt fastsiddende støv i cyklonen.

Brug kombinationsmundstykket til at børste støv af på cyklonens yderkappe.

Tryk på aftrækkeren, når støvet er fjernet, og hold den inde i 10 sekunder.

Børsten, der anvendes til at rengøre cyklonen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af Direct Drive-mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Den direkte drivstang låses op på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Direkte drivhoved sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Motorhovedet på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 låses på plads.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Motorhovedet på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger udtages, og rester fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Motorhovedstangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find lukkemekanismen på undersiden af mundstykket ved Soft Roller-børsten. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen en kvart omgang mod uret for at afmontere endedækslet.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 renses for rester.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Mini-børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Mini-børstestangen sættes på plads og låses.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Mini-motoriseret værktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Mini-motoriseret værktøj

Varenr. 966086-03

Udskiftnings-minimotoriseret værktøj til din Dyson-støvsuger.

577 kr

Mini-motoriseret værktøj

Mini-motoriseret værktøj

Varenr. 966086-03

Udskiftnings-minimotoriseret værktøj til din Dyson-støvsuger.

577 kr

577 kr

Fugtig eller muggen lugt

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Sådan rengøres beholderen og cyklonen

Tryk på den røde knap ved den gennemsigtige beholder for at åbne beholderbunden.

Tryk en gang til for at frigøre den gennemsigtige beholder fra huset.

Tag beholderen forsigtigt af.

Beholderen fjernes ved at trykke på udløserknappen og trække beholderen væk fra hoveddelen.

Rengør beholderen

Rengør den gennemsigtige beholder må kun rengøres med en fugtig klud. Pas på ikke at røre de elektriske kontakter i dysen på beholderen og på bagsiden af beholderen.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Beholderen monteres igen ved at trykke den op og ind i huset på maskinen, så den klikker på plads.

Luk beholderbunden, så den klikker helt på plads.

Det kan også hjælpe mod lugten at vaske filtret.

Beholderen på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger sættes atter på plads.

ADVARSEL: Filtret må ikke kommes i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Vaskning af filtret

Tag filtret ud af maskinen.

Inden filtret vaskes, skal det bankes mod en hård overflade for at fjerne eventuelle fremmedlegemer indeni.

Læg filtret i blød og klem på det i koldt vand, og gentag processen, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Læg filtret på siden, så det kan tørre i mindst 24 timer.

Bemærk: Filtret skal eventuelt vaskes oftere, hvis der støvsuges fint støv, eller hvis maskinen for det meste bruges med høj sugekraftindstilling.

Efterfilter

Nogle af varianterne kan have et vaskbart efterfilter.

Hvis det er tilfældet, sættes efterfiltrets åbne ende under vandhanen. Bank dernæst på filtret, og ryst det for at fjerne alle fremmedlegemer.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Det udvendige filter fjernes ved at få prikkerne på linje, og herefter trækkes det væk fra hoveddelen.

Har det løst problemet?

Der lugter fugtigt eller muggent

Ved normal brug kan eventuel ubehagelig lugt kun skyldes noget, som er støvsuget op. Vælg ///"Sugeproblemer"/// for at foretage kontrol.

Reservedel

Hvis du kan lokalisere lugten til en komponent i maskinen, kan lugten muligvis fjernes ved at udskifte komponenten. I så fald skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

MAX-knappen skifter ikke funktionen

Kontroller, at der er strøm til maskinen.

Hold den røde aftrækker inde med den ene hånd, mens den anden holder MAX-knappen inde med et fast tryk.

Nu skal motoren ændre lyd.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i indsugningen

Klappen kan blive blokeret på grund af ansamlet snavs og fremmedlegemer.

Tag beholderen af

Åbn beholderbunden ved at trykke på udløserknappen.

Tryk på knappen igen for at tage beholderen af cyklonen.

Fjern eventuelle fremmedlegemer bag på indsugningsklappen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Beholderen fjernes ved at trykke på udløserknappen og trække beholderen væk fra hoveddelen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Hvilken komponent er defekt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966709-01

Udskiftningsbeholder til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

169 kr

169 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Oplader ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

Oplader

Oplader

Varenr. 967813-03

Udskiftningsoplader til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fugemundstykke ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fugemundstykke

Varenr. 965815-01

Ekstra fugemundstykke til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

22 kr

Fugemundstykke

Fugemundstykke

Varenr. 965815-01

Ekstra fugemundstykke til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

22 kr

22 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 967087-01

Udskiftningscyklon til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 967087-01

Udskiftningscyklon til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Mini-motoriseret værktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Mini-motoriseret værktøj

Varenr. 966086-03

Udskiftnings-minimotoriseret værktøj til din Dyson-støvsuger.

577 kr

Mini-motoriseret værktøj

Mini-motoriseret værktøj

Varenr. 966086-03

Udskiftnings-minimotoriseret værktøj til din Dyson-støvsuger.

577 kr

577 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stang (blå) ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stang (blå)

Varenr. 966499-02

Udskiftningsstang til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

Stang (blå)

Stang (blå)

Varenr. 966499-02

Udskiftningsstang til din ledningsfrie Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Sådan rengøres beholderen og cyklonen

Tryk på den røde knap ved den gennemsigtige beholder for at åbne beholderbunden.

Tryk en gang til for at frigøre den gennemsigtige beholder fra huset.

Tag beholderen forsigtigt af.

Sådan åbnes bunden af beholderen på Dysons ledningsfrie støvsuger.

Rengør den gennemsigtige beholder må kun rengøres med en fugtig klud. Pas på ikke at røre de elektriske kontakter i dysen på beholderen og på bagsiden af beholderen.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre den gennemsigtige beholder.

Den gennemsigtige beholder må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør cyklonens yderkappe med børsten på kombinationsmundstykket for at fjerne fnug og støv.

Cyklonenheden må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i cyklonen.

Sådan rengøres cyklonens hylster på Dysons ledningsfrie støvsuger.

Sæt beholderen på igen

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Den gennemsigtige beholder sættes på igen ved at trykke den op og ind i huset på apparatet. Den klikker på plads.

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af Direct Drive-mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Den direkte drivstang låses op på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Sæt på igen, og afprøv

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Direkte drivhoved sættes på plads og låses.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern hindringer i mundstykket til bare gulve

Kontroller i sideåbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Mini-motorhovedet låses op på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Mini-børstestangen fjernes, og snavs fjernes.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Mini-børstestangen sættes på plads og låses.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find endedækslet på siden af mundstykket. Brug en mønt til at dreje endedækslet en kvart omgang mod uret for at afmontere det.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Motorhovedet på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 låses på plads.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Motorhovedet på en Dyson V6 ledningsfri støvsuger udtages, og rester fjernes.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Motorhovedstangen sættes på plads og låses.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjern hindringer i gulvmundstykket

Find lukkemekanismen på undersiden af mundstykket ved Soft Roller-børsten. Brug en mønt til at dreje lukkemekanismen en kvart omgang mod uret for at afmontere endedækslet.

Bemærk: Der skal være et lille låseikon med retningspile, der viser, hvordan endedækslet frigøres.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Tag børsterullen af mundstykket, og fjern eventuelle hår eller fibre.

Kontroller halsen på mundstykket (hvor mundstykket kobles til håndtagsrøret) for hindringer. Kontroller, at der ikke er ansamling af støv eller snavs i den smalle sprække imellem børsterullen og mundstykkehalsen.

Børstestangen på den ledningsfrie støvsuger Dyson V6 renses for rester.

Når der er fjernet eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen, skal børsterullen sættes i mundstykket igen, og endedækslet fastgøres.

Sæt mundstykket på håndtagsrøret, og afprøv maskinen.

Låsen på gulvværktøjet i en Dyson V6 ledningsfri støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan tømmes beholderen

Maskinen må ikke være tilsluttet opladeren ved tømning af beholderen. Pas på ikke at trykke på tænd/sluk-aftrækkeren.

En håndstøvsuger fra Dyson.

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Når beholderen skal tømmes på en ledningsfri støvsuger fra Dyson.

Beholderen tømmes ved at trykke den røde udløserknap ved den gennemsigtige beholder nedad for at tømme snavset direkte i en affaldsspand.

Sådan tømmes beholderen i en Dyson ledningsfri støvsuger.

Luk bunden på den gennemsigtige beholder, så den klikker helt på plads.

En håndstøvsuger fra Dyson.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

På videoen ses muligvis en anden model, men fremgangsmåden er den samme.

Vaskning af filtret

Tag filtret ud af maskinen.

Inden filtret vaskes, skal det bankes mod en hård overflade for at fjerne eventuelle fremmedlegemer indeni.

Læg filtret i blød og klem på det i koldt vand, og gentag processen, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge hænder, så overskydende vand fjernes.

Læg filtret på siden, så det kan tørre i mindst 24 timer.

Bemærk: Filtret skal eventuelt vaskes oftere, hvis der støvsuges fint støv, eller hvis maskinen for det meste bruges med høj sugekraftindstilling.

Efterfilter

Nogle af varianterne kan have et vaskbart efterfilter.

Hvis det er tilfældet, sættes efterfiltrets åbne ende under vandhanen. Bank dernæst på filtret, og ryst det for at fjerne alle fremmedlegemer.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Det udvendige filter fjernes ved at få prikkerne på linje, og herefter trækkes det væk fra hoveddelen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?