Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC42 ErP Allergy støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Vip den til støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den røde C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i indløbsrøret på en Dyson opretstående støvsuger.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml enheden igen

Sæt bundpladen på igen ved at placere de 3 tappe på bundpladen i isætningshullerne i mundstykket.

Sådan genmonteres metalpladen på støvsugerhovedet.

Fastlås bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så meget udad, som det er muligt.

Sådan låses metalpladen på støvsugerhovedet.

Sæt C-klemmen på mundstykket.

Sådan monteres C-klemmen på støvsugerhovedet.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sådan monteres støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tag slangen af

Tag slangen af ved trykke på udløserknappen.

Sådan fjernes slangen fra én Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller omskifterventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag efterfiltret af

Tag beholderen og cyklonen af maskinen, og afhægt håndtaget oven på cyklonen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Træk filtret ud af cyklonen.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel.

Forfilterets vaskeprocess for en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Bagfilterets vaskeproces for en Dyson opretstående støvsuger.

Tør filtrene

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Tørreprocessen for filteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966377-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966377-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Kontroller slangens tilslutningspunkter for hindringer.

Tjek af rørene for blokeringer på en Dyson DC01 opretstående støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer eller hindringer i omskifterventilen.

Tjek for blokeringer i den nederste kanal på Dysons opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

Bank let på siden af cyklonen ned i en affaldsspand for at fjerne eventuelt fastsiddende støv i cyklonen.

Sådan rengøres hylsteret på cyklonen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Børstestangsknappen på Dysons opretstående støvsuger.

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Kontroller sugekraften i indsugningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen i støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Vend støvsugeren om, så beholderen vender opad. Sæt en hånd på åbningen, tænd for maskinen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i indløbsrøret på en Dyson opretstående støvsuger.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Børstestangsknappen på Dysons opretstående støvsuger.

Fjern hindringer i mundstykket

Følg vejledningen i videoen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml børsterullen igen, og nulstil den.

Roterer børsterullen nu?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml børsterullen igen, og nulstil den.

Roterer børsterullen nu?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugekraften fra slangen

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække håndtagsrøret op og væk fra håndtaget, indtil det klikker på plads.

Sådan trækkes slangen ud på en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen på slangekraven for at frigøre håndtagsrøret fra slangen.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Tjek af stangens forbindelse på den opretstående Dyson støvsuger.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kontroller slangen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen og cyklonen af.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Slangen tages ud ved at trykke på udløserknappen og trække i slangen med et fast tryk.

Sådan fjernes slangen fra én Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Tjek af slangen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Kontroller håndtagsrøret

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Der tjekkes for blokeringer i stangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stang

Varenr. 923523-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Stang

Stang

Varenr. 923523-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

155 kr

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af rørene for blokeringer på en Dyson DC01 opretstående støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Tjek for blokeringer i den nederste kanal på Dysons opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i kanalen og den indvendige slange?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Sådan skiftes filtrene

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag efterfiltret af

Tag beholderen og cyklonen af maskinen, og afhægt håndtaget oven på cyklonen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Træk filtret ud af cyklonen.

Sådan fjernes forfilteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Må kun vaskes med koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel.

Forfilterets vaskeprocess for en Dyson opretstående støvsuger.

Tag efterfiltret af

Læg maskinen på siden.

Drej det blå drejelåg midt på kuglens yderdæksel mod uret for at frigøre dækslet.

Tag dækslet af.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Drej filtret 1/4 omgang mod uret for at frigøre det.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude.

Bagfilterets vaskeproces for en Dyson opretstående støvsuger.

Tør filtrene

Skal tørre helt i mindst 24 timer.

Tørreprocessen for filteret fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afprøv maskinen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Nulstil børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml børsterullen igen, og nulstil den.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtrene, og kontroller for hindringer

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet. Hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå i mindst en time, så den kan køle af. Husk at slukke for maskinen og tage stikket ud, inden du kontrollerer filtrene og tjekker for hindringer, før maskinen startes igen.

Følg linkene for at vaske filtrene og kontrollere for hindringer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vaskning af filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Sådan tømmes beholderen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Har det løst problemet?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer fra børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Saml mundstykket

Tag C-klemmen af mundstykket, og placer mundstykket rigtigt på maskinen.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk C-klemmen på maskinen, så den klemmes på plads på begge sider.

C-klemmen vil muligvis først gå på plads i den ene side. Der skal muligvis lægges lidt kræfter i for at klemme den på i begge sider.

Sådan monteres støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at C-clip ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

C-clip

Varenr. 966379-01

Esktra c-klip til din Dyson opretstående støvsuger.

13 kr

C-clip

C-clip

Varenr. 966379-01

Esktra c-klip til din Dyson opretstående støvsuger.

13 kr

Ikke på lager p.t.

13 kr

Overvåg produkt

Udløs knappen manuelt

Træk udløseren af klar plast på bunden væk fra beholderen.

Åbn beholderbunden, og tip indholdet ud.

Tryk på beholderens udløserknap på cyklonhåndtaget.

Bevæger stangen på siden af beholderen sig frit og uhindret op og ned?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966375-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

217 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966375-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

217 kr

217 kr

Er kuglens låg faldet af i eller modsat filtersiden?

Er møtrikken midt på kuglens låg faldet af?

Sådan sættes kuglens låg på igen

Kuglens låg kan skrues på bolten på maskinens hovedkanal igen.

Sådan genmonteres kugleskallens dæksel på en Dyson opretstående støvsuger.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kugelskalens filterside ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kugelskalens filterside

Varenr. 924957-02

Ekstra side af kugleskal til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Kugelskalens filterside

Kugelskalens filterside

Varenr. 924957-02

Ekstra side af kugleskal til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Ikke på lager p.t.

155 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Kontroller bundpladen

Kontroller bundpladen for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer eller beskadigelse af hjulene, og kontroller, at der ikke mangler hjul.

Er bundpladen beskadiget?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

MAX-skydeknappen

Flyt skydeknappen på mundstykket fra MAX til minimumstillingen, og afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Er problemet løst ved at nulstille børsterullen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Hvilken komponent er defekt?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 966375-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

217 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 966375-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

217 kr

217 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Støvsugerhoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Støvsugerhoved

Varenr. 966377-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 966377-01

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

621 kr

621 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Kombinationsværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Kombinationsværktøj

Varenr. 920753-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

111 kr

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 920753-01

Ekstra kombinationsværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

111 kr

Ikke på lager p.t.

111 kr

Overvåg produkt

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 966460-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

488 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 966460-03

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

488 kr

488 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 920765-04

Udskiftningslange til din opretstående Dyson-støvsuger.

333 kr

333 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 922676-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 922676-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 920756-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

31 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 920756-01

Ekstra trappeværktøj til din opretstående Dyson-støvsuger.

31 kr

31 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Stang ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Stang

Varenr. 923523-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

Stang

Stang

Varenr. 923523-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

155 kr

155 kr

Hvor blev gnisterne eller røgen set?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hindring

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Tag bundpladen af, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af rørene for blokeringer på en Dyson DC01 opretstående støvsuger.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Tjek for blokeringer i den nederste kanal på Dysons opretstående støvsuger.

Gå til næste trin

Saml enheden igen

Placer de 3 tappe på bundpladen i isætningshullerne i mundstykket.

Sådan genmonteres metalpladen på støvsugerhovedet.

Fastlås bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så meget udad, som det er muligt.

Sådan låses metalpladen på støvsugerhovedet.

Sæt C-klemmen på mundstykket.

Sådan monteres C-klemmen på støvsugerhovedet.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sådan monteres støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i mundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sørg for at sætte maskinen opret igen ved at skubbe den på plads med et fast tryk, indtil den klikker på plads. Stabilisatorhjulene sænkes automatisk.

Kontroller kanalen og den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen oven på cyklonen, og tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller indsugningskanalens dæksel for hindringer, og kontroller, at pakningen er monteret rigtigt.

Tjek af rørene for blokeringer på en Dyson DC01 opretstående støvsuger.

Vip maskinen i støvsugestillingen. Læg maskinen ned på forenden.

Træk den indvendige slangekrave nedad, hægt den af, og kontroller for hindringer.

Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer eller hindringer i omskifterventilen.

Tjek for blokeringer i den nederste kanal på Dysons opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen og den indvendige slange?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Nulstil børsterullen

Børsterullen nulstilles ved at trykke 2 gange på børsterulleknappen eller slukke for maskinen og tænde for den igen.

Bemærk: Ved normal brug slår børsterullen fra automatisk, når maskinen vippes opret, og den slår til automatisk, når maskinen er i støvsugestillingen.

Gå til næste trin.

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Rester fjernes fra støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml børsterullen igen, og nulstil den.

Roterer børsterullen nu?

Tag efterfiltret af

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden eller på siden.

Sådan hældes maskinen.

Drej det midterste låg, og tag kuglelåget af.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Drej filtret, og tag det ud af kuglen.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Sæt filtret på igen

Sæt filtret i kuglen igen.

Sørg for at sætte filter- og kuglelåget rigtigt på.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik, og vip den i støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Tænd for maskinen.

Slå børsterullen fra med knappen ved siden af tænd/sluk-knappen.

Børstestangsknappen på Dysons opretstående støvsuger.

Er støjen holdt op?

Det tyder på, at der er en hindring i maskinen.

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på forenden. Tag den C-formede drejeklemme af, og tag mundstykket af støvsugeren.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra en Dyson opretstående støvsuger.

Afmonter bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer mod uret.

Sådan løsnes metalpladen på støvsugerhovedet.

Åbn bundpladen, og fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen for beskadigelse.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml enheden igen

Placer de 3 tappe på bundpladen i isætningshullerne i mundstykket.

Sådan genmonteres metalpladen på støvsugerhovedet.

Fastlås bundpladen ved at dreje begge lukkemekanismer så meget udad, som det er muligt.

Sæt C-klemmen på mundstykket.

Sådan monteres C-klemmen på støvsugerhovedet.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sådan monteres støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i mundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller for hindringer.

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Gå til næste trin.

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra en Dyson opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Power-knappen på en Dyson DC07 opretstående støvsuger.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Afprøv maskinen uden efterfiltret

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden eller på siden.

Sådan hældes maskinen.

Drej det midterste låg, og tag kuglelåget af.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Drej filtret, og tag det ud af kuglen.

Sådan fjernes filteret inden i kugleskallen på Dysons opretstående støvsuger.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Saml enheden igen

Sæt filtret på igen, så det er plant med kuglen indvendigt.

Tænd for maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Bagfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Bagfilter

Varenr. 922676-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

Bagfilter

Bagfilter

Varenr. 922676-01

Ekstra bagfilter til din opretstående Dyson-støvsuger.

257 kr

257 kr

Kontroller akslen og hjulet

Kontroller akslen og hjulene på bundpladen og stabilisatorhjulene for fremmedlegemer eller beskadigelse.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan bruges børsterullen

Bemærk: Børsterullen aktiveres automatisk, når maskinen vippes til støvsugestillingen.

Tryk på børsterulleknappen ved siden af tænd/sluk-knappen for at stoppe børsterullen på sarte tæpper, løkketæpper og bare gulve.

Børstestangsknappen på Dysons opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at starte børsterullen igen til støvsugning af tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bæres Dyson-maskinen

Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen og ikke i håndtaget på den gennemsigtige beholder.

Sådan transporteres en Dyson opretstående støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Isæt maskinens stik.

Træk håndtaget tilbage, og vip maskinen til støvsugestillingen, så stabilisatorhjulene vender opad mod maskinens bagside.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Med små bevægelser i håndleddet vil mundstykket bevæge sig i et zigzagmønster, så det er nemmere at støvsuge omkring møbler.

Sådan hældes maskinen.

Træk håndtagsrøret ud, indtil der høres et klik.

Tryk på håndtagsrørets udløserknap, og tag det af slangen.

Åbn hætten på rørhåndtaget, og tryk det på slangen, så det klikker på plads.

Tryk kombinationsmundstykket på rørhåndtagets anden ende.

Eller sæt kombinationsmundstykket direkte på slangen.

Sådan trækkes slangen ud på en Dyson opretstående støvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Samlevejledning

Sæt mundstykket på.

Sørg for, at kontakterne under mundstykket er placeret rigtigt.

Sæt C-klemmen på plads, og sæt mundstykket på indsugningen nederst på maskinen.

Sådan monteres støvsugerhovedet på en Dyson opretstående støvsuger.

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt rørhåndtaget på maskinen, så det klikker på plads.

Sæt håndtagsrøret i slangen, og sæt det bag på maskinen, så det klikker på plads.

Sådan samles den opretstående Dyson støvsuger.

Sæt mundstykkerne til opbevaring

Tag cyklonen og beholderen af.

Skub mundstykkeholderen til siden af kanalen, som vist.

Sæt kombinationsmundstykket i mundstykkeholderen på siden af maskinen.

Sæt trappemundstykket i mundstykkeholderen på siden af maskinen.