Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson AB03™ håndtørrer (hvid)
Se alle trin

Velg det aktuelle alternativet

Rengøringsanvisninger

Rengøringsvejledningen findes via ovenstående link.

For at vedligeholde Airblade-håndtørreren, så den ser ud som fra ny, skal alle overflader på den rengøres dagligt med en blød klud og et rengøringsmiddel, der ikke er slibende/ætser.

Tør frontpladen af dagligt for at undgå aflejring af mineralsalte og smuds. Rengør gulvet og væggen under og omkring produktet. Det kan være nødvendigt at gøre det oftere på steder, hvor produktet anvendes ekstra meget.

Følgende kemikalier kan skade produktet og bør ikke anvendes. Ellers vil garantien bortfalde.

Brug ikke:

  • Sprit-/syreblandinger
  • Sprit
  • Oliebaserede opløsningsmidler
  • Kvaternær ammonium
  • Blandinger af alkaliske midler og blegemidler
  • Skummende indholdsstoffer
  • Blegemidler eller slibende rengøringsmidler
  • Må ikke højtryksvaskes

Rengøringsanvisninger – tør af indeni med en klud

Troubleshooting image

Rengøringsanvisninger – tør bunden af med en klud

Troubleshooting image

Rengøringsanvisninger – tør gulvet af med en klud

Troubleshooting image

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Velg det aktuelle alternativet

Skifte ut filteret

Reservedele til håndtørreren kan udskiftes ved at følge anvisningerne nøje i reservedelsemballagen og monteringsvejledningen. Kontakt en autoriseret elektriker eller Dysons kundesupport, hvis du er i tvivl.

Afmonter de 2 skruer i lågen på produktets bund, og tag lågen af.

Troubleshooting image

Afmonter HEPA-filtret med udløserknappen på siden.

Troubleshooting image

Den største holder i højre side af det nye HEPA-filter skal være placeret i rillen i motorhusets bund.

Når den er på plads, skal den lille holder i venstre side placeres i udløserholderen.

Troubleshooting image

Sæt lågen og de 2 skruer på igen.

Troubleshooting image

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Reservedele til håndtørreren kan udskiftes ved at følge anvisningerne nøje i reservedelsemballagen og monteringsvejledningen. Kontakt en autoriseret elektriker eller Dysons kundesupport, hvis du er i tvivl.

Udskiftning af frontplade

Monter frontpladen forsigtigt igen, som vist. Pas på, at ledningsnettet ikke kommer i klemme ved montering af frontpladen. Sørg for at fastgøre klemmerne øverst på frontpladen rigtigt.

Troubleshooting image

Sørg for at montere frontpladen plant. Isæt og spænd de 2 sikkerhedsskruer midt på frontpladen, som vist.

Troubleshooting image

I nederst hjørne bag på frontpladen skal der sættes en monteringsmøtrik i monteringshullet. Hold den på plads med fingrene eller en 8 mm unbrakonøgle. Isæt dernæst en sikkerhedsskrue foran på frontpladen. Spænd med det medfølgende værktøj. Gør det samme forneden i den anden side.

Troubleshooting image

Kontroller, at vanddækslet er monteret på Airblade-håndtørreren, og at det er i lukket stilling.

Troubleshooting image

Isæt sikkerhedsskruerne, og spænd dem med det medfølgende værktøj.

Troubleshooting image

Afprøv enheden for korrekt funktion, inden de 2 frontpladehætter monteres.

Troubleshooting image

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bemærk: Dette produkt afgiver en vis varme til luften ved konstant brug på travle steder. Det mærkes som en høj omgivende lufttemperatur eller som varm luft fra en lokal varmekilde. Dette er normalt.

Er luften varm, når maskinen har været i brug i mindre end en halv time?

Intet problem med maskinen

Det betyder, at maskinen fungerer, som den skal.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontroller luftknivene for hindringer udvendigt.

Troubleshooting image

Er luftstrømmen ensartet fra luftknivene?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tænd for maskinen, sluk for den igen, og afprøv den.

Sørg for at kontrollere fejlstrømsafbryderen.

Troubleshooting image

Er problemet løst ved at slukke og tænde for strømmen og ved at kontrollere fejlstrømsafbryderen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller, at øvrige apparater i lokalet fungerer, f.eks. lamperne.

Er der andre produkter (bortset fra Dyson-håndtørreren) i gang på badeværelset?

Problemer med strømforsyningen skyldes ikke Airblade-håndtørreren og skal afhjælpes af en elektriker.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

De næste trin kræver en elektriker.

Er der strøm til Airblade-håndtørreren?

Problemer med strømforsyningen skyldes ikke Airblade-håndtørreren og skal afhjælpes af en elektriker.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Er maskinen i gang i 30 sekunder, holder pause i 4 sekunder og starter derefter forfra igen?

Kontroller for lysreflekterende overflader og lyskilder

Bemærk, at ændringer i badeværelset, f.eks. nye lamper, spejle eller andre overflader, som kan reflektere lys i retning mod sensorpunkterne, kan forårsage periodiske problemer med maskinen.

For at udelukke ovenstående skal du slukke lyset og skærme af for eventuelle udefrakommende lyskilder.

Afprøv maskinen, og gå til næste trin.

Har dette løst problemet?

Rengør de 4 glas med en ikke-slibende klud og vand med rengøringsmiddel.

Troubleshooting image

Er problemet løst ved at rengøre glasset?

Er glasset beskadiget?

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Hvor er beskadigelsen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Rengør de 4 glas med en ikke-slibende klud og vand med rengøringsmiddel.

Troubleshooting image

Er problemet løst ved at rengøre glasset?

Er glasset beskadiget?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Hvor er beskadigelsen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hva slags lukt?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Bemærk, at prisen for udskiftning eller reparation af produktet ikke dækkes, hvis skaden skyldes hærværk.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Støbestriber opstår ved fremstillingen og skyldes den måde, hvorpå plaststøbningen fungerer. Det er helt normalt og påvirker ikke maskinens funktion og komponentsammensætning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Bemærk, at vandet fra våde hænder ved brug af produktet (og alle øvrige vægmonterede håndtørrere, hvor hænderne holdes nedenunder) blæses ud i luften, og hvis der er vand på væggen, tørres det nemt op ved den regelmæssige rengøring af toiletterne.

Hvis vandet på væggen er et problem, især hvis det er porøse overflader, kan der overvejes at montere et stænkpanel på væggen eller at montere maskinen på en væg, der ikke er porøs (f.eks. keramiske fliser).

Troubleshooting image

Er der andet, vi kan hjælpe med?