Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC32 Exclusive støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med vand; der må ikke bruges rengøringsmiddel eller kemiske midler. Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den sættes på cyklonen igen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde.

Saml enheden igen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller slangeindsugningen

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller mundstykket

Kontroller i bunden og åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv mundstykket på maskinen.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtret

Åbn lukkemekanismen ved siden af hjulet med en mønt.

Åbn filterlåget, og tag filtret ud.

Vask filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel, og filtret må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, ovn eller mikrobølgeovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Saml enheden igen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontroller Dual Mode-gulvmundstykket

Kontroller bunden og tilslutningen på Dual Mode-gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv Dual Mode-gulvmundstykket på maskinen.

Har det løst problemet?

Kontroller det motoriserede mundstykke

Kontroller åbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Brug en mønt til at åbne låsen, som vist med en hængelås.

Tag børsterullen forsigtigt af, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

Sådan slå børsterullen til og fra

Tryk på knappen for at tænde eller slukke for det motoriserede mundstykke.

Roterer børsterullen?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller kontakterne

Slå børsterullen til/fra.

Tag mundstykket af.

Tag slangen af maskinen.

Når det motoriserede gulvmundstykke er taget af, skal de elektriske kontakter på mundstykket kontrolleres for beskadigelse.

Kontroller de elektriske kontakter på slangen for tegn på beskadigelse.

Kontroller de tilsvarende kontakter på indsugningen for tegn på beskadigelse.

Saml maskinen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller turbinemundstykket

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer.

Tag bundpladen og børsterullerne af turbinemundstykket, og fjern eventuelle trådstumper og fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller for fnug og smuds på turbinemundstykkets underside og uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget. Tryk/træk-knappen skal være "ude", for at børsterullen kan rotere.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen?

Har det løst problemet?

Fortsæt med kontrollen

Børsterullen skal rotere, hvis sugekraften er for høj. Fortsæt derfor med funktionskontrollerne.

Hvis børsterullen stadig ikke roterer ved kraftig sugning, kan problemet løses ved at bestille et nyt turbinemundstykke.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Kunden skal vente mindst 2 timer, hvis han/hun vil kontrollere, om maskinen kan tændes igen. Bed i så fald kunden om at ringe tilbage derefter.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller slangeindsugningen

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv maskinen

Tag mundstykket af.

Høres lyden stadig?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller beholderen og cyklonen-

Raslelyden kan skyldes fremmedlegemer i den gennemsigtige beholder eller cyklonen.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Høres lyden stadig?

Kontroller slangeindsugningen

Raslelyden kan skyldes en hindring i maskinen; derfor bør der kontrolleres for følgende hindringer.

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller slangeindsugningen

Hvis der høres en fløjtelyd fra maskinen, betyder det, at der er en hindring eller en pakning, som er beskadiget eller mangler.

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller beholderen og cyklonen-

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Rengør beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med vand; der må ikke bruges rengøringsmiddel eller kemiske midler. Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den sættes på cyklonen igen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde.

Saml enheden igen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller mundstykket

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller for fnug og smuds på turbinemundstykkets underside og uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget. Tryk/træk-knappen skal være "ude", for at børsterullen kan rotere.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Saml igen, og afprøv turbinemundstykket på maskinen.

Har det løst problemet?

Foretag kontrol

Turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Hvis turbinemundstykket er beskadiget, skal du vælge bestilling af et nyt.

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Turbinehoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Turbinehoved

Varenr. 911566-04

Ekstra turbinehoved til din Dyson-støvsuger.

501 kr

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 911566-04

Ekstra turbinehoved til din Dyson-støvsuger.

501 kr

Ikke på lager p.t.

501 kr

Overvåg produkt

Brug af ledningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har det løst problemet?

Kontroller mini-turbinemundstykket

Åbn lukkemekanismen med en mønt.

Tag børsterullen af mini-turbinemundstykket.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen. Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen på igen, og luk mini-turbinemundstykkets lukkemekanisme med en mønt.

Afprøv mini-turbinemundstykket på maskinen.

Har det løst problemet?

Foretag kontrol

Mini-turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Hvis mini-turbinemundstykket er beskadiget, skal du vælge bestilling af et nyt.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller kontakterne

Slå børsterullen til/fra.

Tag mundstykket af.

Tag slangen af maskinen.

Når det motoriserede gulvmundstykke er taget af, skal de elektriske kontakter på mundstykket kontrolleres for beskadigelse.

Kontroller de elektriske kontakter på slangen for tegn på beskadigelse.

Kontroller de tilsvarende kontakter på indsugningen for tegn på beskadigelse.

Saml maskinen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Beholder ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Beholder

Varenr. 914796-01

Udskiftningsbeholder til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

Beholder

Beholder

Varenr. 914796-01

Udskiftningsbeholder til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

284 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Fugemundstykke ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Fugemundstykke

Varenr. 913612-01

Ekstra fugemundstykke til din Dyson-cylinderstøvsuger.

27 kr

Fugemundstykke

Fugemundstykke

Varenr. 913612-01

Ekstra fugemundstykke til din Dyson-cylinderstøvsuger.

27 kr

27 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Cyklon ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Cyklon

Varenr. 914735-22

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

488 kr

Cyklon

Cyklon

Varenr. 914735-22

Udskiftningscyklon til din Dyson-cylinderstøvsuger.

488 kr

488 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Gulvværktøj med dobbelttilstand ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Gulvværktøj med dobbelttilstand

Varenr. 916962-02

Ekstra gulvværktøj med dobbelt tilstand til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

Gulvværktøj med dobbelttilstand

Gulvværktøj med dobbelttilstand

Varenr. 916962-02

Ekstra gulvværktøj med dobbelt tilstand til din Dyson-cylinderstøvsuger.

284 kr

284 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Slange ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Slange

Varenr. 914851-01

Udskiftningsslange til din Dyson-cylinderstøvsuger.

333 kr

Slange

Slange

Varenr. 914851-01

Udskiftningsslange til din Dyson-cylinderstøvsuger.

333 kr

333 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Forfilter ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Forfilter

Varenr. 919778-02

Ekstra forfilter til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

Forfilter

Forfilter

Varenr. 919778-02

Ekstra forfilter til din Dyson-cylinderstøvsuger.

155 kr

155 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Trappeværktøj ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Trappeværktøj

Varenr. 915100-02

Ekstra trappeværktøj til din Dyson-støvsuger.

31 kr

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 915100-02

Ekstra trappeværktøj til din Dyson-støvsuger.

31 kr

31 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Turbinehoved ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Turbinehoved

Varenr. 911566-04

Ekstra turbinehoved til din Dyson-støvsuger.

501 kr

Turbinehoved

Turbinehoved

Varenr. 911566-04

Ekstra turbinehoved til din Dyson-støvsuger.

501 kr

Ikke på lager p.t.

501 kr

Overvåg produkt

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangeindsugningen

Hvis maskinen spyr støv, er der en tilstopning i den.

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt gulvmundstykkerne på forlængerrøret, så de "klikker" på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af mundstykket

Træd på pedalen på begge sider af halsen for at hæve børsterne ved støvsugning af tæpper og tryk igen for at sænke børsterne ved støvsugning af bare gulve.

Kontroller, at børsterne på undersiden af mundstykket er i den rigtige position.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af Dual Mode-gulvmundstykket

Træd på den forreste pedal ved støvsugning af bare gulve og på den bageste pedal ved støvsugning af tæpper.

Kontroller, at børsterne på undersiden af Dual Mode-gulvmundstykket er i den rigtige position.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Motoriseret mundstykke

Tryk på knappen for at tænde eller slukke for det motoriserede mundstykke.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af turbinemundstykket

For at støvsuge tæpper skal tryk/træk-knappen på siden af turbinemundstykket trækkes ud.

For at støvsuge bare gulve skal tryk/træk-knappen trykkes ind for at slå børsterullen fra.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan opmagasineres og bæres Dyson-maskinen

Tryk forlængerrøret ind, og sæt gulvmundstykket i rørholderen bag på støvsugeren.

Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen.

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonens udløserknap, mens maskinen bæres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Lokalisering af serienummeret

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Serienummeret står på huset bag den gennemsigtige beholder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Saml enheden igen

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?