Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson CSYS™ skrivebordslampe (sort/sølv) Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Er det første gang enheden bliver anvendt?

Kontroller følgende:

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Kontroller øvrige apparater i husstanden.

Tjek lyset i en anden stikkontakt.

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Læg lampen forsigtigt ned på siden. Sørg for at ledningen er tilsluttet i midten af lampens fod. Læg forsigtigt ledningen gennem dertilhørende kanal og vær opmærksom på, at ledningen ikke snoes. Placer lampen opad igen, og sørg for at ledningen forbliver i.
Sørg for at lampen er sat i stikkontakten og den er tændt.

Har undersøgelsen af ledningen løst problemet?

Kontroller lysdæmperkontakten

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.

Hold knappen inde for at bruge lysdæmperknappen.

Er problemet løst ved at kontrollere lysdæmperknappen?

Kontroller hjulslædepladerne

Kontroller, at hjulslædepladerne er skruet sammen.

Tryk på billedet af fremgangsmåden for vejledning til korrekt samling.

Slå hjulslædepladerne fra

Gør følgende, inden du foretager kontrollen.

Lampen skal være oppe, inden du foretager kontrollen. Ellers bliver vægten lavere.

Brug den medfølgende unbrakonøgle til at afmontere de 3 skruer.

Pas på alle skruerne, når de er løsnet.

Hold fast i kølelegemet ved afmontering fra lampestanderen.

Den røde tape på pladerne, som dækker kontakterne, skal være taget af.

Gå til næste trin.

Placer de kantede udformninger og skruehullerne på kølelegemearmen og standeren ud for hinanden.

Hold de to komponenter klemt sammen med den ene hånd.

Monter de 3 skruer løst.

Kontroller, at placeringen stadig er rigtig.

Fastspænd helt.

Er problemet løst ved at kontrollere hjulslædepladerne?

Tag lampens stik ud, og lad den stå i 5 minutter.

Sæt stikket i igen og tænd for lampen.

Har det hjulpet at slukke den?

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Strømforsyning ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Strømforsyning

Varenr. 967247-07

Udskiftning strømforsyning til dit Dyson-lys.

333 kr

Strømforsyning

Strømforsyning

Varenr. 967247-07

Udskiftning strømforsyning til dit Dyson-lys.

333 kr

333 kr

Du skal eventuelt bruge en reservedel.

Det ser ud til, at Strømforsyning ikke fungerer. Du kan løse problemet ved at bestille en ny nedenfor.

Strømforsyning

Varenr. 967247-07

Udskiftning strømforsyning til dit Dyson-lys.

333 kr

Strømforsyning

Strømforsyning

Varenr. 967247-07

Udskiftning strømforsyning til dit Dyson-lys.

333 kr

333 kr

Kontroller hjulslædepladerne

Kontroller, at hjulslædepladerne er skruet sammen.

Slå hjulslædepladerne fra

Tryk på billedet af fremgangsmåden for vejledning til korrekt samling.

Gør følgende, inden du foretager kontrollen.

Lampen skal være oppe, inden du foretager kontrollen. Ellers bliver vægten lavere.

Brug den medfølgende unbrakonøgle til at afmontere de 3 skruer.

Pas på alle skruerne, når de er løsnet.

Hold fast i kølelegemet ved afmontering fra lampestanderen.

Den røde tape på pladerne, som dækker kontakterne, skal være taget af.

Gå til næste trin.

Saml hjulslædepladerne

Placer de kantede udformninger og skruehullerne på kølelegemearmen og standeren ud for hinanden.

Monter de 3 skruer løst.

Kontroller, at placeringen stadig er rigtig.

Fastspænd helt.

Er problemet løst ved at kontrollere hjulslædepladerne?

Kontroller strømforsyningen

Kontroller følgende:

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Kontroller øvrige apparater i husstanden.

Prøv lampen i en anden stikkontakt.

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tjek strømkablet

Læg lampen forsigtigt på siden.

Strømstikket skal være isat midt på bunden.

Placer ledningen omhyggeligt i den anviste rille, uden at den bliver snoet.

Placer lampen opret, så ledningen forbliver i rillen.

Sørg for at lampen er sat i stikkontakten og den er tændt.

Har undersøgelsen af ledningen løst problemet?

Kontroller lysdæmperkontakten

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.

Hold knappen inde for at bruge lysdæmperknappen.

Er problemet løst ved at kontrollere lysdæmperknappen?

Kontroller hjulslædepladerne

Kontroller, at hjulslædepladerne er skruet sammen.

Tryk på billedet af fremgangsmåden for vejledning til korrekt samling.

Slå hjulslædepladerne fra

Gør følgende, inden du foretager kontrollen.

Lampen skal være oppe, inden du foretager kontrollen. Ellers bliver vægten lavere.

Brug den medfølgende unbrakonøgle til at afmontere de 3 skruer.

Pas på alle skruerne, når de er løsnet.

Hold fast i kølelegemet ved afmontering fra lampestanderen.

Den røde tape på pladerne, som dækker kontakterne, skal være taget af.

Er problemet løst ved at kontrollere hjulslædepladerne?

Saml hjulslædepladerne

Placer de kantede udformninger og skruehullerne på kølelegemearmen og standeren ud for hinanden.

Hold de to komponenter klemt sammen med den ene hånd.

Monter de 3 skruer løst.

Kontroller, at placeringen stadig er rigtig.

Fastspænd helt.

Er problemet løst ved at montere hjulslædepladerne igen?

Vedrører problemet armens bevægelse frem og tilbage, op eller ned eller begge dele?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan samles Dyson-lampen

Placer lampen på et fladt underlag.

Placer lampen opret, så ledningen forbliver i rillen.

Fjern den røde tape fra monteringspladerne og de elektriske kontakter.

Placer de kantede udformninger og skruehullerne på kølelegemearmen og standeren ud for hinanden.

Hold de to komponenter klemt sammen med den ene hånd.

Monter de 3 skruer løst.

Kontroller, at placeringen stadig er rigtig.

Fastspænd helt.

Fjern emballagen og tapen

Fjern emballagen på foden.

Fjern den røde tape på den aftagelige arm.

Fjern den gennemsigtige tape på standeren.

Isæt strømledningsstikket i midten under foden.

Placer ledningen omhyggeligt i den anviste rille, uden at den bliver snoet.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Brug af lysdæmperen

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.

Hold knappen inde for at bruge lysdæmperknappen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan flyttes Dyson-lampen

LED-hovedet kan placeres i 3 retningsakser.

Lampen må kun flyttes ved at bruge kølelegemearmen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?