Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC25 Allergy støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Det kan gøres direkte i en affaldsspand eller i en pose, som cyklonen kommes ned i.

Sådan tømmes beholderen.

Tryk på den grå knap i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Fjern beholderen fra cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Her skal man tjekke cyklonen for blokeringer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Samlevejledning

Læg maskinen ned på bagsiden.

Isæt mundstykket ved at trykke det i åbningen ved nederst i kuglen. Det elektriske stik på mundstykket skal sættes rigtigt i dobbelttilslutningen på maskinen umiddelbart over sugekanalen.

Tryk med et fast tryk, så mundstykket klikker på plads.

Børstestangens frigørelsesmekanisme på slangen til Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Sæt håndtagsrøret på.

Sæt håndtagsrøret øverst på slangen, så det "klikker" på plads.

Sæt den nederste ende af håndtagsrøret på maskinen, så det "klikker" på plads.

Skub håndtagsrøret metaldel ned igennem slangen, og luk foroven med hætten på håndtagsrøret.

Sæt mundstykkerne til opbevaring

Sæt mundstykkerne i holderen på siden af maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sådan bruges børsterullen

Bemærk: Børsterullen aktiveres automatisk, når maskinen vippes til støvsugestillingen.

Tryk på børsterulleknappen ved siden af tænd/sluk-knappen for at stoppe børsterullen på sarte tæpper, løkketæpper og bare gulve.

Sådan nulstilles børstestangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Tryk på knappen igen for at starte børsterullen igen til støvsugning af tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bæres Dyson-maskinen

Maskinen må kun løftes i håndtaget oven på cyklonen.

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonudløseren, mens maskinen bæres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Isæt maskinens stik.

Træk håndtaget tilbage, og vip maskinen til støvsugestillingen, så stabilisatorhjulene vender opad mod maskinens bagside.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Med små bevægelser i håndleddet vil mundstykket bevæge sig i et zigzagmønster, så det er nemmere at støvsuge omkring møbler.

Tænd maskinen, mens den er hældt tilbage.

Træk håndtagsrøret ud, indtil der høres et klik.

Tryk på håndtagsrørets udløserknap, og tag det af slangen.

Åbn hætten på rørhåndtaget, og tryk det på slangen, så det klikker på plads.

Tryk kombinationsmundstykket på rørhåndtagets anden ende.

Eller sæt kombinationsmundstykket direkte på slangen.

Sådan forlænges stangen og forbindes med tilbehør.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Påsætning af tilbehørsdelene

Træk håndtagsrøret op og ud af maskinen.

Sæt enten kombinations- eller trappemundstykket på håndtagsrøret eller slangen.

Sådan forlænges stangen og forbindes med tilbehør.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Tag beholderen af maskinen.

Serienummeret er placeret bag beholderen på hovedkanalen.

Placeringen af serienummeret på den opretstående støvsuger fra Dyson.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Sådan nulstilles børstestangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Er støjen holdt op?

Fjern hindringer fra børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag mundstykket af ved at trykke på tappen nedenunder og løft mundstykket opad. Tag mundstykket af maskinen.

Børstestangens frigørelsesmekanisme på slangen til Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Brug en mønt til at afmontere endedækslet, og tag børsterullen af.

Sådan oplåses og fjernes børstestangen.

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Her tjekkes støvsugerhovedet for tegn på blokering eller skade på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Lokaliser den ende af børsterullen, hvor der er en lille skrue midtpå. Placer endedækslet i denne ende.

Sådan genmonteres børstestangen og endekappen.

Skub børsterullen ind i mundstykket igen.

Luk endedækslet, og spænd det fast med en mønt.

Sådan låses børstestang og endekappe op.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sæt støvsugerhovedet tilbage på maskinen.

Kontroller, at børsterullen roterer, når maskinen er vippet, og der er tændt for den.

Hvis der var en hindring i indsugningen eller mundstykket, skal det også kontrolleres, om der er hindringer videre i maskinen.

Afprøv maskinen.

Sådan hældes maskinen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Sådan placeres maskinen atter i en oprejst position.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden eller på siden.

Sådan hældes maskinen.

Tryk på knappen på kuglen, og tag efterfiltrets låg af.

Tryk på udløserknappen på filtret, og tag filtret ud af kuglen.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Tænd for maskinen.

Høres fløjtelyden stadig, når efterfiltret er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sæt filtret på igen

Sæt filtret i kuglen igen.

Sådan genplaceres filteret og filterdækslet på den opretstående støvsuger Dyson DC24.

Sørg for, at begge ender af filterlåget er sat helt på plads, og at låget er plant med kuglen.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag efterfiltret af

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tryk på knappen på kuglen, og tag efterfiltrets låg af.

Tryk på udløserknappen på filtret, og tag filtret ud af kuglen.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Kontroller huset for fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt efterfiltrets låg på igen, og sæt maskinen på plads uden efterfilter.

Gå til næste trin.

Sæt filtret på igen

Sæt filtret i kuglen igen.

Sådan genplaceres filteret og filterdækslet på den opretstående støvsuger Dyson DC24.

Sørg for, at begge ender af filterlåget er sat helt på plads, og at låget er plant med kuglen.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvor mangler den funktionsevne, du forventer?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Har det løst problemet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller sugekraften i indsugningen

Træd på stabilisatorpedalen for at vippe maskinen i støvsugestillingen. Læg maskinen ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag mundstykket af ved at trykke på tappen nedenunder.

Børstestangens frigørelsesmekanisme på slangen til Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Løft mundstykket opad. Tag mundstykket af maskinen.

Sådan fjernes støvsugerhovedet fra maskinen.

Tænd for maskinen.

Sæt en hånd på åbningen, og afprøv sugekraften.

Test sugekraften fra basen uden støvsugerhovedet monteret.

Er sugekraften ved mundstykkets indsugning stærkere eller svagere end normalt?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller mundstykket

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Sådan oplåses og fjernes børstestangen.

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Her tjekkes støvsugerhovedet for tegn på blokering eller skade på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Lokaliser den ende af børsterullen, hvor der er en lille skrue midtpå. Placer endedækslet i denne ende.

Sådan genmonteres børstestangen og endekappen.

Skub børsterullen ind i mundstykket igen.

Luk endedækslet, og spænd det fast med en mønt.

Sådan låses børstestang og endekappe op.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sæt støvsugerhovedet tilbage på maskinen.

Kontroller, at børsterullen roterer, når maskinen er vippet, og der er tændt for den.

Hvis der var en hindring i indsugningen eller mundstykket, skal det også kontrolleres, om der er hindringer videre i maskinen.

Afprøv maskinen.

Sådan hældes maskinen.

Har det løst problemet?

Kontroller den nederste kanalslange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag slangen på den nederste kanal af røret.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Kontroller slangen og rørene for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Sådan tjekkes den nederste kanal for blokeringer.

Sæt den nederste kanalslange på igen

Sæt slangen på den ubøjelige kanal ved først at påsætte enden, der er længst væk fra mundstykket.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Placer den anden ende på kanalen tættest på mundstykket.

Sådan genmonteres den nederste kanalslange.

Rejs maskinen op langsomt, indtil slangen er gledet på plads.

Sådan placeres maskinen atter i en oprejst position.

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Nederste kanalslange

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Nederste kanalslange

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Udskiftning af den nederste kanalslange til din Dyson opretstående støvsuger.

44 kr

Se mere

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Kontroller, at det dråbeformede stykke gennemsigtige plast er på plads og kan bevæges frit og uhindret.

Det skal dreje fra den ene side til den anden, når håndtagsrøret trækkes op og sættes tilbage i maskinen.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen for blokeringer på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Kontroller den firkantede indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af indløbet på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Slangen bag plastdråben kan afmonteres øverst for at fjerne tilstopninger.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen for blokeringer på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Når rørhåndtaget er taget af, skal det kontrolleres, at klappen bag på maskinen bevæger sig frit og uhindret.

Sådan tjekkes ventillugen på Dysons DV24 opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden.

Sådan tømmes beholderen.

Tryk på den grå knap i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Sådan fjernes beholderen fra cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Her skal man tjekke cyklonen for blokeringer.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Sådan rengøres cyklonen på en Dyson støvsuger.

Har det løst problemet?

Vask filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Tag filtrene af

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag den gennemsigtige beholder af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap som vist.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Filter A tages af ved at trække filterudløseren oven på beholderen op for at tage det af maskinen.

Sådan fjernes forfilteret.

Filter B tages af ved først at vippe maskinen. Tryk på udløserknappen på kuglen for at åbne filterlåget. Tryk på røde udløserknap på filtret, og tag det ud.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Begge filtre må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude. Det kræver normalt op til 10 skylninger.

Sådan vaskes den bløde rullebørstestang.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Isæt filtrene igen, og afprøv maskinen.

Det anbefales at tørre filteret i 24 timer.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Du skal kun afmontere den nederste kanalslange, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen.

Kontroller den nederste kanalslange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag slangen på den nederste kanal af røret.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Kontroller slangen og rørene for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Sådan tjekkes den nederste kanal for blokeringer.

Sæt den nederste kanalslange på igen

Sæt slangen på den ubøjelige kanal ved først at påsætte enden, der er længst væk fra mundstykket.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Placer den anden ende på kanalen tættest på mundstykket.

Sådan genmonteres den nederste kanalslange.

Rejs maskinen op langsomt, indtil slangen er gledet på plads.

Sådan placeres maskinen atter i en oprejst position.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller den nederste kanalslange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag slangen på den nederste kanal af røret.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Kontroller slangen og rørene for beskadigelse eller hindringer, og afhjælp, hvis det er nødvendigt.

Sådan tjekkes den nederste kanal for blokeringer.

Sæt den nederste kanalslange på igen

Sæt slangen på den ubøjelige kanal ved først at påsætte enden, der er længst væk fra mundstykket.

Sådan fjernes den nederste kanalslange fra maskinen.

Placer den anden ende på kanalen tættest på mundstykket.

Sådan genmonteres den nederste kanalslange.

Rejs maskinen op langsomt, indtil slangen er gledet på plads.

Sådan placeres maskinen atter i en oprejst position.

Har det løst problemet?

Du skal kun afmontere ventilslangen, hvis du er sikker på, at du kan montere den igen. Den er lidt vanskeligere at montere end den nederste kanalslange.

Kontroller omskifterventilen

Tag beholderen af.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Kontroller, at det dråbeformede stykke gennemsigtige plast er på plads og kan bevæges frit og uhindret.

Det skal dreje fra den ene side til den anden, når håndtagsrøret trækkes op og sættes tilbage i maskinen.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen for blokeringer på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Kontroller den firkantede indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek af indløbet på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Slangen bag plastdråben kan afmonteres øverst for at fjerne tilstopninger.

Sådan tjekkes omskiftningsventilen for blokeringer på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Når rørhåndtaget er taget af, skal det kontrolleres, at klappen bag på maskinen bevæger sig frit og uhindret.

Sådan tjekkes ventillugen på Dysons DV24 opretstående støvsuger.

Har det løst problemet?

Afprøv sugekraften fra slangen

Der er ingen sugekraft fra håndtagsrøret, når det sidder på maskinen, eller hvis støvsugeren er vippet.

Åbn håndtagsrørets hætte, og træk håndtagsrøret op.

Fortsæt med at trække håndtagsrøret væk fra maskinen.

Sådan fjernes stangen og slangen fra maskinen.

Tryk på udløserknappen øverst på slangen for at tage håndtagsrøret af.

Tænd for maskinen, og afprøv sugekraften fra slangen.

Sådan tjekkes slangen for blokeringer på Dysons opretstående støvsuger.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller håndtagsrøret

Kig ind i håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Sådan tjekkes stangen for eventuelle blokeringer.

Har det løst problemet?

Stang

Varenr. 915676-01

Stang

Stang

Varenr. 915676-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Stang

Stang

Varenr. 915676-01

Udskiftningsstang til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

532 kr

Kontroller slangen

Tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Tryk på slangens udløserknap lige under den synlige del af slangen, og træk slangen op og af bag på støvsugeren.

Sådan fjernes slangen fra maskinen.

Kontroller slangen for huller eller revner, og fjern eventuelle hindringer.

Her tjekkes der for skader på slangen til Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer fra børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor mangler den funktionsevne, du forventer?

Vask filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Tag filtret af

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap som vist.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Filter A tages af ved at trække filterudløseren oven på beholderen op for at tage det af maskinen.

Sådan fjernes forfilteret.

Filter B tages af ved først at vippe maskinen. Tryk på udløserknappen på kuglen for at åbne filterlåget. Tryk på røde udløserknap på filtret, og tag det ud.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Begge filtre må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude. Det kræver normalt op til 10 skylninger.

Sådan vaskes den bløde rullebørstestang.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Isæt filtrene igen, og afprøv maskinen.

Det anbefales at tørre filteret i 24 timer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Hvis maskinen bruges til andet end almindelig husrengøring, f.eks. støvsugning af byggestøv, kan det forringe filterfunktionen.

Vask filtrene, og kontroller for hindringer

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet. Hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå i mindst en time, så den kan køle af. Husk at slukke for maskinen og tage stikket ud, inden du kontrollerer filtrene og tjekker for hindringer, før maskinen startes igen.

Følg linkene for at vaske filtrene og kontrollere for hindringer.

Vask filtrene

Følg vejledningen i videoen.

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller beholderen og cyklonen-

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Det kan gøres direkte i en affaldsspand eller i en pose, som cyklonen kommes ned i.

Sådan tømmes beholderen.

Tryk på den grå knap i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Fjern beholderen fra cyklonen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Her skal man tjekke cyklonen for blokeringer.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller efterfiltret

Efterfiltret kan være gledet ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tryk på knappen på kuglen, og tag efterfiltrets låg af.

Tryk på udløserknappen på filtret, og tag filtret ud af kuglen.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Gå til næste trin.

Sæt filtret på igen

Sæt filtret i kuglen igen.

Sådan genplaceres filteret og filterdækslet på den opretstående støvsuger Dyson DC24.

Sørg for, at begge ender af filterlåget er sat helt på plads, og at låget er plant med kuglen.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at isætte efterfiltret igen?

Er der sendt et filter inden for de seneste 3 måneder?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller efterfiltret

Efterfiltret kan være gledet ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tryk på knappen på kuglen, og tag efterfiltrets låg af.

Tryk på udløserknappen på filtret, og tag filtret ud af kuglen.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Gå til næste trin.

Udløs knappen manuelt

Tryk på knappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Sådan fjernes beholderen fra maskinen.

Træk udløseren af klar plast på bunden væk fra beholderen.

Cyklonen og beholderen på den opretstående støvsuger Dyson DC24.

Åbn beholderbunden, og tip indholdet ud.

Tryk på beholderens udløserknap på cyklonhåndtaget.

Udløserknappen til åbning af basen på beholderen fra den opretstående støvsuger Dyson DC18.

Bevæger den røde stang sig frit og uhindret op og ned?

Beholder

Varenr. 915530-01

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

195 kr

Beholder

Varenr. 915530-01

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

195 kr

Frigørelse af fastsiddende håndtagsrør

Følg vejledningen i videoen.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern snoningen på slangen

Problemet kan skyldes en snoet slange.

Hvis håndtagsrøret sidder fast i slangen, skal beholderen først tages af.

Følg vejledningen i videoen nedenfor.

Træk håndtagsrøret så langt op, det kan komme.

Tryk på slangens udløserknap, og tag den af bag på maskinen.

Fjern snoningen på slangen, og sæt den på igen.

Hvis slangen kan trækkes ud foroven, men ikke slipper, kan problemet løses ved at bestille en reparation.

Hvis håndtagsrøret ikke kan sættes tilbage i slangen

Tryk på slangens udløserknap, og tag den af bag på maskinen.

Fjern snoningen på slangen, og sæt den på igen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor blev gnisterne eller røgen set?

Støvsugerhoved

Varenr. 915499-08

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 915499-08

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Støvsugerhoved

Støvsugerhoved

Varenr. 915499-08

Ekstra støvsugerhoved til din opretstående Dyson-støvsuger.

532 kr

Se mere

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet efterset af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tag mundstykket af ved at trykke på tappen nedenunder og løft mundstykket opad. Tag mundstykket af maskinen.

Børstestangens frigørelsesmekanisme på slangen til Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Sådan oplåses og fjernes børstestangen.

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Sådan fjernes en blokering fra børstestangen på en Dyson opretstående støvsuger.

Kontroller mundstykkets og maskinens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Her tjekkes støvsugerhovedet for tegn på blokering eller skade på Dysons DC24 opretstående støvsuger.

Saml enheden igen

Lokaliser den ende af børsterullen, hvor der er en lille skrue midtpå. Placer endedækslet i denne ende.

Sådan genmonteres børstestangen og endekappen.

Skub børsterullen ind i mundstykket igen.

Luk endedækslet, og spænd det fast med en mønt.

Sådan låses børstestang og endekappe op.

Sæt mundstykket på maskinen, så det klikker på plads.

Sæt støvsugerhovedet tilbage på maskinen.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Placering af støvsugeren opretstående

Følg vejledningen i videoen.

Er benet i venstre side ikke på plads?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Stabilisator

Læg en hånd på hvert stabilisatorhjul, og pres hurtigt ned mod gulvet med et fast tryk, indtil der høres et klik.

Kontroller venstre side af stabilisatorens, pedalens og kanalens omdrejningspunkt for beskadigelse. Hvis nogen af disse komponenter er beskadiget, skal der bestilles en reparation.

Prøv at stille maskinen opret.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller stabilisatoren

Tag maskinens stik ud.

Der er tap i begge ender af den røde pedal. Hvis tappen ikke er på plads, kan det afhjælpes ved at sætte den på plads i det rigtige hul.

Læg maskinen ned, så stabilisatoren ses tydeligt.

Stå bag maskinen med håndtagsrøret pegende væk fra dig, og lokaliser stabilisatortappene.

Er benet i venstre side ikke på plads?

Er begge stabilisatorben i den rigtige position?

Tryk benene på plads

Benet/benene vil muligvis kunne trykkes tilbage på plads.

Læg maskinen ned på forenden, og tryk benene tilbage i rillerne.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vip maskinen

Kontroller, at der ikke er noget, som blokerer stabilisatormekanismen.

Vip maskinen ved at træde på stabilisatorpedalen; hvis der kan mærkes modstand, skal området kontrolleres for beskadigelse.

Har det løst problemet?

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Sådan hældes maskinen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Sådan tjekkes det, om børstestangen drejer på en Dyson opretstående støvsuger.

Roterer børsterullen?

Kontroller efterfiltret

Efterfiltret kan være gledet ud.

Vip maskinen, og læg den ned på bagsiden.

Sådan hældes maskinen.

Tryk på knappen på kuglen, og tag efterfiltrets låg af.

Tryk på udløserknappen på filtret, og tag filtret ud af kuglen.

Sådan fjernes bagfilteret fra maskinen.

Gå til næste trin.

Fjern hindringer fra børsterullen

Følg vejledningen i videoen.

Problem med hindring

Det tyder på, at der er en hindring et sted i maskinen.

Hvilken komponent er defekt?

Beholder

Varenr. 915530-01

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Beholder

Beholder

Varenr. 915530-01

Udskiftningsbeholder til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

195 kr

Kombinationsværktøj

Varenr. 914338-01

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 914338-01

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Kombinationsværktøj

Kombinationsværktøj

Varenr. 914338-01

Ekstra kombinationsværktøj til din Dyson-støvsuger.

111 kr

Se mere

Cyklon

Varenr. 915531-23

Cyklon

Cyklon

Varenr. 915531-23

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Cyklon

Cyklon

Varenr. 915531-23

Udskiftningscyklon til din opretstående Dyson-støvsuger.

Ikke på lager p.t.

435 kr

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Nederste kanalslange

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789

F.eks.. AB1-EU-ABC1234A

Kan du ikke finde serienummeret?

D/M/YYYY

Tak! Vi har modtaget dine oplysninger

Vi har sendt en bekræftelsesmail og vi vil kontakte dig snarest for at hjælpe med at løse dit problem eller bestille en ny del til dig.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Beklager - din maskine er ikke længere berettiget til gratis reservedele. Du kan købe din nye reservedel nedenfor.

Nederste kanalslange

Nederste kanalslange

Varenr. 914197-03

Udskiftning af den nederste kanalslange til din Dyson opretstående støvsuger.

44 kr

Se mere

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Trappeværktøj

Varenr. 915100-02

Trappeværktøj

Trappeværktøj

Varenr. 915100-02

Din maskine kan være berettiget til gratis reservedele

Er din maskine omfattet af garantien?

Brug denne formular til at give vores kundeservice besked. De vil kontrollere, om din maskine er berettiget til gratis udskiftning og bestille den rigtige del til dig.

*Nødvendige felter.

F.eks. 07123 456789