Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC18 Allergy støvsuger
Se alle trin

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på den sølvfarvede knap på hovedkanalen over beholderhåndtaget.

Sådan fjernes beholderen fra den opretstående støvsuger Dyson DC18.

Tryk på den røde knap bag på det gennemsigtige håndtag for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Det kan gøres direkte i en affaldsspand eller i en pose, som cyklonen kommes ned i.

Beholderen tages helt af cyklonen ved at trykke på den sølvfarvede udløserknap oven på den gennemsigtige beholder.

  • Rengør cyklonen med en klud.
  • Kontroller i cyklonens midterrør for eventuelle hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen. Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Slå børsterullen fra

Isæt maskinens stik.

Vip den til støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og slå børsterullen fra med den grå knap ved siden af til-knappen.

Er støjen holdt op?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag mundstykket af

Vip maskinen ved at bruge pedalen, og læg den ned på bagsiden.

Tag mundstykket af ved at trykke på knappen på hver side af mundstykket og trække det af.

Afmontering af endedækslet

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Drej endedækslerne og tag dem af mundstykket.

Rengøring af mundstykket

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Kontroller åbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag af den indvendige slange. Kontroller, at der er ikke er hindringer i slangen, og at den er sat rigtigt på.

Kontroller, at de 2 metalkontakter er rene og intakte.

Sæt endedækslerne og mundstykket på maskinen igen, så mundstykket klikker på plads.

Kontroller nulstillingen af mundstykket

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen, og tænd for den.

Tryk på knappen til nulstilling af børsterullen bag på mundstykket.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer fra børsterullen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller pakningerne

Kontroller pakningerne på hovedkanalen for tegn på slitage eller beskadigelse.

Bøj pakningernes yderkanter ud for at sikre, at de sidder plant mod åbningerne.

Gå til næste trin.

Kontroller udluftningsventilen

Udluftningsventilen er placeret bag på cyklonen øverst oppe.

Kontroller, at ventilen ikke er tilstoppet, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Når cyklonen er sat på maskinen, må udluftningsventilen ikke åbne sig, mens maskinen er i gang. Hvis det sker, kan det skyldes en hindring.

Kontroller cyklonen

Kontroller åbningerne for eventuelle hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderens låg ved at trykke på den røde udløserknap oven på cyklonen, og kontroller, at beholderens pakning er monteret og intakt.

Rengør cyklonen

Tag beholderen af ved at trykke på den sølvfarvede knap (beholderlåget skal være åbnet, for at det er muligt).

Rengør cyklonen med en klud eller børstemundstykket.

Kontroller cyklonens midterrør for støv.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere cyklonen?

Kontroller den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Er problemet løst ved at kontrollere den indvendige slange?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtret

Ved vedligeholdelse af din Dyson-maskine anbefaler vi, at du vasker filtret/filtrene mindst en gang hver 3. måned.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap.

Træk filterudløseren op for at tage filtret ud af maskinen.

Det permanente filter efter motoren under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Afmontering af filtret

Sådan tages det vaskbare filter tages af: Træk det ud af dets plasthus.

Vaskning af filtret

Læg filtret i koldt vand i mindst 5 minutter.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel på filtret, og det må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Efter 5 minutter skal filtret skylles under den kolde hane og klemmes forsigtigt sammen; gentag, indtil skyllevandet er klart.

Tørring af filtret

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn, ovn eller med en hårtørrer og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Udskiftning af filtret

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Afprøv håndtagsrøret

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Børsterullen roterer ikke, når støvsugeren står opret.

Kontroller børsterullen

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og kig ind i det gennemsigtige børsterullehus for at se, om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen, når der er tændt for maskinen?

Kontroller mundstykket

Tag mundstykket af maskinen ved at trykke på begge udløserknapper på mundstykket.

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Sæt en hånd på den indvendige slange, og afprøv maskinen

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Er den indvendig slange beskadiget?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag mundstykket af ved at trykke på knappen på hver side af mundstykket og trække det af.

Afmontering af endedækslerne

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Drej endedækslerne og tag dem af mundstykket.

Rengøring af mundstykket

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Kontroller åbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt endedækslerne og mundstykket på maskinen igen, så mundstykket klikker på plads.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen og cyklonen af.

Kontroller luftafgangs- og indsugningspakningerne for at sikre, at de er monteret rigtigt.

Kontroller beholderen

Åbn beholderlåget, øg tøm beholderen, så snavset opsamles.

Kontroller indsugningerne for eventuelle hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderbundens pakring for beskadigelse.

Rengøring af cyklonen

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den sølvfarvede beholderudløser, og den gennemsigtige beholder tages af.

Brug en klud eller børstemundstykket til at fjerne støv på cyklonen.

Kontroller i cyklonens midterrør for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller den indvendige slange

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Er problemet løst ved at kontrollere den indvendige slange?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag mundstykket af

Vip maskinen ved at bruge pedalen, og læg den ned på bagsiden.

Tag mundstykket af ved at trykke på knappen på hver side af mundstykket og trække det af.

Afmontering af endedækslet

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Drej endedækslerne og tag dem af mundstykket.

Rengøring af mundstykket

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Kontroller åbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag af den indvendige slange. Kontroller, at der er ikke er hindringer i slangen, og at den er sat rigtigt på.

Kontroller, at de 2 metalkontakter er rene og intakte.

Sæt endedækslerne og mundstykket på maskinen igen, så mundstykket klikker på plads.

Kontroller nulstillingen af mundstykket

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen, og tænd for den.

Tryk på knappen til nulstilling af børsterullen bag på mundstykket.

Er problemet løst ved nulstillingen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen og ventilen

Tag håndtagsrøret og slangen af.

Tryk hætten på håndtagsrøret tilbage, og træk forsigtigt metalrøret indeni op, så rørhåndtaget og slangen er taget ud af maskinen.

Håndtagsrøret tages af slangen ved at trykke på udløserknappen på rørhåndtaget og trække slangen og håndtagsrøret fra hinanden.

Tag slangen af ved at trykke på slangens udløserknap opad og forsigtigt trække slangen af maskinen.

Kontroller ventilen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontrol af slangen

Kontroller slangen for beskadigelse.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv sugekraften fra slangen

Sæt slangen på kanalen igen, så den klikker på plads.

Tænd for maskinen, og afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af håndtagsrøret

Kig ind i håndtagsrøret, og fjern eventuelle fremmedlegemer. Der må ikke være isat mundstykker.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Tag beholderen og cyklonen af.

Kontroller luftafgangs- og indsugningspakningerne for at sikre, at de er monteret rigtigt.

Kontroller beholderen

Åbn beholderlåget, øg tøm beholderen, så snavset opsamles.

Kontroller indsugningerne for eventuelle hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderbundens pakring for beskadigelse.

Rengøring af cyklonen

Når beholderbunden er åben, skal der trykkes på den sølvfarvede beholderudløser, og den gennemsigtige beholder tages af.

Brug en klud eller børstemundstykket til at fjerne støv på cyklonen.

Kontroller i cyklonens midterrør for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag mundstykket af

Vip maskinen ved at bruge pedalen, og læg den ned på bagsiden.

Tag mundstykket af ved at trykke på knappen på hver side af mundstykket og trække det af.

Afmontering af endedækslerne

Brug en mønt til at åbne endedækslets lukkemekanisme, og tag børsterullen af.

Drej endedækslerne og tag dem af mundstykket.

Rengøring af mundstykket

Fjern hår eller fibre forsigtigt med en saks.

Kontroller børsterullen og endedækslet for tegn på beskadigelse.

Kontroller åbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller slangen

Tag af den indvendige slange. Kontroller, at der er ikke er hindringer i slangen, og at den er sat rigtigt på.

Kontroller benene

Kontroller, at de 2 metalkontakter er rene og intakte.

Sæt endedækslerne og mundstykket på maskinen igen, så mundstykket klikker på plads.

Kontroller mundstykkets nulstillingsknap

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen, og tænd for den.

Tryk på knappen til nulstilling af børsterullen bag på mundstykket.

Er problemet løst ved nulstillingen?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv håndtagsrøret

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vask filtret

Ved vedligeholdelse af din Dyson-maskine anbefaler vi, at du vasker filtret/filtrene mindst en gang hver 3. måned.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap.

Træk filterudløseren op for at tage filtret ud af maskinen.

Det permanente filter efter motoren under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Afmontering af filtret

Sådan tages det vaskbare filter tages af: Træk det ud af dets plasthus.

Vaskning af filtret

Læg filtret i koldt vand i mindst 5 minutter.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel på filtret, og det må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Efter 5 minutter skal filtret skylles under den kolde hane og klemmes forsigtigt sammen; gentag, indtil skyllevandet er klart.

Tørring af filtret

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn, ovn eller med en hårtørrer og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Udskiftning af filtret

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan rengøres beholderen og cyklonen

Tag beholderen af ved at trykke på den sølvfarvede knap på hovedkanalen.

Tryk på den røde knap bag på den gennemsigtige beholders håndtag for at tømme snavset direkte i en affaldsspand eller -pose.

Rengøring af cyklonen

Udløs beholderen fra cyklonen ved at trykke på den sølvfarvede udløserknap på den gennemsigtige beholder.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde.

Rengøring af beholderen

Den gennemsigtige beholder må rengøres med koldt vand.

ADVARSEL: Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde. Der må ikke bruges rengøringsmidler eller andre kemiske midler.

Sørg for, at beholderen er helt tør, inden den sættes på cyklonen igen, og tryk midt på den gennemsigtige beholders bund med et fast tryk for at lukke den, inden den sættes tilbage på maskinen.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtret

Ved vedligeholdelse af din Dyson-maskine anbefaler vi, at du vasker filtret/filtrene mindst en gang hver 3. måned.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap.

Træk filterudløseren op for at tage filtret ud af maskinen.

Det permanente filter efter motoren under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Afmontering af filtret

Sådan tages det vaskbare filter tages af: Træk det ud af dets plasthus.

Vaskning af filtret

Læg filtret i koldt vand i mindst 5 minutter.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel på filtret, og det må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Efter 5 minutter skal filtret skylles under den kolde hane og klemmes forsigtigt sammen; gentag, indtil skyllevandet er klart.

Tørring af filtret

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn, ovn eller med en hårtørrer og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Udskiftning af filtret

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Udløs knappen manuelt

Træk udløseren af klar plast på bunden væk fra beholderen.

Åbn beholderbunden, og tip indholdet ud.

Tryk på beholderens udløserknap på cyklonhåndtaget.

Bevæger den røde stang sig frit og uhindret op og ned?

Rengør beholderpakningen

Fjern eventuelt støv fra beholderpakningen med en fugtig klud, og afprøv beholderens udløserknap. Lad det tørre helt, inden beholderens udløserknap afprøves.

Er problemet løst ved at rengøre beholderens pakning?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Vi kan desværre ikke længere levere reservedele eller foretage service eller reparation af denne maskine.

Kontrol af slangen

Når maskinen står opret, skal der trykkes hurtigt på rørhåndtaget med et fast tryk for at sikre, at stabilisatoren går i indgreb.

Tag slangen af kanalen ved at trykke på udløserknappen.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af slangen

Tag slangen af kanalen ved at trykke på udløserknappen.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Problem med hindring

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Kontroller børsterullen

Isæt maskinens stik, og tænd for den.

Vip den til støvsugestillingen.

Kontroller børsterullen igennem ruden foran på mundstykket.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Afprøv slangen

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret, og håndtagsrøret af hovedkanalen.

Tag håndtagsrøret og slangen af ved at trykke på udløserknappen på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen og ventilen

Tag slangen af ved at trykke på slangens udløserknap opad og forsigtigt trække slangen af maskinen.

Kontroller ventilen for hindringer.

Kontrol af slangen

Kontroller slangen for beskadigelse.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen og ventilen?

Afprøv håndtagsrøret

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

Tryk på den sølvfarvede knap på hovedkanalen over beholderhåndtaget.

Tryk på den røde knap bag på det gennemsigtige håndtag for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Det kan gøres direkte i en affaldsspand eller i en pose, som cyklonen kommes ned i.

Beholderen tages helt af cyklonen ved at trykke på den sølvfarvede udløserknap oven på den gennemsigtige beholder.

Brug en klud eller børstemundstykket til rengøre cyklonen, som nødvendigt.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan samles Dyson-maskinen

Tilslut slangen nederst på maskinen, så den klikker på plads.

Tilslut håndtagsrøret til slangen, og tryk på knappen på slangekraven for at skubbe det igennem. Sørg for, at håndtaget klikker på plads øverst på kanalen.

Rul ledningen om ledningsholderne i retning mod uret.

Isæt mundstykkerne øverst på hovedkanalen.

Mundstykket sættes på forrest på hovedkanalen. Sørg for, at det klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges børsterulleknappen

Børsterullen starter automatisk, når der tændes for maskinen, og den sænkes til støvsugestillingen.

Tryk på børsterulleknappen ved siden af tænd/sluk-knappen for at slå børsterullen fra ved støvsugning på sarte tæpper, løkketæpper og bare gulve.

Tryk på knappen igen for at starte børsterullen igen til støvsugning af tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Påsætning af tilbehørsdelene

Træk håndtagsrøret op og ud af maskinen.

Sæt enten kombinations- eller trappemundstykket på håndtagsrøret eller slangen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bæres Dyson-maskinen

Maskinen må kun løftes i håndtaget oven på cyklonen.

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonudløseren, mens maskinen bæres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Tag beholderen af maskinen.

Serienummeret er placeret bag beholderen på hovedkanalen.

Placeringen af serienummeret på den opretstående støvsuger Dyson DC18.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Isæt maskinens stik, og tryk på tænd/sluk-knappen.

Træd på pedalen bag på maskinen, og vip den ned i støvsugestillingen.

Sørg for, at stabilisatorhjulene er trukket helt ind.

Med små bevægelser i håndleddet vil mundstykket bevæge sig i et zigzagmønster, så det er nemmere at støvsuge omkring møbler.

Når du er færdig med at støvsuge, skal du sætte maskinen i en opret stilling for at sænke stabilisatorhjulene.

Hjulene skal være fastlåst, inden der gives slip på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?