Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC21 Motorhead støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af ved at trykke på beholderknappen på cyklontoppen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Tøm beholderens indhold i en affaldsplastpose eller affaldsspand.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel eller kemiske midler.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den sættes på cyklonen igen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

ADVARSEL: Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde.

Tjek af blokeringer/skader i cyklonens bund og bunden af den transparente beholder.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller beholderen og cyklonen-

Raslelyden kan skyldes fremmedlegemer i den gennemsigtige beholder eller cyklonen.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af ved at trykke på beholderknappen på cyklontoppen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Tøm beholderens indhold i en affaldsplastpose eller affaldsspand.

Ryst cyklonen eller bank hårdt på den for at tømme alt støv ud fra støvopsamleren.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Høres lyden stadig?

Kontroller slangeindsugningen

Raslelyden kan skyldes en hindring i maskinen; derfor bør der kontrolleres for følgende hindringer.

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Slangen fjernes fra Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i slangens indløb.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen og håndtagsrøret

Sørg for at trække håndtagsrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Kontroller for hindringer i slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek for blokeringer i forlængerrøret, stanghåndtaget og slangen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller strøm til gulvmundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller åbningerne på det motoriserede gulvmundstykke for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn bundpladens lukkemekanismer til endedækslerne i begge ender på det motoriserede gulvmundstykke med en mønt.

Drej endedækslerne, og tag dem af det motoriserede gulvmundstykke.

Træk begge børsterulledele ud, og kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Brug om nødvendigt en saks til forsigtigt at fjerne hår eller fibre fra børsterullen.

Sæt begge børsterulledele på igen, og spænd endedækslerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Instruktioner til at tjekke kanalerne bag ved beholderen for eventuelle blokeringer.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek på bagsiden af cyklonen for blokeringer, herunder beholderens indløb og kanal.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Tjek af blokeringer/skader i cyklonens bund og bunden af den transparente beholder.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vask filtret

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Det vaskbare filter tages af ved at trykke på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Forsøg ikke at løfte cyklonen af maskinen, før udløserknappen er trykket i bund, da cyklonen ellers sidder fast på maskinen.

Træk filterudløseren op, og tag filtret ud af maskinen.

Sådan fjernes filteret fra Dysons cylinderstøvsuger.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Filteret vaskes under den kolde hane.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

ADVARSEL: Må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Instruktioner til, hvordan man lader filteret tørre i 24 timer.

Isæt filtret, som vist.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Instruktioner til at tjekke kanalerne bag ved beholderen for eventuelle blokeringer.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek på bagsiden af cyklonen for blokeringer, herunder beholderens indløb og kanal.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af ved at trykke på beholderknappen på cyklontoppen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Tøm beholderens indhold i en affaldsplastpose eller affaldsspand.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Tjek af blokeringer/skader i cyklonens bund og bunden af den transparente beholder.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller slangen og håndtagsrøret

Sørg for at trække håndtagsrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Kontroller for hindringer i slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek for blokeringer i forlængerrøret, stanghåndtaget og slangen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Kontroller åbningerne på det motoriserede gulvmundstykke for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn bundpladens lukkemekanismer til endedækslerne i begge ender på det motoriserede gulvmundstykke med en mønt.

Drej endedækslerne, og tag dem af det motoriserede gulvmundstykke.

Træk begge børsterulledele ud, og kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Brug om nødvendigt en saks til forsigtigt at fjerne hår eller fibre fra børsterullen.

Sæt begge børsterulledele på igen, og spænd endedækslerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller slangeindsugningen

Hvis der høres en fløjtelyd fra maskinen, betyder det, at der er en hindring eller en pakning, som er beskadiget eller mangler.

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Slangen fjernes fra Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i slangens indløb.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Afprøv maskinen

Tag det motoriserede gulvmundstykke af, og afprøv maskinen.

Gulvværktøjet, der fjernes fra forlængerrøret.

Høres lyden stadig?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at kontrollere det motoriserede gulvmundstykke?

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller åbningerne på det motoriserede gulvmundstykke for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn bundpladens lukkemekanismer til endedækslerne i begge ender på det motoriserede gulvmundstykke med en mønt.

Drej endedækslerne, og tag dem af det motoriserede gulvmundstykke.

Træk begge børsterulledele ud, og kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Brug om nødvendigt en saks til forsigtigt at fjerne hår eller fibre fra børsterullen.

Sæt begge børsterulledele på igen, og spænd endedækslerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere det motoriserede gulvmundstykke?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller Dual Mode-gulvmundstykket

Kontroller bunden og tilslutningen på Dual Mode-gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv Dual Mode-gulvmundstykket på maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtret

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen på siden, og drej udløserknappen til filtret foran hjulet 360°, indtil der lyder et klik.

Åbn filterhuset, og tag filtret ud.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Isæt filtret igen.

Filtret bør vaskes hver 3.-6. måned.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Hold hænder og fingre på afstand af børsterullen ved denne afprøvning.

Roterer børsterullen, når der er tændt for maskinen?

Når det motoriserede gulvmundstykke er sat i forlængerrøret, skal maskinens stik sættes i, og der skal tændes for den. Hold alle legemsdele og beklædningsgenstande på afstand af børsterullen.

Kig ind i den gennemsigtige overdel på det motoriserede gulvmundstykke.

Fungerer børsterullen rigtigt nu?

Kontroller slangeindsugningen

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Slangen fjernes fra Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i slangens indløb.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Følg vejledningen i videoen.

Sluk for maskinen, og tag stikket ud

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Kontroller åbningerne på det motoriserede gulvmundstykke for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn bundpladens lukkemekanismer til endedækslerne i begge ender på det motoriserede gulvmundstykke med en mønt.

Drej endedækslerne, og tag dem af det motoriserede gulvmundstykke.

Træk begge børsterulledele ud, og kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Brug om nødvendigt en saks til forsigtigt at fjerne hår eller fibre fra børsterullen.

Sæt begge børsterulledele på igen, og spænd endedækslerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Hvis tilslutningerne på det motoriserede gulvmundstykke, forlængerrøret eller slangen er beskadigede, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller det motoriserede gulvmundstykkes kontakter

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag det motoriserede gulvmundstykke af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på halsen af gulvmundstykket.

Kontroller, at metalkontakterne på det motoriserede gulvmundstykke og tilslutningen på forlængerrøret ikke er beskadiget.

Afhægt slangen af slangeindsugningen på maskinen.

Kontroller, at metalkontakterne på slangen ikke er beskadiget.

Tilslut slangen på slangeindsugningen, så den "klikker" på plads, og afprøv maskinen.

Roterer børsterullen nu?

Er problemet løst ved at kontrollere det motoriserede mundstykke?

Kontroller slangeindsugningen

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen og håndtagsrøret

Sørg for at trække håndtagsrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Kontroller for hindringer i slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek for blokeringer i forlængerrøret, stanghåndtaget og slangen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Instruktioner til at tjekke kanalerne bag ved beholderen for eventuelle blokeringer.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek på bagsiden af cyklonen for blokeringer, herunder beholderens indløb og kanal.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af ved at trykke på beholderknappen på cyklontoppen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Tøm beholderens indhold i en affaldsplastpose eller affaldsspand.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Tjek af blokeringer/skader i cyklonens bund og bunden af den transparente beholder.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller slangen og håndtagsrøret

Sørg for at trække håndtagsrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Kontroller for hindringer i slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tjek for blokeringer i forlængerrøret, stanghåndtaget og slangen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen og håndtagsrøret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vask filtret, og rengør beholderen og cyklonen

Problemet kan løses ved at vaske filtret og rengøre beholderen og cyklonen.

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Åbn beholderlåget ved at trykke på den røde knap oven på cyklonen, og sørg for at gøre det et sted, hvor beholderen kan tømmes, så snavset opsamles.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Den gennemsigtige beholder må kun rengøres med vand; der må ikke bruges rengøringsmiddel eller kemiske midler. Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den sættes på cyklonen igen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Delene til cyklonen må ikke gøres fugtige eller våde.

Tjek af blokeringer/skader i cyklonens bund og bunden af den transparente beholder.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Brug af ledningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Følg vejledningen i videoen.

Kontroller det motoriserede gulvmundstykke

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller åbningerne på det motoriserede gulvmundstykke for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn bundpladens lukkemekanismer til endedækslerne i begge ender på det motoriserede gulvmundstykke med en mønt.

Drej endedækslerne, og tag dem af det motoriserede gulvmundstykke.

Træk begge børsterulledele ud, og kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Brug om nødvendigt en saks til forsigtigt at fjerne hår eller fibre fra børsterullen.

Sæt begge børsterulledele på igen, og spænd endedækslerne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Hvis tilslutningerne på det motoriserede gulvmundstykke, forlængerrøret eller slangen er beskadigede, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller det motoriserede gulvmundstykkes kontakter

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag det motoriserede gulvmundstykke af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på halsen af gulvmundstykket.

Kontroller, at metalkontakterne på det motoriserede gulvmundstykke og tilslutningen på forlængerrøret ikke er beskadiget.

Tjek af hoved, forlængerrør, håndtag og slange.

Afhægt slangen af slangeindsugningen på maskinen.

Kontroller, at metalkontakterne på slangen ikke er beskadiget.

Tilslut slangen på slangeindsugningen, så den "klikker" på plads, og afprøv maskinen.

Roterer børsterullen nu?

Kontroller mini-turbinemundstykket

Åbn lukkemekanismen med en mønt.

Endekappen, der drejes mod uret for at låse den op.

Tag børsterullen af mini-turbinemundstykket.

Rydning af rester fra børsterne på en Dyson cylinderstøvsuger.

Fjern hår, trådstumper eller fremmedlegemer fra børsterullen. Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt børsterullen på igen, og luk mini-turbinemundstykkets lukkemekanisme med en mønt.

Afprøv mini-turbinemundstykket på maskinen.

Sådan genmonteres børstestangen i støvsugerhovedet på en Dyson cylinderstøvsuger.

Har det løst problemet?

Mini-turbinemundstykke

Mini-turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Filtret bør vaskes hver 3.-6. måned. Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontroller slangeindsugningen

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Slangen fjernes fra Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i slangens indløb.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangeindsugningen

Hvis maskinen spyr støv, er der en tilstopning i den.

Tag slangen af slangeindsugningen forrest på maskinen.

Slangen fjernes fra Dysons cylinderstøvsuger.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Tjek for blokeringer i slangens indløb.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Lokalisering af serienummeret

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Serienummeret står på huset bag den gennemsigtige beholder.

Serienummeret på undersiden af Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan opmagasineres og bæres Dyson-maskinen

Tryk forlængerrøret ind, og vikl slangen om maskinen.

Sådan transporteres en Dyson cylinderstøvsuger.

Sæt forlængerrøret i rørholderklemmen på siden af cyklontoppen.

Slangen og stangen vikles om cyklonen og holdes på plads.

Sæt gulvmundstykket i rørholderen bag på støvsugeren.

Gulvværktøjet, der monteres på bagsiden af Dysons cylinderstøvsuger.

Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen og ikke i håndtaget på den gennemsigtige beholder.

Dysons cylinderstøvsuger, der transporteres sikkert.

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonens udløserknap, mens maskinen bæres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af tilbehøret

Sæt mundstykkerne på håndtagsrøret, så de "klikker" på plads.

Forskellige værktøjer er fastgjort til forlængeren på Dysons cylinderstøvsuger.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af det motoriserede gulvmundstykke på forskellige gulvtyper

Børsterullen er automatisk slået til, hver gang maskinen startes, og den sættes i støvsugestillingen.

Træd på pedalen oven på det motoriserede gulvmundstykke for at slå børsterullen fra ved støvsugning af bare/sarte gulve.

Sådan justeres turbinehovedet på Dysons cylinderstøvsuger.

Tryk på pedalen igen for at starte børsterullen igen til støvsugning af tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af ved at trykke på beholderknappen på cyklontoppen.

Sådan tømmes beholderen ved at trykke på den gule mekanisme foran den.

Tøm beholderens indhold i en affaldsplastpose eller affaldsspand.

Beholderen fra Dysons cylinderstøvsuger tømmes i en skraldespand.

Ryst cyklonen eller bank hårdt på den for at tømme alt støv ud fra støvopsamleren.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Filtret bør vaskes hver 3.-6. måned. Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Filtret bør vaskes hver 3.-6. måned. Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes. Dette filter må ikke afmonteres.

Vask filtret

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Det vaskbare filter tages af ved at trykke på udløserknappen på cyklonen, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Sådan frigøres beholderen fra en Dyson cylinderstøvsuger.

Forsøg ikke at løfte cyklonen af maskinen, før udløserknappen er trykket i bund, da cyklonen ellers sidder fast på maskinen.

Træk filterudløseren op, og tag filtret ud af maskinen.

Sådan fjernes filteret fra Dysons cylinderstøvsuger.

Filtret må kun vaskes i koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel på filtret, og det må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under den kolde hane.

Skal tørre i 12-24 timer et sted, hvor der er varmt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Instruktioner til, hvordan man lader filteret tørre i 24 timer.

Sæt filtret på igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?