Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Se lamperne

For at sikre at vi giver dig den rigtige information, bedes du se, hvor mange lamper der lyser på DC16-maskinen.

1 lampe

3 lamper

Lyser der 1 eller 3 lamper på huset?

Opladning af batteriet

For at sikre, at den håndholdte DC16 altid er klar til brug, skal den være på opladeren, og der skal være strøm til opladeren.

Når maskinen er i brug, viser lampen på håndtaget ladetilstanden. Når lampen lyser rødt konstant, er batteriet fladt og skal genoplades.

Når maskinen er tilsluttet opladeren, lyser den røde lampe konstant, indtil maskinen er helt opladet. Derefter skifter lampen til grøn.

Sæt maskinen i opladeren. Batteriet skal tilsluttet på maskinen under opladning.

Batteriet skal oplades i mindst 3 timer, eller indtil lampen lyser grønt.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv aftrækkeren

Tag cyklonen af den gennemsigtige beholder.

Tryk på aftrækkeren, og hold den inde, mens cyklonen og huset adskilles.

Er støjen holdt op?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller beholderen og cyklonen-

Beholderen må kun rengøres med en fugtig klud. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre beholderen. Beholderen må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugningen

Kontroller indsugningsrøret på cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på aftrækkeren, og sæt en hånd for indsugningen.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller gulvmundstykkerne

Hverken sprækkemundstykket eller kombinationsmundstykket må være tilsluttet maskinen.

Kig ind i begge mundstykker for at se, om der er hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket/mundstykkerne?

Kontroller for hindringer.

Kontroller indsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderlåget for at tømme beholderen.

Tag den gennemsigtige beholder af huset ved at åbne beholderlåget og trække i klemmen øverst på den gennemsigtige beholder.

Kontroller indsugningen, cyklonen og yderkappen for eventuelle hindringer.

Fjern eventuelt fnug og støv fra yderkappen med en klud eller blød børste.

Sæt beholder på igen, så den klikker på plads.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Sørg for at montere alle dele rigtigt igen uden afstand mellem beholderen og cyklonen.

Er problemet løst ved at kontrollere for hindringer?

Vask filtrene

Ved vedligeholdelse af din Dyson-maskine anbefaler vi, at du vasker filtret/filtrene mindst én gang hver 3.-6. måned.

Følg vejledningen i videoen.

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Hvis du ikke kan se videoen, eller du hellere vil følge en trinvis vejledning, skal du vælge Trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Tag filtrene af

Tryk på udløserknappen øverst på huset for at tage forfiltret af, og tag motorhusets låg af for at afmonter efterfiltret.

Afmonter forfiltrets skumpude, forfilterholderen og efterfiltrets skumpude.

Læg filtret i koldt vand i mindst 5 minutter.

ADVARSEL: Må ikke rengøres med rengøringsmiddel, eller vaskes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Efter 5 minutter skal filtret skylles under den kolde hane og klemmes forsigtigt sammen; gentag, indtil skyllevandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Saml maskinen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Kontroller for hindringer.

Tag eventuelle mundstykker af, og kontroller, at de ikke er tilstoppet.

Tag den gennemsigtige beholder af huset ved at åbne beholderlåget og trække i klemmen øverst på den gennemsigtige beholder.

Hvis yderkappen er tilstoppet, skal fnug og støv fjernes med en klud eller blød børste.

Kontroller cyklonen for hindringer, og fjern eventuelt støv eller fremmedlegemer, som relevant.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Sørg for at montere alle dele rigtigt igen uden afstand mellem beholderen og cyklonen.

Er problemet løst ved at kontrollere maskinen for hindringer?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Hvis maskinen stopper af sig selv, skal den stå i mindst en time for at køle af, og den må ikke sættes til opladning.

Hvis maskinen bruges til andet end almindelig husrengøring, f.eks. støvsugning af byggestøv, kan det forringe filterfunktionen.

Har det løst problemet?

Se lamperne

Kontroller, om der er 1 lampe på maskinen.

Kontroller, om der er 3 lamper på maskinen.

Lyser der 1 eller 3 lamper maskinen?

Viser lampen, at maskinen er i brug eller oplader?

Blinkende rød lampe

En blinkende rød lampe, mens maskinen er i brug, viser, at filtret ikke er isat, eller at det ikke er isat rigtigt.

Tag beholderen af cyklonen.

Tag filtret (-svampen og -huset) ud af maskinens hus.

Kontroller metalskiven på filtret.

Sæt filtret i maskinen igen, så metalskiven vender mod huset nederst til venstre på huset, når maskinen står opret.

Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Temperatur

Det betyder, at maskinen er i gang med at oplade/bruges uden for dens optimale temperaturområde.

Rigtigt temperaturområde 3-35 C.

Anbefalet rumtemperatur.

Maskinen skal være opladet i 3 timer ved rumtemperatur.

Har det løst problemet?

Tag batteriet af

Tag batteriet af maskinen.

Rengør kontaktpunkterne på huset og opladeren, og kontroller, at de ikke er tilsmudsede eller korroderede. Rengør alle kontakterne med en tør klud.

Sæt batteriet i maskinen igen, så det klikker på plads.

Afprøv maskinen.

Har det løst problemet?

Oplad maskinen

Sæt maskinen til opladning, og se lampen.

Lyser der en lampe?

Konstant lysende grøn lampe

En konstant grøn lampe viser, at maskinen er i brug, og den fungerer normalt.

Har det løst problemet?

Lav batteristrøm

Oplad maskinen i 3,5 time.

Har det løst problemet?

Oplad maskinen

Sæt maskinen til opladning.

Temperatur

Det betyder, at maskinen er i gang med at oplade/bruges uden for dens optimale temperaturområde.

Har det løst problemet?

Tag batteriet af

Tag batteriet af maskinen.

Rengør kontaktpunkterne på huset og opladeren, og kontroller, at de ikke er tilsmudsede eller korroderede. Rengør alle kontakterne med en tør klud.

Sæt batteriet i maskinen igen, så det klikker på plads.

Sæt maskinen på opladeren igen.

Har det løst problemet?

Flyt maskinen

Flyt maskinen i opladeren.

Har det løst problemet?

Konstant lysende grøn lampe

Det betyder, at maskinen er helt opladet.

Har det løst problemet?

Konstant lysende rød lampe

En konstant rød under opladning viser, at der er lav batteristrøm, og at batteriet skal oplades.

Har det løst problemet?

Viser lampen, at maskinen er i brug eller oplader?

Oplad maskinen

En blinkende rød lampe viser, at der er lav eller ingen batteristrøm, og at batteriet skal oplades.

Er problemet løst?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Temperatur

Det betyder, at maskinen er i gang med at oplade/bruges uden for dens optimale temperaturområde.

Lad maskinen blive i opladeren ved stuetemperatur, indtil lamperne holder op med at blinke.

Er problemet løst?

Lav batteristrøm

Oplad maskinen i 3,5 time.

Har det løst problemet?

3 konstant lysende lamper

3 konstant lysende lamper (rød, grøn, grøn), når maskinen er i brug, betyder, at batteriet er helt opladet.

Har det løst problemet?

2 konstant lysende lamper (rød, grøn)

2 konstant lysende lamper (rød, grøn), når maskinen er i brug, betyder, at batteriet er delvist opladet.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Temperatur

Det betyder, at maskinen er i gang med at oplade/bruges uden for dens optimale temperaturområde.

Kontroller temperaturen

Rigtigt temperaturområde 3-35 C.

Anbefalet rumtemperatur.

Maskinen skal være opladet i 3 timer ved rumtemperatur.

Har det løst problemet?

Konstant lysende rød lampe

En konstant rød under opladning viser, at der er lav batteristrøm, og at batteriet skal oplades.

Isæt maskinens stik, og oplad den i 3 timer, inden der kontrolleres igen.

Har det løst problemet?

3 konstant lysende lamper

3 konstant lysende lamper (rød, grøn, grøn) under opladning viser, at batteriet er helt opladet.

Har det løst problemet?

2 konstant lysende lamper

2 konstant lysende lamper (rød, grøn) under opladning betyder, at batteriet er delvist opladet.

Har det løst problemet?

Se lamperne

Kontroller, om der er 1 lampe på maskinen.

Kontroller, om der er 3 lamper på maskinen.

Lyser der 1 eller 3 lamper maskinen?

Kontroller aftrækkeren

Maskinen bør kun bruges ved at trykke på aftrækkeren.

Kontroller aftrækkeren for hindringer eller fremmedlegemer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Hvis aftrækkeren stadig ikke fungerer rigtigt, skyldes problemet formentlig huset.

Har det løst problemet?

Fugtig eller muggen lugt

En fugtig og muggen lugt skyldes, at støv i cyklonen er kommet i kontakt med vand.

Det er ikke sikkert, at det har været i direkte kontakt med vand. Hvis der for eksempel er blevet støvsuget dyrehår op, som har været lidt fugtige, vil fugten sammen med støvet i cyklonen forårsage lugten.

Lugten kan også opstå, hvis filtret sættes fugtigt tilbage i apparatet.

Rengør beholderen

Beholderen må kun rengøres med en fugtig klud. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere til at rengøre beholderen. Beholderen må ikke kommes i opvaskemaskinen.

Den gennemsigtige beholder skal være helt tør, inden den monteres igen.

Beholderen monteres igen ved at trykke den op og ind i huset på maskinen, så den klikker på plads.

Luk beholderbunden, så den klikker helt på plads.

Det kan også hjælpe mod lugten at vaske filtret.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vælg den relevante løsningsmulighed

Se lamperne

Kontroller, om der er 1 lampe på maskinen.

Kontroller, om der er 3 lamper på maskinen.

Lyser der 1 eller 3 lamper maskinen?

Hvilken komponent har du brug for hjælp til at montere?

Isæt batteriet

Tryk på batteriets udløserknap.

Træk forsigtigt i batteriet for at frigøre det.

Isæt batteriet igen ved at trykke det ind i huset, så det klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sæt beholderen på

Åbn beholderbunden.

Vip beholderen skråt, og tryk den dernæst mod huset, så den klikker på plads.

Luk beholderbunden.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Maskinens strømtid

Den håndholdte Dyson fungerer med konstant sugekraft. I modsætning til andre håndholdte modeller fungerer DC16 efter fuld opladning med konstant høj sugekraft i 6 minutter.

Denne strømtid er ideel til mindre støvsugning af støv mv. rundt omkring i hjemmet.

Opladetid til fuld opladning inden for 3-40o C: 3 timer

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Serienummer

Serienummeret står på huset bag beholderen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Video om tilbehør

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Hvis du ikke kan se videoen, eller du hellere vil følge en trinvis vejledning, skal du vælge denne løsningsmulighed.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kombinationsmundstykke

For at bruge børstefunktionen skal du trykke på knappen på børstedelen.

Skub børstedelen frem forrest på kombinationsmundstykket.

Sprækkemundstykke

Børsten skal placeres bagest på kombinationsmundstykket for at bruge sprækkefunktionen.

Sæt sprækkemundstykket i indsugningsrøret på cyklonen, så det "klikker" på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tømning af beholderen

For at maskinen kan blive ved at støvsuge effektivt, skal beholderen tømmes, når den er fyldt til MAX-mærket.

Tryk knappen på huset nedad for at tømme snavset direkte i en affaldsspand.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Tryk med et fast tryk under udløserknappen til den gennemsigtige beholders bund for at lukke den.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan skiftes filtrene

Ved vedligeholdelse af din Dyson-maskine anbefaler vi, at du vasker filtret/filtrene mindst én gang hver 3.-6. måned.

Følg vejledningen i videoen.

Den viste model kan variere alt efter det valgte produkt, men fremgangsmåden er den samme.

Hvis du ikke kan se videoen, eller du hellere vil følge en trinvis vejledning, skal du vælge Trinvis vejledning.

Tag filtrene af

Tryk på udløserknappen øverst på huset for at tage forfiltret af, og tag motorhusets låg af for at afmonter efterfiltret.

Afmonter forfiltrets skumpude, forfilterholderen og efterfiltrets skumpude.

Læg filtret i koldt vand i mindst 5 minutter.

ADVARSEL: Må ikke rengøres med rengøringsmiddel, eller vaskes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Efter 5 minutter skal filtret skylles under den kolde hane og klemmes forsigtigt sammen; gentag, indtil skyllevandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Saml maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Opladning af batteriet

For at sikre, at den håndholdte maskine altid er klar til brug, skal den være på opladeren, og der skal være strøm til opladeren.

Når maskinen er i brug, viser lamperne på håndtaget ladetilstanden. Når den røde lampe blinker, er batteriet fladt og skal genoplades.

Når maskinen er tilsluttet opladeren, stopper den røde lampe med at blinke, og de grønne streger bliver vist, i takt med at ladetilstanden øges. Ved brug af lysnetopladeren skal opladeren være tilsluttet, og stikkontakten skal være slået til.

Batteriet skal oplades i mindst 3 timer, eller indtil alle 3 lamper lyser.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vedligeholdelse af det motoriserede mundstykke

Tag det motoriserede mundstykke af maskinen ved at trykke på udløserknappen oven på indsugningen.

Brug en mønt til at afmontere endedækslet, som vist, og tag børsterullen af.

Kontroller, at der ikke er hindringer i børsterullehuset.

Er der andet, vi kan hjælpe med?