Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC15 Allergy støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengør beholderen og cyklonen

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på den røde knap oven på cyklonen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller børsterullen

Træd på pedalen for at frigøre mundstykket, og træk håndtaget imod dig.

Stabilisatorhjulene er trukket helt ind, ellers vil børsterullen ikke fungere.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og kontroller, om børsterullen roterer.

Bemærk: Børsterullen bør undgå kontakt med hår og løse beklædningsgenstande.

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Kontroller mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er der fremmedlegemer i mundstykket?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af:

Åbn bundpladens lukkemekanismer med en mønt

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af:

Træk børsterulledelene ud

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Sæt børsterullerne på igen, og spænd lukkemekanismerne.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller ventilrøret og mundstykkeslangen

Klem på udløserknapperne for at afmontere ventilrøret, og kontroller indeni.

Tag den øverste ende af røret af maskinen, og kontroller det indvendigt.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på den røde knap oven på cyklonen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i beholderen og cyklonen?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vaskning af filtret

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Træk filterudløseren op, og tag filtret ud af maskinen.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt.

ADVARSEL: Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Dette filter bør vaskes mindst hver 3. måned. Det permanente filter efter motoren under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Dette filter må ikke afmonteres.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Har det løst problemet med funktionsevnen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterne nu konstant?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugekraften fra slangen

Åbn hætten på håndtagsrøret, og træk metalrøret indeni op, så det klikker på plads.

Tryk på knappen for at frigøre slangen og rørhåndtaget fra maskinen.

Tryk på sideknapperne for at tage rørhåndtaget af slangen.

Afprøv sugekraften fra slangen.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller slangen

Slangen tages ud ved at dreje bunden af slangen nedad, indtil den klikker, og drej den derefter væk fra maskinen.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Kontroller ventilrøret

Klem på udløserknapperne for at afmontere ventilrøret, og kontroller indeni.

Er problemet løst ved at kontrollere ventilrøret?

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på den røde knap oven på cyklonen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i beholderen og cyklonen?

Tag håndtagsrøret af

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække metalrøret indeni op, indtil det klikker.

Håndtagsrøret frigøres ved at åbne hætten på det og trække metalrøret indeni op, indtil det klikker.

Tryk på sideknapperne for at tage rørhåndtaget af slangen.

Kontroller håndtagsrøret

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Gå til næste trin.

Kontroller slangen

Slangen tages ud ved at dreje bunden af slangen nedad, indtil den klikker, og drej den derefter væk fra maskinen.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Gå til næste trin.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Hvor har du lagt mærke til tabet af funktionsevne?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Slå børsterullen fra

Træd på pedalen for at frigøre mundstykket, og træk håndtaget imod dig.

Sørg for, stabilisatorhjulene er trukket helt ind, og tryk dernæst tænd/sluk-knappen.

Er støjen holdt op?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Sæt børsterullerne på igen, og spænd lukkemekanismerne.

Er problemet løst ved at fjerne hindringer i mundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag beholderen og cyklonen af

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget.

Tag beholderen og cyklonen af maskinen.

Tænd for maskinen, og hold den opret.

Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol for hindringer

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Tag håndtagsrøret af

Åbn hætten på håndtagsrøret, og træk metalrøret indeni op, så det klikker på plads.

Tryk på knappen for at frigøre slangen og rørhåndtaget fra maskinen.

Tryk på sideknapperne for at tage rørhåndtaget af slangen.

Kontroller håndtagsrøret

Kig ind i begge ender af håndtagsrøret, og fjern eventuelle hindringer.

Kontroller håndtagsrøret for beskadigelse.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret?

Kontroller slangen

Slangen tages ud ved at dreje bunden af slangen nedad, indtil den klikker, og drej den derefter væk fra maskinen.

Kontroller slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Sæt håndtagsrøret og slangen på igen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen?

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Sæt børsterullerne på igen, og spænd lukkemekanismerne.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Rengør ventilrøret og mundstykkeslangen

Klem på udløserknapperne for at afmontere ventilrøret, og kontroller indeni.

Tag den øverste ende af røret af maskinen, og kontroller det indvendigt.

Bemærk: Kontroller alle pakninger for beskadigelse.

Sæt ventilrøret og mundstykkeslangen på igen.

Er problemet løst ved at kontrollere ventilrøret?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller beholderen og cyklonen-

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på den røde knap oven på cyklonen for at åbne beholderbunden.

Tryk på knappen i nærheden af den firkantede indsugning for at tage den gennemsigtige beholder af cyklonen.

Den gennemsigtige beholder kan tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengørings- eller polermiddel på maskinen.

Kontroller beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller, at udluftningsventilen oven på cyklonen ikke er tilsmudset, og at den bevæger sig frit og uhindret, når der trykkes på den.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Når komponenterne er helt tørre, skal maskinen samles igen og afprøves.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges, før den er blevet repareret af en af vores teknikere.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller børsterullen

Træd på pedalen for at frigøre mundstykket, og træk håndtaget imod dig.

Stabilisatorhjulene er trukket helt ind, ellers vil børsterullen ikke fungere.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og kontroller, om børsterullen roterer.

Bemærk: Børsterullen bør undgå kontakt med hår og løse beklædningsgenstande.

Roterer børsterullen, når maskinen er vippet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Fjern hindringer i mundstykket

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tag endedækslerne af

Åbn bundpladens farvede lukkemekanismer med en mønt.

Drej endedækslerne for at afmontere dem.

Tag børsterullerne af

Træk børsterulledelene ud.

Brug en saks til at fjerne fremmedlegemer uden at klippe i børsterne.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen nu?

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hindring

Det skyldes formentlig en hindring i maskinen.

Udløs knappen manuelt

Træk udløseren af klar plast på bunden væk fra beholderen. Åbn beholderbunden, og tip indholdet ud.

Tryk på beholderens udløserknap på cyklonhåndtaget.

Bevæger den røde og gennemsigtige stang sig frit og uhindret op og ned?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sæt stabilisatoren på igen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Læg maskinen fladt på gulvet, så den hviler på den gennemsigtige beholder.

Brug begge tommefingre til at styre oversiden af stabilisatoren på plads, så tappen i højre side klikker på plads bag styret.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sørg for at vippe maskinen til den rigtige stilling

Træd på pedalen for at frigøre mundstykket, og træk håndtaget imod dig.

Hvis kunden har stået lige over mundstykket, ligger det ikke fladt på gulvet. Stabilisatoren trækkes heller ikke ind, og derfor fungerer børsterullen ikke.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Samlevejledning

Skub håndtagsrøret ned i slangen, så det klikker på.

Sæt rørhåndtaget og håndtagsrøret på.

Klik håndtagsrøret på plads øverst på maskinen.

Oprul ledning i retning mod uret, og fastgør den med klemmen.

Klik på mundstykkerne på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sådan bruges børsterullen

Bemærk: Børsterullen aktiveres automatisk, når maskinen vippes til støvsugestillingen.

Tryk på børsterulleknappen ved siden af tænd/sluk-knappen for at slå børsterullen fra ved støvsugning på sarte tæpper, løkketæpper og bare gulve.

Tryk på knappen igen for at starte børsterullen igen til støvsugning af tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bæres Dyson-maskinen

Maskinen må kun løftes i håndtaget oven på cyklonen.

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonudløseren, mens maskinen bæres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan startes støvsugningen

Sådan begynder du:

  • Isæt maskinens stik
  • Træd på pedalen bag på maskinen, og vip den ned i støvsugestillingen.

Sørg for, at stabilisatorhjulene er trukket helt ind, og tryk dernæst på tænd/sluk-knappen.

Med små bevægelser i håndleddet vil mundstykket bevæge sig i et zigzagmønster, så det er nemmere at støvsuge omkring møbler.

Når du er færdig, skal maskinen sættes tilbage i opret stilling.

Bemærk: Stabilisatorhjulene skal være fastlåst, inden der gives slip på støvsugeren.

Håndtagsrørfunktion

Åbn hætten på håndtagsrøret, og træk metalrøret indeni op, så det klikker på plads.

Tryk på knappen for at frigøre slangen og rørhåndtaget fra maskinen. Når håndtagsrøret trykkes tilbage i slangen, skal du sørge for, at slangen er lige. Tryk på håndtagsrørets udløserknap, og tryk håndtagsrøret ned i slangen.

Slangefunktion

Træk først håndtagsrøret ud, og tryk derefter på sideknapperne for at tage rørhåndtaget af slangen.

Der kan sættes mundstykker direkte i enden af slangen eller håndtagsrøret.

Ved brug af maskinen skal den altid stå for foden af trappen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tøm beholderen

Tryk på knappen øverst på håndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Tryk på knappen igen for at åbne beholderbunden og tømme beholderen.

Det kan gøres direkte i en affaldsspand eller i en pose, som cyklonen kommes ned i.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Træk filterudløseren op, og tag filtret ud af maskinen.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Dette filter bør vaskes mindst hver 3. måned. Det permanente filter efter motoren under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Dette filter må ikke afmonteres.

Er der andet, vi kan hjælpe med?