Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC08 Telescope Allergy støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

På billedet ses muligvis et andet gulvmundstykke, men fremgangsmåden er den samme.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag håndtagsrøret af slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer i begge ender af den slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.

Kontrol af kanalen

Kontroller kanalindsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn forfiltrets låg, og fjern eventuelle hindringer.

Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Tag filtrene af

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag filtret og filterhuset af maskinen.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Filterhuset må kun vaskes i koldt vand.

Tør filtret

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere filtret?

Kontroller gulvmundstykket

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret af metal ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Kontroller åbningen i gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Du kan ændre modstanden på gulvmundstykket ved at justere de røde luftstrømsåbninger i bunden.

Tryk fligene ind for at få den bedste modstand.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Hvis gulvmundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned. Luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvet

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller begge ender af slangen.

Kontroller begge ender af rørhåndtaget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.

Kontrol af kanalen

Kontroller kanalindsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn forfiltrets låg, og fjern eventuelle hindringer.

Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket.

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen oven på cyklonhåndtaget. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Tag beholderen af cyklonen ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

Bank let på cyklonen for at løsne eventuelt støv.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller kanalen for hindringer.

Påsætning af beholderen

Saml beholderen og cyklonen igen.

Sæt dem på huset igen, så de klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Afprøv maskinen uden beholderen

Tryk på beholderens udløserknap.

Tag beholderen og cyklonen af huset.

Tænd for maskinen.

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengør beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket.

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen oven på cyklonhåndtaget. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Tag beholderen og cyklonen af ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

ADVARSEL: Der må ikke bruges vand.

Kontrol af beholder og cyklon

Kontroller, at beholderens indvendige pakning ikke mangler eller er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller, at der ikke er hindringer i cyklonens midterrør eller i indsugningen foroven.

Sæt beholderen på igen ved først at montere bagsiden af den gennemsigtige beholder på cyklonen og klikke forenden på til sidst.

Kontroller, at komponenterne slutter tæt sammen. Hvis der er afstand imellem dem, kan det forringe funktionen, og de vil måske ikke blive koblet helt til huset.

Sæt beholderen og cyklonen på huset, så de klikker på plads.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Kontroller forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller begge ender af slangen.

Kontroller begge ender af rørhåndtaget.

Kontroller begge ender af forlængerrøret.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned, luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvtypen.

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller slangeindsugningen

Hvis der høres en fløjtelyd fra maskinen, betyder det, at der er en hindring eller en pakning, som er beskadiget eller mangler.

Sæt slangen på slangeindsugningen forrest på maskinen.

Sæt en hånd på slangeindsugningen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Hvilket mundstykke bruger du?

Turbinemundstykke.

Dual Mode-gulvmundstykke.

Mundstykket.

Kontroller turbinemundstykket

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer.

Tag bundpladen og børsterullerne af turbinemundstykket, og fjern eventuelle trådstumper og fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller for fnug og smuds på turbinemundstykkets underside og uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget. Tryk/træk-knappen skal være "ude", for at børsterullen kan rotere.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Roterer børsterullen?

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.

Kontrol af kanalen

Kontroller kanalindsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn forfiltrets låg, og fjern eventuelle hindringer.

Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Fortsæt med kontrollen

Børsterullen skal rotere, hvis sugekraften er for høj. Fortsæt derfor med funktionskontrollerne.

Hvis børsterullen stadig ikke roterer ved kraftig sugning, kan problemet løses ved at bestille et nyt turbinemundstykke.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonenheden, og tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller, at pakningerne på slangeindsugningen og afgangsrøret indsugningspakningen ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller cyklontoppen og beholderens indsugning for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller Dual Mode-gulvmundstykket

Kontroller bunden og tilslutningen på Dual Mode-gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv Dual Mode-gulvmundstykket på maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller mundstykket

Kontroller i bunden og åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv mundstykket på maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på knappen oven på cyklonhåndtaget, og tag beholderen af maskinen.

Kontroller kanalen

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller slangeindsugning og afgangsrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tryk på knappen oven på cyklonen for at åbne beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Udløs den gennemsigtige beholder fra cyklonen ved at trykke på knappen bag på cyklonen.

Rengør cyklonen med en tør klud, og ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv. Kontroller, at cyklonens og beholderens pakninger ikke mangler eller er beskadigede.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller slangen, rørhåndtaget og forlængerrøret

Sørg for at trække forlængerrøret helt ud.

Afhægt slangen fra slangeindsugningen.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer i rørhåndtaget, i hele slangen og i forlængerrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Hvilket mundstykke bruger du?

Turbinemundstykke.

Dual Mode-gulvmundstykke.

Mundstykket.

Kontroller Dual Mode-gulvmundstykket

Kontroller bunden og tilslutningen på Dual Mode-gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv Dual Mode-gulvmundstykket på maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller mundstykket

Kontroller i bunden og åbningen på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Afprøv mundstykket på maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller turbinemundstykket

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer.

Tag bundpladen og børsterullerne af turbinemundstykket, og fjern eventuelle trådstumper og fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller for fnug og smuds på turbinemundstykkets underside og uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget. Tryk/træk-knappen skal være "ude", for at børsterullen kan rotere.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Saml igen, og afprøv turbinemundstykket på maskinen.

Roterer børsterullen?

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på enden af forlængerrøret.

Tag fat i kraven med et fast greb for at trække forlængerrøret helt ud, og kontroller, at det er trukket helt ud.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned, luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvet

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer i begge ender af slangen, forlængerrøret og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller begge ender af slangen.

Kontroller begge ender af rørhåndtaget.

Kontroller begge ender af forlængerrøret.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.

Kontrol af kanalen

Kontroller kanalindsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn forfiltrets låg, og fjern eventuelle hindringer.

Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Tag filtrene af

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag filtret og filterhuset af maskinen.

Vask filtret

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Filterhuset må kun vaskes i koldt vand.

Tør filtret

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned, luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvtypen.

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Tag fat i kraven med et fast greb for at trække forlængerrøret helt ud, og kontroller, at det er trukket helt ud.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller gulvmundstykket

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret af metal ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Kontroller åbningen i gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Du kan ændre modstanden på gulvmundstykket ved at justere de røde luftstrømsåbninger i bunden.

Tryk fligene ind for at få den bedste modstand.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Hvis gulvmundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller strømforsyningen

 • Er strømledningen eller stikket beskadiget?
 • Fungerer øvrige apparater i husstanden?
 • Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vask filtrene, og rengør beholderen

Problemet kan løses ved at vaske filtrene og rengøre beholderen og cyklonen.

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.

Kontrol af kanalen

Kontroller kanalindsugningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn forfiltrets låg, og fjern eventuelle hindringer.

Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Brug af ledningen

Maskinen skal være slukket.

Tag maskinens stik ud, inden ledningen rulles ind.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvis maskinen bruges til andet end almindelig husrengøring, f.eks. støvsugning af byggestøv, kan det forringe filterfunktionen.

Vask filtrene, og kontroller for hindringer

Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Husk at slukke for maskinen og tage stikket ud, inden du kontrollerer filtrene og tjekker for hindringer, før maskinen startes igen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Hvis problemet ikke løses ved at vaske filtret, skal du vælge Rengøring af beholderen og cyklonen.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengøring af beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket.

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen oven på cyklonhåndtaget. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Tag beholderen af cyklonen ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

Bank let på cyklonen for at løsne eventuelt støv.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller kanalen for hindringer.

Sæt beholderen på igen

Saml beholderen og cyklonen igen.

Sæt dem på huset igen, så de klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket.

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen oven på cyklonhåndtaget. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Tag beholderen af cyklonen ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

Bank let på cyklonen for at løsne eventuelt støv.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at der ikke er hindringer i cyklonens midterrør og øverste indsugning.

Vaskning af beholderen

Der må kun bruges vand uden rengøringsmiddel.

Beholderen skal være helt tør, inden den sættes på maskinen igen.

Gummitætningerne må ikke tages af.

Påsætning af beholderen

Saml beholderen og cyklonen igen.

Sæt dem på huset igen, så de klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem de 2 hjul.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt gulvmundstykkerne på forlængerrøret, så de "klikker" på plads.

Eller forlængerrøret kan tages af, og mundstykkerne kan sættes direkte på slangen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af mini-turbinemundstykket

Børsterullen kan slås til og fra med tryk/træk-knappen på siden af mini-turbinemundstykket.

Børsterullen slået til gulve med tæppe.

Børsterullen slået fra på bare gulve eller gulve med sarte tæpper.

Hvis børsterullen ikke roterer, skal du vælge den relevante løsningsmulighed.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Forlængerrør

Tag fat i kraven med et fast greb for at trække forlængerrøret ud.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Filtervask

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag filtret og filterhuset af maskinen.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Filtret må kun vaskes med koldt vand.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem de 2 hjul.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Sæt gulvmundstykkerne på forlængerrøret, så de "klikker" på plads.

Eller forlængerrøret kan tages af, og mundstykkerne kan sættes direkte på slangen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Brug af mini-turbinemundstykket

Børsterullen kan slås til og fra med tryk/træk-knappen på siden af mini-turbinemundstykket.

Børsterullen slået til gulve med tæppe.

Børsterullen slået fra på bare gulve eller gulve med sarte tæpper.

Hvis børsterullen ikke roterer, skal du vælge den relevante løsningsmulighed.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges forlængerrøret

Forlængerrøret kan bruges trykket ind med mundstykker.

Hvis du trykker på udløserknappen oven over håndtagsrøret, kan den første del trækkes ud trinvis.

Til brug sammen med det primære gulvmundstykke anbefaler vi at trække forlængerrøret helt ud.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned. Luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvtypen.

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller mini-turbinemundstykket

Åbn begge lukkemekanismer på bundpladen en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Afmonter begge ender af børsterullen ved at skubbe enderne halvt ud i siderne på mini-turbinemundstykket.

Fjern eventuelle trådstumper og fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod mundstykkets bagende.

Monter begge børsterulledele på metalakslerne.

Saml bundpladen, så den er plan, og lukkemekanismerne er lukket.

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere.

Hvis mini-turbinemundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere mini-turbinemundstykket?

Problem med hindring

Der skal være stærk sugekraft i mini-turbinemundstykket, for at børsterullen kan rotere.

Det kan være en hindring, som er skyld i tabet af sugekraft.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Tag fat i kraven med et fast greb for at trække forlængerrøret helt ud, og kontroller, at det er trukket helt ud.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen og forlængerrøret.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller begge ender af slangen.

Kontroller begge ender af rørhåndtaget.

Kontroller begge ender af forlængerrøret.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere forlængerrøret, rørhåndtaget og slangen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengøring af beholderen og cyklonen

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket.

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen oven på cyklonhåndtaget. Tag cyklonen og den gennemsigtige beholder af.

Tømning af beholderen

Tag beholderen af cyklonen ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

Bank let på cyklonen for at løsne eventuelt støv.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at beholderens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller, at der ikke er hindringer i cyklonens midterrør og øverste indsugning.

Vaskning af beholderen

ADVARSEL: Der må kun bruges vand uden rengøringsmiddel.

Beholderen skal være helt tør, inden den sættes på maskinen igen.

Gummitætningerne må ikke tages af.

Påsætning af beholderen

Saml beholderen og cyklonen igen.

Sæt dem på huset igen, så de klikker på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Hvis problemet ikke løses ved at vaske filtret, skal du vælge Rengøring af beholderen og cyklonen.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Filtervask

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag filtret og filterhuset af maskinen.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Filtret må kun vaskes i koldt vand.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Afprøv maskinen uden beholderen

Tryk på beholderens udløserknap.

Tag beholderen og cyklonen af huset.

Tænd for maskinen.

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tøm, når den er fyldt til MAX-mærket – må ikke overfyldes.

Rengør beholderen og cyklonen

Afmontering af beholderen

Cyklonen og den gennemsigtige beholder tages af ved at trykke på udløserknappen øverst på bærehåndtaget.

Tømning af beholderen

Tag beholderen og cyklonen af ved at trykke på udløserknappen på den gennemsigtige beholders håndtag.

Bemærk: For at mindske kontakt med støv/allergener ved tømning kommes den gennemsigtige beholder i en tæt tillukket plastpose og tømmes. Tag den gennemsigtige beholder forsigtigt af. Luk posen tæt til, og bortskaf som normalt.

Rengør cyklonens yderkappe

Rengør med en tør klud eller børste for at fjerne fnug og fremmedlegemer.

ADVARSEL: Der må ikke bruges vand.

Kontrol af beholder og cyklon

Kontroller, at beholderens indvendige pakning ikke mangler eller er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Kontroller, at der ikke er hindringer i cyklonens midterrør eller i indsugningen foroven.

Sæt beholderen på igen ved først at montere bagsiden af den gennemsigtige beholder på cyklonen og klikke forenden på til sidst.

Kontroller, at komponenterne slutter tæt sammen. Hvis der er afstand imellem dem, kan det forringe funktionen, og de vil måske ikke blive koblet helt til huset.

Sæt beholderen og cyklonen på huset, så de klikker på plads.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere beholderen og cyklonen?

Kontroller for hindringer.

Tag slangen af huset.

Tag slangen ud af indsugningen.

Tryk på kraveudløseren, og tag den af huset.

Tag rørhåndtaget af slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Kontroller for hindringer i begge ender af den slangen og håndtagsrøret, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Kontroller gulvmundstykket

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret af metal ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Kontroller åbningen i gulvmundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Du kan ændre modstanden på gulvmundstykket ved at justere de røde luftstrømsåbninger i bunden.

Tryk fligene ind for at få den bedste modstand.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Hvis gulvmundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

På billedet ses muligvis et andet gulvmundstykke, men fremgangsmåden er den samme.

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret.

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller strømforsyningen

 • Er strømledningen eller stikket beskadiget?
 • Fungerer øvrige apparater i husstanden?
 • Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvis maskinen bruges til andet end almindelig husrengøring, f.eks. støvsugning af byggestøv, kan det forringe filterfunktionen.

Vask filtrene, og kontroller for hindringer

Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Husk at slukke for maskinen og tage stikket ud, inden du kontrollerer filtrene og tjekker for hindringer, før maskinen startes igen.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontroller gulvmundstykket

Tryk på udløserknappen på turbinemundstykket for at tage det af forlængerrøret.

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og drej de 2 lukkemekanismer en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod hjulene på turbinemundstykket.

Sæt bundpladen på igen ved at fastgøre de forreste tappe først og vippe bundpladen ned. Luk de 2 lukkemekanismer, og skub bundpladens udløserknap tilbage.

Kontroller, at turbinemundstykket er indstillet rigtigt til gulvet

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere (til støvsugning af tæpper).

Tryk tryk/træk-knappen ind, så børsterullen ikke kan rotere (ved støvsugning af bare gulve eller sarte underlag).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere gulvmundstykket?

Kontroller mini-turbinemundstykket

Åbn begge lukkemekanismer på bundpladen en kvart omgang.

Kontroller for hindringer.

Afmonter begge ender af børsterullen ved at skubbe enderne halvt ud i siderne på mini-turbinemundstykket.

Fjern eventuelle trådstumper og fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod mundstykkets bagende.

Monter begge børsterulledele på metalakslerne.

Saml bundpladen, så den er plan, og lukkemekanismerne er lukket.

Træk tryk/træk-knappen ud, så børsterullen kan rotere.

Hvis mini-turbinemundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere mini-turbinemundstykket?

Problem med hindring

Der skal være stærk sugekraft i mini-turbinemundstykket, for at børsterullen kan rotere.

Det kan være en hindring, som er skyld i tabet af sugekraft.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugekraften fra forlængerrøret

Tag gulvmundstykket af forlængerrøret ved at trykke på udløserknappen på gulvmundstykket.

Tag fat i kraven med et fast greb for at trække forlængerrøret helt ud, og kontroller, at det er trukket helt ud.

Sæt en hånd på enden af forlængerrøret, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af kanalen, cyklonen og beholderen

Tag beholderen af ved at trykke på knappen øverst på håndtaget.

Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på det gennemsigtige håndtag.

Fjern fnug og støv fra yderkappen med en klud eller tør børste.

Kontroller beholderen og cyklonen:

 • Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.
 • Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.
 • Kontroller beholderen og cyklonen:

 • Kontroller, at beholderens indre del er ren, og at den store pakning ikke mangler eller er beskadiget.
 • Kontroller, at cyklonen er ren, og fjern eventuelle hindringer. Bank på cyklonen for at fjerne fastsiddende snavs.
 • Luk forfilterlåget med filtret indeni, saml beholderen og cyklonen igen, og monter dem på maskinen.

  Hvis der er manglende eller beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"/// og bestille en ny.

  Afprøv maskinen.

  Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

  Filtervask

  Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

  Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

  Tryk på udløserknappen på cyklonen, og tag filtret og filterhuset af maskinen.

  Du kan ændre modstanden på gulvmundstykket ved at justere de røde luftstrømsåbninger i bunden.

  Tryk fligene ind for at få den bedste modstand.

  Filtret må kun vaskes i koldt vand.

  Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

  Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

  Filtret bør vaskes mindst halvårligt.

  Hvis filtret mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Er problemet løst ved at vaske filtret?

  Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

  Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

  Kontakt os på telefon +45 80705843

  Brug af ledningen

  Maskinen skal være slukket.

  Tag maskinens stik ud, inden ledningen rulles ind.

  Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

  Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

  Har det løst problemet?