Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Dyson DC11 Allergy + HFT støvsuger
Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Rengøring af beholderen og cyklonen

Tag de gennemsigtige beholdere af maskinen ved at trykke på beholderens udløserknap.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tryk på knappen for at tømme snavset direkte i en affaldsspand eller -pose.

Udløserknappen til støvbeholderen skubbes ned for at frigøre basen og tømme affaldet i en skraldespand. Når den er tom lukkes låget igen.

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen ved at trykke på knappen forrest på cyklonen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Cyklonhylsteret rengøres med en klud, og advarselsmærkatet advarer mod at vaske under vand fra hanen.

Beholderen må kun rengøres med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

De transparente beholdere rengøres med vand fra hanen samt en børste.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Sæt cyklonen og beholderen på igen med et fast tryk.

Cyklon og beholder skubbes tilbage i hoveddelen og klikkes på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Kontrol af sugekraften

Tag gulvmundstykket af maskinen, og sæt en hånd på forlængerrøret.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svag?

Kontroller sugekraften fra slangen

Tag slangen af rørhåndtaget ved at trykke på de 2 holdeklemmer.

Toppen af håndtaget og slangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og afprøv sugekraften i enden af slangen.

Slangeenden på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svag?

Kontrol af forlængerrøret for hindringer

Når forlængerrøret er taget af, skal du lade en mønt falde igennem håndtagsrøret for at se, om den kommer ud i den anden ende.

Hvis mønten ikke kommer til syne, er håndtagsrøret tilstoppet.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol af maskinen for hindringer

Tag slangen af rørhåndtaget ved at trykke på de 2 holdeklemmer. Tag desuden slangen af maskinen ved at trykke på udløserknappen.

Toppen af håndtaget og slangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Kontroller, at der ikke er hindringer i slangen.

Tag beholderen af, og kontroller, at der ikke er hindringer i kanalindsugningerne.

Er problemet løst ved at kontrollere maskinen for hindringer?

Er problemet løst ved at kontrollere cyklonen?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vask filtret

Tryk på udløserknappen for at tage cyklonenheden af maskinen.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tag filtret ud af maskinen.

Beholderen, der fjernes ved at trykke på udløserknappen og trækkes væk fra hoveddelen.

Tag filtret ud af filterhuset, og ryst det over en affaldsspand.

Filteret fjernes fra en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Rester fra filteret, der tømmes i en skraldespand.

Filterhuset må kun vaskes i koldt vand og tørres ved at banke på det for at fjerne overskydende vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under koldt vand fra hanen, og der bankes forsigtigt på kanten af vasken for at fjerne det overskyende vand.

Lad begge dele af filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12-24 timer, eller indtil de er helt tørre. Må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret, der lufttørrer ved radiatoren i 12 timer.

Sæt filtret på igen, når det er helt tørt. Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

En advarsel om ikke at placere filteret i hoveddelen, når det er vådt.

Har det løst problemet?

Problem med gulvmundstykke

Det betyder, at der er problemer med gulvmundstykket.

Hvilket gulvmundstykke bruger du?

Kontrol af gulvmundstykket til bare gulve for hindringer

Tag mundstykket til bare gulve af maskinen.

Kontroller, at der ikke er hindringer i indsugningen.

Har det løst problemet?

Kontroller sugekraften fra slangen

Tag slangen af rørhåndtaget ved at trykke på de 2 holdeklemmer.

Toppen af håndtaget og slangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Tænd for maskinen, og afprøv sugekraften i enden af slangen.

Slangeenden på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svag?

Kontrol af turbinemundstykket for hindringer

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer; tag bundpladen af turbinemundstykket.

Børstestangens udvendige beslag fjernes ved at dreje de gule knapper mod uret, og derefter skubbes låsen i midten opad.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Kontroller tryk/træk-knappen udvendigt for fremmedlegemer eller hindringer.

Toppen af turbinehovedet.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Børstestangens udvendige beslag fastgøres ved at dreje de gule knapper med uret, og derefter skubbes låsen i midten nedad.

Har det løst problemet?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Kunden skal vente mindst 2 timer, hvis han/hun vil kontrollere, om maskinen kan tændes igen. Bed i så fald kunden om at ringe tilbage derefter.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontrol af sugekraften

Tag gulvmundstykket af maskinen, og sæt en hånd på forlængerrøret.

Knap trykkes på håndtaget af en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svag?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Tag gulvmundstykket af

Tag gulvmundstykket af maskinen, og tænd for den.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Høres lyden stadig?

Fjernelse af en hindring i turbinemundstykket

Tag gulvmundstykket af maskinen.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Kontrol af turbinemundstykket for hindringer

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer; tag bundpladen af turbinemundstykket.

Børstestangens udvendige beslag fjernes ved at dreje de gule knapper mod uret, og derefter skubbes låsen i midten opad.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Kontroller tryk/træk-knappen udvendigt for fremmedlegemer eller hindringer.

Toppen af turbinehovedet.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Børstestangens udvendige beslag fastgøres ved at dreje de gule knapper med uret, og derefter skubbes låsen i midten nedad.

Høres lyden stadig?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Tag gulvmundstykket af

Tag gulvmundstykket af maskinen, og tænd for den.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Høres der stadig en raslelyd fra maskinen?

Kontrol af sugekraften

Raslelyden kan skyldes en hindring i maskinen; derfor bør der kontrolleres for følgende hindringer.

Tag gulvmundstykket af maskinen, og sæt en hånd på forlængerrøret.

Er sugekraften stærk eller svag?

Kontroller turbinemundstykket

Tag gulvmundstykket af maskinen.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Kontrol af turbinemundstykket for hindringer

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer; tag bundpladen af turbinemundstykket.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Kontroller tryk/træk-knappen udvendigt for fremmedlegemer eller hindringer.

Toppen af turbinehovedet.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Børstestangens udvendige beslag fastgøres ved at dreje de gule knapper med uret, og derefter skubbes låsen i midten nedad.

Er problemet løst ved at kontrollere turbinemundstykket?

Kontrol af hjulene og turbinemundstykket

Tag maskinens stik ud, og kontroller, at der ikke er hår eller fremmedlegemer på husets hjul.

Hjulene, der tjekkes på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer i turbinemundstykkets hjul.

Tjek af støvsugerhovedet.

Er problemet løst ved at kontrollere hjulene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontrol af sugekraften

Hvis der høres en fløjtelyd fra maskinen, betyder det, at der er en hindring eller en pakning, som er beskadiget eller mangler.

Tag gulvmundstykket af maskinen, og sæt en hånd på forlængerrøret.

Knap trykkes på håndtaget af en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Støvet lugt

En lugt af varmt støv kan betyde, at der er en hindring i maskinen, eller at filtret er tilsmudset. Vi tilråder at kontrollere maskinen og vaske filtret.

Vælg følgende løsningsmulighed:

Kontrol af sugekraften

Tag gulvmundstykket af maskinen, og sæt en hånd på forlængerrøret.

Knap trykkes på håndtaget af en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Er sugekraften stærk eller svag?

Rengør beholderen og cyklonen

Tag de gennemsigtige beholdere af maskinen ved at trykke på beholderens udløserknap.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tryk på knappen for at tømme snavset direkte i en affaldsspand eller -pose.

Udløserknappen til støvbeholderen skubbes ned for at frigøre basen og tømme affaldet i en skraldespand. Når den er tom lukkes låget igen.

Tag den gennemsigtige beholder af cyklonen ved at trykke på knappen forrest på cyklonen.

Fjern eventuelle hår eller fibre på cyklonens yderkappe.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med vand.

Cyklonhylsteret rengøres med en klud, og advarselsmærkatet advarer mod at vaske under vand fra hanen.

Beholderen må kun rengøres med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

De transparente beholdere rengøres med vand fra hanen samt en børste.

Beholderen skal være helt tør, inden maskinen samles igen.

Sæt cyklonen og beholderen på igen med et fast tryk.

Cyklon og beholder skubbes tilbage i hoveddelen og klikkes på plads.

Har det løst problemet?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen for at tage cyklonenheden af maskinen.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tag filtret ud af maskinen.

Beholderen, der fjernes ved at trykke på udløserknappen og trækkes væk fra hoveddelen.

Tag filtret ud af filterhuset, og ryst det over en affaldsspand.

Filteret fjernes fra en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Rester fra filteret, der tømmes i en skraldespand.

Filterhuset må kun vaskes i koldt vand og tørres ved at banke på det for at fjerne overskydende vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under koldt vand fra hanen, og der bankes forsigtigt på kanten af vasken for at fjerne det overskyende vand.

Lad begge dele af filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12-24 timer, eller indtil de er helt tørre. Må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret, der lufttørrer ved radiatoren i 12 timer.

Sæt filtret på igen, når det er helt tørt. Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

En advarsel om ikke at placere filteret i hoveddelen, når det er vådt.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Brug af ledningen

Sluk for maskinen, og tag stikket ud.

Hvis ledningen ikke rulles ind, skal du trække den helt ud med et fast træk, indtil den røde tape ses.

Der skal trykkes på knappen til ledningsindrulning med et fast tryk for at rulle ledningen inden efter brug. Når knappen trykkes langt nok ind, vil der kunne mærkes og høres et klik, og ledningen rulles ind.

Har det løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol af turbinemundstykkets tryk/træk-knap

På siden af turbinemundstykket er der en lille tryk/træk-knap. Fordi børsterullen er luftdrevet, skal tryk/træk-knappen trækkes ud, så der kan komme luft igennem. Tryk/træk-knappen skal trykkes ind for at få børsterullen til at standse.

Toppen af turbinehovedet.

Er problemet løst ved at kontrollere turbinemundstykkets tryk/træk-knap?

Fjernelse af en hindring i turbinemundstykket

Tag gulvmundstykket af maskinen.

Turbinenhovedet fjernes fra stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Kontrol af turbinemundstykket for hindringer

Skub bundpladens udløserknap tilbage, og åbn bundpladens 2 lukkemekanismer; tag bundpladen af turbinemundstykket.

Tag børsterullerne af, og fjern eventuelle hår, trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Børstestangen fjernes ved at trække fra begge sider af gulvværktøjet.

Kontroller tryk/træk-knappen udvendigt for fremmedlegemer eller hindringer.

Toppen af turbinehovedet.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Børstestangens udvendige beslag fastgøres ved at dreje de gule knapper med uret, og derefter skubbes låsen i midten nedad.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket for hindringer?

Foretag kontrol

Turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sådan samles Dyson-maskinen

Klik turbinemundstykket i forlængerrøret. Træk håndtagsrøret ud ved at trykke på den gule klemme på håndtaget.

Sådan samler du en Dyson DC11 cylinderstøvsuger ved at klikke håndtag, stang og hoved på plads.

Tilslut slangen på maskinens hus og rørhåndtaget.

Sådan monteres slangen på stangen og hoveddelen.

Sæt mundstykkerne bag på maskinen.

Spalteværktøjet, børsten til indgroet snavs og hovedet opbevares i hoveddelen af en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Forlængerslangen kan placeres på maskinen, når den ikke er i brug, ved at placere forlængeren forrest på cyklonen og beholderen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Opbevaring af tilbehørsdelene på maskinen

De 3 mundstykker kan opbevares praktisk bag på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Påsætning af forlængerrøret

Tryk på udløserknappen på forlængerrøret for at trække det helt ud, så det "klikker" på plads

Den hurtigudløsende forlængerknap trykkes ned.

Sæt gulvmundstykkerne på forlængerrøret, så de "klikker" på plads.

Turbinens hoved fastgøres til stangen på en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Eller forlængerrøret og rørhåndtaget kan tages af, og mundstykkerne kan sættes direkte på slangen, så de "klikker" på plads.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges turbinemundstykket

På siden af turbinemundstykket er der en lille tryk/træk-knap. Fordi børsterullen er luftdrevet, skal tryk/træk-knappen trækkes ud, så der kan komme luft igennem. Tryk/træk-knappen skal trykkes ind for at få børsterullen til at standse.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Tømning af beholderen

Tag de gennemsigtige beholdere af maskinen ved at trykke på beholderens udløserknap.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tryk på knappen for at tømme snavset direkte i en affaldsspand eller -pose.

Udløserknappen til støvbeholderen skubbes ned for at frigøre basen og tømme affaldet i en skraldespand. Når den er tom lukkes låget igen.

Ryst eller bank hårdt for at tømme støvopsamleren helt for støv.

Tryk med et fast tryk midt på den gennemsigtige beholders bund for at lukke den, inden den sættes på maskinen igen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vask filtret

Tryk på udløserknappen for at tage cyklonenheden af maskinen.

Tryk på en knap øverst på hoveddelen for at udløse beholderen.

Tag filtret ud af maskinen.

Beholderen, der fjernes ved at trykke på udløserknappen og trækkes væk fra hoveddelen.

Tag filtret ud af filterhuset, og ryst det over en affaldsspand.

Filteret fjernes fra en Dyson DC11 cylinderstøvsuger.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Rester fra filteret, der tømmes i en skraldespand.

Filterhuset må kun vaskes i koldt vand og tørres ved at banke på det for at fjerne overskydende vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Filteret vaskes under koldt vand fra hanen, og der bankes forsigtigt på kanten af vasken for at fjerne det overskyende vand.

Lad begge dele af filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12-24 timer, eller indtil de er helt tørre. Må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filteret, der lufttørrer ved radiatoren i 12 timer.

Sæt filtret på igen, når det er helt tørt. Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

En advarsel om ikke at placere filteret i hoveddelen, når det er vådt.

Er der andet, vi kan hjælpe med?