Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan rengøres beholderen og cyklonen

Tryk på udløserknappen øverst på beholderen, og tag den af maskinen.

Træk i udløserknappen på cyklontoppen, under håndtaget.

Udløs beholderen fra cyklonen ved at trykke på den forreste udløserknap.

Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne støvet.

Den gennemsigtige beholder må rengøres med koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmidler eller andre kemiske midler.

Saml den gennemsigtige beholder, og luk beholderlåget, inden den sættes på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv sugningen

En fløjtelyd kan betyde, at der er en luftutæthed på grund af en manglende pakning eller en hindring.

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Står maskinen opret?

Hold altid hænder og beklædning i god afstand fra børsterullen.

Kontroller børsterullen

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen.

Tænd for maskinen, og kontroller, om børsterullen roterer.

Hvis maskinen har en knap til at slå børsterullen til og fra, skal du kontrollere, at pilen på reguleringsdrejeknappen drejer frem til gulvtæppestillingen

Roterer børsterullen, når der er tændt for maskinen?

Kontroller for fremmedlegemer eller beskadigelse

Tag ventilrøret af maskinen forneden.

Kontroller ventilrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller pakningen på ventilrøret for beskadigelse.

Kontroller pakningen på maskinen for beskadigelse.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på inspektionskanalen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, læg den fladt på gulvet, og vend den om, så bunden er synlig.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismerne en kvart omgang til venstre. Tag bundpladen af.

Fjern forsigtigt eventuelle hindringer fra børsterullen, om nødvendigt ved at fjerne hår eller fibre med en saks.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Fjernelse af hindringer fra kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen:

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tøm beholderen, og lad beholderbunden stå åben.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Sådan vaskes filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen, og tag filterhuset af maskinen.

Tag filtret ud af huset (det er kun det blå skum og den gule holder, der skal vaskes).

Begge komponenter må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel. Må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

Bemærk: Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen:

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på beholderen og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, læg den fladt på gulvet, og vend den om, så bunden er synlig.

Tag bundpladen af

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismerne en kvart omgang til venstre. Tag bundpladen af.

Fjern forsigtigt eventuelle hindringer fra børsterullen, om nødvendigt ved at fjerne hår eller fibre med en saks.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontrol af låsen til opret stilling

Låsen til opret stilling kan gå ud af indgreb, så maskinen ikke står rigtigt. Dette problem løses nemt ved at følge vejledningen, som vist i videoen.

I videoen ses muligvis en anden variant, men fremgangsmåden er den samme.

Vip maskinen, og stil dig bag den.

Ventilrørsholderen er i højre side ved de bageste hjul.

Kontroller, at der ikke er hindringer i ventilrøret, ved at trykke på trykknappen og afmontere det fra ventilholderen.

Fastgør ventilholderen ved at trykke på den store trykknap foran (kan ses, når maskinen er vippet tilbage).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere låsen til opret stilling?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller for fremmedlegemer eller beskadigelse

Tag ventilrøret af maskinen forneden.

Kontroller for hindringer:

Kontroller ventilrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen. Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller pakningen på ventilrøret for beskadigelse.

Kontroller pakningen på maskinen for beskadigelse.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på inspektionskanalen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af slangen

Sæt ventilrøret på igen, inden du går videre.

Tag håndtagsrøret af slangen. Stræk slangen ud, og kontroller den for revner.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på enden af slangen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontroller håndtagsrøret

Kig ind i håndtagsrøret. Du skal kunne se lys i den anden ende. Hvis ikke, skal du fjerne hindringen.

Tilslut håndtagsrøret på slangen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tøm beholderen, og lad beholderbunden stå åben.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller U-bøjningen og slangen

Vip maskinen frem, og afhægt den U-bøjede inspektionskanal nederst på slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag slangen af.

Tag beholderen af maskinen.

Slangeudløseren er placeret forrest. Tryk på udløserknappen, og tag slangen af bagpå samtidig.

Kontroller slangen i begge ender for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Samling:

Sæt beholderen på igen

Sæt slangen på igen, så den klikker helt på plads

Sæt U-bøjningen på igen, så den klikker helt på plads.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen og U-bøjningen?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen:

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Hold altid hænder og beklædning i god afstand fra børsterullen.

Kontroller børsterullen

Sluk for maskinen.

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Kontroller, at pilen på drejeknappen til børsterullefunktionen peger frem mod gulvtæppestillingen.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen:

Tænd for maskinen

Høres lyden stadig?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv uden beholderen og cyklonen

Sæt maskinens stik i stikkontakten.

Tag beholderen og cyklonen af, og kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Tænd for maskinen.

Høres lyden stadig, når beholderen er taget af?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen:

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen:

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, læg den fladt på gulvet, og vend den om, så bunden er synlig.

Tag bundpladen af ved at bruge en mønt til at dreje lukkemekanismerne en kvart omgang.

Fjern forsigtigt eventuelle hindringer fra børsterullen, om nødvendigt ved at fjerne hår eller fibre med en saks.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Kontroller U-bøjningen og slangen

Vip maskinen frem, og afhægt den U-bøjede inspektionskanal nederst på slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag slangen af.

Tag beholderen af maskinen.

Slangeudløseren er placeret forrest. Tryk på udløserknappen, og tag slangen af bagpå samtidig.

Kontroller slangen i begge ender for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen

Samling:

Sæt beholderen på igen

Sæt slangen på igen, så den klikker helt på plads

Sæt U-bøjningen på igen, så den klikker helt på plads.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere U-bøjningen og slangen?

Kontroller håndtagsrøret

Tag håndtagsrøret af slangen.

Kig ind i håndtagsrøret. Du skal kunne se lys i den anden ende. Hvis ikke, skal du fjerne hindringen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret og slangen?

Sådan vaskes filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen, og tag filterhuset af maskinen.

Tag filtret ud af huset (det er kun det blå skum og den gule holder, der skal vaskes).

Begge komponenter må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel. Må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

Bemærk: Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv håndtagsrøret

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Knappen lyser ikke.

Tryk på knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Vælg den relevante løsningsmulighed

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Sådan vaskes filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen, og tag filterhuset af maskinen.

Tag filtret ud af huset (det er kun det blå skum og den gule holder, der skal vaskes).

Begge komponenter må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel. Må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

Bemærk: Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Rengør beholderen og cyklonen

Tøm den gennemsigtige beholder

Kom beholderen i en pose, luk posen om beholderen, og tryk på knappen for at tømme den.

Ryst beholderen eller bank hårdt på den for at tømme beholderen og støvopsamleren helt.

Tag den gennemsigtige beholder af:

Når beholderbunden er åben, skal du trykke på knappen oven på den gennemsigtige beholder for at adskille beholderen fra cyklonen

Rengør cyklonen.

Rengør yderkappen med en tør klud eller med kombinationsmundstykket.

Bank let for at fjerne støv i cyklonen.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Rengør beholderen:

ADVARSEL: Beholderen må kun rengøres med koldt vand; der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen

Sæt cyklonen på igen, og luk låget, så den kan sættes på maskinen igen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Sådan vaskes filtret

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen, og tag filterhuset af maskinen.

Tag filtret ud af huset (det er kun det blå skum og den gule holder, der skal vaskes).

Begge komponenter må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel. Må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

Bemærk: Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Hold altid hænder og beklædning i god afstand fra børsterullen.

Kontrol af børsterullen

Sluk for maskinen.

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Kontroller, at pilen på drejeknappen til børsterullefunktionen peger frem mod gulvtæppestillingen.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen:

Tænd for maskinen

Er problemet løst ved at kontrollere børsterulleknappen?

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Vi har brug for lidt flere informationer, inden vi kan løse dit problem.

Vores kundeserviceteam vil dog være i stand til at løse dit problem.

Kontakt os på telefon +45 80705843

Afprøv sugningen

Hvis maskinen spyr støv, kan det skyldes en hindring.

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

På videoen ses muligvis en anden model, men fremgangsmåden er den samme.

Følg vejledningen i videoen.

Er problemet løst ved at kontrollere låsen til opret stilling?

Kontrol af låsen til opret stilling

Låsen til opret stilling kan gå ud af indgreb, så maskinen ikke står rigtigt. Dette problem løses nemt ved at følge vejledningen, som vist i videoen.

I videoen ses muligvis en anden variant, men fremgangsmåden er den samme.

Vip maskinen, og stil dig bag den.

Ventilrørsholderen er i højre side ved de bageste hjul.

Kontroller, at der ikke er hindringer i ventilrøret, ved at trykke på trykknappen og afmontere det fra ventilholderen.

Fastgør ventilholderen ved at trykke på den store trykknap foran (kan ses, når maskinen er vippet tilbage).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere låsen til opret stilling?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan samles Dyson-maskinen

Tilslut slangen nederst på maskinen, så den klikker på plads.

Håndtagsrøret skydes igennem slangen, og klikkes på øverst på kanalen.

Børsterullen og trappemundstykket sættes på øverst på kanalen, og sprækkemundstykket sættes på håndtagsrøret.

Ledningen vikles om den nederste slangekrave og håndtagsrøret foroven.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges børsterullen

For at starte med at støvsuge skal mundstykket trykkes ned med foden, og du skal trække håndtaget imod dig.

Børsterullen har 3 indstillinger:

- Manuelt inaktiveret børsterulle – til sarte tæpper og gulve.

- Børsterulle inaktiveret – i opret stilling.

- ///Auto-aktiveret børsterulle/// – til støvsugning på tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Maskinen skal være opretstående, inden der anvendes mundstykker.

Tryk på udløserknappen på håndtagsrøret for at tage det af kanalen.

Påsætning af mundstykker:

Sæt mundstykkerne i en af enderne på håndtagsrøret. Sæt håndtagsrørets hætte på igen i denne ende

Sæt mundstykkerne direkte på slangen

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem hjulene.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bæres Dyson-maskinen

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonens udløserknap, mens maskinen bæres.

Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan tømmes beholderen

Tryk på udløserknappen øverst på beholderen, og tag den af maskinen.

Træk i udløserknappen på cyklontoppen, under håndtaget.

Udløs beholderen fra cyklonen ved at trykke på den forreste udløserknap.

Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne støvet.

Saml den gennemsigtige beholder, og luk beholderlåget, inden den sættes på maskinen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vask filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vaskning af filtret

Tryk på udløserknappen, og tag filterhuset af maskinen.

Tag filtret ud af huset (det er kun det blå skum og den gule holder, der skal vaskes).

Begge komponenter må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel. Må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag dette, indtil vandet er klart.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, indtil det er helt tørt. Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Filtret skal være helt tørt, inden det sættes i maskinen igen.

Filtret bør vaskes mindst hver 3. eller 6. måned.

Bemærk: Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Er der andet, vi kan hjælpe med?