Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC01™ støvsuger Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sådan monteres remmen

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud, inden der fortsættes.

Tag bundpladen af ved at skrue de 3 skruer af.

Træk børsterullen ud uden at beskadige noget, og fjern eventuelle remstumper.

Monter den nye rem på børsterullen og motorspindlen:

  • Sæt remmen rundt om en tommelfinger.
  • Hold kontra på støvsugerens bagside, og træk remmen hen over motorspindlen, og slip den derefter.
  • Kontroller, at remmen ikke er vredet.

Vigtigt: Drej børsterullen rundt flere gange for at placere remmen midt på motorspindlen.

Sæt børsterullen på igen, og sørg for, at endedækslerne er rigtigt på plads.

Saml bundpladen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Afprøv håndtagsrøret

Sørg for at stille maskinen opret.

Tag håndtagsrøret af ved at trykke på udløserknappen og trække det af kanalen.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

Kontroller mundstykket

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud, inden der fortsættes.

Vend maskinen om, så den ligger på forenden, og du kan se børsterullen.

Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

Kontroller i bundpladens åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Fjern forsigtigt omviklet vat, uld eller fnug med en saks.

Kontroller remmen og børsterullen:

  • Drej børsterullen for at kontrollere, at den ikke er beskadiget. Hvis børsterullen er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.
  • Kontroller, at gummiremmen er monteret og intakt.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Har det løst problemet?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Sådan monteres remmen

Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud, inden der fortsættes.

Tag bundpladen af ved at skrue de 3 skruer af.

Træk børsterullen ud uden at beskadige noget, og fjern eventuelle remstumper.

Monter den nye rem på børsterullen og motorspindlen:

  • Sæt remmen rundt om en tommelfinger.
  • Hold kontra på støvsugerens bagside, og træk remmen hen over motorspindlen, og slip den derefter.
  • Kontroller, at remmen ikke er vredet.

Vigtigt: Drej børsterullen rundt flere gange for at placere remmen midt på motorspindlen.

Sæt børsterullen på igen, og sørg for, at endedækslerne er rigtigt på plads.

Saml bundpladen

Er problemet løst ved at montere remmen?

Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller mundstykket – trin 2

Løft kontrolklappen, og fjern eventuelle hindringer.

Hold kontrolklappen oppe, og drej mundstykket, så åbningen er synlig.

Kig ind i åbningen i siden på mundstykket for at se, om der er hindringer.

Har det løst problemet?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

Tag beholderen og cyklonen af

Tag beholderen og cyklonen af hovedkanalen.

Kontroller beholderen og cyklonen:

 • Træk beholderen af cyklonen.
 • Tøm beholderen, og kontroller, at den indre del og pakningen er monteret og intakt.
 • Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

  Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

  Kontroller kanalåbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Sæt beholderen og cyklonen på hovedkanalen igen.

  Afprøv maskinen.

  Har det løst problemet?

  Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Vaskning af filtrene

  Er problemet løst ved at kontrollere filtret?

  Afmontering af filtrene

  Afhægt filterhuset, og løft forfiltret af hovedkanalen.

  Løft den gule beholderudløser for at få adgang til motorens efterfilter.

  Hvis det mangler, er beskadiget eller meget støvet, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Kontrol af filtrene

  Bemærk, at hvis filtrene ikke kontrolleres regelmæssigt og skiftes som nødvendigt, kan motoren blive overophedet, hvorved varmesikringen slår fra.

  Udskift det gule S-klassefilter mindst én gang hver 3. måned og HEPA-filtret én gang hver 12. måned.

  Begge filtre må kun vaskes med koldt vand.

  ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

  Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart. Det kræver normalt op til 10 skylninger.

  Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

  Isæt filtrene igen, og afprøv maskinen.

  Er problemet løst ved at kontrollere filtret?

  Kontroller kanalklappen, håndtagsrøret og slangen

  Læg maskinen på siden, og tag den midterste kanals klap. Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Tag håndtagsrøret og slangen af ved at trykke på håndtagsrørets udløserknap og trække dem af hovedkanalen. Træk håndtagsrøret ud af slangen.

  Tryk på udløserknappen nederst på den gennemsigtige beholder for at tage den af.

  Tag slangen af ved at trykke på knappen bag hulrummet til beholderen og samtidig trække i slangen bagved.

  Kontroller håndtagsrøret og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen. Hvis der er beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Er problemet løst ved at kontrollere kanalklappen, håndtagsrøret og slangen?

  Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

  Varmesikring

  De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

  Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

  Vælg den relevante løsningsmulighed

  Afprøv håndtagsrøret

  Sørg for at stille maskinen opret.

  Tag håndtagsrøret af ved at trykke på udløserknappen og trække det af kanalen.

  Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

  Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

  Vaskning af filtrene

  Er problemet løst ved at vaske filtrene?

  Kontroller strømforsyningen

  Er strømledningen eller stikket beskadiget?

  Fungerer øvrige apparater i husstanden?

  Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

  Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

  Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

  Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

  Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Kontroller mundstykket

  Maskinen skal være slukket, og stikket taget ud, inden der fortsættes.

  Vend maskinen om, så den ligger på forenden, og du kan se børsterullen.

  Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

  Kontroller i bundpladens åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Fjern forsigtigt omviklet vat, uld eller fnug med en saks.

  Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Har det løst problemet?

  Maskinen må ikke bruges i denne tilstand. Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

  Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

  Rengøring af kanalen, beholderen og cyklonen

  Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

  Tag beholderen og cyklonen af

  Tag beholderen og cyklonen af hovedkanalen.

  Kontroller beholderen og cyklonen:

  Tøm beholderen, og kontroller, at den indre del og pakningen er monteret og intakt.

  Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

  Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

  Kontroller kanalåbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Sæt beholderen og cyklonen på hovedkanalen igen.

  Afprøv maskinen.

  Har det løst problemet?

  Vask filtrene

  Bemærk, at hvis filtrene ikke kontrolleres regelmæssigt og skiftes som nødvendigt, kan motoren blive overophedet, hvorved varmesikringen slår fra.

  Udskift det gule S-klassefilter mindst hver 3. måned og HEPA-filtret hver 12. måned.

  BEMÆRK: Støvsugning af byggestøv og nogle typer af tæpperens kan betyde, at filtrene må skiftes oftere (Dyson fraråder at bruge tæpperens).

  Vaskning af filtrene

  Afhægt filterhuset, og løft forfiltret af hovedkanalen.

  Løft den gule beholderudløser for at få adgang til motorens efterfilter.

  ADVARSEL: Filtret må kun vaskes i koldt vand. Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

  Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart.

  Tørring af filtret

  Lad filtret tørre i 12 timer et sted, hvor der er varmt.

  ADVARSEL: Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

  Hvis det mangler, er beskadiget eller meget støvet, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Har det løst problemet?

  Maskinens stik må ikke isættes, og den må ikke bruges. Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

  Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

  Afprøv håndtagsrøret

  Sørg for at stille maskinen opret.

  Tag håndtagsrøret af ved at trykke på udløserknappen og trække det af kanalen.

  Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

  Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

  Kontrol af kanalen og slangen

  Sluk for maskinen, og læg den på forenden

  Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Frakobl håndtagsrøret og slangen

  Træk håndtagsrøret ud af slangen.

  Tag slangen af ved at trykke på knappen bag hulrummet til beholderen og samtidig trække i slangen bagved.

  Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på den gennemsigtige beholder.

  Kontroller kanalen og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Gå til næste trin.

  Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

  Kontroller mundstykket

  Vend maskinen om, så den ligger på forenden, og du kan se børsterullen.

  Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

  Kontroller i bundpladens åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Kontroller sideåbningerne på mundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Saml bundpladen, og afprøv.

  Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket, kanalen og slangen?

  Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

  Kontrol af børsterullen

  Vend maskinen om, så den ligger på forenden, og du kan se børsterullen.

  Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

  Kontroller i bundpladens åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Fjern forsigtigt omviklet vat, uld eller fnug med en saks.

  Kontroller remmen og børsterullen:

   • Drej børsterullen for at kontrollere, at den ikke er beskadiget. Hvis børsterullen er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.
   • Kontroller, at gummiremmen er monteret og intakt.

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Har det løst problemet?

  Tag beholderen og cyklonen af

  Tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

  Afprøv maskinen.

  Høres fløjtelyden stadig, når cyklonen er taget af?

  Tag filtrene af

  Afhægt filterhuset, og løft forfiltret af hovedkanalen.

  Løft den gule beholderudløser for at få adgang til motorens efterfilter.

  Høres lyden stadig?

  Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

  Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

  Kontroller beholderen og cyklonen-

  Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

  Tag beholderen og cyklonen af

  Træk beholderen af cyklonen.

  Kontroller beholderen og cyklonen-

  Tøm beholderen, og kontroller, at den indre del og pakningen er monteret og intakt.

  Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

  Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

  Kontroller kanalåbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Sæt beholderen og cyklonen på hovedkanalen igen.

  Afprøv maskinen.

  Har det løst problemet?

  Kontroller kanalklappen, håndtagsrøret og slangen

  Sluk for maskinen, og læg den på forenden

  Kontroller begge kanalklapper for beskadigelse.

  Frakobl håndtagsrøret og slangen

  Tryk på håndtagsrørets udløserknap, og tag det af hovedkanalen.

  Træk håndtagsrøret ud af slangen.

  Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på den gennemsigtige beholder.

  Tag slangen af ved at trykke på knappen bag hulrummet til beholderen og samtidig trække i slangen bagved.

  Kontroller håndtagsrøret og slangen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen. Hvis der er beskadigede dele, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Har det løst problemet?

  Kontroller mundstykket

  Vend maskinen om, så den ligger på forenden, og du kan se børsterullen.

  Afmonter de 3 skruer, og tag bundpladen af. (Hvis holderen går løs fra bundpladen, skal holderens runde ender placeres ud for hullerne i bundpladen og sættes på plads, så holderens "forkant" vender i den rigtige retning).

  Kontroller i bundpladens åbninger for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Fjern forsigtigt omviklet vat, uld eller fnug med en saks.

  Kontroller remmen og børsterullen

  Drej børsterullen for at kontrollere, at den ikke er beskadiget. Hvis børsterullen er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Kontroller, at gummiremmen er monteret og intakt. Hvis den mangler eller er beskadiget, skal du vælge ///"Sådan monteres remmen"///.

  Bemærk: ///"Sådan monteres remmen"/// er kun relevant for kunder, der allerede har anskaffet en ny rem.

  Saml maskinen igen, og afprøv den.

  Har det løst problemet?

  Samling af maskinen

  Tilslut slangen på hovedkanalen ved at trykke, så der høres et klik.

  Skub håndtagsrøret igennem slangen, og tilslut røret ved at klikke det på hovedkanalen.

  Ledning

  Drej ledningsholderen, så ledningen kan vikles om ledningsholderen og slangekraven.

  Tilbehør

  Alle mundstykkerne opbevares praktisk på holderne på hver side af hovedkanalen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Det er vi glade for at høre.

  Tak, fordi du bruger Dysons online support.

  Sådan påsættes tilbehørsdelene

  Maskinen skal være opretstående, inden der anvendes mundstykker.

  Tag håndtagsrøret af ved at trykke på udløserknappen og tage det af hovedkanalen.

  Sæt mundstykkerne direkte i håndtagsrøret.

  Til støvsugning svært tilgængelige steder skal håndtagsrøret tages af, og mundstykkeadapteren sættes i enden af slangen. Isæt mundstykket som relevant.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Sådan bæres Dyson-maskinen

  Sørg for, at den gennemsigtige beholder sat rigtigt på plads, inden maskinen løftes.

  Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Placering af serienummer

  Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem hjulene.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Sådan tømmes beholderen

  Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

  Tømning af beholderen og cyklonen

  Træk beholderen af cyklonen.

  Tøm beholderen, og kontroller, at den indre del og pakningen er monteret og intakt.

  Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

  Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

  Sæt beholderen og cyklonen på hovedkanalen igen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Rengøring af kanalen, beholderen og cyklonen

  Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af ved at trykke på udløserknappen nederst på beholderen.

  Tag beholderen og cyklonen af

  Tag beholderen og cyklonen af hovedkanalen.

  Kontroller beholderen og cyklonen:

  Tøm beholderen, og kontroller, at den indre del og pakningen er monteret og intakt.

  Rengør cyklonen med en klud, og bank let på den for at fjerne eventuelt støv.

  Beholderen kan rengøres med koldt vand, hvis nødvendigt. Cyklonen og hovedkanalen må ikke afvaskes.

  Kontroller kanalåbningen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

  Sæt beholderen og cyklonen på hovedkanalen igen.

  Afprøv maskinen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Dyson-maskiner er bygget til at holde i mange år. Men vi har desværre ikke kunnet levere reservedele eller udføre service eller reparation på model DC01 eller DC02 siden juli 2011.

  Vaskning af filtrene

  Er der andet, vi kan hjælpe med?

  Afmontering af filtrene

  Afhægt filterhuset, og løft forfiltret af hovedkanalen.

  Løft den gule beholderudløser for at få adgang til motorens efterfilter.

  Hvis det mangler, er beskadiget eller meget støvet, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

  Kontrol af filtrene

  Bemærk, at hvis filtrene ikke kontrolleres regelmæssigt og skiftes som nødvendigt, kan motoren blive overophedet, hvorved varmesikringen slår fra.

  Udskift det gule S-klassefilter mindst én gang hver 3. måned og HEPA-filtret én gang hver 12. måned.

  Begge filtre må kun vaskes med koldt vand (der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine). Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart. Det kræver normalt op til 10 skylninger.

  Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

  Isæt filtrene igen, og afprøv maskinen.

  Er der andet, vi kan hjælpe med?