Spring over navigation
Nu er dine brugerindstillinger gemt.
Du kan når som helst opdatere dine kontaktindstillinger under Keep in touch på din Your Dyson-konto. Hvis du har en Your Dyson-konto, kan du logge på nedenfor og få adgang til alle dine kontaktoplysninger (med telefonnummer, sms og e-mail).

Dyson DC04™ støvsuger (sølv/gul) Lad os få din maskine til at virke

Se alle trin

Vælg den relevante løsningsmulighed

Tømning af beholderen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller åbningerne i kanalen og på cyklontoppen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen forrest på beholderen.

Rengør beholderen

Fjern støv forsigtigt fra beholderen.

ADVARSEL: Beholderen må kun rengøres med koldt vand; der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

Rengør cyklonen

Rengør yderkappen med en tør klud eller med kombinationsmundstykket.

Bank let for at fjerne støv i cyklonen.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Sæt beholderen og cyklonen på igen uden afstand langs samlingen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Vælg den relevante løsningsmulighed

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller børsterullen

Vip maskinen.

Vend maskinen om, så du kan se børsterullen. Åbn begge lukkemekanismer på bundpladen ved at dreje en kvart omgang med en mønt, og afmonter den.

Fjern eventuelle fremmedlegemer fra børsterullen.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Der kan være en luftutæthed på grund af en manglende pakning eller en hindring.

Afprøv sugningen

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Står maskinen opret?

Hold altid hænder og beklædning i god afstand fra børsterullen.

Kontroller børsterullen

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen.

Hvis maskinen har en knap til at slå børsterullen til og fra, skal du kontrollere, at pilen på reguleringsdrejeknappen drejer frem til gulvtæppestillingen

Tænd for maskinen, og kontroller, om børsterullen roterer.

Roterer børsterullen, når der er tændt for maskinen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontrol af inspektionskanal

Tag ventilrøret af maskinen forneden.

Kontroller for hindringer:

Kontroller ventilrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller pakningen på ventilrøret for beskadigelse.

Kontroller pakningen på maskinen for beskadigelse.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på inspektionskanalen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller mundstykket

Sluk for maskinen, læg den fladt på gulvet, og vend den om, så bunden er synlig.

Brug en mønt til at dreje lukkemekanismerne en kvart omgang til venstre. Tag bundpladen af.

Kontroller for hindringer.

Fjern forsigtigt eventuelle hindringer fra børsterullen, om nødvendigt ved at fjerne hår eller fibre med en saks.

Kontroller den indvendige slange for hindringer og beskadigelse, og sørg for, at begge ender af slangen er isat rigtigt.

Hvis der er hindringer, skal eventuelle fremmedlegemer fjernes.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere mundstykket?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalindsugningerne

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Vaskning af filtret

Tag den gennemsigtige beholder og cyklontoppen af maskinen.

Tryk på filtrets udløserknap for at tage motorens forfilter og filterholderen af.

Vask kun filtret i koldt vand.

ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmiddel og vask det ikke i opvaskemaskinen eller vaskemaskinen.

Gentag den viste fremgangsmåde nedenfor, indtil vandet er klart.

Gå videre til vask af filtret.

Lad filtret tørre et sted, hvor der er varmt, i 12 timer, eller indtil det er helt tørt.

Filtret må ikke tørres i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller ovn og må ikke komme i nærheden af åben ild.

Sæt filtret i filterholderen igen, og sæt det derefter tilbage i cyklontoppen.

Er problemet løst ved at vaske filtret?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalindsugningerne

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontrol af låsen til opret stilling

Låsen til opret stilling kan gå ud af indgreb, så maskinen ikke står rigtigt. Dette problem løses nemt ved at følge vejledningen, som vist i videoen.

I videoen ses muligvis en anden variant, men fremgangsmåden er den samme.

Vip maskinen, og stil dig bag den.

Ventilrørsholderen er i højre side ved de bageste hjul.

Kontroller, at der ikke er hindringer i ventilrøret, ved at trykke på trykknappen og afmontere det fra ventilholderen.

Fastgør ventilholderen ved at trykke på den store trykknap foran (kan ses, når maskinen er vippet tilbage).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere låsen til opret stilling?

Kontrol af inspektionskanal

Tag ventilrøret af maskinen forneden.

Kontroller for hindringer:

Kontroller ventilrøret for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller pakningen på ventilrøret for beskadigelse.

Kontroller pakningen på maskinen for beskadigelse.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på inspektionskanalen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af slangen

Sæt ventilrøret på igen, inden du går videre.

Tag håndtagsrøret af slangen. Stræk slangen ud, og kontroller den for revner.

Isæt maskinens stik, og tænd for den. Sæt en hånd på enden af slangen, og afprøv sugekraften.

Er sugekraften fra slangen stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af håndtagsrøret

Kig ind i håndtagsrøret. Du skal kunne se lys i den anden ende. Hvis ikke, skal du fjerne hindringen.

Tilslut håndtagsrøret på slangen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere håndtagsrøret?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Kontrol af U-bøjningen og slangen

Vip maskinen frem, og afhægt den U-bøjede inspektionskanal nederst på slangen.

Kontroller for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag slangen af

Tag slangen af bag på kanalen.

Kontroller slangen i begge ender for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Saml

Sæt slangen på igen, så den klikker helt på plads.

Sæt U-bøjningen på igen, så den klikker helt på plads.

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere slangen og U-bøjningen?

Kontroller kanalen, beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller kanalen

Kontroller, at indsugningspakningen i kanalens venstre side ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller indsugningsrøret og afgangsrøret på hovedkanalen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller beholderen og cyklonen-

Kontroller, at cyklonens indgangspakning ikke mangler eller er beskadiget.

Kontroller begge indsugninger på den gennemsigtige beholder og cyklonen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Udløs den gennemsigtige beholder ved at trykke på beholderens udløserknap forrest på cyklonen.

Åbn beholderlåget forsigtigt, så beholderen kan tømmes.

Rengør cyklonens yderkappe som nødvendigt, og kontroller, at cyklonens pakning ikke mangler eller er beskadiget.

Saml maskinen igen, og afprøv den.

Er problemet løst ved at kontrollere kanalen, beholderen og cyklonen?

Sørg for at stille maskinen opret.

Afprøv håndtagsrøret

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Hvornår har der senest været strøm på maskinen?

Varmesikring

De fleste Dyson-støvsugere har et indbygget sikkerhedssystem, som stopper maskinen, hvis den begynder at overophede. Det sker typisk, hvis filtrene skal vaskes, eller maskinen er tilstoppet.

Foretag funktionskontrollerne, og hvis maskinen stopper af sig selv, skal du tage stikket ud og lade den stå og køle af i mindst 2 timer.

Motorens efterfilter under den gennemsigtige beholder er beregnet til at holde i hele maskinens levetid og skal ikke vaskes.

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Vælg trinvis for en trinvis vejledning.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Det er vi glade for at høre.

Tak, fordi du bruger Dysons online support.

Kontroller strømforsyningen

Er strømledningen eller stikket beskadiget?

Fungerer øvrige apparater i husstanden?

Fungerer støvsugeren, hvis den tilsluttes i en anden stikkontakt?

Har gennemgang af elektronikken løst problemet?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Knappen lyser ikke.

Afprøv knappen

Tryk bag på knappen, så den bliver i "tændt"-stilling.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Rengør beholderen og cyklonen

Tag beholderen af.

Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen øverst på håndtaget.

Kontroller åbningerne i kanalen og på cyklontoppen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen forrest på beholderen.

Rengør beholderen

Fjern støv forsigtigt fra beholderen.

ADVARSEL: Beholderen må kun rengøres med koldt vand; der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

Rengør cyklonen

Rengør yderkappen med en tør klud eller med kombinationsmundstykket.

Bank let for at fjerne støv i cyklonen.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Sæt beholderen og cyklonen på igen uden afstand langs samlingen.

Er problemet løst ved at rengøre beholderen og cyklonen?

Vaskning af filtret

Følg vejledningen i videoen for at vaske filtret.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Tag filtrene af

Maskinen har 2 vaskbare filtre, som skal vaskes mindst én gang hver tredje måned.

Tag beholderen af maskinen ved at trykke på cyklonens udløserknap som vist.

Filter A tages af ved at trække filterudløseren oven på beholderen op for at tage det af maskinen.

Filter B tages af ved først at vippe maskinen. Tryk på udløserknappen på kuglen for at åbne filterlåget. Tryk på røde udløserknap på filtret, og tag det ud.

Begge filtre må kun vaskes med koldt vand.

ADVARSEL: Der må ikke bruges rengøringsmiddel; må ikke kommes i vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Gentag fremgangsmåden, indtil vandet er klart.

Filter B bør skylles, og der skal bankes på det, indtil skyllevandet er rent, hvorefter der bankes på det igen for at sikre, at alt overskydende vand er ude. Det kræver normalt op til 10 skylninger.

Tør filtrene

Lad filtrene tørre et sted, hvor der er varmt, i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.

Isæt filtrene igen, og afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at vaske filtrene?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hold altid hænder og beklædning i god afstand fra børsterullen.

Kontroller børsterullen

Vip maskinen tilbage i støvsugestillingen.

Kontroller, at pilen på drejeknappen til børsterullefunktionen peger frem mod gulvtæppestillingen.

Læg maskinen på siden, så den ligger i støvsugestillingen.

Er problemet løst ved at kontrollere børsterulleknappen?

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Kontroller tryk/træk-knappen

Placer maskinen opret.

Sæt mini-turbinemundstykket på slangen eller håndtagsrøret.

Træk tryk/træk-knappen ud ved støvsugning af tæpper.

Tænd for maskinen.

Hvis mini-turbinemundstykket er beskadiget, skal du vælge ///"komponent defekt"///.

Er problemet løst ved at kontrollere tryk/træk-knappen?

Sluk for maskinen, og tag stikket ud, inden du fortsætter.

Kontroller mini-turbinemundstykket for hindringer

Åbn begge bundpladens lukkemekanismer, og tag bundpladen af mini-turbinemundstykket.

Kontroller for hindringer.

Afmonter begge ender af børsterullen ved at skubbe enderne halvt ud i siderne på mini-turbinemundstykket.

Fjern eventuelle trådstumper eller fremmedlegemer.

Kontroller begge metalakslerne for hindringer, og kontroller manuelt, at de kan rotere frit og uhindret.

Kontroller kanalen på undersiden af turbinemundstykket for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Kontroller for fnug og smuds uden på tryk/træk-knappen, og fjern det, hvis der er noget.

Isæt begge børstedele igen

Ved udskiftning af børsterullerne skal begge pile på børsterullerne pege i samme retning mod mundstykkets bagende.

Sæt bundpladen på igen, og luk begge lukkemekanismer:

Sørg for, at overkanten på bundpladen slutter plant til, inden den sættes på.

Sæt turbinemundstykket på igen, og tænd for maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere for hindringer?

Brug for kontrol af funktionsevne

Mini-turbinemundstykket fungerer, hvis der er stærk sugekraft. Problemet kan løses ved at foretage funktionskontrollerne eller vaske filtret.

Det ser ikke ud til, at vi kan finde en løsning online.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundesupport.

Hvis maskinen spyr støv, kan det skyldes en hindring.

Afprøv sugningen

Sørg for at stille maskinen opret.

Åbn hætten på håndtagsrøret.

Tænd for maskinen, og sæt en hånd på enden af håndtagsrøret.

Er sugekraften stærk eller svagere end normalt?

Kontrol af låsen til opret stilling

Låsen til opret stilling kan gå ud af indgreb, så maskinen ikke står rigtigt. Dette problem løses nemt ved at følge vejledningen, som vist i videoen.

I videoen ses muligvis en anden variant, men fremgangsmåden er den samme.

Vip maskinen, og stil dig bag den.

Ventilrørsholderen er i højre side ved de bageste hjul.

Kontroller, at der ikke er hindringer i ventilrøret, ved at trykke på trykknappen og afmontere det fra ventilholderen.

Fastgør ventilholderen ved at trykke på den store trykknap foran (kan ses, når maskinen er vippet tilbage).

Afprøv maskinen.

Er problemet løst ved at kontrollere låsen til opret stilling?

Åbn PDF-filen med brugervejledningen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan samles Dyson-maskinen

Tilslut slangen nederst på maskinen, så den klikker på plads.

Tilslut håndtagsrøret til slangen, og tryk på knappen på slangekraven for at skubbe det igennem. Sørg for, at håndtaget klikker på plads øverst på kanalen.

Børsterullen og trappemundstykket sættes på øverst på cyklonen, og sprækkemundstykket sættes bag på kanalen.

Rul ledningen om ledningsholderne i retning mod uret.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges børsterullen

For at starte med at støvsuge skal mundstykket trykkes ned med foden, og du skal trække håndtaget imod dig.

Børsterullen har 3 indstillinger:

- Manuelt inaktiveret børsterulle – til sarte tæpper og gulve.

- Børsterulle inaktiveret – i opret stilling.

- ///Auto-aktiveret børsterulle/// – til støvsugning på tæpper.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sæt maskinen opret, inden der anvendes mundstykker.

Sådan påsættes tilbehørsdelene

Tryk på udløserknappen på håndtagsrøret for at tage det af kanalen.

Påsætning af mundstykker:

  • Åbn hætten på håndtagsrøret, og sæt mundstykkerne på håndtagsrøret.
  • Sæt mundstykkerne direkte på slangen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Sådan bruges mini-turbinemundstykket

Placer maskinen opret.

Sæt mini-turbinemundstykket på slangen eller håndtagsrøret.

Træk tryk/træk-knappen ud ved støvsugning af tæpper.

Til støvsugning på bare gulve skal tryk/træk-knappen være trykket ind, så børsterullen ikke roterer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Af hensyn til personsikkerheden må der ikke trykkes på cyklonens udløserknap, mens maskinen bæres.

Sådan bæres Dyson-maskinen

Maskinen må kun løftes i bærehåndtaget på cyklontoppen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Placering af serienummer

Serienummeret står på typeskiltet på maskinens underside mellem hjulene.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Fjernelse af en hindring i mini-turbinemundstykket

Hvis mini-turbinemundstykket ikke fungerer effektivt, kan der være noget, som forhindrer børsterullen i at rotere. Det er nemt at fjerne en hindring ved at følge fremgangsmåden nedenfor.

Tag mundstykket af maskinen.

Sæt pilen ud for knappen på mini-turbinemundstykket. Tryk på knappen, og skub kraven i pilens retning.

Nu er mundstykket åbent, så du kan kontrollere for omviklede fremmedlegemer på børsterullen.

Fjern eventuelt hår eller fremmedlegemer.

Er der andet, vi kan hjælpe med?

Rengør beholderen og cyklonen

Sluk for maskinen, og tag cyklonen og beholderen af.

Kontroller åbningerne i kanalen og på cyklontoppen for hindringer, og fjern dem, hvis der er nogen.

Tag beholderen af ved at trykke på udløserknappen forrest på beholderen.

Rengør beholderen

Fjern støv forsigtigt fra beholderen.

ADVARSEL: Beholderen må kun rengøres med koldt vand; der må ikke anvendes rengørings- eller polermidler på beholderen.

Rengør cyklonen

Rengør yderkappen med en tør klud eller med kombinationsmundstykket.

Bank let for at fjerne støv i cyklonen.

ADVARSEL: Cyklonen må ikke rengøres med væske.

Sæt beholderen og cyklonen på igen uden afstand langs samlingen.

Er der andet, vi kan hjælpe med?