Dysons garanti: Vilkår og betingelser | Dyson.dk

Dysons garanti: Vilkår og betingelser

1. Hvad dækker en garanti fra Dyson?

En garanti fra Dyson dækker reparation eller udskiftning (efter Dysons skønsmæssige vurdering) af dit Dyson-produkt, hvis det, inden for garantiperioden, viser sig, at produktet er defekt på grund af materialer eller udførelse.

Hvis en reservedel ikke længere kan fås (fx en særlig farvevariant), vil Dyson erstatte den med en funktionel reservedel.

2 Hvad er ikke dækket af en garanti fra Dyson?

Dysons apparater er designet og udviklet med henblik på en kontinuerlig høj ydelse ved normal brug i hjemmet. Hvis et Dyson apparat bruges på den måde, som det er beregnet til, og det går i stykker inden for garantiperioden, er det vores ansvar at reparere eller erstatte det.

Der er dog nogle tilfælde, hvor en garanti fra Dyson ikke vil dække en reparation eller erstatning af apparatet. Disse tilfælde er ikke skjult i det, der er skrevet med småt. Følgende er ikke omfattet af garantien:

 • Almindelig slitage, herunder af dele, der kan risikere at blive slidt ned over tid (fx sikring, bælte, børster, batterier, filtre osv.)
 • Utilsigtet skade
 • Skade som følge af anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med datapladen.
 • Skade forårsaget af, at apparatet ikke er blevet vedligeholdt som anbefalet.
 • Fjernelse af blokering. Hvis dit apparat bliver blokeret, bedes du læse Dysons betjeningsvejledning for at se, hvordan blokeringen fjernes. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, kan du få gratis hjælp hos vores kundesupport-hotline på tlf. +45 80705843. En ekspert fra Dyson vil så vejlede dig i, hvad du kan gøre.
 • Skade forårsaget på grund af en ekstern kilde, fx vejrforhold, strømsvigt, overspænding eller under transport.
 • Fejl, der skyldes forhold uden for Dysons kontrol.
 • Fejl forårsaget af:
 • Uagtsom brug, misbrug, vanrøgt eller skødesløs betjening;
 • Brug af støvsugeren, som ikke er i overensstemmelse med Dysons betjeningsvejledning;
 • Brug af et Dyson-apparat til andre formål end det, der anses som normalt i en husholdning i det land, hvor det er blevet købt.
 • Anvendelse af reservedele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med Dysons anvisninger.
 • Brug af reservedele og tilbehør, der ikke er ægte Dyson komponenter. Vi har et stort udvalg af ægte Dyson-reservedele og tilbehør til alle Dysons apparater på http://shop.dyson.dk/mundstykker.
 • Forkert montering eller installation (undtagen hvor dette er udført af Dyson).
 • Reparationer eller ændringer foretaget af andre end Dyson eller Dysons autoriserede handelsagenter.
 • Hvis du har spørgsmål til garantien, vil vi meget gerne hjælpe. Du kan ringe gratis til os på +45 80705843 eller e-post til help@dyson.dk

  3 Hvad er garantiens vilkår og betingelser?

  Vilkår og betingelser for Dysons garanti er som følger:

 • Garantien træder i kraft på købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis dette er senere).
 • Du skal fremvise bevis på levering / køb, før der vil blive foretaget arbejde på dit apparat under garantien. Bemærk venligst, at uden denne dokumentation vil du blive afkrævet betaling for udført arbejde. Du bedes derfor gemme din kvittering eller udleveringsseddel.
 • Alt arbejde vil blive udført af Dyson eller Dysons autoriserede handelsagenter.
 • Enhver del, der udskiftes, bliver Dysons ejendom.
 • Reparation eller udskiftning af dit apparat under garantien vil ikke forlænge garantien.
 • Garantien giver fordele, som ligger udover, og som ikke påvirker dine lovbestemte rettigheder som forbruger.
 • Hvis du har spørgsmål, kan du ringe gratis til os på +45 80705843 eller e-post til help@dyson.dk.

  4 Hvornår træder garantien i kraft?

  En garanti fra Dyson træder i kraft på købsdatoen eller ved levering af dit apparat, alt efter hvad der finder sted senest.

  5 Hvor gælder Dysons garanti?

  Dysons garanti dækker normal brug af dit Dyson apparat i det land, hvor det er købt. Hvis du tager apparatet med til udlandet, kan du risikere, at garantien bortfalder. Vi vil dog gøre vores bedste for at hjælpe dig i dit nye bopælsland.

 • Hvis dette apparat er blevet solgt uden for EU, gælder denne garanti kun, hvis apparatet anvendes i det land, hvor det blev solgt.
 • Hvis dette apparat er blevet solgt inden for EU, gælder denne garanti kun (i) hvis apparatet anvendes i det land, hvor det blev solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland , Italien, Holland, Spanien eller Storbritannien, og den samme model som dette apparat er solgt med den samme nominelle spænding i det pågældende land.
 • Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe gratis til os på +45 80705843 eller e-post til help@dyson.dk.

  6 Kan en garanti fra Dyson overdrages??

  En Dyson garanti kan overdrages sammen med apparatet, forudsat at det originale købsbevis fra en anerkendt forhandler leveres sammen med et bevis på apparatets ejerskifte, der bekræfter, at apparatet var i god stand, da ejerskiftet fandt sted.