Beregninger

Beregninger

Hos Dyson udvikler vi apparater, der fungerer ordentligt, og for at hjælpe vores kunder med at forstå, hvordan de virker, er vi åbne omkring alle de påstande, vi kommer med.

Desværre er der nogle af vores konkurrenter, der ikke er det. De kommer ofte med misvisende påstande, som kan forvirre.

Nedenfor er der en forklaring på, hvordan vi beregner vores påstande. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte os på tlf. +45 80705002.

Besparelser:

Hos Dyson benytter vi de følgende tal i vores beregninger:

Antal papirhåndklæder brugt pr. vask af hænder = 2

Dette er baseret på vores egne, interne undersøgelser. Vi er klar over, at folk ofte tager mere end 2 papirhåndklæder for at tørre hænderne, men for at anslå omkostninger ønsker vi at være så forsigtige som muligt.

Pris pr. papirhåndklæde = kr. 0,093

Dette er baseret på vores egne, interne undersøgelser. Vi har benyttet priserne på papirhåndklæder fra de fem største leverandører og har beregnet gennemsnitsprisen for hele verden.

Antal toiletbesøg pr. dag = 200

Dette er baseret på vores egne, interne undersøgelser af brugen af et toilet af gennemsnitlig størrelse. Ved mindre toiletter med færre besøg regner vi med 100, og på meget besøgte steder så som toiletter på servicestationer eller i lufthavne regner vi med 400.

Antal dage toilettet benyttes = 365 dage.

Vi går ud fra et helt år.

El-pris pr. kWh = kr. 0,93

Dette er baseret på vores egne, interne undersøgelser. Vi har taget el-priserne fra fem forskellige leverandører og beregnet gennemsnitsprisen for hele verden.

Wattforbrug = som angivet af producenten

Standby strømforbrug = som angivet af producenten eller efter Dysons målinger.

Tørretid er baseret på National Sanitation Foundation®'s protokol P335 (NSF P335).

Bemærk: De fleste producenter af håndtørrere følger ikke NSF P335, så mange opgiver ukorrekte tørretider. NSF er en uafhængig specialist i hygiejne. Hvis du ønsker en præcis tørretid, skal du insistere på NSF P335 testresultater.

For flere oplysninger om NSF P335, klik her

Hvordan beregner vi driftsomkostninger for papirhåndklæder?

Den årlige driftsomkostning ved papirhåndklæder er beregnes som =

Det gennemsnitlige antal papirhåndklæder, der bruges til at tørre hænder x den gennemsnitlige pris pr. papirhåndklæde x det anslåede antal brugere pr. dag x det anslåede antal dage, toilettet benyttes

Hvordan vi beregner driftsomkostningerne for Dyson Airblade™ håndtørrer og andre håndtørrere?

Dette er en beregning i to trin.

1. trin: Driftsomkostninger ved brug (unden standby)

håndtørrerens tørretid (i timer) x wattforbrug for håndtørrer (kW) x nbsp;det anslåede antal gange i brug pr. dag x det anslåede antal dage toilettet er i brug x el-pris pr. kWh.

2. trin: Driftsomkostninger ved brug (med standby)

Resultatet fra 1. trin +

((El-pris pr. kWh x antal timer på et år) – (anslået antal brug pr. dag (100/200/400) x håndtørrers tørretid (i timer))) x Standby strøm (kW)

= Årlig driftsomkostning

Miljøbelastning:

Hos Dyson definerer vi miljøpåvirkningen som den mængde CO2 (g) en håndtørre-løsning udleder.

Vi benytter tallene fra en ny undersøgelse fra et førende universitet i Massachusetts. De benytter en videnskabelig metode, der kaldes "Life Cycle Assessment" (LCA), til at måle den samlede miljøbelastning fra syv håndtørresystemer inkl. bomuldshåndklæder, papirhåndklæder af nyt og genbrugt papir samt håndtørrere, både traditionelle varmlufts og hurtige håndtørrere. Forskerne inddrog alle trin i livscyklusen fra produktion til destruktion og beregnede systemernes CO2 udsendelse, kvaliteten af økosystem, ressource- og vandforbrug, menneskelig sundhed og ressourcebelastning. Et voksende antal virksomheder, inkl. Apple, Walmart og Google har lavet analyser af livscyklus for deres produkter.

Rapporten "Et stort skridt fremad for vurdering af livscyklus" kan anvendes på andre brancher til at omstøde ukorrekte påstande om "grønne" produkter ved at gøre det lettere at sammenligne den miljømæssige belastning fra dagligdags produkter og hjælpe med at besvare spørgsmål som f.eks. om vi skal brug papir eller plastic.

Denne LCA-rapport er en af de til dato mest anvendelige af sin art og ser videre end alle nuværende, internationale standarder ved at inddrage nuværende og hypotetiske scenarier, der kan have indflydelse på miljøet. Den er et første trin i udviklingen af en universel standard for sammenligning af produkters miljøbelastning og kan hjælpe forbrugere med at forstå de stadig flere påstande om miljøet.

Undersøgelsen blev udført i overensstemmelse med ISO standarderne 14040 og 14044 samt byggede på alle tilgængelige data fra al aktuel og relevant LCA-forskning omkring papirhåndklæder, håndtørrere og producenter af papirhåndklæderuller for at sikre upartiskhed og præcisionen af forskningen, som blev kontrolleret af uafhængige forskere.